Yleiskonferenssi
Toimiiko suunnitelma?
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Toimiiko suunnitelma?

Todistan, että onnensuunnitelma toimii. Sen on luonut taivaallinen Isänne, joka rakastaa teitä.

Toimiiko suunnitelma?

Keskustelin hiljattain erään nuoren aikuisen kanssa, joka palveli lähetystyössä useita vuosia sitten ja toimi nyt ammatissaan. Joillakin tavoin hänen elämänsä sujui hyvin. Mutta hänen uskonsa oli heikkenemässä. Hän oli vajoamassa Vapahtajaa ja Hänen kirkkoaan koskevien epäilysten mereen. Hän selitti, että hän ei saanut siunauksia, joita hän odotti palautetulta evankeliumilta. Hänestä ei tuntunut, että onnensuunnitelma toimi hänen elämässään.

Sanomani tänään on kaikille niille, joilla saattaa olla samanlaisia tunteita. Puhun niille, jotka jossakin vaiheessa ovat ”tunteneet halua laulaa lunastavan rakkauden laulua”, mutta eivät voi ”tuntea sellaista” nyt.1

Taivaallinen Isämme on valmistanut suurenmoisen suunnitelman iankaikkiseksi onneksemme. Mutta kun elämä ei suju niin kuin toivoimme, meistä saattaa tuntua siltä, ettei suunnitelma toimi.

Kenties meistä tuntuu samalta kuin Jeesuksen opetuslapsista, kun he olivat veneessä, joka oli ”jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen”2?

Sitten hyvin varhain aamulla:

”Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin.

Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta – –.

Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: ’Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö.’

Silloin Pietari sanoi hänelle: ’Herra jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin.’

’Tule!’ sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo.

Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. ’Herra, pelasta minut!’ hän huusi.

Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: ’Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?’”3

Saanen kertoa teille kolmesta periaatteesta, jotka olen oppinut Pietarilta. Rukoilen, että nämä periaatteet voivat auttaa jokaista, josta tuntuu, ettei onnensuunnitelma toimi hänen elämässään.

Ensiksi, toimikaa uskossa Jeesukseen Kristukseen.

Ihailen Pietarin uskoa. Jeesuksen yksinkertaisesta kutsusta ”tule” hän jätti myrskyn riepotteleman veneensä. Hän tuntui tietävän, että jos Jeesus Kristus kutsui häntä tekemään jotakin, hän pystyisi siihen.4 Pietari luotti Vapahtajaan enemmän kuin hän luotti veneeseensä. Ja tämä usko antoi hänelle voiman toimia rohkeasti stressaavassa ja pelottavassa tilanteessa.

Pietarin usko muistuttaa minua kokemuksesta, jonka kuulin vanhin José L. Alonsolta. Pian sen jälkeen, kun vanhin Alonson poika oli kuollut jättäen jälkeensä perheen, jossa oli pieniä lapsia, vanhin Alonso kuuli lasten keskustelun.

”Mitä me tehdään?” he kyselivät.

Yhdeksänvuotias tytär vastasi: ”Isillä on kaikki hyvin. Hän saarnaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia.”

Pietarin tavoin tämä pieni tyttö näki haasteidensa yli ja luotti Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa. Usko Vapahtajaan tuo rauhaa ja voimaa kulkea eteenpäin.

Jos muistelette elämäänne, uskon teidän huomaavan, että olette monta kertaa osoittaneet uskoa. Kirkkoon liittyminen on uskon osoitus. Puhuminen taivaallisen Isän kanssa rukouksessa on uskon osoitus. Pyhien kirjoitusten lukeminen on uskon osoitus. Puheeni kuunteleminen tässä yleiskonferenssissa on uskon osoitus. Kuten presidentti Russell M. Nelson on sanonut: ”Älkää vähätelkö sitä uskoa, joka teillä jo on.”5

Toinen opetus, jonka olen oppinut Pietarilta, on tämä:

Kääntykää vaikeuksien hetkinä heti Jeesuksen Kristuksen puoleen.

Kun Pietari käveli kohti Vapahtajaa, hän pelästyi tuulta ja alkoi vajota. Mutta kun Pietari tajusi, mitä oli tapahtumassa, hän ei yrittänyt edetä vedessä itsekseen eikä uida takaisin veneeseen. Sen sijaan että olisi päästänyt irti uskostaan Kristukseen, hän piti siitä lujemmin kiinni huutaen: ”Herra, pelasta minut!”

”Jeesus ojensi heti kätensä [ja] tarttui häneen.”6

Me kaikki kohtaamme rajuja tuulia, jotka voivat horjuttaa uskoamme ja saada meidät vajoamaan. Kun näin tapahtuu, muistakaa, että taivaallisen Isän onnensuunnitelmalla on toinen nimi – lunastussuunnitelma. Suunnitelmana ei ollut, että liukuisimme helposti läpi elämän, emme koskaan kompastuisi, emme koskaan uppoaisi ja meillä olisi aina hymy kasvoillamme. Taivaallinen Isä tiesi, että me tarvitsisimme lunastusta. Tästä syystä Hän valmisti lunastussuunnitelman.7 Tästä syystä Hän lähetti Lunastajan. Kun meillä on vaikeaa – mistä tahansa syystä – se ei tarkoita, etteikö suunnitelma toimisi. Juuri silloin me tarvitsemme suunnitelmaa eniten!

