Yleiskonferenssi
Tulkaa Jumalan lammastarhaan
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Tulkaa Jumalan lammastarhaan

Jumalan lammastarhassa me koemme hyvän paimenen valpasta, hoivaavaa huolenpitoa ja meitä siunataan niin, että tunnemme Hänen lunastavan rakkautensa.

Kun veli ja sisar Samad olivat nuoria vanhempia, he oppivat Jeesuksen Kristuksen evankeliumia vaatimattomassa kaksihuoneisessa kodissaan Semarangissa Indonesiassa.1 Kaksi nuorta lähetyssaarnaajaa opetti heille iankaikkisia totuuksia pienen pöydän ympärillä himmeässä valossa, joka näytti tuovan huoneeseen enemmän hyttysiä kuin valoa. Vilpittömän rukouksen ja Pyhän Hengen johdatuksen avulla veli ja sisar Samadissa heräsi usko siihen, mitä heille opetettiin, ja he päättivät mennä kasteelle ja tulla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniksi. Tuo päätös ja heidän elämäntapansa siitä lähtien on siunannut veli ja sisar Samadia ja heidän perhettään heidän elämänsä kaikilla osa-alueilla.2

He ovat varhaisia pioneeripyhiä Indonesiassa. Myöhemmin he saivat temppelitoimitukset, ja veli Samad palveli seurakunnanjohtajana ja sitten piirinjohtajana ajaen eri puolille Keski-Jaavaa täyttämään vastuitaan. Viime vuosikymmenen ajan hän on toiminut Indonesian Surakartan vaarnan ensimmäisenä patriarkkana.

Kuva
Vanhin Funk sekä sisar ja veli Samad

Koska olin toinen niistä lähetyssaarnaajista siinä vaatimattomassa, uskon täyttämässä kodissa 49 vuotta sitten, olen nähnyt heissä samaa, mitä kuningas Benjamin opetti Mormonin kirjassa: ”Minä tahdon teidän ajattelevan niiden siunattua ja onnellista tilaa, jotka pitävät Jumalan käskyt. Sillä katso, he ovat siunattuja kaikessa, sekä ajallisessa että hengellisessä.”3 Siunaukset, joita vuodatetaan niiden elämään, jotka noudattavat Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja opetuksia ja jotka päättävät olla Hänen opetuslapsiaan, ovat lukuisia, riemullisia ja iankaikkisia.4

Jumalan lammastarha

Alman kasteenliittoa koskeva kutsu niille, jotka olivat kokoontuneet Mormonin vesien luo, alkaa tällä lauseella: ”Nyt, koska te haluatte tulla Jumalan lammastarhaan.”5

Kuva
Flock of sheep in the country side standing next to a rock fence.

Lammastarha on suuri aitaus, jossa on usein kiviseinät ja jossa lampaita pidetään yöllä suojassa. Siinä on vain yksi kulkuaukko. Päivän päättyessä paimen kutsuu lampaitaan. Ne tuntevat hänen äänensä, ja portin kautta ne pääsevät lammastarhan turvaan.

Alman kansa on varmasti tiennyt, että paimenet seisovat lammastarhan kapeassa kulkuaukossa, niin että kun lampaat tulevat sisään, ne lasketaan6 ja niiden haavat ja vaivat huomataan ja niistä huolehditaan yksi kerrallaan. Lampaiden turvallisuus ja hyvinvointi riippuvat niiden halukkuudesta tulla lammastarhaan ja pysyä lammastarhassa.

Keskuudessamme saattaa olla muutamia, jotka tuntevat olevansa lauman laidoilla, ehkä ajatellen, että he ovat vähemmän kaivattuja tai arvostettuja tai etteivät he kuulu lammastarhaan. Ja kuten lammastarhassa, myös Jumalan tarhassa me toisinaan astumme toistemme varpaille ja meidän täytyy tehdä parannusta tai antaa anteeksi.

Mutta hyvä paimen7 – oikea paimenemme – on aina hyvä. Jumalan lammastarhassa me koemme Hänen valpasta, hoivaavaa huolenpitoaan ja meitä siunataan niin, että tunnemme Hänen lunastavan rakkautensa. Hän on sanonut: ”Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt, ja niin sinun muurisi ovat aina silmieni edessä.”8 Meidän Vapahtajamme on piirtänyt käsiensä ihoon meidän syntimme, kipumme, ahdinkomme9 sekä kaiken, mikä elämässä on epäoikeudenmukaista10. Kaikki ovat tervetulleita saamaan nämä siunaukset, kun he haluavat tulla11 ja tekevät valinnan olla lammastarhassa. Tahdonvapauden lahja ei ole pelkästään oikeus valita. Se on mahdollisuus valita oikein. Eivätkä lammastarhan seinät ole rajoite vaan hengellisen turvan lähde.

Jeesus on opettanut, että ”on oleva yksi lauma ja yksi paimen”12. Hän on sanonut:

”Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. – –

Lampaat kuuntelevat hänen ääntään – –,

ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä.”13

Sitten Jeesus sanoi: ”Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu”14, opettaen selkeästi, että on vain yksi tie Jumalan lammastarhaan ja vain yksi tapa pelastua. Se tapahtuu Jeesuksen Kristuksen kautta ja ansiosta.15

Siunauksia tulee niille, jotka ovat Jumalan lammastarhassa

Opimme, kuinka tulla Jumalan lammastarhaan, tutkimalla Jumalan sanaa, joka on Jeesuksen Kristuksen ja Hänen profeettojensa opettama oppi.16 Kun noudatamme Kristuksen oppia ja tulemme Jumalan lammastarhaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, tekemällä parannuksen, menemällä kasteelle ja saamalla konfirmoinnin sekä olemalla jatkuvasti uskollisia17, Alma lupasi neljä erityistä, henkilökohtaista siunausta. Te voitte 1) tulla Jumalan lunastamiksi, 2) tulla ”[luetuiksi] ensimmäiseen ylösnousemukseen kuuluvien joukkoon”, 3) ”[saada] iankaikkisen elämän”, ja 4) Herra ”[vuodattaa] Henkeään runsaammin teidän päällenne”.18

Kun Alma oli opettanut näistä siunauksista, ihmiset taputtivat käsiään ilosta. Tässä on syitä siihen:

Ensiksi: Lunastaminen tarkoittaa velan tai velvoitteen maksamista tai ahdingosta tai vahingosta vapauttamista.19 Mikään määrä henkilökohtaista parannusta meidän osaltamme ei voi puhdistaa meitä tekemistämme synneistä tai eheyttää meitä kärsimistämme haavoista ilman Jeesuksen Kristuksen sovitusta. Hän on meidän Lunastajamme.20

Toiseksi: Kristuksen ylösnousemuksen ansiosta kaikki nousevat kuolleista.21 Kun henkemme on lähtenyt kuolevaisesta ruumiistamme, me odotamme epäilemättä innolla sitä, kun voimme jälleen ylösnousseessa ruumiissa syleillä rakkaitamme. Odotamme innokkaasti, että saamme osan ensimmäisessä ylösnousemuksessa.

Kolmanneksi: Iankaikkinen elämä tarkoittaa elämää Jumalan luona ja Jumalan lailla. Se on ”suurin kaikista Jumalan lahjoista”22 ja tuo ilon täyteyden23. Se on elämämme ylin tarkoitus ja päämäärä.

Neljänneksi: Jumaluuden jäsenen, Pyhän Hengen, kumppanuus tarjoaa kipeästi kaivattua johdatusta ja lohtua tämän kuolevaisen elämän aikana.24

Miettikää joitakin murheen syitä: synnistä johtuva kurjuus25, rakkaan ihmisen kuolemasta aiheutuva suru ja yksinäisyys sekä epävarmuuden aiheuttama pelko sen suhteen, mitä tapahtuu kuoltuamme. Mutta kun tulemme Jumalan lammastarhaan ja pidämme Hänen kanssaan solmimamme liitot, me tunnemme rauhaa tietäessämme, että Kristus lunastaa meidät synneistämme, että ruumiimme ja henkemme ero päättyy nopeammin ja että me elämme iankaikkisesti Jumalan luona mitä loistavimmalla tavalla, ja luottaessamme siihen.

Luota Kristukseen ja toimi uskossa

Veljet ja sisaret, pyhät kirjoitukset ovat täynnä esimerkkejä Vapahtajan majesteettisesta voimasta sekä Hänen myötätuntoisesta armostaan ja laupeudestaan. Hänen maanpäällisen palvelutehtävänsä aikana Hänen parantamisen siunauksensa tulivat niille, jotka luottivat Häneen ja toimivat uskossa. Esimerkiksi sairas mies Betesdan altaalla käveli, kun hän uskossa noudatti Vapahtajan käskyä ”nouse, ota vuoteesi ja kävele”26. Ne, jotka Runsaudenmaassa olivat jollakin tavoin sairaita tai ahdistettuja, parantuivat, kun he ”[menivät] sinne yhdessä”27.

Samalla tavoin niiden ihmeellisten siunausten saaminen, jotka luvataan niille, jotka tulevat Jumalan lammastarhaan, vaatii meitä tekemään juuri niin – meidän täytyy tehdä valinta tulla. Alma nuorempi opetti: ”Ja nyt minä sanon teille, että hyvä paimen kutsuu teitä; ja jos te kuuntelette hänen ääntänsä, hän tuo teidät laumaansa.”28

Useita vuosia sitten eräs hyvä ystävä menehtyi syöpään. Kun hänen vaimonsa Sharon kirjoitti ensimmäisen kerran miehensä saamasta diagnoosista, hän sanoi: ”Me valitsemme uskon. Uskon Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen. Uskon taivaallisen Isämme suunnitelmaan ja uskon siihen, että Hän tuntee tarpeemme ja täyttää lupauksensa.”29

Olen tavannut monia Sharonin kaltaisia myöhempien aikojen pyhiä, jotka tuntevat sisimmässään rauhaa siitä, että he ovat turvallisesti Jumalan lammastarhassa, varsinkin kun tulee kiusauksia, vastustusta tai vastoinkäymisiä.30 He ovat päättäneet uskoa Jeesukseen Kristukseen ja seurata Hänen profeettaansa. Rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson on opettanut: ”Kaikki hyvä elämässä – jokainen mahdollinen siunaus, jolla on iankaikkista merkitystä – alkaa uskosta.”31

Tule täysin Jumalan lammastarhaan

Isoisäni isoisän isä James Sawyer Holman tuli Utahiin vuonna 1847, mutta hän ei ollut niiden joukossa, jotka saapuivat heinäkuussa Brigham Youngin mukana. Hän tuli myöhemmin sinä vuonna, ja perheen aikakirjojen mukaan hänen vastuunaan oli lampaiden tuominen. Hän pääsi Suolajärven laaksoon vasta lokakuussa, mutta hän ja lampaat selviytyivät matkasta.32

Kuvaannollisesti sanottuna jotkut meistä ovat yhä tasangoilla. Kaikki eivät saavu ensimmäisen ryhmän mukana. Rakkaat ystäväni, jatkakaa matkaa – ja auttakaa muita – tulemaan täysin Jumalan lammastarhaan. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin siunaukset ovat mittaamattomia, koska ne ovat iankaikkisia.

Olen äärimmäisen kiitollinen siitä, että olen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen. Todistan taivaallisen Isämme ja Lunastajamme Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta sekä rauhasta, joka tulee vain Heidän avullaan – sisäisestä rauhasta ja siunauksista, joita saadaan Jumalan lammastarhassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Kuten monilla sen ajan indonesialaisilla veli Samadilla on vain yksi nimi. Hänen vaimonsa Sri Katoningsih ja heidän lapsensa käyttävät sukunimenään Samadia.

