Flere ideer til samlingsstunden, september 2007

Flere ideer til samlingsstunden, september 2007

Her er noen flere ideer Primærforeningens ledere kan bruke sammen med stoffet til samlingsstunden som står i september-nummeret av Liahona. Leksjonen, instruksjoner og aktivitet som korresponderer med disse ideene, finner du under «Mesteren tjente» på side B4 og B5 i Barnas venn i dette nummeret.

 1. Forklar at «Gå du bort og gjør likeså!» (Lukas 10:37) er siste setning i en meget viktig historie Jesus fortalte. Vis bilde 218 fra bildepakken «Kunst inspirert av evangeliet» (Den barmhjertige samaritan). Bruk teksten bak på bildet til å forklare hvorfor Jesus fortalte historien. Les Jesu ord fra Lukas 10:30-37, og be barna følge med i sine bøker. Når barna er kjent med historien, ber du fire barn dramatisere den (se «Dramatiseringer», Undervisning, intet større kall, s. 164). La barna representere presten, levitten, samaritanen og den skadede mannen. Les beretningen fra Skriftene igjen mens deltakerne rollespiller den.

  Henvis igjen til «Gå du bort og gjør likeså!» Forklar at ett formål med Jesu historie var å lære oss å være gode medmennesker. Spør barna hvordan de kan være som samaritanen. Vis de eldre barna heftet Tro på Gud. Les ideene under «Tjen andre» på side 8 og 9. Utfordre barna til å bli mer lik Jesus ved å tjene andre.

  For yngre barn: Pek på forskjellige deler av kroppen, og spør barna hvordan de kan tjene ved hjelp av denne delen av kroppen. For føttene kan de for eksempel si: «Jeg kan bære noe inn i et annet rom for moren min.» For ørene: «Jeg kan lytte til og være lydig mot mine foreldre.»

  Jesus lærte oss å tjene andre ved sine ord og sitt eksempel. Syng «Jeg prøver å ligne Jesus» (Barnas sangbok, s. 40). Del barna i flere grupper. La hver gruppe synge ett utsagn og peke på seg selv når de synger «jeg». La alle synge refrenget. Bær vitnesbyrd om den kjærlighet vår himmelske Fader og Jesus har til oss. Jesus viste sin store kjærlighet ved å gi sitt liv for oss. Bær vitnesbyrd om at han er Guds Sønn.

 2. Vis en bok laget av store ark med «M217-mysteriet» skrevet på fremsiden. Slå opp på side 1 i boken og les: «Hva er M217? Tips: Det er et skriftsted om tjeneste.» Be barna hjelpe deg å løse mysteriet ved å lete etter skriftstedet (Mosiah 2:17). La halvparten av barna slå opp i Bibelens innholdsfortegnelse og finne bøker som begynner på M. La den andre halvparten slå opp i Mormons boks innholdsfortegnelse og gjøre det samme. La barna slå opp 2:17 i hver M-bok (for eksempel Malaki 2:17). Gjør dem oppmerksom på at 2:17 ikke finnes i enkelte bøker. Tips dem igjen om at de leter etter ett spesielt skriftsted om tjeneste.

  Når barna finner ut at det er Mosiah 2:17, kan du oppfordre dem til å streke under det i Skriftene sine hvis de vil. Forklar at det forteller oss hvordan vi kan tjene Herren. Vis «Når dere er i deres medmenneskers tjeneste, er dere jo i deres Guds tjeneste» på neste side i boken.

  La barna bla gjennom boken, som viser forskjellige måter vi kan tjene Gud. Snakk om hvordan menneskene tjener mens du viser bilder fra bildepakken Kunst inspirert av evangeliet, som bilde 612 (Misjonærer forkynner Jesu Kristi evangelium), 611 (Biskopen) og 607 (Ung pike taler i kirken). Bruk også forskjellige bilder fra Primær-bildepakkene som viser barn som hjelper til i familien. Drøft hvordan barn kan tjene andre, og på den måten tjene Jesus Kristus.

  Del ut ark slik at barna kan lage sine egne bøker. La barna brette arkene i to, og be dem skrive «M217-mysteriet» på fremsiden og hele skriftstedet på første side. Utfordre dem til å tegne eller skrive måter de kan tjene Herren på i uken som kommer. Be dem vise boken til familien og fortelle om den på familiens hjemmeaften. Oppfordre dem til å utføre ulike tjenestegjerninger gjennom hele uken. Forklar at vår tro på Jesus Kristus vokser når vi tjener andre.