Hvis et insekt flyr inn i munnen din

Hvis et insekt flyr inn i munnen din

Åndelige insekter kan være mer enn plagsomme. De kan rett og slett være farlige hvis vi ikke straks spytter dem ut.

Da jeg gikk ut den lørdagsmorgenen, sa jeg ikke til meg selv: «Jeg håper et insekt flyr inn i munnen min i dag.» Men mens jeg løp, var det det som hendte. Et insekt fløy rett inn i munnen min! Det var ikke min skyld. Jeg gjorde ikke noe galt. Jeg så ikke engang at det kom.

Hva tror du jeg gjorde da insektet svirret inn mellom tennene mine? Jeg suget ikke på det for å nyte smaken. Jeg lot det ikke bli værende der for å se hva som ville skje. Jeg svelget det ikke. Jeg tok meg ikke engang tid til å tenke over det. Jeg bare spyttet det ut og løp videre mens jeg spyttet underveis.

Har du noen gang fått et «insekt» i munnen? Har du noen gang uforvarende kommet over et upassende bilde, en sang, et ord eller en idé? Det har du sannsynligvis. Ond innflytelse finnes rundt oss på alle kanter, og selv om vi kan gjøre mye for å unngå den, vil vi sannsynligvis bli utsatt for den uten selv å ha skyld i det. Disse åndelige insektene er dødelige – langt mer skadelige for ånden vår enn det lille insektet var for kroppen min.

Hva skulle du gjøre hvis et åndelig insekt flyr inn i munnen din? Du skulle gi det samme behandling som jeg ga insektet som fløy inn i min – spytt det ut! Ikke nøl. Gå din vei. Løp bort hvis du må. Skru av fjernsynet. Skru av radioen. Skru av datamaskinen. Kast boken eller bladet i søppeldunken der det hører hjemme.

Vis det president Brigham Young (1801-77) kalte «troens mentale kraft». Han sa: «Etter en stund vil verden bli omstyrtet ifølge profetens ord, og vi vil se et rettferdig styresett overta, og synd og ugudelighet vil måtte vike. Men det ondes kraft og prinsipper, hvis de kan kalles prinsipper, vil aldri i den minste grad bøye seg for Frelserens rettferdige fremmarsj, [med mindre] de er blitt slått tilbake tomme for tomme og vi har måttet ta det hele med makt. Ja, ved troens mentale kraft og ved gode gjerninger vil evangeliets fremgang øke, spre seg og vokse.»1

President Young talte om vår innsats for å fylle verden med evangeliet, men hans ord gjelder også våre anstrengelser for å fylle vårt liv med godhet. Tving den onde tanken eller det onde bildet ut av ditt sinn ved å synge en salme, fremsi et skriftsted eller en bønn. «La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode» (Romerbrevet 12:21).

Husk hva president Gordon B. Hinckley har sagt oss om og om igjen om pornografi:

«Selvfølgelig blir du fristet. Det virker som hele verden har blitt besatt av sex. På en meget fristende og besnærende måte blir du bombardert med det hele tiden. Du blir utsatt for det på TV, i blader og bøker, i videoer og også i musikk. Vend ryggen til det. Sky det. Jeg vet at det er lett å si det og vanskelig å gjøre det. Men hver gang du gjør det, vil det bli så mye lettere neste gang. Hvor herlig det vil være om du en vakker dag kan stå for Herren og si: ”Jeg er ren.”

Herren har gitt et bud i vår tid som gjelder hver enkelt av oss. Han har sagt: ”La alltid dine tanker være prydet med dyd.” Og med dette har han gitt et løfte: ”Da skal du ha større frimodighet for Guds åsyn” (L&p 121:45). Jeg tror han sier at hvis vi er rene i sinn og legeme, vil tiden komme da vi tillitsfullt kan stå foran ham… Vi vil føle trygghet, og vi vil også få godkjennende smil.»2

Husk: Hvis et insekt flyr inn i munnen din, spytt det ut!