Yleiskonferenssi
Liitot Jumalan kanssa vahvistavat, suojelevat ja valmistavat meitä iankaikkiseen kirkkauteen
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Liitot Jumalan kanssa vahvistavat, suojelevat ja valmistavat meitä iankaikkiseen kirkkauteen

Kun päätämme solmia liittoja ja pitää ne, meitä siunataan suuremmalla onnellisuudella tässä elämässä ja loistavalla iankaikkisella elämällä tulevassa.

Sisaret, millainen ilo onkaan kokoontua maailmanlaajuisena sisarkuntana! Meillä naisilla, jotka solmimme liittoja Jumalan kanssa ja pidämme ne, on yhteisiä hengellisiä siteitä, jotka auttavat meitä kohtaamaan aikamme haasteet ja valmistavat meitä Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Ja näiden liittojen pitäminen suo meille mahdollisuuden olla naisia, jotka voivat vaikutuksellaan saada muita tulemaan Vapahtajan luo.

Ne, jotka on kastettu, solmivat tuona ikimuistoisena päivänä liiton ottaa Jeesuksen Kristuksen nimi päälleen, muistaa Hänet aina, pitää Hänen käskynsä ja palvella Häntä loppuun asti. Kun teemme nämä asiat, taivaallinen Isä lupaa antaa syntimme anteeksi ja antaa meille Pyhän Hengen kumppanuuden. Nämä siunaukset vievät meidät polulle, joka – jos ponnistelemme eteenpäin ja kestämme loppuun asti – sallii meidän asua Hänen ja Hänen Poikansa luona selestisessä valtakunnassa. Jokaisella kastetulla on lupaus näistä etuoikeuksista, jos hän pitää tuona erityisenä päivänä tekemänsä liiton.

Ne, jotka tekevät lisää liittoja temppelissä, saavat voimallisia lupauksia, joiden ehtona on henkilökohtainen uskollisuus. Me lupaamme vakaasti noudattaa Jumalan käskyjä, elää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan, olla moraalisesti puhtaita ja omistaa aikamme ja kykymme Herralle. Vastineeksi Jumala lupaa siunauksia tässä elämässä sekä mahdollisuuden palata Hänen luokseen.1 Samalla meille annetaan voima erottaa totuus erheestä, oikea väärästä niiden hämmentävien ja kielteisten äänten keskellä, jotka pommittavat meitä. Miten voimallinen lahja!

Valmistautuessani ensimmäiseen matkaani temppeliin äitini ja kokeneet Apuyhdistyksen sisaret auttoivat minua valitsemaan tarvitsemani tavarat, kuten kauniit seremoniavaatteet. Mutta tärkein valmistautuminen tapahtui jo ennen kuin tiesin, mitä pukea ylleni. Puhuteltuaan minua selvittääkseen, olinko kelvollinen, piispa selitti liitot, joita solmisin. Hänen huolellinen selityksensä antoi minulle mahdollisuuden ajatella niitä liittoja ja valmistautua solmimaan ne.

Kun päivä koitti, osallistuin tuntien kiitollisuutta ja rauhaa. Vaikka en ymmärtänytkään solmimieni liittojen täyttä merkitystä, tiesin, että olin sidottu Jumalaan niiden liittojen kautta ja että minulle luvattiin siunauksia – joita pystyin tuskin käsittämään – jos pitäisin liitot. Sen ensimmäisen kokemuksen jälkeen olen ollut alati vakuuttunut siitä, että Jumalan kanssa solmimiemme liittojen pitäminen sallii meidän turvautua Vapahtajan voimaan, joka vahvistaa meitä väistämättömissä koettelemuksissamme, suojelee vastustajan vaikutukselta ja valmistaa meitä iankaikkiseen kirkkauteen.

Elämän kokemukset voivat vaihdella hauskoista sydäntä raastaviin, synkistä suloisiin. Jokainen kokemus auttaa meitä ymmärtämään paremmin Isämme kaiken kattavaa rakkautta ja omaa kykyämme muuttua Vapahtajan armon lahjan ansiosta. Liittojemme pitäminen sallii Vapahtajan voiman puhdistaa meidät, kun opimme kokemusten kautta – olipa kyseessä vähäinen väärinkäsitys tai suuri epäonnistuminen. Lunastajamme on valmiina pelastamaan meidät, kun lankeamme, jos käännymme Hänen puoleensa.

Kuva
Kalliolaskeutumista

Oletteko koskaan seisoneet korkealla kalliojyrkänteellä, varpaat sen reunalla ja selkä kohti alhaalla olevaa kuilua? Kalliolaskeutumisessa vaikka onkin turvallisesti kiinni vahvoissa köysissä ja laitteissa, jotka vievät turvaan, niin reunalla seisominen on silti sydäntä raastavaa. Jyrkänteeltä taaksepäin astuminen ja ilmaan heilahtaminen vaatii luottamusta ankkuriin, joka on kiinnitetty kiinteään kohteeseen. Se vaatii luottamusta henkilöön, joka kiristää köyttä laskeutuessasi. Ja vaikka varusteet antavat sinulle jonkin verran mahdollisuuksia hallita laskeutumistasi, niin sinun on voitava luottaa siihen, että kumppanisi ei anna sinun pudota.

