Yleiskonferenssi
Ne eivät voi voittaa, me emme voi sortua
Huhtikuun 2021 yleiskonferenssi


Ne eivät voi voittaa, me emme voi sortua

Jos rakennamme perustuksemme Jeesuksen Kristuksen varaan, me emme voi sortua!

Rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson sanoi viime yleiskonferenssissamme: ”Näinä vaikeina aikoina, joista apostoli Paavali profetoi, Saatana ei enää edes yritä piilotella hyökkäyksiään Jumalan suunnitelmaa vastaan. Korostunutta pahuutta on yltäkyllin. Sen vuoksi ainoa keino selviytyä hengellisesti on tehdä päätös antaa Jumalan vallita elämässämme, oppia kuulemaan Hänen ääntään ja käyttää tarmomme auttaaksemme Israelin kokoamisessa.”1

Kun pohdimme profeetan kutsua oppia kuulemaan Jumalan ääntä, onko sydämemme päättäväinen vai paatunut? Muistakaamme neuvo, joka annetaan jakeessa MK Jaak. 6:6: ”Niin, jos te tänään kuulette hänen ääntänsä, älkää paaduttako sydäntänne; sillä miksi haluatte kuolla?” Olkaamme päättäväisiä siinä, että annamme Jumalan vallita elämässämme.

Kuinka voimme antaa Jumalan eikä vastustajan vallita elämässämme? Jakeessa OL 6:34 sanotaan: ”Älä siis pelkää, pieni lauma; tehkää hyvää; yhdistykööt vaikka maa ja helvetti teitä vastaan, sillä ne eivät voi voittaa, jos teidät on rakennettu minun kalliolleni.” Se on merkittävä lupaus. Vaikka maa ja helvetti saattavat yhdistyä meitä vastaan, ne eivät voi voittaa, jos päätämme antaa Jumalan vallita perustamalla elämämme Hänen kalliolleen.

Puhuessaan opetuslapsilleen Jeesus Kristus opetti viisaasta ja tyhmästä miehestä, kuten kerrotaan Uuden testamentin Matteuksen evankeliumin luvussa 7. Monet teistä ovat kuulleet Alkeisyhdistyksen laulun ”Viisas mies ja tyhmä mies”2. Jos olette verranneet laulun neljää säkeistöä, huomaatte, että säkeistöt 1 ja 2 ovat hyvin samanlaiset kuin säkeistöt 3 ja 4. Sekä viisas mies että tyhmä mies rakensivat taloa. He halusivat antaa perheelleen turvallisen ja mukavan kodin. He halusivat elää onnellisesti yhdessä ikuisesti perheenä aivan kuten te ja minä. Olosuhteet olivat samanlaiset – ”sateet tulivat, tulvat nousivat”. Me laulamme sen kuusi kertaa laulaessamme tuota laulua. Ainoa ero on siinä, että viisas mies rakensi talonsa kalliolle ja talo pysyi paikallaan, kun taas tyhmä mies rakensi talonsa hiekalle ja tulvat veivät hänen talonsa mukanaan. Sen tähden sillä, missä perustuksemme on, on todellakin merkitystä, ja se vaikuttaa ratkaisevasti lopulliseen ja iankaikkiseen tulokseen.

Toivon ja rukoilen, että me kaikki löydämme varman perustuksen ja pitäydymme siinä laskiessamme perustusta tulevalle elämällemme. Meitä muistutetaan jakeessa Hel. 5:12: ”Ja nyt, poikani, muistakaa, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän Lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan Poika, niin että kun Perkele lähettää väkevät tuulensa, niin, nuolensa pyörretuulessa, niin, kun kaikki hänen rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin vetääkseen teidät alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun, sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus, perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua.”

Se on lupaus Jumalalta! Jos rakennamme perustuksemme Jeesuksen Kristuksen varaan, me emme voi sortua! Kestäessämme uskollisesti loppuun asti Jumala auttaa meitä perustamaan elämämme Hänen kalliolleen, ”eivätkä helvetin portit [meitä] voita” (OL 10:69). Me emme kenties pysty muuttamaan kaikkea, mitä on tulossa, mutta me voimme valita, kuinka valmistaudumme siihen, mitä on tulossa.

Jotkut meistä saattavat ajatella: ”Evankeliumi on hyvä, joten meidän pitää ottaa se elämäämme – ehkä kerran viikossa.” Se, että käy kirkossa kerran viikossa, ei riitä kalliolle rakentamiseen. Koko elämämme pitäisi olla täynnä Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Evankeliumi ei ole osa elämäämme, vaan meidän elämämme on itse asiassa osa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Ajatelkaa sitä. Eikö se ole totta? Elämämme kuolevaisuudessa on vain osa pelastuksen ja korotuksen koko suunnitelmaa.

Jumala on taivaallinen Isämme. Hän rakastaa meitä kaikkia. Hän tuntee mahdollisuutemme paljon paremmin kuin me tunnemme itse. Hän tuntee elämämme eri yksityiskohdat. Lisäksi Jumala tuntee elämämme yksityiskohtaisten yksityiskohtien pienimmätkin yksityiskohdat.

Noudattakaamme elävän profeettamme, presidentti Nelsonin viisasta neuvoa. Kuten jakeissa OL 21:5–6 sanotaan:

”Sillä teidän tulee ottaa vastaan hänen sanansa niin kuin minun omasta suustani kaikessa kärsivällisyydessä ja uskossa.

Sillä kun te näin teette, helvetin portit eivät teitä voita; niin, ja Herra Jumala hajottaa pimeyden voimat teidän edestänne ja saattaa taivaat järkkymään teidän parhaaksenne ja nimensä kunniaksi.”

Siitä syystä ne eivät voi voittaa meitä emmekä me voi sortua!

Todistan teille, että Kristus tulee jälleen toisen kerran, kuten Hän tuli ensimmäisen kerran, mutta tällä kertaa se tapahtuu suuressa kirkkaudessa ja majesteettisuudessa. Toivon ja rukoilen, että olen valmis vastaanottamaan Hänet, olipa se sitten tällä puolen verhoa tai toisella puolen. Kun vietämme tätä suurenmoista pääsiäisaikaa, toivon, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja Hänen ylösnousemuksensa voiman avulla (ks. Moroni 7:41) minä pystyn nousemaan, kohtaamaan Luojani ja sanomaan: ”Kiitos.” Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

  1. Russell M. Nelson, ”Anna Jumalan vallita”, Liahona, marraskuu 2020, s. 95.

  2. ”Viisas mies ja tyhmä mies”, Lasten laulukirja, s. 132.

Tulosta