Yleiskonferenssi
Video: ”Te olette ne naiset, joista hän ennusti”
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Video: ”Te olette ne naiset, joista hän ennusti”

Vuonna 1979 presidentti Spencer W. Kimball oli sairaalassa ja pyysi vaimoaan Camillaa lukemaan puheensa yleisessä naisten kokouksessa.

Sisar Camilla Kimball: ”Suuri osa siitä merkittävästä kasvusta, jota kirkossa tapahtuu viimeisinä aikoina, tapahtuu siitä syystä, että kirkkoon tulee suurin joukoin maailmasta hyviä naisia (joissa on usein suurta sisäistä hengellisyyden tajua). Tätä tapahtuu siinä määrin kuin kirkossa olevien naisten elämässä on vanhurskautta ja selväsanaisuutta, ja siinä määrin kuin heitä pidetään muista maailmassa elävistä naisista erottuvina ja erilaisina – myönteisellä tavalla.”1

Presidentti Russell M. Nelson: ”Rakkaat sisareni, te, jotka olette meidän elintärkeitä kumppaneitamme tässä loppunäytöksessä, se päivä, jonka presidentti Kimball näki ennalta, on nyt. Te olette ne naiset, joista hän ennusti! Teidän hyveellisyytenne, valonne, rakkautenne, tietonne, rohkeutenne, luonteenne, uskonne ja vanhurskas elämänne vetää maailmasta kirkkoon hyviä naisia perheineen ennenkuulumattomissa määrin!

Me – – tarvitsemme voimaanne, kääntymystänne, vakaumustanne, johtamiskykyänne, viisauttanne ja ääntänne. Jumalan valtakunta ei ole eikä voi olla kokonainen ilman naisia, jotka tekevät pyhiä liittoja ja sitten pitävät ne, naisia, jotka voivat puhua Jumalan voimalla ja valtuudella! – –

Olipa kirkon tehtävänne mikä tahansa, olivatpa olosuhteenne millaiset tahansa, me tarvitsemme käsityksiänne, näkemyksiänne ja innoitustanne. Me tarvitsemme sitä, että te puhutte ääneen ja rohkeasti seurakunta- ja vaarnaneuvostoissa. Me tarvitsemme sitä, että jokainen naimisissa oleva sisar puhuu ’osaltaan vaikuttavana ja täysivaltaisena kumppanina’, kun yhdessä aviopuolisonne kanssa johdatte perhettänne. Olittepa naimisissa tai naimattomia, teillä sisarilla on teille ominaisia kykyjä ja erityistä sisäistä näkemystä, jonka olette saaneet lahjana Jumalalta. Me veljet emme voi jäljitellä ainutlaatuista vaikutustanne.

Me tiedämme, että kaikki luominen huipentui naisen luomiseen! Me tarvitsemme teidän voimaanne! – –

Minä kiitän teitä, rakkaat sisareni, ja siunaan teitä niin, että nousette täyteen mittaanne ja täytätte luomisenne määrän, kun kuljemme rinnakkain tässä pyhässä työssä. Yhdessä me autamme maailman valmistamisessa Herran toiseen tulemiseen.”2

Tulosta