Kuva
Kalliolaskeutumisen ankkureita
Kuva
Nuori nainen laskeutumassa kalliojyrkänteeltä

Muistan elävästi, kun olin kalliolaskeutumassa erään nuorten naisten ryhmän kanssa. Olin ryhmästä ensimmäinen, joka laskeutuisi. Kun astuin taaksepäin jyrkänteeltä, aloinkin pudota hallitsemattomasti. Onneksi köysi kiristyi äkisti ja liian nopea laskeutumiseni lakkasi. Kun roikuin puolivälissä rosoista kallioseinämää, rukoilin hartaasti sitä, kuka tai mikä tahansa estikin minua putoamasta kivikkoon.

Myöhemmin sain tietää, ettei ankkuripulttia ollut kiinnitetty kunnolla ja kun astuin reunalta alas, varmistajani tempautui selälleen ja kiskoutui kohti jyrkänteen reunaa. Jotenkin hän oli saanut kiilattua jalkansa kiviä vasten. Saatuaan asennon vakaaksi hän pystyi työläästi laskemaan minut alas käsin köyden avulla. Vaikka en nähnytkään häntä, tiesin, että hän teki työtä kaikin voimin pelastaakseen minut. Toinen ystävä oli jyrkänteen juurella valmiina ottamaan minut kiinni, jos köysi ei enää pitelisi minua. Kun pääsin lähelle häntä, hän tarttui valjaisiini ja laski minut maahan.

Kun Jeesus Kristus on ankkurimme ja täydellinen kumppanimme, voimme olla varmoja Hänen rakastavasta voimastaan koettelemuksissa ja Hänen ansiostaan tapahtuvasta lopullisesta pelastuksesta. Kuten presidentti M. Russell Ballard on opettanut: ”Usko Jumalaan ja Hänen Poikaansa, Herraan Jeesukseen Kristukseen, on se [ankkuri], joka meillä on oltava elämässämme pitämässä meitä vakaina – – yhteiskunnallisen myllerryksen ja pahuuden aikoina. – – Meidän uskomme on keskityttävä Jeesukseen Kristukseen, Hänen elämäänsä ja sovitukseensa sekä Hänen evankeliuminsa palauttamiseen.”2

Niitä hengellisiä välineitä, jotka estävät meitä särkymästä vastoinkäymisten kallioita vasten, ovat todistuksemme Jeesuksesta Kristuksesta ja liitot, joita solmimme. Voimme luottaa siihen, että nämä kannattimet ohjaavat meitä ja kantavat meidät turvaan. Auliina kumppaninamme Vapahtaja ei salli meidän pudota Hänen ulottumattomiinsa. Jopa kärsimyksemme ja murheemme hetkinä Hän on kohottamassa ja rohkaisemassa. Hänen voimansa auttaa meitä toipumaan muiden tekemien valintojen usein musertavasta vaikutuksesta. Meidän jokaisen täytyy kuitenkin pukea yllemme valjaat ja varmistaa, että solmut on sidottu lujasti. Meidän täytyy valita se, että olemme ankkuroituina Vapahtajaan, että liittomme sitovat meidät Häneen.3

Kuinka me vahvistamme tuota ankkuria? Me rukoilemme nöyrin sydämin, tutkimme ja pohdimme pyhiä kirjoituksia, nautimme sakramentin parannuksen ja kunnioituksen hengessä, pyrimme pitämään käskyt ja noudatamme profeetan neuvoja. Ja kun täytämme päivittäisiä tehtäviämme korkeammilla ja pyhemmillä4 tavoilla, meidän yhteytemme Vapahtajaan lujittuu ja samalla autamme muita tulemaan Hänen luokseen.

Millaisia nuo korkeammat ja pyhemmät tavat ovat? Me pyrimme elämään evankeliumin mukaan kaikissa tekemisissämme. Me huolehdimme apua tarvitsevista tekemällä aitoa palvelutyötä, ilmaisemalla rakkautta yksinkertaisella palvelemisella. Kerromme evankeliumin hyvästä uutisesta niille, jotka tarvitsevat rauhaa ja voimaa ”[eivätkä] tiedä, mistä sen löytäisivät”5. Me teemme työtä yhdistääksemme perheitä iankaikkisuudeksi verhon kummallakin puolella. Niiden kohdalla, jotka ovat solmineet liittoja Herran huoneessa, kuten presidentti Russell M. Nelson on selittänyt: ”Jokainen aikuinen temppelissäkävijä käyttää – – pappeuden pyhää garmenttia, [joka] muistuttaa meitä – – kulkemaan joka päivä liittopolkua pitkin korkeammalla ja pyhemmällä tavalla.”6 Nämä teot eivät ole vain satunnaisia puuskia, vaan ne ovat välttämättömiä päivittäiselle onnellisuudellemme – ja iankaikkiselle ilolle.

Iankaikkiselle edistymisellemme ei ole mitään tärkeämpää kuin Jumalan kanssa solmimiemme liittojen pitäminen. Kun temppeliliittomme ovat voimassa, me voimme luottaa riemulliseen jälleennäkemiseen rakkaidemme kanssa verhon toisella puolella. Se lapsi, isä, äiti tai puoliso, joka on lähtenyt kuolevaisuudesta, toivoo koko sydämestään, että te olette uskollisia liitoille, jotka sitovat teidät yhteen. Ellemme piittaa Jumalan kanssa solmimistamme liitoista tai suhtaudumme niihin kevyesti, me vaarannamme nuo iankaikkiset siteet. Nyt on aika tehdä parannus, korjata ja yrittää uudelleen.

Onnellisuus on onttoa, jos vaihdamme iankaikkisen ilon siunaukset hetkelliseen helppouteen. Olimmepa minkä ikäisiä tahansa, tämä on ehdoton totuus: avain kestävään onnellisuuteen on se, että elämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan ja pidämme liittomme. Profeettamme, presidentti Nelson, on vahvistanut, että ”meidän perimmäinen turvamme ja ainoa kestävä onnellisuutemme piilee siinä, että pidämme kiinni Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin rautakaiteesta liittoineen ja toimituksineen. Kun teemme niin, me voimme turvallisesti suunnistaa läpi myrskyisten vesien, koska meillä on käytettävissämme Jumalan voima.”7

Monet meistä kokevat myrskyisiä vesiä. Kun vastoinkäymisten aallot heittelevät meitä ja toisinaan niiden vaikeuksien mukanaan tuomat kyynelten virrat sokaisevat meidät, emme ehkä tiedä, mihin suuntaan soutaa elämämme venettä. Saatamme jopa ajatella, ettei meillä ole voimia päästä rantaan. Sen muistaminen, kuka olet – Jumalan rakas lapsi – miksi olet maan päällä ja mikä on tavoitteesi – elää Jumalan ja rakkaidesi kanssa – voi kirkastaa näkökykysi ja ohjata sinua oikeaan suuntaan. Myrskyn keskellä on kirkas valo, joka näyttää tien. ”Minä olen valo, joka loistaa pimeydessä”, Jeesus julisti.8 Meille taataan turvallisuus, kun katsomme Hänen valoonsa ja pidämme uskollisesti liittomme.

On ollut etuoikeus tavata kaikenikäisiä naisia, jotka elävät hyvin erilaisissa olosuhteissa ja pitävät liittonsa. Joka päivä he tavoittelevat opastusta Herralta ja Hänen profeetaltaan eivätkä populaarimediasta. Huolimatta henkilökohtaisista haasteistaan ja maailman haitallisista filosofioista, jotka yrittävät saada heidät luopumaan liittojensa pitämisestä, he ovat päättäneet pysyä liittopolulla. He luottavat lupaukseen kaiken sen saamisesta, mitä Isällä on.9 Ja olittepa minkä ikäisiä tahansa, niin jokaisella teistä naisista, jotka olette tehneet liittoja Jumalan kanssa, on kyky pitää Herran valo korkealla ja ohjata muita Hänen luokseen.10 Kun te pidätte liitot, Hän siunaa teitä pappeutensa voimalla ja antaa teille mahdollisuuden vaikuttaa syvällisesti kaikkiin, joiden kanssa olette tekemisissä. Kuten presidentti Nelson on julistanut, te olette naisia, jotka täyttävät profetiat, joita on ennustettu!11

Rakkaat sisaret, ennen kaikkea pysykää liittopolulla, joka johtaa Jeesuksen Kristuksen luo! Meitä on siunattu niin, että olemme tulleet maan päälle, kun temppeleitä on kaikkialla maailmassa. Temppeliliittojen solmiminen ja pitäminen on jokaisen kelvollisen kirkon jäsenen ulottuvilla. Nuoret aikuiset, teidän ei tarvitse odottaa avioliittoa tai lähetystyöpalvelua ennen kuin solmitte nuo pyhät liitot. Te voitte valmistautua nuorena naisena saamaan temppeliliittojen antamaa suojaa ja voimaa heti sen jälkeen kun olette täyttäneet 18 vuotta ja kun olette valmiita ja tunnette halua pitää nuo temppeliliitot kunniassa.12 Te, jotka olette jo saaneet temppelin siunaukset, älkää antako panettelijoiden tai häiriötekijöiden vetää teitä pois iankaikkisista totuuksista. Tutkikaa luotettavia lähteitä ja kysykää luotettavilta henkilöiltä saadaksenne paremman ymmärryksen solmimienne liittojen pyhästä merkityksestä. Käykää temppelissä niin usein kuin voitte ja kuunnelkaa Henkeä. Saatte suloisen varmuuden siitä, että olette Herran polulla. Saatte rohkeutta jatkaa sekä tuoda muita mukananne.

Todistan, että kun päätämme solmia liittoja taivaallisen Isän kanssa ja pääsemme osallisiksi Vapahtajan voimasta niiden pitämiseen, meitä siunataan suuremmalla onnellisuudella tässä elämässä kuin voimme nyt kuvitella ja loistavalla iankaikkisella elämällä tulevassa.13 Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta