Yleiskonferenssi
Tavoitteenamme on kääntymys
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Tavoitteenamme on kääntymys

Mikään ei korvaa aikaa, jonka te vietätte pyhien kirjoitusten parissa kuunnellen, kun Pyhä Henki puhuu suoraan teille.

Vähän yli kolmen vuoden ajan olemme olleet yhdessä matkalla Herran kirkon jäseninä. Oli lokakuu 2018, kun ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi kutsuivat meitä oppimaan Jeesuksesta Kristuksesta tutkimalla pyhiä kirjoituksia uudella ja innoittavalla tavalla oppaanamme Tule ja seuraa minua -aineisto.

Millä tahansa matkalla on hyvä pysähtyä silloin tällöin arvioimaan edistymistämme ja varmistamaan, että etenemme edelleen kohti tavoitettamme.

Tavoitteenamme on kääntymys

Miettikää näitä syvällisiä sanoja Tule ja seuraa minua -aineiston johdannosta:

”Kaiken evankeliumin oppimisen ja opettamisen päämääränä on syventää omaa kääntymystämme taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen – –.

Sellainen evankeliumin oppiminen, joka vahvistaa meidän uskoamme ja johtaa kääntymyksen ihmeeseen, ei tapahdu yhtäkkiä. Se jatkuu luokkahuoneen ulkopuolella meidän sydämessämme ja kodissamme. Se edellyttää johdonmukaista päivittäistä pyrkimystä ymmärtää evankeliumia ja elää sen mukaan. Todelliseen kääntymykseen johtava evankeliumin oppiminen edellyttää Pyhän Hengen vaikutusta.”1

Tuo on se ihme, jota me tavoittelemme – kun yksi ihminen saa kokemuksen pyhistä kirjoituksista2 ja tuon kokemuksen siunaa Pyhän Hengen vaikutus. Sellaiset kokemukset ovat kallisarvoisia peruskiviä kääntymyksessämme Vapahtajaan. Ja kuten presidentti Russell M. Nelson meitä äskettäin muistutti, hengellisiä perustuksia on jatkuvasti lujitettava.3 Kestävä kääntymys on elinikäinen prosessi.4 Tavoitteenamme on kääntymys.

Jotta pyhistä kirjoituksista saamanne kokemukset olisivat tehokkaimpia, niiden täytyy olla omakohtaisia.5 Toisen ihmisen kokemuksista ja näkemyksistä lukeminen tai kuuleminen voi olla hyödyllistä, mutta se ei tuota samanlaista käännyttävää voimaa. Mikään ei korvaa aikaa, jonka te vietätte pyhien kirjoitusten parissa kuunnellen, kun Pyhä Henki puhuu suoraan teille.

Mitä Pyhä Henki opettaa minulle?

Joka viikko, kun avaan Tule ja seuraa minua -oppikirjan, kirjoitan tämän kysymyksen sivun yläreunaan: ”Mitä Pyhä Henki opettaa minulle tällä viikolla, kun luen näitä lukuja?”

Tutkiessani pyhiä kirjoituksia pohdin tuota kysymystä yhä uudelleen. Ja hengellisiä vaikutelmia tulee poikkeuksetta, ja merkitsen ne muistiin oppikirjaani.

Mistä sitten tiedän, milloin Pyhä Henki opettaa minua? Yleensä niin tapahtuu pienin ja yksinkertaisin tavoin. Joskus jokin pyhien kirjoitusten kohta tuntuu ponnahtavan esiin sivulta ja kiinnittävän huomioni. Toisinaan taas tunnen, että mieleni valaistuu laajemmalla ymmärryksellä jostakin evankeliumin periaatteesta. Tunnen myös Pyhän Hengen vaikutuksen, kun vaimoni Anne Marie ja minä puhumme siitä, mitä luemme. Hänen näkemyksensä kutsuvat aina Hengen.

Profeetta ja pääsiäinen

Tänä vuonna tutkimme Vanhaa testamenttia – pyhää kirjaa, joka täyttää sielumme valolla. Lukiessani Vanhaa testamenttia minusta tuntuu kuin viettäisin aikaa luotettavien oppaiden kanssa: Aadamin, Eevan, Henokin, Nooan, Abrahamin ja hyvin monien muiden.

Tällä viikolla tutkiessamme Toisen Mooseksen kirjan lukuja 7–13 saamme tietää, kuinka Herra vapautti israelilaiset vuosisatoja kestäneestä orjuudesta Egyptissä. Luemme yhdeksästä vitsauksesta – yhdeksästä Jumalan voiman vaikuttavasta ilmentymästä – jotka farao näki omin silmin mutta ei silti pehmentänyt sydäntään.

Sitten Herra kertoi profeetalleen Moosekselle kymmenennestä vitsauksesta – ja siitä, miten jokainen israelilainen perhe voisi valmistautua siihen. Osana rituaalia, jota israelilaiset kutsuisivat pääsiäiseksi, heidän oli määrä uhrata virheetön uroskaritsa. Sitten heidän tuli merkitä kotiensa ovenpielet karitsan verellä. Herra lupasi, että kaikki verellä merkityt kodit olisivat turvassa kauhealta vitsaukselta, joka tulisi.

Pyhissä kirjoituksissa sanotaan: ”Israelilaiset tekivät – – niiden määräysten mukaan, jotka Herra oli antanut Moosekselle” (2. Moos. 12:28). Tässä yksinkertaisessa kuuliaisuuden julistuksessa on jotakin hyvin voimallista.

Koska israelilaiset seurasivat Mooseksen neuvoa ja toimivat uskossa, he pelastuivat vitsaukselta ja vapautuivat aikanaan orjuudestaan.

Mitä siis Pyhä Henki opetti minulle näissä luvuissa tällä viikolla?

Tässä on muutamia ajatuksia, jotka ovat viipyneet mielessäni:

 • Herra toimii profeettansa kautta suojellakseen kansaansa ja pelastaakseen sen.

 • Usko ja nöyryys seurata profeettaa edelsivät suojeluksen ja vapautumisen ihmettä.

 • Veri ovenkarmissa oli ulkoinen merkki sisäisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Karitsaan.

Profeetta ja Herran lupaukset

Minuun tekee vaikutuksen se, miten samankaltainen on se tapa, jolla Herra siunasi kansaansa tässä Vanhan testamentin kertomuksessa, ja se tapa, jolla Hän siunaa kansaansa myös nykyään.

Kun Herran elävä profeetta, presidentti Nelson, esitteli meille Tule ja seuraa minua -ohjelman pyhien kirjoitusten opiskeluvälineenä, hän kutsui meitä muuttamaan kotimme uskon pyhäköiksi ja evankeliumin oppimisen keskuksiksi.

Sitten hän lupasi neljä erityistä siunausta:

 1. teidän lepopäivistänne tulee ilon päiviä

 2. teidän lapsenne tulevat olemaan innokkaita oppimaan Vapahtajan opetuksia ja elämään niiden mukaan

 3. vastustajan vaikutus teidän elämässänne ja teidän kodissanne vähenee ja

 4. nämä muutokset teidän perheessänne tulevat olemaan huomattavia ja vahvistavia.6

Meillä ei ole päiväkirjamerkintöjä niiltä, jotka kokivat pääsiäisen Mooseksen kanssa Egyptissä. Meillä on kuitenkin monia todistuksia pyhiltä, jotka yhtä uskollisesti noudattavat presidentti Nelsonin neuvoja tänä aikana ja saavat luvattuja siunauksia.

Tässä on muutama sellainen todistus:

Erään nuoren perheen äiti sanoi: ”Me puhumme Kristuksesta ja riemuitsemme Kristuksessa kodissamme. Minulle se on suurin siunaus – että lapseni voivat kasvaa näiden kotona käytyjen evankeliumiaiheisten keskustelujen parissa, jotka tuovat heitä lähemmäksi Vapahtajaa.”7

Eräs vanhempi veli kutsui pyhien kirjoitusten tutkimistaan Tule ja seuraa minua -aineiston avulla ”jumalallisella valolla täytetyksi keinoksi, joka auttaa meitä näkemään evankeliumin opin, joka on välttämätöntä hengellisen hyvinvointimme kannalta”8.

Eräs nuori vaimo kuvaili siunauksia avioliitossaan: ”Olen pystynyt tuntemaan mieheni sydämen syvemmin ja olen pystynyt avaamaan omaa sydäntäni hänelle enemmän, kun opiskelemme yhdessä.”9

Eräs suurperheen äiti huomasi, kuinka hänen pyrkimyksensä opettaa perhettään muuttuivat. Hän mainitsi: ”Kun katson taaksepäin, oli kuin olisin soittanut pianoa rukkaset käsissä. Soitin niin kuin pitikin, mutta soitto ei ollut ihan kohdallaan. Nyt rukkaset on riisuttu, ja vaikka soittoni ei vieläkään ole täydellistä, kuulen eron. Tule ja seuraa minua -ohjelma on antanut minulle näkemystä, kykyä, keskittymistä ja tarkoitusta.”10

Eräs nuori aviomies sanoi: ”Tärkeimmät asiat kotona ovat tulleet selvemmiksi sen jälkeen, kun otin Tule ja seuraa minua -aineiston säännölliseksi osaksi aamujani. Opiskeleminen saa minut miettimään enemmän minulle tärkeimpiä asioita, kuten temppeliä, suhdettani vaimooni ja kirkon tehtävääni. Olen kiitollinen siitä, että kotini on pyhäkkö, jossa Jumala on etusijalla.”11

Eräs sisar kertoi: ”Päivittäiset kokemukseni Tule ja seuraa minua -ohjelmasta ovat harvoin mainitsemisen arvoisia, mutta ajan mittaan näen, miten tällainen jatkuva, määrätietoinen pyhien kirjoitusten tutkiminen muuttaa minua. Tällainen opiskelu tekee minut nöyräksi, opettaa minua ja muuttaa minua vähän kerrallaan.”12

Eräs kotiin palannut lähetyssaarnaaja kertoi: ”Tule ja seuraa minua -ohjelma on tuonut minua lähemmäksi sitä tapaa, jolla tutkin pyhiä kirjoituksia lähetystyössäni, ja olen pystynyt siirtymään pyhien kirjoitusten lukutehtäväajatuksesta todella antoisiin tuokioihin, joissa opin tuntemaan Jumalaa.”13

Eräs veli sanoi: ”Tunnen, että Pyhä Henki on tervetulleempi elämääni, ja tunnen Jumalan ilmoituksen ohjaavan minua tehdessäni päätöksiä. Minulla on syvällisempiä keskusteluja Kristuksen ja Hänen sovituksensa yksinkertaisen opin kauneudesta.”14

Eräs seitsemänvuotias lapsi kertoi: ”Menen pian kasteelle, ja Tule ja seuraa minua -ohjelma valmistaa minua. Puhumme perheeni kanssa kasteesta, eikä kasteelle meneminen enää jännitä minua. Tule ja seuraa minua -ohjelma auttaa Pyhää Henkeä tulemaan sydämeeni, ja tunnen lämpöä lukiessani pyhiä kirjoituksia.”15

Ja sitten lopuksi, eräs usean lapsen äiti sanoi: ”Kun tutkimme Jumalan sanaa, Hän on auttanut perhettämme siirtymään huolesta voimaan, koettelemuksista ja haasteista vapautumiseen, riidoista ja arvostelusta rakkauteen ja rauhaan sekä vastustajan vaikutuksesta Jumalan vaikutukseen.”16

Nämä ja monet muut uskolliset Kristuksen seuraajat ovat vertauskuvallisesti merkinneet kotinsa sisäänkäynnin Jumalan Karitsan verellä. He osoittavat sisäisen sitoutumisensa Vapahtajan seuraamiseen. Heidän uskonsa edeltää ihmettä. Se on ihme, jossa yksi ihminen saa kokemuksen pyhistä kirjoituksista ja tuon kokemuksen siunaa Pyhän Hengen vaikutus.

Kun tutkimme pyhiä kirjoituksia, maassa ei ole hengellistä nälänhätää. Kuten Nefi sanoi: ”Kukaan, joka kuulisi Jumalan sanaa ja pitäisi siitä kiinni, [ei] koskaan hukkuisi, eivätkä vastustajan kiusaukset ja palavat nuolet voisi voittaa eivätkä sokaista heitä eksyttääkseen heidät tuhoon” (1. Nefi 15:24).

Muinaisina aikoina, kun israelilaiset seurasivat ohjeita, jotka Herra antoi profeetta Mooseksen kautta, heitä siunattiin turvallisuudella ja vapaudella. Nykyään, kun me seuraamme Herran ohjeita, jotka annetaan elävän profeettamme, presidentti Nelsonin kautta, meitä siunataan yhtä lailla kääntymyksellä sydämessämme ja suojeluksella kodissamme.

Minä todistan, että Jeesus Kristus elää. Tämä on Hänen kirkkonsa, joka on palautettu maan päälle profeetta Joseph Smithin välityksellä. Presidentti Russell M. Nelson on Herran profeetta tänä aikana. Minä rakastan ja tuen häntä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Tule ja seuraa minua – sinä ja perheesi: Vanha testamentti 2022, s. VII.

 2. ”Me jokainen olemme vastuussa henkilökohtaisesta hengellisestä kasvustamme” (Russell M. Nelson, ”Avaussanat”, Liahona, marraskuu 2018, s. 8).

 3. Ks. Russell M. Nelson, ”Temppeli ja hengellinen perustuksenne”, Liahona, marraskuu 2021, s. 93–96.

 4. Tämä on tärkeä syy siihen, miksi presidentti Nelson on pyytänyt meitä ”varaamaan aikaa Herralle! Tehkää oma hengellinen perustuksenne lujaksi ja kykeneväksi kestämään ajan koettelemuksia tekemällä niitä asioita, joiden ansiosta Pyhä Henki voi olla kanssanne aina.” (”Varatkaa aikaa Herralle”, Liahona, marraskuu 2021, s. 120.)

 5. ”Riippumatta siitä, mitä muut saattavat sanoa tai tehdä, kukaan ei voi koskaan ottaa pois todistusta, joka on syntynyt sydämeenne ja mieleenne siitä, mikä on totta” (”Ilmoitusta kirkkoa varten, ilmoitusta elämäämme varten”, Liahona, toukokuu 2018, s. 95).

 6. Ks. Russell M. Nelson, ”Tulkaamme esimerkillisiksi myöhempien aikojen pyhiksi”, Liahona, marraskuu 2018, s. 113–114. Presidentti Nelson toisti tämän kutsun viime huhtikuussa: ”Sitoutumisenne tehdä kodistanne ensisijainen uskon pyhäkkö ei kuitenkaan pitäisi loppua koskaan. Kun usko ja pyhyys vähenevät tässä langenneessa maailmassa, teidän tarpeenne pyhiin paikkoihin lisääntyy. Kehotan teitä jatkamaan sitä, että teette kodistanne todella pyhän paikan, ’älkääkä horjuko’ [OL 87:8, kursivointi lisätty] tässä välttämättömässä tavoitteessa.” (”Mitä opimme emmekä koskaan unohda”, Liahona, toukokuu 2021, s. 79.)

 7. Henkilökohtainen kirjeenvaihto; ks. myös 2. Nefi 25:26.

 8. Henkilökohtainen kirjeenvaihto.

 9. Henkilökohtainen kirjeenvaihto.

 10. Henkilökohtainen kirjeenvaihto.

 11. Henkilökohtainen kirjeenvaihto.

 12. Henkilökohtainen kirjeenvaihto.

 13. Henkilökohtainen kirjeenvaihto.

 14. Henkilökohtainen kirjeenvaihto.

 15. Henkilökohtainen kirjeenvaihto.

 16. Henkilökohtainen kirjeenvaihto.

Tulosta