Yleiskonferenssi
Johdantosanoma
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Johdantosanoma

Me kunnioitamme Jumalan tyttäriä tässä erityisessä kokouksessa keskittymällä heidän ja heidän järjestöjensä huolenaiheisiin.

Rakkaat sisareni, kun aloitamme tämän yleiskonferenssin ainutlaatuisen naisten kokouksen, minulla on ilo esittää tämä ensimmäisen presidenttikunnan johdantosanoma.

Lauantain kokouksillamme on ollut aikojen saatossa erilaisia tarkoituksia ja erilaisia yleisöjä. Tänä iltana kartutamme tätä historiaa, kun panemme alulle uuden tarkoituksen ja toimintatavan lähitulevaisuudeksi. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ei muutu. Evankeliumin oppi ei muutu. Henkilökohtaiset liittomme eivät muutu. Mutta vuosien varrella kokoukset, joita pidämme välittääksemme sanomiamme, muuttuvat, ja hyvin todennäköisesti ne muuttuvat edelleen vuosien mittaan.

Toistaiseksi tämä lauantai-illan kokous on yleiskonferenssikokous, ei minkään järjestön kokous. Kuten yleiskonferenssin kaikkien kokousten kohdalla, ensimmäinen presidenttikunta suunnittelee kokouksen, valitsee puhujat ja musiikin.

Olemme pyytäneet Apuyhdistyksen ylijohtajaa, sisar Jean B. Binghamia johtamaan tämän kokouksen. Tulevia lauantai-illan kokouksia voi johtaa joku kirkon muista johtavista virkailijoista, kuten Apuyhdistyksen, Nuorten Naisten ja Alkeisyhdistyksen ylimpien johtokuntien jäsenet, ensimmäisen presidenttikunnan nimeämänä.

Tänä iltana tämä yleiskonferenssin lauantai-illan kokous keskittyy myöhempien aikojen pyhiin kuuluvien naisten huolenaiheisiin. Tähän sisältyvät Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon oppi, erityisesti naisia koskevat kirkon menettelytavat sekä yleiset vastuut ja työ niissä järjestöissä, joihin kirkon naiset ja tytöt kuuluvat. Vaikka tämä kokous lähetetään tietoisesti maailmanlaajuiselle yleisölle, kuten yleiskonferenssin kaikki kokoukset, niin tämän kokouksen kutsuttuna yleisönä konferenssikeskuksessa ovat naiset ja 12 vuotta täyttäneet tytöt. Olemme ottaneet mukaan pappeusjohtajia, jotka toimivat osallistuvien järjestöjen johtavina virkailijoina.

Se, mitä olemme nyt aloittamassa, on reagointia yhteydenpitomahdollisuuksiin, jotka ovat tällä hetkellä Herran maailmanlaajuisen kirkon johtohenkilöiden ja jäsenten käytettävissä. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin oppi on kaikille, joten se on levityksemme pääasiallinen motiivi ja laajuus. Me kunnioitamme Jumalan tyttäriä tässä erityisessä kokouksessa keskittymällä heidän ja heidän järjestöjensä huolenaiheisiin.

Olemme kiitollisia siitä, että lähetystekniikka antaa nykyään kirkon johtohenkilöille mahdollisuuden järjestää yksityiskohtaista koulutusta, joka on suunnattu tietylle yleisölle kentällä. Iloitsemme myös siitä, että matkustusmahdollisuudet ovat nykyään lisääntymässä. Sen ansiosta voimme lähettää kirkon johtohenkilöitä johtamaan kaivattua säännöllistä kasvotusten tapahtuvaa johtajakoulutusta kentällä.

Tämä on Herran Jeesuksen Kristuksen työtä. Me olemme Hänen palvelijoitaan, joita ohjaa Hänen Pyhä Henkensä. Pyydämme Herramme siunauksia näiden järjestöjen johtohenkilöille sekä uskollisille naisille ja tytöille, jotka palvelevat Herraa näissä järjestöissä ja henkilökohtaisessa elämässään. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta