Ny utstilling ved Kirkens museum viser Hjelpeforeningens historie

Ny utstilling ved Kirkens museum viser Hjelpeforeningens historie

Da Hjelpeforeningen ble organisert 17. mars 1842, erklærte Emma Smith: «Vi skal gjøre noe ekstraordinært» (Relief Society, Minutebook 1842 Mars–1844 Mars, oppføring for 17. mars 1842, 12, SDH Kirkens arkiver).

Uttalelsen inspirerte kvinnene i den nye organisasjonen den gangen, og har nå inspirert til en ny utstilling ved Museet for Kirkens historie og kunst med tittelen: Noe ekstraordinært – et utvalg av kvinners gaver.

Utstillingen feirer den bemerkelsesverdige oppfyllelsen av Emmas uttalelse ved å vise gjenstander som representerer gavene og talentene til hjelpeforeningssøstre over hele verden.

Den gjenstanden som er av størst historisk betydning i utstillingen, er notatboken fra 1842 som ble brukt av Hjelpeforeningens grunnleggere til å føre referat fra dens møter.

Manuskriptet med tittelen A Record of the Organization and Proceedings of the Female Relief Society of Nauvoo [En opptegnelse om organiseringen av og møtevirksomheten i Den kvinnelige hjelpforening i Nauvoo], inneholder referater fra Hjelpeforeningens møter i Nauvoo fra 1842 til 1844. Mange av sitatene fra notatboken er godt kjent for medlemmer overalt, og det er et viktig dokument for siste-dagers-hellige kvinner.

For å fortelle om Hjelpeforeningens gode gjerninger, er nesten 60 gjenstander utstilt, herunder mange historiske og moderne kunstverk, skrifter og bruksgjenstander. Siste-dagers-hellige kvinner har deltatt i så mange aktiviteter og begivenheter at summen av disse har skapt og skaper fremdeles en bemerkelsesverdig arv av søsterfellesskap og tjeneste.

«Siden Hjelpeforeningen ble grunnlagt for over 160 år siden, har siste-dagers-hellige kvinner over hele verden utført utallige handlinger i medlidenhet og tjeneste,» sa utstillingens kurator Marjorie Conder. «Denne tjenesten har vært bemerkelsesverdig, og den har skapt en arv av søsterfellesskap og større muligheter for Hjelpeforeningen og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.»

Utstillingen inneholder et opptrykk av et maleri av Emma Smith, profeten Josephs hustru og Hjelpeforeningens første president, musikk, lappetepper, kokebøker og gjenstander fra hele verden som er laget av medlemmer av Hjelpeforeningen for å forskjønne Kirkens bygninger.

Det er til og med en Grammy-pris i samlingen, som tilhører Gladys Knight, en fremgangsrik musikkartist som er medlem av Kirken. Søster Knight har brukt sine talenter til å bygge opp andre og styrke deres talenter.

Du finner mer informasjon om museet og dets utstilinger på www .lds.org/churchhistory/museum.

Sitater fra Hjelpeforeningens møtereferater

«Denne forening skal ikke bare hjelpe de fattige, men også frelse sjeler» (Joseph Smith, Relief Society Minutebook, 9. juni 1842).

«Dagens populære institusjoner skulle ikke være vår målestokk. Som Sions døtre skulle vi sette et eksempel for hele verden» (Eliza R. Snow, Relief Society Minutebook, 17. mars 1842).

«Jeg frydet meg over at denne forening var dannet, slik at vi kan forbedre våre talenter og forberede oss for de talenter og velsignelser Gud snart vil skjenke oss» (Biskop Newel K. Whitney, Relief Society Minutebook, 27. mai 1842).

«Vi ønsker å handle i Herrens navn – for å hjelpe de trengende og gjøre alt det gode vi kan» (Sarah Cleveland, Relief Society Minutebook, 17. mars 1842).

«Jeg frydet meg over at vi kunne nyte det privilegium å komme sammen for å samtale om det som hører riket til, for å trøste og oppbygge hverandre på vår vei gjennom denne sorgens dal» (Elizabeth Ann Whitney, Relief Society Minutebook, 15. juli 1843).