En enkel tjenestegjerning

Fra president Spencer W. Kimballs liv

En enkel tjenestegjerning

Tilpasset fra Edward L. Kimball og Andrew E. Kimball jr., Spencer W. Kimball (1977), 334 og Læresetninger fra Kirkens presidenter – Spencer W. Kimball (2006), 81-83.