Yleiskonferenssi
Muistakaa tie takaisin kotiin
Huhtikuun 2021 yleiskonferenssi


Muistakaa tie takaisin kotiin

Meillä on Jeesuksen Kristuksen täydellinen esimerkki, jota noudattaa, ja matka kohti iankaikkista kotiamme on mahdollinen ainoastaan Hänen opetustensa, Hänen elämänsä ja Hänen sovitusuhrinsa ansiosta.

Vuonna 1946 nuori tutkija Arthur Hasler oli patikoimassa erään vuoristojoen viertä lähellä lapsuusvuosiensa kotia, kun hän koki jotakin, joka johti tärkeään havaintoon siitä, kuinka kalat löytävät tien takaisin syntymäjokeensa.

Kun Hasler oli patikoimassa vuorella ja hänen lapsuutensa lempivesiputous oli vielä poissa näkyvistä, hänen mieleensä palasi yhtäkkiä eräs unohduksissa ollut muisto. Hän kertoo: ”Kun viileä tuulenhenkäys hyväili kalliorinnettä tuoden mukanaan sammalien ja akileijojen tuoksua, tämän vesiputouksen yksityiskohdat ja sitä ympäröivä luonto vuoren kupeessa syöksähtivät äkisti mieleeni.”1

Nämä tuoksut herättivät henkiin hänen muistonsa lapsuudesta ja muistuttivat häntä kodista.

Hän järkeili, että jos tuoksut voivat herättää hänessä tällaisia muistoja, niin kenties tuoksut voivat olla yhtä eläviä lohelle, joka oltuaan vuosia avomerellä palaa täsmälleen omalle syntymäjoelleen kutemaan.

Tähän kokemukseen perustaen Hasler ja muut tutkijat osoittivat myöhemmin, että lohi muistaa samat tuoksut, jotka auttavat sitä suunnistamaan tuhansia kilometrejä, jotta se löytää mereltä tien takaisin kotiin.

Tämä kertomus sai minut ajattelemaan, että yksi tärkeimmistä asioista, mitä me voimme tehdä tässä elämässä, on tunnistaa ja muistaa tie takaisin taivaallisen Isämme luo sekä uskollisesti ja iloiten kulkea koko tämä matka.

Mieleeni tuli neljä muistutusta, jotka – kun niitä käytetään ja toteutetaan johdonmukaisesti elämässämme – voivat herättää uudelleen tuntemuksemme taivaallisesta kodistamme.

Ensiksi – voimme muistaa, että olemme Jumalan lapsia

Meillä on jumalallinen perintö. Tieto siitä, että olemme Jumalan lapsia ja että Hän haluaa meidän palaavan Hänen luokseen, on yksi ensimmäisistä askelista matkalla takaisin taivaalliseen kotiimme.

Muistuttakaa itseänne tästä perinnöstä. Järjestäkää säännöllisesti aikaa vahvistaa hengellistä immuunijärjestelmäänne muistamalla siunauksia, joita olette saaneet Herralta. Luottakaa oppaisiin, joita olette saaneet Häneltä, sen sijaan että kääntyisitte yksinomaan maailman puoleen mitataksenne henkilökohtaista arvoanne ja löytääksenne oikean tien.

Kävin hiljattain erään läheisen ihmisen luona, kun hän oli kotiutunut sairaalasta. Hän kertoi minulle liikuttuneena, että maatessaan sairaalavuoteessa, hän halusi vain, että joku laulaisi hänelle laulun ”Oon lapsi Jumalan”. Hän sanoi, että tämä ajatus yksin antoi hänelle rauhaa, jota hän tarvitsi tuona ahdingon aikana.

Tieto siitä, keitä olette, muuttaa sen, mitä tunnette ja mitä teette.

Sen ymmärtäminen, keitä te todella olette, valmistaa teitä paremmin tunnistamaan ja muistamaan tien takaisin taivaalliseen kotiinne ja kaipaamaan pääsyä sinne.

Toiseksi – voimme muistaa perustuksen, joka suojelee meitä

Me saamme voimaa, kun pysymme vanhurskaina, luotettavina ja uskollisina taivaalliselle Isälle ja Jeesukselle Kristukselle silloinkin, kun muut ovat laajasti piittaamatta käskyistä ja pelastuksen periaatteista.2

Mormonin kirjassa Helaman opetti poikiaan muistamaan, että heidän täytyy rakentaa perustuksensa Jeesuksen Kristuksen varaan, jotta heillä olisi voimaa kestää vastustajan kiusaukset. Saatanan väkevät tuulet ja myrskyt pieksevät meitä, mutta niillä ei ole valtaa vetää meitä alas, jos olemme panneet luottamuksemme turvallisimpaan kohteeseen – Lunastajaamme.3

Tiedän henkilökohtaisesta kokemuksesta, että kun teemme valinnan kuulla Hänen ääntään ja seurata Häntä, niin me saamme Hänen apuaan. Me saamme laajemman näkemyksen olosuhteistamme ja syvemmän ymmärryksen elämän tarkoituksesta. Tunnemme hengellisiä kehotuksia, jotka ohjaavat meitä taivaalliseen kotiimme.

Kolmanneksi – voimme muistaa rukoilla

Elämme aikaa, jolloin yhdellä kosketuksella tai äänikomennolla voimme alkaa etsiä vastauksia miltei mihin tahansa aiheeseen siitä valtavasta tietomäärästä, joka on tallennettu ja järjestetty laajaksi ja monimutkaiseksi tietokoneiden verkoksi.

Toisaalta meille on annettu yksinkertainen kutsu alkaa etsiä vastauksia taivaasta. ”Rukoile aina, niin minä vuodatan Henkeni sinun päällesi.” Sitten Herra lupaa: ”Ja suuri on oleva siunauksesi – niin, vielä suurempi kuin jos saisit maan aarteita.”4

Jumala on täysin tietoinen meistä jokaisesta ja valmis kuuntelemaan rukouksiamme. Kun muistamme rukoilla, me tunnemme Hänen tukea antavaa rakkauttaan, ja mitä enemmän rukoilemme taivaallista Isäämme Kristuksen nimessä, sitä enemmän tuomme Vapahtajan elämäämme ja sitä paremmin tunnistamme polun, jonka Hän on merkinnyt taivaalliseen kotiimme.

Neljänneksi – voimme muistaa palvella muita

Kun pyrimme seuraamaan Jeesusta Kristusta palvelemalla ja osoittamalla ystävällisyyttä muita kohtaan, me teemme maailmasta paremman paikan.

Meidän tekomme voivat merkittävästi siunata lähipiirissämme olevien elämää ja myös omaa elämäämme. Rakastava palveleminen lisää merkitystä sekä antajan että saajan elämään.

Älkää aliarvioiko teillä olevaa mahdollisuutta vaikuttaa muihin hyvällä tavalla palvelemalla sekä teoillanne että esimerkillänne.

Muiden rakastava palveleminen ohjaa meitä polkua eteenpäin taivaalliseen kotiimme – Vapahtajamme kaltaiseksi tulemisen polkua.

Vuonna 1975 sisällissodan seurauksena Arnaldo ja Eugenia Teles Grilo ja heidän lapsensa joutuivat jättämään taakseen kotinsa ja kaiken, mitä he olivat rakentaneet kovalla työllä vuosikymmeniä. Tultuaan takaisin kotimaahansa Portugaliin veli ja sisar Teles Grilo kohtasivat haasteen aloittaa jälleen aivan alusta. Mutta vuosia myöhemmin liityttyään Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon he sanoivat: ”Menetimme kaiken, mitä meillä oli, mutta se oli hyvä asia, koska se pakotti meidät miettimään iankaikkisten siunausten tärkeyttä.”5

He menettivät maanpäällisen kotinsa, mutta he löysivät tien takaisin taivaalliseen kotiinsa.

Mitä tahansa teidän täytyykin jättää taaksenne seurataksenne polkua taivaalliseen kotiinne, se tuntuu jonakin päivänä perin mitättömältä uhraukselta.

Meillä on Jeesuksen Kristuksen täydellinen esimerkki, jota noudattaa, ja matka kohti iankaikkista kotiamme on mahdollinen ainoastaan Hänen opetustensa, Hänen elämänsä ja Hänen sovitusuhrinsa ansiosta – mukaan lukien Hänen kuolemansa ja Hänen ylösnousemuksensa.

Kutsun teitä kokemaan iloa, joka tulee sen muistamisesta, että me olemme Jumalan lapsia ja että Hän on rakastanut maailmaa niin paljon, että Hän on lähettänyt Poikansa6 näyttämään meille polun. Kutsun teitä muistamaan olla uskollisia, kääntämään elämänne Vapahtajan puoleen ja rakentamaan perustuksenne Hänen varaansa. Muistakaa kulkiessanne rukoilla ja matkallanne palvella muita.

Rakkaat veljet ja sisaret, tänä pääsiäissunnuntaina todistan, että Jeesus Kristus on maailman Lunastaja ja Vapahtaja. Hän on se, joka voi ohjata meidät riemullisen elämän pöytään ja opastaa meitä matkallamme. Muistakaamme Hänet ja seuratkaamme Häntä kotiin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

  1. Arthur Davis Hasler, Gene E. Likensin artikkelissa ”Arthur Davis Hasler: January 5, 1908–March 23, 2001”, Yhdysvaltain tiedeakatemian julkaisussa Biographical Memoirs, vsk. 82, 2003, s. 174–175.

  2. Ks. Mormonin kirja, oppilaan kirja, 2009, s. 275–280.

  3. Ks. Hel. 5:6–12.

  4. OL 19:38.

  5. Ks. Don L. Searle, ”Discovering the Gospel Riches of Portugal”, Ensign, lokakuu 1987, s. 15.

  6. Ks. Joh. 3:16.

Tulosta