 2. Veli ja sisar Samad kertovat, että ainakin 44 heidän sukulaisistaan on nyt kirkon jäseniä. Monet muutkin nauttivat evankeliumin siunauksista heidän esimerkkinsä ja palvelemisensa ansiosta.

 3. Moosia 2:41.

 4. Ks. OL 59:23.

 5. Moosia 18:8.

 6. Ks. Moroni 6:4.

 7. Ks. Joh. 10:14; ks. myös Gerrit W. Gong, ”Hyvä paimen, Jumalan Karitsa”, Liahona, toukokuu 2019, s. 97–101.

 8. Jes. 49:16.

 9. Ks. Alma 7:11–13.

 10. Ks. Dale G. Renlund, ”Raivostuttava epäoikeudenmukaisuus”, Liahona, toukokuu 2021, s. 41–45.

 11. Ks. Moosia 18:8.

 12. Joh. 10:16.

 13. Joh. 10:2–4.

 14. Joh. 10:9.

 15. Ks. 2. Nefi 31:21; Hel. 5:9.

 16. Ks. Henry B. Eyring, ”Opin opettamisen voima”, Liahona, heinäkuu 1999. s. 85. Kun pyrimme tulemaan Kristuksen luo, meidän täytyy tulla Kristuksen sanojen mukaisesti, ”sillä kaikella maalla on yksi Jumala ja yksi Paimen” (ks. 1. Nefi 13:40–41).

 17. Yksinkertaisesti sanottuna Kristuksen oppi on, että kaikkien ihmisten kaikkialla täytyy osoittaa uskoa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa, tehdä parannus, ottaa kaste, ottaa vastaan Pyhä Henki ja kestää loppuun asti, tai – kuten Vapahtaja opetti jakeessa 3. Nefi 11:38 – ”te ette mitenkään voi periä Jumalan valtakuntaa”.

 18. Moosia 18:9–10.

 19. Ks. Merriam Webster.com Dictionary, ”redeem”; ks. myös D. Todd Christofferson, ”Lunastus”, Liahona, toukokuu 2013, s. 109.

 20. Ks. Alma 11:40.

 21. Ks. 2. Nefi 2:8; 9:12.

 22. OL 14:7.

 23. Ks. 2. Nefi 9:18.

 24. Ks. 1. Nefi 4:6; Moroni 8:26.

 25. Ks. Moosia 3:24–25; Alma 41:10.

 26. Joh. 5:8.

 27. 3. Nefi 17:9.

 28. Alma 5:60. Myös jakeessa Moos. 7:53 Messias on sanonut: ”Se, joka käy sisälle portista ja kiipeää ylös minun kauttani, ei ikinä lankea.”

 29. Sharon Jones, ”Diagnosis”, wechoosefaith.blogspot.com, 18. maaliskuuta 2012.

 30. Preach My Gospel -kirja määrittelee ilmauksen ”kestää loppuun asti” seuraavasti: ”Pysyä uskollisena Jumalan käskyille ja olla uskollinen temppelin endaumentti- ja sinetöimistoimituksille koko elämän ajan kiusauksista, vastustuksesta ja vastoinkäymisistä huolimatta” (2019, s. 73). Tämä viittaa siihen, että koemme kiusauksia, vastustusta ja vastoinkäymisiä koko elämän ajan.

 31. Russell M. Nelson, ”Kristus on noussut – usko Häneen siirtää vuoria”, Liahona, toukokuu 2021, s. 101.

 32. Ks. James Sawyer Holmanin ja Naomi Roxina LeBaron Holmanin lyhyet elämäkerrat, jotka heidän pojantyttärensä Grace H. Sainsbury on kirjoittanut ja jotka ovat puhujan hallussa (Charles C. Richin päiväkirja, 28. syyskuuta 1847, kirkon historian kirjasto, Salt Lake City; Journal History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 21. kesäkuuta 1847, s. 49, kirkon historian kirjasto). Holman oli kapteeni vuonna 1847 Charles C. Richin komppaniassa.

Tulosta