Mesteren tjente

Samlingsstunden

Mesteren tjente

«Når dere er i deres medmenneskers tjeneste, er dere jo i deres Guds tjeneste» (Mosiah 2:17).

Jesus likte å hjelpe andre. Han var det fullkomne eksempel på tjeneste. Han sa: «Jeg er som en tjener blant dere» (Lukas 22:27). Han visste at han kom til jorden for å tjene andre, ikke for å bli betjent. Synes du det er merkelig at Mesteren tjente andre? Mester og tjener er motsatte ord. Du synes kanskje det er overraskende at de største mestere er de som tjener.

Da Jesus var på jorden, hjalp han de fattige. Han underviste i evangeliet. Han ga mat til store flokker av sultne mennesker. Han vasket disiplenes føtter. Han helbredet syke og vekket også opp døde.

Jesus forklarte hvor viktig tjeneste er. Når han kommer til jorden igjen, vil han si til de rettferdige: «Jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg» (Matteus 25:35-36).

Jesus sa at de rettferdige ikke vil huske at de har gjort noe av dette for ham. Da vil han si til dem: «Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg» (Matteus 25:40). Når vi tjener andre, tjener vi også ham.

Du kan tjene Herren ved å tjene menneskene rundt deg. Du trenger ikke gjøre noe stort for å tjene andre. Et smil kan glede en venns hjerte. Et vennlig ord, å hjelpe en bror eller søster, å være lydig mot dine foreldre – alt dette er måter du kan tjene andre på. Når vi tjener villig, blir vi mer lik Kristus, og vår tro vokser.

Aktivitet

Lim side B4 på tykt papir. Klipp ut de ni bitene. Stikk hull som anvist. Med garn eller hyssing lager du en løkke i hullet øverst på bildet av Frelseren. Med et annet stykke hyssing fester du den nederste delen av bildet av Frelseren til skriftstedet. Bruk syv hyssingbiter til, og knytt hvert bilde av en tjenestegjerning til nederste del av bildet over. Heng uroen et sted der den vil minne deg på at når du tjener andre, tjener du også Jesus Kristus.

Idéer til samlingsstunden

  1. 1. Fortell historien om Nephis brukne bue (se 1. Nephi 16:18-32) ved å bruke et kogger med piler. Du kan tegne et kogger og piler på tavlen eller lage dem av papir. På hver pil fester du et spørsmål. Du kan for eksempel skrive: «Hvem henvendte Nephi seg til for å spørre hvor han skulle jakte?» (sin far, Lehi) og «Hva gjorde Nephi med maten han skaffet?» (delte den med familien sin). På hver pil skriver du et ord eller uttrykk som angår spørsmålet, som lydighet eller å dele med andre. Når alle spørsmålene er besvart, peker du på hver pil og ber barna anvende egenskapen som er skrevet på pilen, til å velsigne sin egen familie. Be om konkrete eksempler som «Jeg kan hjelpe min far å lage lunsj.» Fortell om en gang da et familiemedlems tjeneste var til hjelp for deg.

  2. 2. Gå inn i rommet med forkle på og med et brett dekket med en serviett i hendene. Fortell barna at du gjerne vil betjene dem. Be dem finne Galaterbrevet 5:13-14. Hjelp dem å streke under «Tjen hverandre i kjærlighet» og «Du skal elske din neste som deg selv». På brettet har du forskjellige skriftstedhenvisninger, bilder av tjenestegjerninger eller sitater fra historier du vil fortelle. Du kan ha små kopper med en skriftstedhenvisning på utsiden, et bilde av en tjenestegjerning på en tallerken eller sitater festet til bestikk. Når barna har valgt en gjenstand og har sett på eller lest den, ber du dem dele med de andre det de har lært. Fortell historier om tjenestegjerninger. Du kan fortelle historier fra Liahona.