Gjenkjenn frelseren

Gjenkjenn frelseren

Jeg satt ved et bord sammen med noen venner i skolens kafeteria da de begynte å snakke om Kristi annet komme. Mine venner var ikke særlig religiøse, men de hadde vært nok i kirken til å ha hørt om denne profeterte begivenheten. De visste også at jeg gikk regelmessig i kirken og at jeg hadde en fast tro på Frelseren.

Vi snakket om det en stund, og som svar på deres spørsmål sa jeg at ingen vet nøyaktig når Kristus vil komme igjen. En av vennene mine vendte seg til meg og sa helt alvorlig: «Jade, hvis Det annet komme inntreffer snart og Jesus Kristus kommer, kjenner jeg ham kanskje ikke igjen. Vil du peke ham ut for meg?»

Selvfølgelig sa jeg at jeg ville gjøre det, og så begynte vi å snakke om noe annet.

Vennene mine har sannsynligvis aldri tenkt mer på den samtalen, men jeg har tenkt på den mange ganger. Basert på det jeg sa og gjorde, antok vennene mine at jeg kjente Frelseren. De regnet faktisk med at jeg kjente ham! Men gjør jeg virkelig det? Kunne jeg svare ja på Almas spørsmål: «Har dere fått hans bilde i deres ansikter» (Alma 5:14)?

Det tilfeldige spørsmålet som vennen min stilte, har fått meg til å vurdere mitt forhold til Frelseren mange ganger. Er for eksempel min personlige bønn og mitt skriftstudium meningsfylt nok til at det bringer meg nærmere ham? Jeg håper det. Og jeg håper at jeg på den dagen når Kristus kommer, kan stå foran ham med rent hjerte og rene hender. Da vil ikke bare jeg være i stand til lett å gjenkjenne ham, men han vil være i stand til å gjenkjenne meg fordi jeg vil ha hans bilde preget i mitt ansikt (se Alma 5:19).