Yleiskonferenssi
Rauhan evankeliumin saarnaaminen
Huhtikuun 2022 yleiskonferenssi


Rauhan evankeliumin saarnaaminen

Meillä on pyhä vastuu kertoa Jeesuksen Kristuksen voimasta ja rauhasta kaikille, jotka kuuntelevat.

Rakkaat veljeni ja sisareni, tervetuloa yleiskonferenssiin! Olen odottanut tätä päivää hyvin innokkaana. Rukoilen teidän puolestanne joka päivä. Olen myös rukoillut, että tämä konferenssi olisi hengellisen uudistumisen aikaa teille jokaiselle.

Viime konferenssin jälkeen vaikeudet maailmassa ovat jatkuneet. Maailmanlaajuinen pandemia vaikuttaa yhä elämäämme. Nyt maailmaa on ravistellut konflikti, joka syöksee kauhua miljoonien viattomien miesten, naisten ja lasten ylle.

Profeetat ovat nähneet ennalta meidän aikamme, jolloin olisi sotia ja sotahuhuja ja jolloin koko maa olisi levottomuuden vallassa.1 Jeesuksen Kristuksen seuraajina me pyydämme kansakuntien johtajia etsimään rauhanomaiset ratkaisut erimielisyyksiinsä. Kutsumme ihmisiä kaikkialla rukoilemaan hädässä olevien puolesta, tekemään kaiken voitavansa auttaakseen ahdistettuja sekä pyytämään Herralta apua kaikkien suurien konfliktien lopettamiseen.

Veljet ja sisaret, Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ei ole koskaan tarvittu kipeämmin kuin tänään. Kiistely rikkoo kaikkea sitä, mitä Vapahtaja puolusti ja opetti. Rakastan Herraa Jeesusta Kristusta ja todistan, että Hänen evankeliuminsa on ainoa kestävä ratkaisu rauhaan. Hänen evankeliuminsa on rauhan evankeliumi.2

Hänen evankeliuminsa on ainoa vastaus, kun monet maailmassa ovat järkyttyneitä pelosta.3 Tämä tähdentää sitä, miten tärkeää meidän on noudattaa Herran opetuslapsilleen antamaa ohjetta: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.”4 Meillä on pyhä vastuu kertoa Jeesuksen Kristuksen voimasta ja rauhasta kaikille, jotka kuuntelevat ja jotka antavat Jumalan vallita elämässään.

Jokainen, joka on solminut liittoja Jumalan kanssa, on luvannut pitää huolta muista ja palvella avun tarpeessa olevia. Me voimme osoittaa uskoa Jumalaan ja olla aina valmiita antamaan vastaus kaikille, jotka kysyvät, ”mihin [meidän toivomme] perustuu”5. Meistä jokaisella on oma roolinsa Israelin kokoamisessa.

Tänään vahvistan jälleen voimakkaasti, että Herra on pyytänyt jokaista kelvollista, kykenevää nuorta miestä valmistautumaan lähetystyöhön ja palvelemaan lähetystyössä. Myöhempien aikojen pyhiin kuuluville nuorille miehille lähetystyöpalvelu on pappeusvastuu. Teidät nuoret miehet on varattu tätä aikaa varten, kun luvattu Israelin kokoaminen tapahtuu. Kun palvelette lähetystyössä, teillä on keskeinen rooli tässä ennennäkemättömässä tapahtumassa!

Myös teille nuorille ja kykeneville sisarille lähetystyö on voimallinen mutta valinnainen mahdollisuus. Me rakastamme lähetyssaarnaajasisaria ja toivotamme heidät tervetulleiksi koko sydämestämme. Teidän panoksenne tähän työhön on suurenmoinen! Rukoilkaa tietääksenne, haluaako Herra teidän palvelevan lähetystyössä, niin Pyhä Henki vastaa sydämeenne ja mieleenne.

Rakkaat nuoret ystävät, teistä jokainen on ehdottoman tärkeä Herralle. Hän on pitänyt teitä varattuina tähän asti, jotta autatte Israelin kokoamisessa. Teidän päätöksenne palvella lähetystyössä – olipa kyse käännytyslähetystyöstä tai palvelulähetystyöstä – on siunaava teitä ja monia muita. Toivotamme myös vanhemmat avioparit tervetulleiksi palvelemaan, kun heidän olosuhteensa sallivat. Heidän ponnistelunsa ovat yksinkertaisesti korvaamattomia.

Kaikki lähetyssaarnaajat opettavat ja todistavat Vapahtajasta. Hengellinen pimeys maailmassa saa aikaan sen, että Jeesuksen Kristuksen valoa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Jokainen ansaitsee mahdollisuuden saada tietää Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista. Jokainen ihminen ansaitsee tietää, mistä voi löytää toivoa ja rauhaa, joka ”ylittää kaiken ymmärryksen”6.

Olkoon tämä konferenssi teille rauhan ja hengellisen juhlan aikaa. Toivon, että etsitte ja saatte henkilökohtaista ilmoitusta näiden kokousten aikana. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta