Yleiskonferenssi
Loistaa kirkas valo totuuden
Huhtikuun 2021 yleiskonferenssi


Loistaa kirkas valo totuuden

Todistan, että evankeliumin kirkas valo totuuden loistaa säteilevänä kautta maailman tänä päivänä.

Myöhempien aikojen pyhien kaunis laulu ”Kansat, te kuulkaa” kuvaa erehtymättömästi sitä innostusta ja riemua, joka liittyy evankeliumin täyteyden tulemiseen koko maailmalle. Tässä laulussa lauletaan:

Kansat, te kuulkaa, kun ääni soi,

Taivaasta riemunviestin se toi.

Enkelten kuorot käy toistamaan:

Totuus on päällä maan!1

Tämän riemukkaan sanoituksen on laatinut Louis F. Mönch, saksalainen käännynnäinen, joka kirjoitti innoittavat sanat tähän lauluun asuessaan Sveitsissä kokoaikaisen lähetystyöpalvelunsa aikana Euroopassa.2 Ilo, joka kumpuaa palautuksen maailmanlaajuisen vaikutuksen näkemisestä, tulee selkeästi ilmi laulun seuraavista sanoista:

Yö peitti kansat, vaan kaivaten

Uskoi ne koittoon valkeuden.

Nyt kiitos soi, kun taas päällä maan

Totuus on uudestaan!3

Sen ansiosta, että jatkuva palautus alkoi hieman yli 200 vuotta sitten, nykyään ”kirkas valo totuuden”4 loistaa säteilevänä kautta maailman. Profeetta Joseph sai tietää vuonna 1820 – ja sittemmin miljoonat muut ovat oppineet – että ”Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta”5.

Pian kirkon järjestämisen jälkeen tänä viimeisenä taloudenhoitokautena Herra puhui Joseph Smithille ja ilmaisi ylitsevuotavan rakkautensa meitä kohtaan sanoessaan:

”Sen tähden, koska minä, Herra, tiesin suuren onnettomuuden, joka kohtaisi maan asukkaita, minä kutsuin palvelijaani Joseph Smith nuorempaa ja puhuin hänelle taivaasta ja annoin hänelle käskyjä – –,

jotta minun ikuinen liittoni vahvistettaisiin,

jotta heikot ja vähäiset julistaisivat minun evankeliumini täyteyttä maailman äärille.”6

Pian tämän ilmoituksen saamisen jälkeen lähetyssaarnaajia alettiin kutsua ja lähettää maailman monien kansakuntien keskuuteen. Aivan kuten profeetta Nefi oli odottanut, palautetun evankeliumin sanomaa alettiin saarnata ”kaikkien kansakuntien, sukujen, kielten ja kansojen keskuudessa”7.

”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko perustettiin virallisesti pienessä hirsimökissä New Yorkin osavaltion pohjoisosassa vuonna 1830.

Kirkon kasvu alun kuudesta jäsenestä miljoonaan jäseneen vei 117 vuotta – vuoteen 1947. Lähetystyö on ollut kirkon ominaispiirre sen varhaisajoista asti ulottuen Amerikan alkuperäiskansojen alueista Kanadaan ja vuonna 1837 Pohjois-Amerikan mantereelta Englantiin. Pian sen jälkeen lähetyssaarnaajat tekivät työtä Euroopan mantereella ja aina Intiassa ja Tyynenmeren saarilla asti.

Kahden miljoonan jäsenen raja saavutettiin vain 16 vuotta myöhemmin, vuonna 1963, ja kolmen miljoonan raja kahdeksan vuoden kuluttua siitä.”8

Tähdentäen kirkon nopeaa kasvua presidentti Russell M. Nelson sanoi hiljattain: ”Herran työ Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa kulkee eteenpäin tänä aikana kiihtyvällä vauhdilla. Kirkolla on ennenkuulumaton, ennennäkemätön tulevaisuus.”9

Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautus, Herran elävän kirkon järjestäminen jälleen maan päällä ja sen merkittävä kasvu sen jälkeen ovat tuoneet pappeuden siunaukset saataville kaikkialla maan päällä. Pyhissä toimituksissa ja liitoissa, jotka sitovat meidät Jumalaan ja asettavat meidät liittopolulle, ilmenee selkeästi ”jumalisuuden voima”10. Kun osallistumme näihin pyhiin toimituksiin elävien ja kuolleiden puolesta, me kokoamme Israelia verhon kummallakin puolella ja valmistamme maailmaa Vapahtajan toiseen tulemiseen.

Huhtikuussa 1973 vanhempani ja minä matkustimme kotimaastamme Argentiinasta sinetöitäviksi temppelissä. Koska koko Latinalaisessa Amerikassa ei siihen aikaan ollut temppeleitä, lensimme miltei 10 000 kilometriä ja takaisin, jotta meidät sinetöitäisiin Suolajärven temppelissä. Vaikka olin tuolloin vasta kaksivuotias enkä muista sitä erityistä kokemusta kokonaan, mieleeni jäi kolme hyvin selkeää kuvaa siitä matkasta ja ne ovat säilyneet muistissani siitä lähtien.

Kuva
Näkymä lentokoneen ikkunasta

Ensiksi muistan, että minut laitettiin istumaan lähelle lentokoneen ikkunaa ja näin valkoisia pilviä lentokoneen alla.

Nuo kauniit, kirkkaat pilvet ovat jääneet mieleeni, aivan kuin ne olisivat olleet jättimäisiä pumpulipalloja.

Toisessa kuvassa, joka on jäänyt mieleeni, on muutamia hassun näköisiä hahmoja eräässä huvipuistossa Los Angelesin alueella. Niitä hahmoja on vaikea unohtaa.

Mutta paljon tärkeämpi on tämä loistava ja unohtumaton kuva:

Kuva
Suolajärven temppelin sinetöimishuone

Muistan selvästi, kuinka olin Suolajärven temppelin pyhässä huoneessa, jossa aviopareja ja perheitä sinetöidään ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Muistan temppelin kauniin alttarin ja muistan kirkkaan auringonvalon, joka loisti huoneen ulkoikkunan läpi. Tunsin silloin ja olen tuntenut jatkuvasti sen jälkeen evankeliumin totuuden valon tuomaa rakkautta, lämpöä, turvaa ja lohtua.

Samanlaiset tuntemukset vahvistuivat uudelleen sydämessäni 20 vuotta myöhemmin, kun menin toistamiseen sinetöitäväksi temppeliin – tällä kertaa morsiameni ja minut sinetöitiin ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Tuolloin meidän ei kuitenkaan tarvinnut matkustaa tuhansia kilometrejä, koska Buenos Airesin temppeli Argentiinassa oli sittemmin rakennettu ja vihitty käyttöön ja se oli vain lyhyen ajomatkan päässä kotoamme.

Kuva
Walkerin perhe

Kaksikymmentäkaksi vuotta vihkimisemme ja sinetöimisemme jälkeen meillä oli siunaus palata samaan temppeliin, mutta tällä kertaa kauniin tyttäremme kanssa, ja meidät sinetöitiin perheenä ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi.

Kun olen pohtinut näitä elämäni hyvin pyhiä hetkiä, minut on vallannut syvä, kestävä ilo. Olen tuntenut ja tunnen edelleen hyväntahtoisen taivaallisen Isän rakkautta. Hän tuntee yksilölliset tarpeemme ja sydämemme halut.

Puhuessaan Israelin kokoamisesta viimeisinä aikoina Herra Jehova sanoi: ”Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”11 Tunnen ikuista kiitollisuutta siitä, että varhaisesta iästäni lähtien Herran laki alkoi painua syvälle sydämeeni pyhien toimitusten kautta Hänen pyhässä huoneessaan. Kuinka olennaista on tietää, että Hän on meidän Jumalamme, että me olemme Hänen kansaansa ja että ympäröivätpä meitä mitkä tahansa olosuhteet, niin jos olemme uskollisia ja kuuliaisia solmimillemme liitoille, meidät voidaan ”[ympäröidä] hänen rakkautensa käsivarsilla”12.

Lokakuun 2019 yleiskonferenssin naisten kokouksessa presidentti Nelson sanoi: ”Kaikki pyrkimyksemme palvella toinen toistamme, julistaa evankeliumia, tehdä pyhät täydellisiksi ja lunastaa kuolleet yhdistyvät pyhässä temppelissä.”13

Lisäksi samassa yleiskonferenssissa presidentti Nelson opetti: ”Tietenkin palautuksen kruunaavana helmenä on pyhä temppeli. Sen pyhät toimitukset ja liitot ovat keskeisiä valmistettaessa kansaa, joka on valmis vastaanottamaan Vapahtajan Hänen toisessa tulemisessaan.”14

Jatkuvalle palautukselle on ollut tunnusomaista temppelien rakentaminen ja vihkiminen kiihtyvällä tahdilla. Kun kokoonnumme verhon kummallakin puolella, kun teemme uhrauksia palvellaksemme temppelissä ja tehdäksemme siitä keskeisen osan elämäämme, niin Herra todella vahvistaa meitä – Hän vahvistaa liittokansaansa.

Loistaa kirkas valo totuuden

Luota Herran valtaistuimen,

Auringon lailla kirkastamaan

Käy kaikki ääret maan.15

Todistan, että evankeliumin kirkas valo totuuden loistaa säteilevänä kautta maailman tänä päivänä. ”Ihmeellinen ja hämmästyttävä ihmeteko”, josta profeetta Jesaja ennusti16 ja jonka Nefi näki17, on tapahtumassa kiihtyvällä tahdilla – jopa näinä haasteellisina aikoina. Kuten Joseph Smith profeetallisesti julisti: ”Totuuden viiri on pystytetty. Yksikään epäpyhä käsi ei voi estää työn etenemistä – –, kunnes Jumalan aivoitukset on täytetty ja suuri Jehova on sanova, että työ on tehty.”18

Veljet ja sisaret, olkaamme halukkaita kuuntelemaan taivaan ääntä, nimittäin Vapahtajamme ääntä, ja päättäkäämme tänä päivänä omalta osaltamme ja perheemme kanssa, että ryhdymme tekemään niin. Solmikaamme Jumalan kanssa liittoja, jotka pitävät meidät lujasti polulla, joka johtaa takaisin Hänen luokseen, ja pitäkäämme nämä liitot ja riemuitkaamme Hänen evankeliuminsa loistavan valon ja totuuden siunauksista. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta