Yleiskonferenssi
Seuraa Jeesusta – ole rauhantekijä
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Seuraa Jeesusta – ole rauhantekijä

Rauhantekijät eivät ole passiivisia. He ovat vakuuttavia Vapahtajan tavalla.

Rakkaat veljeni ja sisareni, kun koemme tänä aikana vakavoittavaa levottomuutta, kiistelyä ja monien kohdalla syvää kärsimystä, sydämemme on täynnä pakahduttavaa kiitollisuutta Vapahtajastamme ja Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin iankaikkisista siunauksista. Me rakastamme Häntä ja me luotamme Häneen, ja me rukoilemme, että seuraamme Häntä ikuisesti.

Sosiaalisen median haaste

Internetin voimallinen vaikutus on siunaus ja haaste, joka on ainutlaatuinen meidän ajallemme.

Sosiaalisen median ja tiedon valtaväylien maailmassa yhden ihmisen ääni voi moninkertaistua räjähdysmäisesti. Tuo ääni, olipa se totta tai valhetta, oikeudenmukaista tai ennakkoluuloista, ystävällistä tai julmaa, liikkuu hetkessä ympäri maailman.

Sosiaalisen median viestit, jotka osoittavat huomaavaisuutta ja hyvyyttä, jäävät usein huomiotta, kun taas halveksunnan ja vihan sanat jyrisevät toistuvasti korvissamme, liittyivätpä ne sitten poliittiseen filosofiaan, uutisissa esiintyviin ihmisiin tai mielipiteisiin pandemiasta. Kukaan tai mikään aihe – mukaan lukien Vapahtaja ja Hänen palautettu evankeliuminsa – ei ole immuuni tälle polarisoituneiden äänten sosiaaliselle ilmiölle.

Rauhantekijäksi tuleminen

Vuorisaarna on sanoma kaikille, mutta se annettiin nimenomaan Vapahtajan opetuslapsille – niille, jotka olivat päättäneet seurata Häntä.

Herra opetti, kuinka elää – silloin ja nykyään – halveksivassa maailmassa. ”Autuaita rauhantekijät”, Hän julisti, ”he saavat Jumalan lapsen nimen.”1

Kun meillä on kilpenämme usko Jeesukseen Kristukseen, meistä tulee rauhantekijöitä, jotka sammuttavat – eli tyynnyttävät, jäähdyttävät tai tukahduttavat – kaikki vastustajan palavat nuolet.2

Kun teemme oman osamme, Hänen lupauksensa on, että meitä kutsutaan ”Jumalan lapsiksi”. Jokainen ihminen maan päällä on Jumalan sukua3, mutta se, että meitä kutsutaan ”Jumalan lapsiksi”, tarkoittaa paljon, paljon enemmän. Kun tulemme Jeesuksen Kristuksen luo ja solmimme liittoja Hänen kanssaan, meistä tulee ”hänen jälkeläisiään” ja ”valtakunnan perillisiä”4, Kristuksen lapsia, Hänen poikiaan ja Hänen tyttäriään5.

Kuinka rauhantekijä tyynnyttää ja jäähdyttää palavat nuolet? Ei ainakaan kavahtamalla niiden edessä, jotka arvostelevat meitä. Sen sijaan me pysymme luottavaisina uskossamme, kerromme uskonkäsityksistämme vakaumuksella mutta aina ilman vihaa tai pahansuopuutta.6

Hiljattain nähtyään kirkkoa voimakkaasti arvostelevan mielipidekirjoituksen pastori Amos C. Brown, kansallinen kansalaisoikeusjohtaja ja San Franciscossa toimivan kolmannen baptistikirkon pastori, vastasi:

”Kunnioitan nuo sanat kirjoittaneen henkilön kokemusta ja näkökulmaa. Myönnettäköön, etten näe samaa kuin hän.”

”Pidän yhtenä elämäni suurimmista iloista tuntea näitä [kirkon] johtajia, kuten presidentti Russell M. Nelson. He edustavat mielestäni parasta johtajuutta, mitä maallamme on tarjota.”

Kuva
Presidentti Nelson ja pastori Brown

Sitten hän lisäsi: ”Voimme valittaa siitä, miten asiat ovat olleet. Voimme kieltäytyä tunnustamasta kaikkea hyvää, jota nykyään tapahtuu. – – Nämä lähestymistavat eivät kuitenkaan paranna kansallista jakaantumistamme. – – Kuten Jeesus opetti, me emme hävitä pahaa suuremmalla määrällä pahaa. Me rakastamme auliisti ja elämme armollisina myös niitä kohtaan, joita pidämme vihollisinamme.”7

Pastori Brown on rauhantekijä. Tyynesti ja kunnioittavasti hän jäähdytti palavat nuolet. Rauhantekijät eivät ole passiivisia. He ovat vakuuttavia Vapahtajan tavalla.8

Mikä antaa meille sisäistä voimaa jäähdyttää, tyynnyttää ja sammuttaa palavat nuolet, joita suunnataan kohti rakastamiamme totuuksia? Voima tulee uskostamme Jeesukseen Kristukseen ja uskostamme Hänen sanoihinsa.

”Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan – – ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.

– – Sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.”9

Tahdonvapauden tärkeys

Kaksi tärkeää periaatetta ohjaavat haluamme olla rauhantekijöitä.

Ensiksi, taivaallinen Isämme on antanut kullekin ihmiselle moraalisen tahdonvapauden ja kyvyn valita oma polku.10 Tämä tahdonvapaus on yksi suurimmista Jumalan lahjoista.

Toiseksi, tämän tahdonvapauden myötä taivaallinen Isämme on sallinut sen, että ”kaikessa on vastakohtaisuutta”11. Me maistamme ”karvaan, jotta [tietäisimme] antaa arvon hyvälle”.12 Vastakohtaisuuden ei pitäisi yllättää meitä. Opimme erottamaan hyvän pahasta.

Me riemuitsemme tahdonvapauden siunauksesta ymmärtäen, että on monia, jotka eivät usko siihen, mihin me uskomme. Itse asiassa harvat myöhempinä aikoina päättävät asettaa uskonsa Jeesukseen Kristukseen keskeiseksi kaikessa, mitä he ajattelevat ja tekevät.13

Sosiaalisen median alustojen ansiosta yksi epäuskon ääni voi vaikuttaa lukuisilta kielteisiltä ääniltä14, mutta vaikka ääniä olisikin paljon, me valitsemme rauhantekijöiden polun.

Herran kutsumat johtajat

Jotkut katsovat, että ensimmäisellä presidenttikunnalla ja kahdentoista koorumilla on maallisia motiiveja, kuten poliittisilla, liike-elämän ja kulttuurialan johtajilla.

Me kuitenkin suhtaudumme tehtäviimme varsin eri lailla. Meitä ei äänestetä eikä valita hakemusten perusteella. Ilman mitään erityistä ammatillista valmistautumista meidät kutsutaan ja asetetaan todistamaan Jeesuksen Kristuksen nimestä kaikkialla maailmassa viimeiseen hengenvetoomme asti. Me pyrimme siunaamaan sairaita, yksinäisiä, alakuloisia ja köyhiä sekä vahvistamaan Jumalan valtakuntaa. Me pyrimme tuntemaan Herran tahdon ja julistamaan sitä, varsinkin niille, jotka tavoittelevat iankaikkista elämää.15

Vaikka nöyrä halumme on, että kaikki kunnioittaisivat Vapahtajan opetuksia, niin Herran profeettojensa välityksellä antamat sanat ovat usein vastoin maailman ajattelua ja suuntauksia. Niin on aina ollut.16

Vapahtaja sanoi opetuslapsilleen:

”Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. – –

Kaiken tämän ihmiset tekevät teille – –, siksi etteivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.”17

Välitämme kaikista

Me aidosti rakastamme kaikkia lähimmäisiämme ja välitämme heistä, uskoivatpa he samoin kuin me tai eivät. Jeesus opetti meille vertauksessa laupiaasta samarialaisesta, että niiden, joilla on erilaiset uskonkäsitykset, tulee vilpittömästi auttaa jokaista apua tarvitsevaa, olla rauhantekijöitä, pyrkiä hyviin ja jaloihin tavoitteisiin.

Helmikuussa Arizona Republic -lehden eräässä otsikossa luki: ”Myöhempien aikojen pyhien tukema kahden puolueen lakiesitys suojelisi homoja ja transsukupuolisia arizonalaisia.”18

Me myöhempien aikojen pyhät olemme ”iloisia voidessamme olla osa niiden uskontojen, liike-elämän, HLBTQ-ihmisten ja yhteiskunnallisten johtohenkilöiden yhteenliittymää, jotka ovat työskennelleet yhdessä luottamuksen ja keskinäisen kunnioituksen hengessä”19.

Presidentti Russell M. Nelson kysyi kerran mietteliäästi: ”Eikö rajoja voi olla ilman, että niistä tulee taistelurintamia?”20

Me pyrimme olemaan ”rauhaisia Kristuksen seuraajia”21.

Tilanteet, joissa pysyä vaiti

Jotkin Vapahtajaan kohdistuneet hyökkäykset olivat niin pahansuopia, että Hän pysyi vaiti. ”Ylipapit ja lainopettajat – – syyttivät Jeesusta kiivaasti. [He] alkoivat – – kohdella Jeesusta halveksuvasti”, mutta Jeesus ”ei vastannut [heille] mitään”.22 On tilanteita, jolloin rauhantekijänä oleminen tarkoittaa sitä, että vastustamme mielihalua vastata ja sen sijaan pysymme arvokkaasti vaiti.23

Meille kaikille on sydäntäsärkevää, kun ne, jotka kerran seisoivat rinnallamme, nauttivat sakramenttia kanssamme ja todistivat kanssamme Jeesuksen Kristuksen jumalallisesta tehtävästä, nyt puhuvat tai julkaisevat ankaria tai vähätteleviä sanoja Vapahtajasta, Hänen seuraajistaan ja Hänen kirkostaan.24

Näin tapahtui myös Vapahtajan palvelutyön aikana.

Jotkut Jeesuksen opetuslapsista, jotka olivat Hänen kanssaan Hänen majesteettisimpien ihmeidensä aikana, tekivät päätöksen ”eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan”25. Valitettavasti kaikki eivät pysy lujina rakkaudessaan Vapahtajaa kohtaan ja päättäväisyydessään pitää Hänen käskynsä.26

Jeesus opetti meitä vetäytymään pois vihan ja kiistelyn piiristä. Yhdessä esimerkissä, kun fariseukset olivat kohdanneet Jeesuksen ja neuvotelleet, kuinka voisivat tuhota Hänet, pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että Jeesus vetäytyi heidän luotaan27, ja ihmeitä tapahtui, kun ”hänen perässään kulki paljon väkeä, ja hän paransi kaikki sairaat”28.

Siunaamme muiden elämää

Mekin voimme vetäytyä kiistelystä ja siunata muiden elämää29, samalla kun olemme eristäytymättä omaan nurkkaamme.

Mbuji-Mayissa Kongon demokraattisessa tasavallassa jotkut alun perin arvostelivat kirkkoa ymmärtämättä uskonkäsityksiämme tai tuntematta jäseniämme.

Jokin aika sitten Kathy ja minä osallistuimme hyvin erityiseen kirkon tilaisuuteen Mbuji-Mayissa. Lapset olivat pukeutuneet moitteettomasti, heidän silmänsä loistivat, ja he hymyilivät leveästi. Olin toivonut voivani puhua heille heidän koulutuksestaan, mutta sain tietää, että monet eivät käyneet koulua. Johtohenkilömme keksivät vähäisen humanitaarisen avun varoilla keinon auttaa.30 Nyt yli 400 oppilasta – tyttöjä ja poikia, sekä kirkkomme jäseniä että muihin uskontokuntiin kuuluvia – pääsee kouluun ja saa opetusta 16 opettajalta, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä.

Kuva
Kalanga Muya

Neljätoistavuotias Kalanga Muya sanoi: ”[Koska minulla oli vain vähän rahaa,] olin neljä vuotta käymättä koulua. – – Olen hyvin kiitollinen siitä, mitä kirkko on tehnyt. – – Osaan nyt lukea, kirjoittaa ja puhua ranskaa.”31 Puhuessaan tästä hankkeesta Mbuji-Mayin pormestari sanoi: ”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko innoittaa minua, koska kun [muut] kirkot ovat jakautuneet kukin omaan nurkkaansa, [te teette työtä muiden] kanssa auttaaksenne apua tarvitsevaa yhteisöä.”32

Rakastakaa toisianne

Joka kerta kun luen Johanneksen evankeliumin lukua 13, mieleeni muistuu Vapahtajan täydellinen esimerkki rauhantekijänä olemisesta. Rakkautta osoittaen Jeesus pesi apostolien jalat. Sitten meille kerrotaan, että Jeesus oli järkyttynyt33 ajatellessaan henkilöä, jota Hän rakasti ja joka valmistautui kavaltamaan Hänet. Olen yrittänyt kuvitella Vapahtajan ajatuksia ja tuntemuksia Juudaksen lähtiessä. On mielenkiintoista, että tuona vakavoittavana hetkenä Jeesus ei enää puhunut järkyttyneistä tuntemuksistaan tai kavaltamisesta. Sen sijaan Hän puhui apostoleilleen rakkaudesta, ja Hänen sanansa ovat välittyneet läpi vuosisatojen:

”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä – –.

Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.”34

Rakastakaamme Häntä ja rakastakaamme toisiamme. Olkaamme rauhantekijöitä, jotta meitä kutsuttaisiin ”Jumalan lapsiksi”. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Matt. 5:9.

 2. Ks. Ef. 6:16; OL 3:8.

 3. Ks. Ap. t. 17:28.

 4. Moosia 15:11.

 5. Ks. Moosia 5:7.

 6. Presidentti Dallin H. Oaks on sanonut: ”Kristuksen seuraajien tulee olla esimerkkinä kohteliaisuudesta. Meidän tulee rakastaa kaikkia ihmisiä, olla hyviä kuuntelijoita ja osoittaa kiinnostusta heidän vilpittömiä uskonkäsityksiään kohtaan. Vaikka saatammekin olla eri mieltä, emme saa olla eripuraisia. Meidän esittämämme lausumat ja viestit kiistanalaisista aiheista eivät saa olla riidanhaluisia.” (Ks. ”Rakastakaa muita ja tulkaa toimeen eroavuuksista huolimatta”, Liahona, marraskuu 2014, s. 27.)

 7. ”Amos C. Brown: Follow the LDS Church’s Example to Heal Divisions and Move Forward”, Salt Lake Tribune, 20. tammikuuta 2022, sltrib.com.

 8. Vanhin Dale G. Renlund on sanonut: ”Kun Kristuksen rakkaus ympäröi elämämme, me suhtaudumme erimielisyyksiin sävyisyyttä, kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä osoittaen” (”Kristuksen rauha poistaa vihamielisyyden”, Liahona, marraskuu 2021, s. 84).

 9. Matt. 5:11–12.

 10. Ks. 2. Nefi 10:23.

 11. 2. Nefi 2:11.

 12. Moos. 6:55.

 13. Ks. 1. Nefi 14:12.

 14. Viimeaikaiset tiedot osoittavat, että jopa kolme viidestä ihmisestä jakaa sellaisen jutun otsikon, jota he eivät ole edes lukeneet (ks. Caitlin Dewey, ”6 in 10 of You Will Share This Link without Reading It, a New, Depressing Study Says”, Washington Post, 16. kesäkuuta 2015, washingtonpost.com; Maksym Gabielkov ja muut, ”Social Clicks: What and Who Gets Read on Twitter?” [artikkeli, joka esiteltiin tapahtumassa 2016 ACM Sigmetrics International Conference on Measurement and Modeling of Computer Science, 14. kesäkuuta 2016], dl.acm.org).

 15. Älkää yllättykö, jos toisinaan omat henkilökohtaiset näkemyksenne eivät alkuun olisikaan yhdenmukaisia Herran profeetan opetusten kanssa. Nämä ovat oppimisen ja nöyryyden hetkiä, kun polvistumme rukoukseen. Me kuljemme eteenpäin uskossa, luottaen Jumalaan, tietäen, että ajan mittaan saamme lisää hengellistä selkeyttä taivaalliselta Isältämme.

 16. Ks. OL 1:14–16.

 17. Joh. 15:18, 21, kursivointi lisätty.

 18. ”Bipartisan Bill Supported by Latter-day Saints Would Protect Gay and Transgender Arizonans”, Arizona Republic, 7. helmikuuta 2022, azcentral.com.

 19. Why the Church of Jesus Christ Supports a New Bipartisan Religious Freedom and Non-discrimination Bill in Arizona”, 7. helmikuuta 2022, newsroom.churchofjesuschrist.org.

 20. Russell M. Nelson, ”Opeta meille suvaitsevaisuutta ja rakkautta”, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 67.

 21. Moroni 7:3. Presidentti Gordon B. Hinckley sanoi: ”Meidän täytyy paitsi olla suvaitsevaisia myös vaalia myönteisen kiitollisuuden henkeä niitä kohtaan, jotka eivät näe asioita aivan samalla tavalla kuin me. Meidän ei tarvitse millään tavoin vaarantaa teologiaamme, vakaumustamme, tietoamme iankaikkisesta totuudesta sellaisena kuin taivaan Jumala on sen ilmoittanut. Me voimme lausua oman todistuksemme totuudesta – hiljaa, vilpittömästi, rehellisesti, mutta emme koskaan tavalla, joka loukkaa muita. – – Meidän täytyy oppia arvostamaan ja kunnioittamaan muita, jotka ovat yhtä vilpittömiä uskonkäsityksissään ja käytännöissään kuin itse olemme.” (”Out of Your Experience Here, Brigham Youngin yliopiston hartaustilaisuus, 16. lokakuuta 1990, s. 6, speeches.byu.edu.)

 22. Ks. Luuk. 23:9–11.

 23. Vanhin Dieter F. Uchtdorf on sanonut: ”Me Jeesuksen Kristuksen seuraajat noudatamme [Hänen] esimerkkiään. Emme häpäise muita tai hyökkää heitä vastaan. Me pyrimme rakastamaan Jumalaa ja palvelemaan lähimmäisiämme. Me pyrimme iloiten pitämään Jumalan käskyt ja elämään evankeliumin periaatteiden mukaan.” (”Five Messages That All of God’s Children Need to Hear”, Brigham Youngin yliopiston koulutusviikon hartaustilaisuus, 17. elokuuta 2021, s. 5, speeches.byu.edu.)

 24. Vanhin Neal A. Maxwell on sanonut: ”Kirkon jäsenet tulevat elämään tässä vehnä–rikkavilja-tilanteessa tuhatvuotiseen valtakuntaan asti. Eräät todelliset rikkaviljakorret jopa naamioituvat vehnäksi, myös ne muutamat innokkaat, jotka luennoivat meille muille kirkon opeista, joihin he eivät enää itse usko. He arvostelevat kirkon varojen käyttöä, vaikka eivät enää itse tee lahjoituksia kirkolle. He pyrkivät alentuvasti neuvomaan johtavia veljiä, joita he eivät enää tue. He jättävät kirkon vastustaen, itseään he eivät luonnollisesti vastusta, mutta he eivät voi jättää kirkkoa rauhaan.” (Ks. ”Muutu lapsen kaltaiseksi”, Valkeus, heinäkuu 1996, s. 69.)

 25. Joh. 6:66.

 26. ”Synnistä [saa vain] ohimenevää nautintoa” (ks. Hepr. 11:24–26).

 27. Ks. Matt. 12:1–15.

 28. Matt. 12:15.

 29. Ks. 3. Nefi 11:29–30.

 30. Don Bosco -säätiön avulla kouluohjelma on saanut arvokasta asiantuntemusta koskien opettamista ja aineistoa.

 31. Muleka, hänen äitinsä, sanoo: ”Rakastan tätä ohjelmaa, koska se on tarjonnut tyttärelleni – – mahdollisuuden – – oppia lukemaan ja kirjoittamaan sekä toivon paremmasta tulevaisuudesta. En voinut lähettää häntä kouluun, koska myyn vain maissijauhoja torilla ansaiten – – riittävästi vain ruokaan. Kiitän suuresti kirkkoa tästä.” Sisar Monique, opettaja, sanoo: ”Tämä ohjelma on tullut suurena siunauksena näille lapsille. Luokassani – – useimmat oppilaista ovat orpoja. He rakastavat koulua, käyvät säännöllisesti tunneilla ja tekevät kotitehtävänsä.” (Vanhin Joseph W. Sitatin toimittamat kommentit ja kuvat, 24. helmikuuta 2022.)

 32. Pormestari Louis d’Or Ntumba Tshiapota, puhe julkisessa kokouksessa, joka koski Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon käynnistämää Mbuji-Mayin luku- ja kirjoitustaitohanketta, 10. lokakuuta 2021.

 33. Ks. Joh. 13:21.

 34. Joh. 13:34–35.

Tulosta