Gaven jeg ikke kan huske

Gaven jeg ikke kan huske

En av de fineste gaver jeg noen gang fikk av min far, er en jeg ikke engang husker. Han snakket aldri om den. Slik var far. Jeg hørte om den mange år senere fra min mor.

Både mor og far var vokst opp som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, men fars røkevane hadde hindret dem i å bli gift i templet. Den kjærlige biskopen som forrettet ved mine foreldres borgerlige vielse, oppfordret dem til å sette seg som mål å gifte seg i templet før de fikk barn. De arbeidet fremdeles på dette målet da jeg kom inn i familien.

Da jeg nærmet meg min toårsdag, hadde mine foreldre fremdeles ikke vært i templet. Mor ønsket virkelig å bli beseglet som familie før neste barn kom, men far brukte fremdeles tobakk.

Av og til skulle jeg ønske at jeg kunne minnes det som skjedde på min toårsdag, for det var da jeg fikk gaven. Far kom hjem fra arbeidet den kvelden tidlig i november, og etter å ha satt fra seg matboksen sin og tatt av seg jakken, løftet han meg opp. «Gary,» sa han, «jeg har en spesiell fødselsdagsgave til deg.» Mor sa at hun var forbauset, for hun visste at far ikke hadde ekstra penger til å kjøpe en gave til meg for.

Far stakk hånden ned i skjortelommen sin og trakk opp en halvfull sigarettpakke. Han rakte den til meg. Mor begynte å protestere, men far løftet opp hånden som for å si: «Dette er mellom min sønn og meg.»

Rolig sa han så til meg: «Jeg har tenkt på dette i noen dager. Jeg har kommet til at jeg ikke ønsker at du, min sønn, noen gang skal minnes at din far røkte. Min gave til deg i dag er at jeg gir avkall på mine sigaretter, og jeg vil aldri røke mer.»

Og det var slutten på hans bruk av tobakk. Han må ha strevd for å slutte å røke så brått. Selv om jeg ikke husker det, var dette hans spesielle gave til meg. Men det var mer enn det.

Noen måneder senere, da mor var gravid med min bror, tok vi turen til Logan Utah tempel, der vi ble beseglet til hverandre som en evig familie.

Jeg er i sannhet takknemlig for den gaven jeg mottok for mange år siden av en kjærlig og omsorgsfull far.