Niinä hetkinä noudattakaa Pietarin esimerkkiä. Kääntykää heti Vapahtajan puoleen.

”Nyt on teidän pelastuksenne aika ja päivä. – – Pyydän teitä, ettette lykkää parannuksenne päivää.”8

Riippumatta siitä, missä olemme ja missä olemme olleet, parannus on tie eteenpäin. Presidentti Nelson on opettanut:

”Mikään ei ole vapauttavampaa, ylevöittävämpää tai tärkeämpää meidän yksilölliselle edistymisellemme kuin säännöllinen, päivittäinen keskittyminen parannuksen tekemiseen. – –

Olittepa te uutterasti kulkemassa pitkin liittopolkua, olittepa te luiskahtaneet tai astuneet pois liittopolulta tai vaikka ette edes näkisi polkua siitä, missä nyt olette, niin pyydän hartaasti teitä tekemään parannusta. Kokekaa päivittäisen parannuksenteon vahvistava voima – että joka päivä toimii hieman paremmin ja on hieman parempi.”9

Kristuksen luo tuleminen tarkoittaa muutakin kuin vain sitä, että ajattelee Häntä tai puhuu Hänestä tai jopa rakastaa Häntä. Se tarkoittaa Hänen seuraamistaan. Se tarkoittaa elämistä siten kuin Hän opettaa meitä elämään. Ja meille kaikille se tarkoittaa parannuksen tekemistä viipymättä.

Yksi tyttäristäni työskenteli aiemmin lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa. Hän kertoi minulle eräästä vanhimmasta, jota hän opetti ja joka uskoutui hänelle, ettei ollut varma, onko Mormonin kirja totta. Hän oli rukoillut ja rukoili hengellistä todistusta, mutta hän ei saanut vastausta.

Tyttäreni rukoili tietääkseen, mitä hänen pitäisi tehdä auttaakseen tätä lähetyssaarnaajaa. Hänen saamansa vaikutelma oli, että pyhiä kirjoituksia ei ole annettu ainoastaan, jotta voimme lukea niitä ja saada todistuksen. Ne on annettu myös opettamaan meitä pitämään Jumalan käskyt. Tyttäreni kertoi tästä ajatuksesta lähetyssaarnaajalle.

Myöhemmin hän näki tämän lähetyssaarnaajan uudelleen, ja tämä näytti paljon onnellisemmalta. Lähetyssaarnaaja kertoi tyttärelleni saaneensa viimein todistuksen siitä, että Mormonin kirja on totta. Hän tiesi, että tämä todistus tuli, koska hän pyrki enemmän tekemään sitä, mitä Mormonin kirjassa opetetaan.

Noudattakaamme Pietarin esimerkkiä ja kääntykäämme vaikeina hetkinä Vapahtajan puoleen. Seuratkaa Jeesusta Kristusta sen sijaan että luottaisitte omaan viisauteenne ja vahvuuteenne. Vaikka olisitte kuinka pitkään yrittäneet edetä vedessä ilman Häntä, koskaan ei ole liian myöhäistä kääntyä Hänen puoleensa. Suunnitelma toimii!

Kolmas periaate, jonka olen oppinut Pietarilta ja hänen kokemuksensa pohjalta, on tämä:

Nöyrtykää Herran edessä, niin Hän kohottaa teidät yltämään suurempaan.

Pietari oli osoittanut uskoa sekä kävelemällä vettä pitkin että kääntymällä Vapahtajan puoleen tarvitessaan apua. Siitä huolimatta Vapahtaja näki Pietarissa mahdollisuuden paljon suurempaan. ”Vähäinenpä on uskosi!” Hän sanoi. ”Miksi aloit epäillä?”10

Pietari olisi voinut närkästyä tästä nuhteesta. Mutta hän otti sen vastaan nöyrästi. Hän pyrki jatkuvasti saamaan suuremman uskon Jeesukseen Kristukseen. Monien muiden uskoa vahvistavien kokemusten ansiosta – joista jotkin olivat hyvin, hyvin vaikeita – Pietarista tuli lopulta se kallionluja johtaja, jollainen Herra halusi hänen olevan. Hän sai aikaan suuria asioita Herran palveluksessa.

Mitä suurta Herra haluaa teidän saavan aikaan? Hänen kirkossaan ja valtakunnassaan on monia tilaisuuksia palvella muita Vapahtajan tavoin. Hän haluaa teidän osallistuvan Hänen suureen työhönsä. Onnensuunnitelmasta tulee teille todellisempi nimenomaan silloin, kun autatte muita elämään sen mukaisesti.

Vahvistaessani omaa uskoani nämä Alman sanat ovat olleet elämää mullistavia: ”Siunattuja ovat ne, jotka nöyrtyvät ilman, että heidän on pakko olla nöyriä.”11 Asettukaamme nöyrästi asemaan, jossa Jeesus voi kohottaa meitä, johtaa meitä ja hyödyntää kykyjämme parhaalla mahdollisella tavalla.12

Todistan, että onnensuunnitelma toimii. Sen on luonut taivaallinen Isänne, joka rakastaa teitä. Se toimii, koska Jeesus Kristus on sovituksellaan voittanut synnin ja kuoleman. Tulkaa Hänen luokseen, seuratkaa Häntä, niin ”suuri lunastussuunnitelma toteutuu heti teidän kohdallanne”13. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta