Yleiskonferenssi
Kristus on noussut – usko Häneen siirtää vuoria
Huhtikuun 2021 yleiskonferenssi


Kristus on noussut – usko Häneen siirtää vuoria

Usko Jeesukseen Kristukseen on suurin voima, mikä meillä on käytettävissämme tässä elämässä. Kaikki on mahdollista niille, jotka uskovat.

Rakkaat veljeni ja sisareni, olen kiitollinen etuoikeudesta puhua teille tänä pääsiäissunnuntaina.1 Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri ja ylösnousemus muuttivat meidän jokaisen elämän ainaisesti. Me rakastamme Häntä, ja kiitollisina me palvelemme Häntä ja taivaallista Isäämme.

Viimeisen puolen vuoden aikana olemme jatkaneet taistelua maailmanlaajuista pandemiaa vastaan. Hämmästelen teidän kestävyyttänne ja hengellistä voimaanne kohdatessanne sairautta, menetystä ja eristyneisyyttä. Rukoilen jatkuvasti, että kaiken sen keskellä te tunnette Herran vankkumatonta rakkautta teitä kohtaan. Jos olette suhtautuneet koettelemuksiinne osoittaen entistä vahvempaa opetuslapseutta, tämä mennyt vuosi ei ole ollut turha.

Tänä aamuna olemme kuulleet kirkon johtohenkilöitä, jotka ovat kotoisin jokaisesta asutusta maanosasta maan päällä. Evankeliumin siunaukset ovat todellakin jokaista etnistä taustaa, kieltä ja kansaa varten. Jeesuksen Kristuksen kirkko on maailmanlaajuinen kirkko. Jeesus Kristus on meidän johtajamme.

Onneksi edes pandemia ei ole pystynyt hidastamaan Hänen totuutensa kulkua eteenpäin. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on juuri sitä, mitä tarvitaan tässä hämmentyneessä, kiistelevässä ja uupuneessa maailmassa.

Jokainen Jumalan lapsi ansaitsee tilaisuuden kuulla ja vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen parantavan, lunastavan sanoman. Mikään muu sanoma ei ole keskeisempi onnellisuutemme kannalta – nyt ja ikuisesti.2 Mikään muu sanoma ei ole enemmän toivon täyttämä. Mikään muu sanoma ei voi poistaa kiistelyä yhteiskunnastamme.

Usko Jeesukseen Kristukseen on kaiken uskon perusta ja jumalallisen voiman kanava. Apostoli Paavalin mukaan ”ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä.”3

Kaikki hyvä elämässä – jokainen mahdollinen siunaus, jolla on iankaikkista merkitystä – alkaa uskosta. Se, että annamme Jumalan vallita elämässämme, alkaa uskosta siihen, että Hän on halukas opastamaan meitä. Todellinen parannus alkaa uskosta siihen, että Jeesuksella Kristuksella on voima puhdistaa ja parantaa meidät sekä vahvistaa meitä.4

Profeetta Moroni kehotti meitä ”olemaan kieltämättä Jumalan voimaa, sillä hän toimii voiman kautta ihmislasten uskon mukaan5. Juuri meidän uskomme avaa mahdollisuuden Jumalan voimaan meidän elämässämme.

Ja silti – uskon osoittaminen voi tuntua lannistavalta. Toisinaan saatamme miettiä, pystymmekö me mitenkään keräämään riittävästi uskoa saadaksemme siunaukset, joita niin kipeästi kaipaamme. Herra on kuitenkin hälventänyt nuo pelot Mormonin kirjan profeetta Alman sanojen välityksellä.

Kuva
Sinapinsiemen

Alma pyytää meitä yksinkertaisesti kokeilemaan sanaa ja ”[osoittamaan] vähäsen uskoa, niin, vaikka [emme] voisi enempää kuin haluta uskoa”6. Sanat ”vähäsen uskoa” muistuttavat minua Herran lupauksesta Raamatussa siitä, että jos meillä on ”uskoa edes sinapinsiemenen verran”, me voimme ”sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi [meille] mahdotonta.”7

Kuva
Lintu sinappikasvien keskellä

Herra ymmärtää meidän kuolevaisuuden heikkoutemme. Aika ajoin me kaikki horjumme. Mutta Hän tietää myös meidän suuret mahdollisuutemme. Sinapinsiemen alkaa pienestä mutta kasvaa puuksi, joka on niin suuri, että linnut voivat pesiä sen oksistossa. Sinapinsiemen kuvaa pientä mutta kasvavaa uskoa.8

Herra ei vaadi meiltä täydellistä uskoa, jotta voimme päästä osallisiksi Hänen täydellisestä voimastaan. Mutta Hän kyllä pyytää meitä uskomaan.

Rakkaat veljeni ja sisareni, kutsuni teille tänä pääsiäisaamuna on, että alatte tänään kasvattaa uskoanne. Uskonne kautta Jeesus Kristus kasvattaa kykyänne siirtää vuoria elämässänne9, vaikka henkilökohtaiset haasteenne saattavatkin häämöttää yhtä suurina kuin Mount Everest.

Teidän vuorianne saattavat olla yksinäisyys, epäilys, sairaus tai jotkin muut henkilökohtaiset ongelmat. Vuorenne ovat erilaisia, mutta silti vastaus kaikkiin haasteisiinne on uskonne kasvattaminen. Se vaatii työtä. Laiskoilla oppijoilla ja veltoilla opetuslapsilla on aina vaikeuksia kerätä edes vähäsen uskoa.

Minkä tahansa tekeminen hyvin vaatii ponnistelua. Jeesuksen Kristuksen todelliseksi opetuslapseksi tuleminen ei ole poikkeus. Häneen kohdistuvan uskonne ja luottamuksenne kasvattaminen vaatii ponnistelua. Saanen ehdottaa viittä asiaa, jotka auttavat teitä kasvattamaan tällaista uskoa ja luottamusta.

Ensiksi, tutki. Tule aktiiviseksi oppijaksi. Uppoudu pyhiin kirjoituksiin ymmärtääksesi paremmin Kristuksen kutsumusta ja palvelutehtävää. Tunne Kristuksen oppi niin että ymmärrät sen voiman koskien omaa elämääsi. Sisäistä totuus siitä, että Jeesuksen Kristuksen sovitus koskee sinua. Hän otti kantaakseen sinun kurjuutesi, sinun virheesi, sinun heikkoutesi ja sinun syntisi. Hän maksoi korvaavan hinnan ja soi sinulle voiman siirtää jokaista vuorta, jonka tulet koskaan kohtaamaan. Saat osaksesi sen voiman uskollasi, luottamuksellasi ja halukkuudellasi seurata Häntä.

Vuoriesi siirtäminen saattaa vaatia ihmeen. Hanki tietoa ihmeistä. Ihmeitä tulee, sikäli kuin uskot Herraan. Keskeistä sille uskolle on luottaminen Hänen tahtoonsa ja aikatauluunsa – siihen, kuinka ja milloin Hän siunaa sinua kaipaamallasi ihmeellisellä avulla. Vain sinun epäuskosi estää Jumalaa siunaamasta sinua ihmeillä, jotka siirtävät vuoria sinun elämässäsi.10

Mitä enemmän opit Vapahtajasta, sitä helpompi on luottaa Hänen armoonsa, Hänen äärettömään rakkauteensa sekä Hänen vahvistavaan, parantavaan ja lunastavaan voimaansa. Vapahtaja on lähimpänä sinua juuri silloin, kun kohtaat vuoren tai kiipeät sille osoittaen uskoa.

Toiseksi, päätä uskoa Jeesukseen Kristukseen. Jos sinulla on epäilyksiä Isästä Jumalasta tai Hänen rakkaasta Pojastaan, palautuksen oikeellisuudesta tai siitä, oliko Joseph Smithin jumalallinen kutsumus profeettana totta, päätä uskoa11 ja pysy uskollisena. Käänny kysymyksinesi Herran ja muiden luotettavien lähteiden puoleen. Tutki haluten uskoa, sen sijaan että toivot löytäväsi virheen profeetan elämän kudoksesta tai epäjohdonmukaisuuden pyhistä kirjoituksista. Lakkaa kasvattamasta epäilyksiäsi kertaamalla niitä muiden epäilijöiden kanssa. Anna Herran johdattaa sinua hengellisen löytämisen matkallasi.

Kolmanneksi, toimi uskossa. Mitä tekisit, jos sinulla olisi enemmän uskoa? Mieti sitä. Kirjoita siitä. Sitten vastaanota enemmän uskoa tekemällä jotakin, mikä vaatii enemmän uskoa.

Neljänneksi, osallistu pyhiin toimituksiin kelvollisena. Toimitukset avaavat mahdollisuuden Jumalan voimaan elämässäsi.12

Ja viidenneksi, pyydä apua taivaalliselta Isältäsi Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Usko vaatii työtä. Ilmoituksen saaminen vaatii työtä. Mutta ”jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan”13. Jumala tietää, mikä auttaa uskoasi kasvamaan. Pyydä, ja pyydä sitten uudelleen.

Epäuskova saattaisi sanoa, että usko on heikkoja varten. Mutta tämä väite jättää huomiotta uskon voiman. Olisivatko Vapahtajan apostolit jatkaneet Hänen oppinsa opettamista Hänen kuolemansa jälkeen oman henkensä uhalla, jos he olisivat epäilleet Häntä?14 Olisivatko Joseph ja Hyrum Smith kärsineet marttyyrikuoleman puolustaen Herran kirkon palautusta, ellei heillä olisi ollut varmaa todistusta siitä, että se on totta? Olisiko lähes 2 000 pyhää kuollut pioneerireitin varrella15, ellei heillä olisi ollut uskoa siihen, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu? Todellakin – usko on voima, joka mahdollistaa sen, että ne, joille se näyttää epätodennäköiseltä, voivat saavuttaa mahdottomia.

Älkää vähätelkö sitä uskoa, joka teillä jo on. Vaatii uskoa liittyä kirkkoon ja pysyä uskollisena. Vaatii uskoa seurata ennemmin profeettoja kuin asiantuntijalausuntojen esittäjiä ja yleistä mielipidettä. Vaatii uskoa palvella lähetystyössä pandemian aikana. Vaatii uskoa elää siveellistä elämää, kun maailma huutaa, että Jumalan siveyden laki on nykyään poissa muodista. Vaatii uskoa opettaa evankeliumia lapsille maallistuneessa maailmassa. Vaatii uskoa anoa rakkaan ihmisen henkiin jäämistä ja vieläkin enemmän uskoa hyväksyä pettymystä tuova vastaus.

Kaksi vuotta sitten sisar Nelson ja minä kävimme Samoassa, Tongassa, Fidžissä ja Tahitissa. Jokainen näistä saarivaltioista oli kärsinyt rankkasateista päiväkausia. Jäsenet olivat paastonneet ja rukoilleet, että heidän ulkona pidettäviä kokouksiaan suojattaisiin sateelta.

Samoassa, Fidžissä ja Tahitissa juuri kokousten alkaessa sade lakkasi. Mutta Tongassa sade ei lakannut. Kuitenkin 13 000 uskollista pyhää tuli tuntikausia etuajassa päästäkseen istumaan, odotti kärsivällisenä tasaisessa, rankassa sateessa ja sitten istui hyvin märkänä koko kaksi tuntia kestäneen kokouksen ajan.

Kuva
Tongalaisia pyhiä sateessa

Me näimme elävää uskoa toiminnassa kaikkien näiden saarelaisten keskuudessa – uskoa, joka riitti pysäyttämään sateen, ja uskoa kestää, kun sade ei lakannut.

Vuoret elämässämme eivät aina siirry sillä tavoin tai sillä hetkellä kuin haluaisimme. Mutta meidän uskomme vie meitä aina eteenpäin. Usko kasvattaa aina mahdollisuuttamme päästä osalliseksi jumalallisesta voimasta.

Tiedostattehan tämän: jos maailmassa kaikki muut asiat ja kaikki muut ihmiset, joihin luotatte, pettävät teidät, niin Jeesus Kristus ja Hänen kirkkonsa eivät koskaan petä teitä. Herra ei koskaan väsy, eikä Hän nuku.16 Hän ”on sama eilen, tänään ja [huomenna]”17. Hän ei hylkää liittojaan18, lupauksiaan eikä rakkauttaan kansaansa kohtaan. Hän tekee ihmeitä tänä päivänä, ja Hän on tekevä ihmeitä huomenna.19

Usko Jeesukseen Kristukseen on suurin voima, mikä meillä on käytettävissämme tässä elämässä. Kaikki on mahdollista niille, jotka uskovat.20

Teidän kasvava uskonne Häneen tulee siirtämään vuoria – ei niitä kalliovuoria, jotka kaunistavat maapalloa, vaan kurjuuden vuoria omassa elämässänne. Teidän kukoistava uskonne auttaa teitä kääntämään haasteet ennennäkemättömäksi kasvuksi ja mahdollisuuksiksi.

Tänä pääsiäissunnuntaina tuntien syvää rakkautta ja kiitollisuutta lausun jälleen todistukseni, että Kristus on todellakin noussut. Hän on noussut johtamaan kirkkoaan. Hän on noussut siunaamaan kaikkien Jumalan lasten elämää, asuivatpa he missä tahansa. Kun uskomme Häneen, me voimme siirtää vuoria elämässämme. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Joissakin osissa maailmaa ihmiset tervehtivät toisiaan pääsiäisaamuna ainutlaatuisella ja erityisellä tavalla. Omalla paikallisella kielellään tervehtijä sanoo: ”Kristus on noussut!” Sitten toinen osapuoli vastaa: ”Totisesti! Hän on noussut!” Esimerkiksi venäjää puhuvat aloittavat pääsiäistervehdyksensä sanomalla ”Христос воскрес” (Kristus on noussut [kuolleista]!), ja siihen vastataan sanomalla: ”Воистину! воскрес!” (Totisesti! Hän on noussut!)

 2. Ks. Moosia 2:41.

 3. Hepr. 11:6. Julkaisussa Lectures on Faith esitetään, että usko ”on ensimmäinen suuri hallitseva periaate, jolla on voima, valta ja valtuus kaikkeen” (1985, s. 5).

 4. Ks. Matt. 11:28–30; Alma 7:12–13; Et. 12:27.

 5. Moroni 10:7, kursivointi lisätty.

 6. Alma 32:27, kursivointi lisätty.

 7. Matt. 17:20, kursivointi lisätty; ks. myös Hel. 12:9, 13.

 8. Ks. OL 78:17–18. Palkintona siitä, että riisumme luonnollisen ihmisen päältämme, on se, että meistä tulee ”[pyhiä] Kristuksen, Herran sovituksen kautta” (Moosia 3:19).

 9. Ks. 1. Nefi 7:12.

 10. Ks. Morm. 9:19–21; Et. 12:30.

 11. Ks. 2. Nefi 33:10–11.

 12. Ks. OL 84:20.

 13. Matt. 7:8.

 14. Olisiko Abinadi ilman uskon voimaa kärsinyt polttokuolemaa sen vuoksi, ettei hän kiistänyt sitä, minkä tiesi olevan totta? (Ks. Moosia 17:7–20.) Olisiko Eter ilman uskon voimaa piiloutunut kallioluolaan (ks. Et. 13:13–14) tai olisiko Moroni kestänyt vuosikausien yksinäisyyttä (ks. Moroni 1:1–3), kun heidän elämänsä olisi voinut olla paljon mukavampaa, jos he vain olisivat kieltäneet sen, mihin he uskoivat?

 15. Ks. Melvin L. Bashore, H. Dennis Tolley ja BYU Pioneer Mortality Team, ”Mortality on the Mormon Trail, 1847–1868”, BYU Studies, vsk. 53, nro 4, 2014, s. 115.

 16. Ks. Ps. 121:4.

 17. Morm. 9:9.

 18. Ks. Jes. 54:10; 3. Nefi 22:10.

 19. Ks. Morm. 9:10–11, 15.

 20. Ks. Mark. 9:23.

Tulosta