Ideer til familiens hjemmeaften

Ideer til familiens hjemmeaften

Disse undervisningsideene kan brukes i klasserommet så vel som hjemme. Du kan tilpasse disse ideene til familien eller klassen.

«Vanlige mennesker, uvanlige kall», s. 8: Be familiemedlemmene beskrive en profet. Hvordan betrakter verden profeter? Les høyt beskrivelsene av eldste Heber C. Kimball, Enok og Paulus. Forklar at Kirkens ledere er vanlige mennesker som har blitt kalt av Gud. Bruk de fem siste avsnittene, og drøft hvordan vi kan følge våre ledere bedre. Lag en gave (noe godt, et bilde eller kort) som dere vil gi en lokal leder i Kirken for å vise deres takknemlighet.

«Søk lærdom ved tro», s. 16: Vis frem noen beholdere med forskjellige åpninger og av forskjellig størrelse. Prøv å kaste mynter eller sukkertøy opp i dem. Hvilke beholdere egner seg best til dette? Spør hvordan hver beholder kan sammenlignes med en persons villighet til å lære ved Ånden. Finn uttalelser i artikkelen som beskriver effektiv læring. Sett dere som mål å praktisere disse prinsippene.

«Hvis et insekt flyr inn i munnen din», s. 32: Vis et insekt eller et bilde av et insekt. Spør: «Ville du spise dette?» Drøft forfatterens erfaring. Fortell historien om Josef i Egypt og hvordan han «spyttet ut» fristelsen.

«Gjør godt på sabbatsdagen», s. B8: Brett et papirark i åtte firkanter. Drøft alle ideene i artikkelen, og be familiemedlemmene tegne et bilde for hvert punkt. Be dem tilføye andre sabbatsdagsaktiviteter på den andre siden av papiret. Bruk disse ideene neste gang du trenger en god sabbatsdagsaktivitet.

«Milevis med smil», s. B12: Klipp noe brunt papir i strimler som skal forestille vedpinner. Mens dere leser historien, legger dere på en «pinne ved» for hver barmhjertighetshandling som nevnes, for å lage et leirbål. Forklar at hver vedpinne gjør at leirbålet brenner klarere. Be familiemedlemmene ta «veden» og skrive måter de kan gjøre tjenester på i kommende uke.