Kommentarer

Kommentarer

Påvirket av Ånden

Så kjærlig vår Fader i himmelen er som gir oss alt vi trenger for å kunne vende tilbake til hans nærhet. Han har gitt oss Liahona, et svært fantastisk og unikt tidsskrift. Enhver som oppriktig og ydmykt søker sannheten, vil bli påvirket av ånden i det.

Hver gang jeg leser Liahona, føler jeg det som jeg er sammen med mine brødre og søstre rundt om i verden. For en stor velsignelse.

Victorino F. Dela Cruz jr., Filippinene

Et familieblad

Vi er takknemlige for det nydelige tidsskriftet Liahona, som vi ivrig mottar hver måned og setter stor pris på som familie. I juli-nummeret 2006 gledet vi oss for eksempel over fine artikler som hjalp oss å forberede vår sønn til dåp og bekreftelse. Fotografiene, som er av høy kvalitet, tiltrekker seg vår lille pikes oppmerksomhet. Hun kan ennå ikke lese, men forstår visuelle budskap. En søndag ettermiddag spilte vi «Søndagseske – snurr blyanten» og hadde det svært hyggelig. Familiebåndene ble styrket.

Familien Cazorla, Spania

Liahona styrker vår tro

Vi er svært velsignet som har en veiledning og et redskap – Liahona – som hjelper oss å overleve i dette farlige liv, der det er så mange prøvelser og fristelser. Liahona bidrar til å øke og styrke vår tro.

Jeg går nå på en skole der jeg er det eneste medlem av Kirken. Det er artikler i Liahona som angår mine personlige utfordringer.

Mark Anthony Punongbayan, Filippinene

Spesielt gripende

Jeg har lest Liahona regelmessig i mange år nå. Jeg leser det alltid med respekt og glede, og jeg blir oppbygget. Jeg følte at eldste Dieter F. Uchtdorfs artikkel i juli-nummeret 2006, «På ørnevinger», var spesielt gripende og nyttig.

Gernot Lahr, Tyskland

Hjelp til hjemmeundervisning

Jeg var takknemlig for artikkelen av president Thomas S. Monson, «Mesterens plan», i januar-nummeret 2006. Den var svært oppløftende for min familie, og den hjalp meg med min hjemmeundervisning.

Jaime Cruz, Nicaragua

En julegave

Jeg sendte et eksemplar av desember-nummeret 2006 av Liahona til en venn, og etter å ha lest det følte han seg så vel. Han sa: «Jeg takker deg for en så stor gave. Mitt liv er forandret, og jeg er rede til å slutte meg til denne fantastiske kirken.» Og jeg var lykkelig fordi jeg kunne bidra til å bringe en sjel til Kristus.

Kwame Asante, Ghana

Et undervisningshjelpemiddel

Mitt liv som medlem av Kirken er lykkeligere fordi Liahona er en veiledning for vår tid. Jeg er Søndagsskole-lærer for de unge i grenen min, og jeg bruker Liahona sammen med Skriftene i leksjonene. Mine elever og jeg har lært så meget. Gratulerer med deres utmerkede arbeid.

Adeilson de Souza Nascimento, Brasil

Send dine kommentarer som e-post til liahona@ldschurch.org. Eller send dem til:

Liahona, Comment

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Brevene kan bli redigert på grunn av lengde eller tydelighet.