Tempelkort

Tempelkort

I 2003 og i april-nummeret 2005 var det tempelkort i Liahona. Siden da har flere templer blitt innviet.

Riv denne siden ut av bladet, lim den på kartong og klipp ut kortene. Føy disse kortene til de kortene som allerede har vært i tidsskriftet.