Yleiskonferenssi
”Niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi”
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


”Niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi”

Kun nöyrrymme ja osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, niin Hänen armonsa ja äärettömän sovitusuhrinsa ansiosta me pystymme muuttumaan.

Presidentti Thomas S. Monson kertoi kerran vankilanjohtaja Clinton Duffysta. ”1940- ja 1950-luvuilla vankilanjohtaja – – Duffy oli varsin tunnettu pyrkimyksistään saada vankilassaan olevat miehet muuttamaan elämänsä. Yksi arvostelija sanoi: ’Pitäisihän teidän tietää, ettei vanha koira uusia temppuja opi.’

Vankilanjohtaja Duffy vastasi: ’Teidän pitäisi tietää, etten tee työtä koirien kanssa. Teen työtä ihmisten kanssa, ja ihmiset muuttuvat joka päivä.’”1

Yksi Saatanan suurimmista valheista on, etteivät ihmiset pysty muuttumaan. Tätä perätöntä väittämää toistetaan yhä uudelleen monin eri tavoin, kun maailma sanoo, ettemme yksinkertaisesti pysty muuttumaan – tai mikä vielä pahempaa, ettei meidän pitäisikään muuttua. Meille opetetaan, että olosuhteemme määrittelevät meidät. Meidän pitäisi ”hyväksyä se, keitä todella olemme”, maailma sanoo, ”ja olla aitoja todelliselle itsellemme”.

Me pystymme muuttumaan

Vaikka on todellakin hyvä olla aito, meidän pitäisi olla aitoja todelliselle, oikealle itsellemme Jumalan poikina ja tyttärinä, joilla on jumalallinen luonne ja päämäärä tulla Hänen kaltaisikseen2. Jos tavoitteenamme on olla aitoja tälle jumalalliselle luonteelle ja päämäärälle, niin meidän kaikkien on muututtava. Pyhien kirjoitusten sana muutokselle on parannus. ”Liian monet ihmiset”, presidentti Russell M. Nelson opettaa, ”pitävät parannusta rangaistuksena – sellaisena, mitä pitää välttää vakavimpia olosuhteita lukuun ottamatta. – – Kun Jeesus pyytää teitä ja minua – – tekemään parannuksen, Hän kutsuu meitä [muuttumaan].”3

Jumalan ehdot

Tietokoneohjelmistojen kehittäjät käyttävät ehtolauseita kertoakseen tietokoneille, mitä tehdä. Niistä puhutaan toisinaan jos–niin-lauseina. Kuten jos x on totta, niin tee y.

Myös Herra toimii käyttäen ehtoja: uskon ehtoja, vanhurskauden ehtoja, parannuksen ehtoja. Jumalan esittämistä ehtolauseista on monia esimerkkejä, kuten:

Jos pidät minun käskyni ja kestät loppuun asti, [niin] saat iankaikkisen elämän, joka lahja on suurin kaikista Jumalan lahjoista.”4

Tai ”jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, [niin] hän ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla”5.

Jopa Jumalan rakkaudelle, vaikka se onkin ääretöntä ja täydellistä, on asetettu ehtoja.6 Esimerkiksi:

Jos noudatatte käskyjäni, [niin] te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.”7

Vanhin D. Todd Christofferson selitti edelleen tätä evankeliumin periaatetta opettaessaan: ”Joillakin on tapana sanoa: ’Vapahtaja rakastaa minua juuri sellaisena kuin olen’, ja se on varmasti totta. Mutta Hän ei voi viedä ketään meistä valtakuntaansa juuri sellaisina kuin me olemme, ’sillä mikään saastainen ei voi asua siellä eli asua hänen luonaan’ [Moos. 6:57]. Meidän syntimme täytyy ensin selvittää.”8

Se, mikä on heikkoa, voi tulla vahvaksi

Siunaus saada Jumalan voimaa avuksi muuttumiseemme on myös ehdollinen. Puhuessaan profeetta Moronin suulla Mormonin kirjassa Vapahtaja opetti: ”Jos ihmiset tulevat minun luokseni, minä näytän heille heidän heikkoutensa. Minä annan ihmisille heikkoutta, jotta he olisivat nöyriä, ja minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät minun edessäni; sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi.”9

Kun tutkimme tarkemmin, mitä Herra tässä meille opettaa, niin me huomaamme Hänen sanovan ensin, että Hän antaa ihmisille heikkoutta, joka on osa kuolevaisuuden kokemustamme langenneina tai lihallisina olentoina. Meistä on tullut luonnollisia ihmisiä Aadamin lankeemuksen vuoksi. Mutta Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme voittaa heikkouden eli langenneen luontomme.

Sitten Hän sanoo, että Hänen armonsa riittää ja että jos me nöyrrymme ja uskomme Häneen, niin Hän ”[tekee] sen [eli kaiken], mikä on heikkoa, [meissä] vahvaksi”. Toisin sanoen, kun me ensin muutamme langenneen luontomme, tämän heikkoutemme, niin sitten me pystymme muuttamaan käyttäytymistämme, kaikkia heikkouksiamme.

Muutoksen edellytykset

Tarkastelkaamme muutoksen edellytyksiä Herran mallin mukaisesti:

Ensiksi, meidän täytyy nöyrtyä. Herran ehto muutokselle on nöyryys. ”Jos he nöyrtyvät minun edessäni”10, Hän sanoi. Nöyryyden vastakohta on ylpeys. Ylpeys tulee esiin, kun luulemme tietävämme paremmin – kun se, mitä me ajattelemme tai tunnemme, on tärkeämpää kuin se, mitä Jumala ajattelee tai tuntee.

Kuningas Benjamin opetti, että ”luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen – – ja on oleva aina ja ikuisesti, ellei hän – – riisu päältään luonnollista ihmistä ja tule pyhäksi Kristuksen, Herran sovituksen kautta ja tule lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyisäksi [ja] nöyräksi”11.

Muuttuaksemme meidän pitää riisua päältämme luonnollinen ihminen ja tulla nöyräksi ja alistuvaksi. Meidän täytyy olla riittävän nöyriä seurataksemme elävää profeettaa. Riittävän nöyriä solmiaksemme temppeliliittoja ja pitääksemme ne. Riittävän nöyriä tehdäksemme parannusta päivittäin. Meidän täytyy olla riittävän nöyriä halutaksemme muuttua, ”antaaksemme sydämemme Jumalalle”12.

Toiseksi, meillä täytyy olla usko Jeesukseen Kristukseen. Jälleen Vapahtajan sanoin: ”Jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat minuun13, Hän antaa meille voiman voittaa heikkoutemme. Nöyryys yhdistettynä Jeesukseen Kristukseen kohdistuvaan uskoon antaa meille mahdollisuuden päästä osallisiksi Hänen armonsa kaiken mahdollistavasta voimasta ja siunausten täyteydestä, jotka ovat ulottuvillamme Hänen sovitustyönsä ansiosta.

Presidentti Nelson on opettanut, että ”todellinen parannus alkaa uskosta siihen, että Jeesuksella Kristuksella on voima puhdistaa ja parantaa meidät sekä vahvistaa meitä. – – Juuri meidän uskomme avaa mahdollisuuden Jumalan voimaan meidän elämässämme.”14

Kolmanneksi, armossaan Hän voi tehdä sen, mikä on heikkoa, vahvaksi. Jos nöyrrymme ja uskomme Jeesukseen Kristukseen, niin Hänen armonsa ansiosta me pystymme muuttumaan. Toisin sanoen Hän antaa meille voiman muuttua. Se on mahdollista, koska kuten Hän sanoo: ”Minun armoni riittää kaikille ihmisille.”15 Hänen vahvistava, kaiken mahdollistava armonsa antaa meille voimaa voittaa kaikki esteet, kaikki haasteet ja kaikki heikkoudet, kun pyrimme muuttumaan.

Suurimmista heikkouksistamme voi tulla suurimpia vahvuuksiamme. Me pystymme muuttumaan, ja meistä voi tulla ”uusia luotuja”16. Se, mikä on heikkoa, voi kirjaimellisesti tulla ”[meissä] vahvaksi”17.

Vapahtaja suoritti äärettömän ja iankaikkisen sovitustyönsä, jotta me voisimme todellakin muuttua, tehdä parannuksen ja tulla paremmiksi. Me voimme tosiasiallisesti syntyä uudesti. Voimme voittaa tottumukset, riippuvuudet ja jopa ”[halun] tehdä pahaa”18. Rakastavan taivaallisen Isän poikina ja tyttärinä meillä on sisimmässämme voima muuttua.

Esimerkkejä muuttumisesta

Pyhät kirjoitukset ovat täynnä esimerkkejä miehistä ja naisista, jotka muuttuivat.

Saulista, fariseuksesta ja kristillisen alkukirkon aktiivisesta vainoojasta19, tuli Paavali, Herran Jeesuksen Kristuksen apostoli.

Alma oli pappi jumalattoman kuningas Nooan hovissa. Hän kuuli Abinadin sanat, teki täyden parannuksen, ja hänestä tuli yksi Mormonin kirjan suurista lähetyssaarnaajista.

Hänen poikansa Alma vietti nuoruutensa yrittäen hävittää kirkon. Hän oli ”synnintekijöistä kaikkein viheliäisimpiä”20, kunnes hän koki sydämenmuutoksen ja hänestä itsestään tuli voimallinen lähetyssaarnaaja.

Mooses adoptoitiin faraon perheeseen ja kasvatettiin ylellisessä elämässä egyptiläisenä prinssinä. Mutta kun hän oppi ymmärtämään, kuka hän todella oli, ja sai tietää jumalallisesta päämäärästään, hän muuttui ja hänestä tuli Vanhan testamentin suuri lainantaja ja profeetta.21

Vaimoni isoisä James B. Keysor on aina tehnyt minuun vaikutuksen omalla voimallisella sydämenmuutoksellaan.22 Hän syntyi uskollisille myöhempien aikojen pyhiin kuuluville pioneeriesivanhemmille Suolajärven laaksossa vuonna 1906, mutta hän menetti äitinsä nuorena ja hänellä oli vaikeaa koko nuoruutensa ajan. Teini- ja nuoruusvuodet hän eli kaukana kirkosta, ja sinä aikana hän omaksui useita huonoja tapoja. Siitä huolimatta hän tapasi uskollisen naisen, he menivät naimisiin ja kasvattivat yhdessä viisi lasta.

Suuren lamakauden vaikeiden vuosien jälkeen ja toisen maailmansodan aikana vuonna 1943 Bud, kuten ystävät ja perhe häntä kutsuivat, lähti Utahista ja muutti Los Angelesiin Kaliforniaan etsimään työtä. Tuona aikana, kun hän oli poissa kotoa, hän asui siskonsa ja tämän aviomiehen luona, joka palveli heidän seurakuntansa piispana.

Siskonsa ja lankonsa rakkauden ja vaikutuksen ansiosta hänessä alkoi elpyä kiinnostus kirkkoa kohtaan ja hän alkoi lukea Mormonin kirjaa joka ilta ennen nukkumaanmenoa.

Eräänä iltana, kun hän oli lukemassa Alman lukua 34, hänen sydämensä liikuttui hänen lukiessaan seuraavat sanat:

”Niin, minä tahdon, että te tulette ettekä enää paaduta sydäntänne – –.

Sillä katso, tämä elämä on ihmisille aika valmistautua kohtaamaan Jumala; niin, katso, tämän elämän päivä on ihmisille päivä tehdä työnsä.”23

Kun hän luki näitä jakeita, hänelle tuli voimakas tunne ja hän tiesi, että hänen oli muututtava, tehtävä parannus, ja hän tiesi, mitä hänen täytyy tehdä. Hän nousi sängystään, polvistui ja alkoi rukoilla anoen Herraa antamaan hänelle anteeksi ja antamaan hänelle voimaa, jota hän tarvitsi muutosten tekemiseen elämässään. Hänen rukoukseensa vastattiin, eikä hän siitä lähtien koskaan katsonut taakseen. Bud ryhtyi palvelemaan kirkossa ja pysyi uskollisena, sitoutuneena myöhempien aikojen pyhänä elämänsä loppuun asti. Hän muuttui kaikin tavoin. Hänen mielensä, hänen sydämensä, hänen toimintansa ja koko hänen olemuksensa muuttuivat.

Veljet ja sisaret, meidän jumalallinen päämäärämme ja tarkoituksemme on tulla lopulta taivaallisen Isämme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi. Me teemme sen, kun muutumme eli teemme parannusta. Me saamme Vapahtajan kuvan kasvoihimme.24 Meistä tulee uusia, puhtaita, erilaisia, ja me vain jatkamme työn tekemistä sen eteen joka päivä. Joskus voi tuntua siltä, että otamme kaksi askelta eteenpäin ja yhden taaksepäin, mutta me jatkamme nöyrästi eteenpäin uskossa.

Kun nöyrrymme ja osoitamme uskoa Jeesukseen Kristukseen, niin Hänen armonsa ja äärettömän sovitusuhrinsa ansiosta me pystymme muuttumaan.

Lausun todistukseni siitä, että Jeesus Kristus on todellakin Vapahtajamme ja Lunastajamme. Hänen armonsa todella riittää. Julistan, että Hän on ”tie, totuus ja elämä”25. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta