Yleiskonferenssi
Hengellisen liikevoiman mahti
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Hengellisen liikevoiman mahti

Haluaisin ehdottaa viittä täsmällistä asiaa, joiden tekeminen voi auttaa meitä säilyttämään myönteisen hengellisen liikevoiman.

Rakkaat veljeni ja sisareni, minä rakastan teitä. Arvostan tätä mahdollisuutta puhua teille tänään. Rukoilen päivittäin, että teitä varjellaan vastustajan ankarilta hyökkäyksiltä ja että teillä on voimaa kulkea eteenpäin läpi kaikkien kohtaamienne haasteiden.

Jotkin koettelemukset ovat syvästi yksityisiä kuormia, joita kukaan muu ei näe. Toiset tapahtuvat maailmannäyttämöllä. Yksi niistä on aseellinen selkkaus Itä-Euroopassa. Olen käynyt Ukrainassa ja Venäjällä monta kertaa. Rakastan niitä maita, niitä ihmisiä ja heidän kieliään. Itken ja rukoilen kaikkien niiden puolesta, joihin tämä konflikti vaikuttaa. Kirkkona me teemme kaiken, mitä voimme, auttaaksemme niitä, jotka kärsivät ja kamppailevat selviytyäkseen hengissä. Kutsumme jokaista edelleen paastoamaan ja rukoilemaan kaikkien niiden ihmisten puolesta, joita tämä tuho on vahingoittanut. Kaikenlainen sota on kauhistuttava rikkomus kaikkea sitä vastaan, mitä Herra Jeesus Kristus edustaa ja opettaa.

Kukaan meistä ei voi hallita kansakuntia tai muiden tekoja tai edes oman perheemme jäseniä. Mutta me voimme hallita itseämme. Kutsun teitä tänään, rakkaat veljet ja sisaret, lopettamaan ristiriidat, jotka raivoavat omassa sydämessänne, omassa kodissanne ja omassa elämässänne. Haudatkaa kaikenlaiset taipumukset vahingoittaa muita – olivatpa nuo taipumukset sitten kiukkua, terävää kieltä tai kaunaa jotakuta kohtaan, joka on loukannut teitä. Vapahtaja käski meitä kääntämään toisen posken1, rakastamaan vihollisiamme ja rukoilemaan niiden puolesta, jotka vahingoittavat meitä2.

Voi olla tuskallisen vaikeaa päästää irti vihasta, joka tuntuu niin oikeutetulta. Voi tuntua mahdottomalta antaa anteeksi niille, joiden tuhoisat teot ovat vahingoittaneet viattomia. Silti Vapahtaja kehotti meitä ”[antamaan] anteeksi kaikille ihmisille”3.

Me seuraamme Rauhan Ruhtinasta. Nyt enemmän kuin koskaan me tarvitsemme rauhaa, jonka vain Hän voi antaa. Kuinka voimme odottaa, että maailmassa vallitsisi rauha, kun emme yksilöinä tavoittele rauhaa ja sopusointua? Veljet ja sisaret, tiedän, ettei se, mitä ehdotan, ole helppoa. Jeesuksen Kristuksen seuraajien tulee kuitenkin näyttää esimerkkiä koko maailmalle. Pyydän teitä tekemään kaiken voitavanne lopettaaksenne henkilökohtaiset ristiriidat, joita tällä hetkellä raivoaa sydämessänne ja elämässänne.

Saanen tähdentää tätä kutsua toimia kertomalla ajatuksesta, josta minua muistutettiin hiljattain katsoessani koripallo-ottelua.

Siinä ottelussa ensimmäinen puoliaika oli tasaväkistä kamppailua puolelta toiselle. Ensimmäisen puoliajan viiden viimeisen sekunnin aikana toisen joukkueen pelaaja upotti upean kolmen pisteen heiton. Kun jäljellä oli enää yksi sekunti, hänen joukkuetoverinsa nappasi pallon sisäänheitosta ja teki toisen korin summerin soidessa! Niinpä tuo joukkue lähti pukuhuoneeseen neljän pisteen johtoasemassa selvästi aistittavan momentumin eli liikevoiman siivittämänä. He pystyivät viemään tuon liikevoiman mukanaan toiselle puoliajalle ja voittamaan ottelun.

Liikevoima on väkevä toimintaperiaate. Me kaikki olemme kokeneet sitä muodossa tai toisessa – esimerkiksi ajoneuvossa, joka kiihtyy, tai erimielisyydessä, joka yhtäkkiä muuttuu väittelyksi.

Niinpä kysyn: Mikä voi käynnistää hengellisen liikevoiman? Olemme nähneet esimerkkejä sekä myönteisestä että kielteisestä liikevoimasta. Tunnemme Jeesuksen Kristuksen seuraajia, jotka ovat kokeneet kääntymyksen ja kasvaneet uskossaan. Mutta tunnemme myös kerran sitoutuneita uskovia, jotka ovat langenneet pois. Liikevoima voi keinahtaa kumpaankin suuntaan.

Emme ole koskaan tarvinneet myönteistä hengellistä liikevoimaa kipeämmin kuin nykyään, jotta voimme vastata siihen nopeaan tahtiin, jolla pahuus ja aikojen synkät merkit voimistuvat. Myönteinen hengellinen liikevoima saa meidät kulkemaan eteenpäin sen pelon ja epävarmuuden keskellä, jota pandemia, tsunamit, tulivuorenpurkaukset ja aseelliset vihamielisyydet aiheuttavat. Hengellinen liikevoima voi auttaa meitä vastustamaan vastustajan hellittämättömiä, jumalattomia hyökkäyksiä ja tekemään tyhjäksi hänen pyrkimyksensä murentaa henkilökohtainen hengellinen perustuksemme.

Monet teot voivat käynnistää myönteisen hengellisen liikevoiman. Kuuliaisuus, rakkaus, nöyryys, palveleminen ja kiitollisuus4 ovat vain muutamia.

Tänään haluaisin ehdottaa viittä täsmällistä asiaa, joiden tekeminen voi auttaa meitä säilyttämään myönteisen hengellisen liikevoiman.

Ensiksi: Astukaa liittopolulle ja pysykää sillä.

Jokin aika sitten näin elävän tuntuisen unen, jossa tapasin suuren ihmisryhmän. He esittivät minulle monia kysymyksiä, joista useimmat koskivat liittopolkua ja sitä, miksi se on niin tärkeä.

Unessani selitin, että me astumme liittopolulle menemällä kasteelle ja solmimalla ensimmäisen liittomme Jumalan kanssa.5 Joka kerta kun nautimme sakramentin, me lupaamme jälleen ottaa päällemme Vapahtajan nimen, muistaa Hänet ja pitää Hänen käskynsä.6 Jumala puolestaan vakuuttaa meille, että Herran Henki on aina meidän kanssamme.

Myöhemmin solmimme lisää liittoja temppelissä, missä saamme vieläkin suurempia lupauksia. Toimitukset ja liitot antavat meille pääsyn jumalalliseen voimaan. Liittopolku on ainoa polku, joka johtaa korotukseen ja iankaikkiseen elämään.

Unessani eräs nainen kysyi sitten, kuinka joku, joka on rikkonut liittonsa, voi päästä takaisin sille polulle? Vastaukseni hänen kysymykseensä johtaa toiseen ehdotukseeni:

Löytäkää päivittäisen parannuksenteon ilo.

Kuinka tärkeää parannus on? Alma opetti, että meidän ”[ei pidä saarnata] mitään muuta kuin parannusta ja uskoa Herraan”7. Parannus on vaatimuksena jokaiselle vastuulliselle ihmiselle, joka haluaa iankaikkisen kirkkauden.8 Poikkeuksia ei ole. Profeetta Joseph Smithille antamassaan ilmoituksessa Herra nuhteli kirkon alkuaikojen johtajia siitä, etteivät nämä opettaneet evankeliumia lapsilleen.9 Parannus on avain edistymiseen. Puhdas usko saa meidät kulkemaan eteenpäin liittopolulla.

Älkää pelätkö tai viivytelkö parannuksen tekemistä. Saatana iloitsee kurjuudestanne. Keskeyttäkää tilanne. Karkottakaa hänen vaikutuksensa elämästänne! Alkakaa jo tänään kokea iloa riisumalla päältänne luonnollinen ihminen.10 Vapahtaja rakastaa meitä aina mutta etenkin silloin, kun teemme parannusta. Hän on luvannut, että vaikka ”vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky”11.

Jos teistä tuntuu, että olette harhautuneet pois liittopolulta liian kauas tai liian pitkäksi aikaa eikä teillä ole mitään keinoa palata, se yksinkertaisesti ei ole totta.12 Ottakaa yhteys piispaanne tai seurakunnanjohtajaanne. Hän on Herran edustaja ja auttaa teitä kokemaan parannuksenteon tuomaa iloa ja helpotusta.

Varoituksen sana: Paluu liittopolulle ei tarkoita sitä, että elämä olisi helppoa. Tämä polku on vaativa, ja toisinaan se tuntuu jyrkältä nousulta.13 Tämän nousun tarkoituksena on kuitenkin koetella ja opettaa meitä, jalostaa luonnettamme ja auttaa meitä tulemaan pyhiksi. Se on ainoa tie, joka johtaa korotukseen. Eräs profeetta14 kuvaili ”niiden siunattua ja onnellista tilaa, jotka pitävät Jumalan käskyt. Sillä katso, he ovat siunattuja kaikessa, sekä ajallisessa että hengellisessä; ja jos he pysyvät uskollisina loppuun asti, heidät otetaan vastaan taivaaseen [ja he asuvat] Jumalan luona milloinkaan päättymättömän onnen tilassa.”15

Liittopolkua pitkin kulkeminen yhdessä päivittäisen parannuksenteon kanssa ruokkii myönteistä hengellistä liikevoimaa.

Kolmas ehdotukseni: Oppikaa Jumalasta ja siitä, kuinka Hän toimii.

Yksi suurimmista haasteistamme tänä päivänä on erottaa Jumalan totuudet Saatanan väärennöksistä. Siksi Herra kehotti meitä ”[rukoilemaan] alati – – niin, että [voittaisimme] Saatanan ja [välttyisimme] Saatanan palvelijoiden käsiltä, jotka tukevat hänen työtään”16.

Mooses antoi esimerkin siitä, kuinka erottaa toisistaan Jumala ja Saatana. Kun Saatana tuli kiusaamaan Moosesta, tämä havaitsi petoksen, koska oli juuri ollut kasvokkain Jumalan kanssa. Mooses ymmärsi nopeasti, kuka Saatana oli, ja käski häntä poistumaan.17 Kun Saatana pysyi itsepintaisena, Mooses osasi pyytää Jumalalta lisää apua. Mooses sai jumalallista voimaa, ja hän nuhteli jälleen paholaista sanoen: ”Poistu luotani, Saatana, sillä vain tätä yhtä Jumalaa – – minä palvelen.”18

Meidän tulee noudattaa tuota esimerkkiä. Karkottakaa Saatanan vaikutus elämästänne! Älkää seuratko häntä alas ”kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun”19.

Pelottavan nopeasti todistus, jota ei ravita päivittäin ”Jumalan hyvällä sanalla”20, voi murentua. Näin vastalääke Saatanan juoneen on selkeä: me tarvitsemme päivittäisiä kokemuksia Herran palvelemisesta ja Hänen evankeliuminsa tutkimisesta. Pyydän, että annatte Jumalan vallita elämässänne. Antakaa Hänelle reilu osa ajastanne. Kun teette niin, pankaa merkille, mitä tapahtuu myönteiselle hengelliselle liikevoimallenne.

Ehdotus numero 4: Tavoitelkaa ja odottakaa ihmeitä.

Moroni vakuutti meille, ettei ”Jumala ole lakannut olemasta ihmeiden Jumala”21. Jokainen pyhä kirja osoittaa, kuinka halukas Herra on puuttumaan niiden elämään, jotka uskovat Häneen.22 Hän jakoi Punaisenmeren Moosekselle, auttoi Nefiä hakemaan pronssilevyt ja palautti kirkkonsa profeetta Joseph Smithin kautta. Kukin näistä ihmeistä vei aikaa, eivätkä ne ehkä olleet aivan sitä, mitä nämä ihmiset olivat alun perin pyytäneet Herralta.

Samalla tavoin Herra siunaa teitä ihmeillä, jos uskotte Häneen, ”mitään epäilemättä”23. Tehkää tarvittava hengellinen työ ihmeiden tavoittelemiseksi. Pyytäkää rukoillen Jumalaa auttamaan teitä osoittamaan sellaista uskoa. Lupaan, että voitte omakohtaisesti kokea, että Jeesus Kristus ”virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa”24. Harva asia kiihdyttää hengellistä liikevoimaanne enemmän kuin sen ymmärtäminen, että Herra auttaa teitä siirtämään vuoria elämässänne.

Ehdotus numero 5: Lopettakaa ristiriidat omassa elämässänne.

Toistan kutsuni lopettaa ristiriidat omassa elämässänne. Osoittakaa nöyryyttä, rohkeutta ja voimaa, joita vaaditaan sekä anteeksi antamiseen että anteeksi pyytämiseen. Vapahtaja on luvannut: ”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi.”25

Kahden viikon kuluttua tästä päivästä vietämme pääsiäistä. Tänä aikana ennen pääsiäistä kutsun teitä pyrkimään lopettamaan jonkin henkilökohtaisen ristiriidan, joka on painanut teitä. Voisiko olla tätä sopivampaa kiitollisuuden osoitusta Jeesukselle Kristukselle Hänen sovitustyöstään? Jos anteeksianto tuntuu tällä hetkellä mahdottomalta, pyytäkää Jeesuksen Kristuksen sovitusveren kautta voimaa avuksenne. Kun teette niin, lupaan teille henkilökohtaista rauhaa ja hengellisen liikevoiman sysäyksen.

Kun Vapahtaja suoritti sovituksen koko ihmiskunnan hyväksi, Hän antoi keinon, jolla ne, jotka seuraavat Häntä, voivat päästä osallisiksi Hänen parantavasta, vahvistavasta ja lunastavasta voimastaan. Nämä hengelliset etuoikeudet ovat kaikkien niiden ulottuvilla, jotka pyrkivät kuulemaan Häntä ja seuraamaan Häntä.

Rakkaat veljeni ja sisareni, koko sydämeni voimalla kehotan teitä astumaan liittopolulle ja pysymään sillä. Kokekaa päivittäisen parannuksenteon iloa. Oppikaa Jumalasta ja siitä, kuinka Hän toimii. Tavoitelkaa ja odottakaa ihmeitä. Pyrkikää lopettamaan ristiriidat elämässänne.

Kun toimitte näiden pyrkimysten mukaan, lupaan teille kyvyn kulkea eteenpäin liittopolulla entistä suuremmalla liikevoimalla huolimatta kaikista kohtaamistanne esteistä. Ja lupaan teille suurempaa voimaa vastustaa kiusauksia, enemmän mielenrauhaa, vapautta pelosta ja suurempaa ykseyttä perheessänne.

Jumala elää! Jeesus on Kristus! Hän elää! Hän rakastaa meitä ja auttaa meitä. Tästä todistan Lunastajamme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Ks. 3. Nefi 12:39.

 2. Ks. 3. Nefi 12:44.

 3. OL 64:10; ks. myös jae 9.

 4. Kuten apostoli Paavali sanoi: ”Kiittäkää kaikesta” (1. Tess. 5:18). Yksi varmimmista vastalääkkeistä epätoivoon, lannistumiseen ja hengelliseen horrokseen on kiitollisuus. Mistä asioista voimme kiittää Jumalaa? Kiitä Häntä maailman kauneudesta, evankeliumin palautuksesta ja niistä lukemattomista tavoista, joilla Hän ja Hänen Poikansa antavat voimansa meidän ulottuvillemme täällä maan päällä. Kiitä Häntä pyhistä kirjoituksista, enkeleistä, jotka vastaavat Jumalalle osoittamiimme avunpyyntöihin, ilmoituksesta ja iankaikkisista perheistä. Ja ennen kaikkea kiitä Jumalaa Hänen Poikansa lahjasta ja Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, jonka ansiosta meidän on mahdollista täyttää ne tehtävät, joita varten meidät on lähetetty maan päälle.

 5. Jotta ymmärrämme liittopolkua, on tärkeää ymmärtää, että liittoon sisältyy kaksisuuntainen sitoumus Jumalan ja yhden Hänen lapsensa välillä. Liitossa Jumala asettaa ehdot, ja me hyväksymme nuo ehdot. Vastineeksi Jumala antaa meille lupauksia. Moniin liittoihin liittyy ulkoisia merkkejä – eli pyhiä toimituksia – joihin osallistumme todistajien läsnä ollessa. Esimerkiksi kaste on merkki Herralle siitä, että kastettava henkilö on tehnyt liiton pitää Jumalan käskyt.

 6. Ks. Moroni 4:3; 5:2; OL 20:77, 79.

 7. Moosia 18:20.

 8. Ks. Moos. 6:50, 57.

 9. Ks. OL 93:40–48.

 10. Ks. Moosia 3:19.

 11. Jes. 54:10, kursivointi lisätty; ks. myös 3. Nefi 22:10. Sana rakkaus on käännetty hepreankielisestä sanasta hesed. Tällä voimallisella sanalla on syvä merkitys, joka kattaa ystävällisyyden, armon, liittoon kuuluvan rakkauden ja paljon muuta.

 12. Joitakin syntejä on mahdollista hyvittää, mutta toisia ei. Jos joku hyväksikäyttää toista tai käyttää väkivaltaa tai jos joku riistää toiselta hengen, täyttä hyvitystä ei voi tehdä. Niissä tapauksissa syntinen voi tehdä vain vähän, ja jäljelle jää maksettavaksi suuri velka. Koska Herra on halukas antamaan anteeksi erääntyvän velan, me voimme päästä Hänen luokseen riippumatta siitä, kuinka kauas olemme harhautuneet. Kun teemme vilpittömän parannuksen, Hän antaa meille anteeksi. Mikä tahansa velka, joka on syntiemme ja sen välillä, että kykenemme täysin hyvittämään tekomme, voidaan maksaa ainoastaan hyödyntämällä Jeesuksen Kristuksen sovitusta, Hänen, joka voi antaa armon lahjan. Hänen halukkuutensa antaa erääntyvä velkamme anteeksi on korvaamaton lahja.

 13. Ks. 2. Nefi 31:18–20.

 14. Nefiläinen profeetta, kuningas Benjamin.

 15. Moosia 2:41.

 16. OL 10:5, kursivointi lisätty.

 17. Ks. Moos. 1:16; ks. myös jakeet 1–20.

 18. Moos. 1:20.

 19. Hel. 5:12.

 20. Moroni 6:4.

 21. Morm. 9:15; ks. myös jae 19.

 22. Apostoli Johannes julisti, että hän kirjoitti muistiin Vapahtajan tekemät ihmeet, ”että [me uskoisimme] Jeesuksen olevan Kristus” (Joh. 20:31).

 23. Morm. 9:21.

 24. Jes. 40:29.

 25. Matt. 6:14.