Yleiskonferenssi
Mitä Vapahtajamme on tehnyt meidän hyväksemme?
Huhtikuun 2021 yleiskonferenssi


Mitä Vapahtajamme on tehnyt meidän hyväksemme?

Jeesus Kristus on tehnyt kaiken, mikä on välttämätöntä matkallamme kuolevaisuuden halki kohti taivaallisen Isämme suunnitelmassa esitettyä päämäärää.

Vuosia sitten erään vaarnakonferenssin lauantai-illan kokouksessa tapasin naisen, joka sanoi, että hänen ystävänsä olivat pyytäneet häntä palaamaan kirkkoon monen vuoden epäaktiivisuuden jälkeen, mutta hän ei keksinyt yhtään syytä, miksi hänen pitäisi. Häntä kannustaakseni sanoin: ”Kun ajattelet kaikkea sitä, mitä Vapahtaja on tehnyt hyväksesi, niin sinulla on monia syitä tulla takaisin kumartamaan ja palvelemaan Häntä.” Olin hämmästynyt, kun hän vastasi: ”Mitä Hän on tehnyt minun hyväkseni?”

Kuva
Toinen tuleminen

Mitä Jeesus Kristus on tehnyt meidän jokaisen hyväksi? Hän on tehnyt kaiken, mikä on välttämätöntä matkallamme kuolevaisuuden halki kohti taivaallisen Isämme suunnitelmassa esitettyä päämäärää. Puhun tämän suunnitelman neljästä pääosasta. Jokaisessa niistä Hänen ainosyntyinen Poikansa Jeesus Kristus on keskeinen hahmo. Kaiken tämän perustana on ”Jumalan rakkaus, joka leviää kaikkialle ihmislasten sydämiin; sen vuoksi se on kaikkein haluttavinta” (1. Nefi 11:22).

I

Juuri ennen pääsiäissunnuntaita on ajankohtaista puhua ensin Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. Ylösnousemus kuolleista on uskomme rohkaiseva henkilökohtainen tukipilari. Se tuo merkitystä oppiimme, motivoi käyttäytymistämme ja antaa toivoa tulevaisuuteemme.

Koska uskomme Raamatun ja Mormonin kirjan kuvauksiin Jeesuksen Kristuksen kirjaimellisesta ylösnousemuksesta, me hyväksymme myös lukuisat pyhien kirjoitusten opetukset siitä, että samanlainen ylösnousemus tulee kaikkien tämän maan päällä koskaan eläneiden kuolevaisten osaksi.1 Kuten Jeesus opetti: ”Sillä minä elän ja tekin tulette elämään” (Joh. 14:19). Ja Hänen apostolinsa opetti, että ”kuolleet herätetään katoamattomina” ja ”kuolevainen [pukeutuu] kuolemattomuuteen” (1. Kor. 15:52, 54).

Kuva
Ylösnousemus

Mutta ylösnousemus antaa meille enemmän kuin tämän varmuuden kuolemattomuudesta. Se muuttaa tavan, jolla suhtaudumme kuolevaiseen elämään.

Ylösnousemus antaa meille näkökulman ja voiman kestää ne kuolevaisuuden haasteet, joita jokainen meistä ja rakkaistamme kohtaa. Se antaa meille uuden tavan tarkastella fyysisiä, henkisiä tai emotionaalisia vajavuuksia, jotka meillä on syntyessämme tai joita saamme kuolevaisen elämän aikana. Se antaa meille voiman kestää suruja, epäonnistumisia ja turhautumisia. Koska jokaista meitä odottaa varma ylösnousemus, me tiedämme, että nämä kuolevaisuuden puutteet ja vastukset ovat vain väliaikaisia.

Ylösnousemus antaa meille myös voimallisen kannustimen pitää Jumalan käskyt kuolevaisen elämämme aikana. Kun nousemme ylös kuolleista ja etenemme kohti meille profetoitua viimeistä tuomiota, me haluamme olla kelvollisia parhaisiin siunauksiin, joita on luvattu ylösnousseille olennoille.2

Kuva
Me voimme elää perheinä ikuisesti.

Lisäksi lupaus siitä, että ylösnousemukseen voi sisältyä mahdollisuus olla perheemme jäsenten – aviomiehen, vaimon, lasten, vanhempien ja jälkipolvien – kanssa, rohkaisee meitä voimallisesti täyttämään kuolevaisuudessa velvollisuutemme perhettämme kohtaan. Se myös auttaa meitä elämään yhdessä rakkaudessa tässä elämässä, ja se lohduttaa meitä rakkaidemme kuollessa. Tiedämme, että nämä eroamiset kuolevaisuudessa ovat vain väliaikaisia, ja odotamme tulevia riemullisia jälleennäkemisiä ja kanssakäymisiä. Ylösnousemus antaa meille toivoa ja voimaa olla odottaessamme kärsivällisiä. Se myös valmistaa meitä kohtaamaan rohkeasti ja arvokkaasti oman kuolemamme – myös kuoleman, jota voidaan nimittää ennenaikaiseksi.

Kaikki nämä ylösnousemuksen vaikutukset ovat osa ensimmäistä vastausta kysymykseen ”Mitä Jeesus Kristus on tehnyt hyväkseni?”

II

Useimmille meistä mahdollisuus saada syntimme anteeksi on Jeesuksen Kristuksen sovituksen päätarkoitus. Jumalaa palvellen me laulamme kunnioittavasti:

Tähtemme kärsi viaton

Ja antoi henkensä.

Tuo uhri suuri, tahraton

Pelastaa synnistä.3

Vapahtajamme ja Lunastajamme kesti käsittämätöntä kärsimystä tullakseen uhriksi niiden kaikkien kuolevaisten ihmisten syntien puolesta, jotka tekisivät parannuksen. Tuossa sovitusuhrissa annettiin uhriksi äärimmäinen hyvä – puhdas, virheetön karitsa – pahan äärimmäisen määrän – koko maailman syntien – edestä. Se avasi meille jokaiselle mahdollisuuden puhdistua henkilökohtaisista synneistämme, jotta me voimme päästä takaisin Jumalan, iankaikkisen Isämme, luo. Tämä mahdollisuus on tarjolla kaikille Jumalan lapsille. Jumalaa palvellen me laulamme:

Oi ihme, Hän synnistä tahtoo mun puhdistaa,

Näin ylpeän, penseän sieluni vapahtaa.

Suo kurjalle mulle Hän armonsa huomion.4

Jeesuksen Kristuksen sovituksen loistava ja käsittämätön vaikutus perustuu Jumalan rakkauteen meitä jokaista kohtaan. Se vahvistaa Hänen julistuksensa siitä, että ”sielujen arvo” – jokaisen – ”on suuri Jumalan silmissä” (OL 18:10). Raamatussa Jeesus Kristus selitti tätä taivaallisen Isämme rakkauteen liittyen: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16). Nykyajan ilmoituksessa Lunastajamme Jeesus Kristus on julistanut, että Hän ”on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi oman henkensä, jotta kaikista, jotka uskovat, tulisi Jumalan lapsia” (OL 34:3).

Onko silloin mikään ihme, että Mormonin kirja – toinen todistus Kristuksesta – päättyy opetukseen siitä, että tullaksemme ”täydellisiksi” ja ”pyhitetyiksi Kristuksessa” meidän täytyy rakastaa Jumalaa koko väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme” (ks. Moroni 10:32–33)? Hänen suunnitelmansa, jota innoittaa rakkaus, täytyy vastaanottaa rakkautta osoittaen.

III

Mitä muuta Vapahtajamme Jeesus Kristus on tehnyt meidän hyväksemme? Profeettojensa opetusten välityksellä ja henkilökohtaisen palvelutehtävänsä kautta Jeesus on opettanut meille pelastussuunnitelman. Tähän suunnitelmaan sisältyvät luominen, elämän tarkoitus, vastakohtaisuuden välttämättömyys ja tahdonvapauden lahja. Hän on myös opettanut meille käskyt ja liitot, joita meidän täytyy noudattaa, ja toimitukset, jotka meidän täytyy saada osaksemme, jotta pääsemme takaisin taivaallisten vanhempiemme luo.

Kuva
Vuorisaarna

Raamatussa meillä on Hänen opetuksensa: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12.) Ja nykyajan ilmoituksessa meille sanotaan: ”Katso, minä olen Jeesus Kristus, – – valo, jota ei voida kätkeä pimeyteen” (OL 14:9). Jos noudatamme Hänen opetuksiaan, Hän valaisee polkumme tässä elämässä ja antaa meille varmuuden päämäärästämme seuraavassa.

Koska Hän rakastaa meitä, Hän haastaa meidät keskittymään Häneen eikä siihen, mikä on tästä kuolevaisesta maailmasta. Suuressa saarnassaan elämän leivästä Jeesus opetti, ettei meidän pidä olla niiden joukossa, joita kiinnostaa eniten maailman tavara – se, mikä ylläpitää elämää maan päällä mutta ei anna minkäänlaista ravintoa kohti iankaikkista elämää.5 Kuten Jeesus on kutsunut meitä yhä uudelleen ja uudelleen: ”Seuraa minua.”6

IV

Lopuksi, Mormonin kirjassa opetetaan, että osana sovitustaan Jeesus Kristus ”[kärsi] kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia, ja tämä, jotta toteutuisi sana, joka sanoo hänen ottavan päällensä kansansa kivut ja sairaudet” (Alma 7:11).

Miksi Vapahtaja kärsi nämä ”kaikenlaiset” kuolevaisuuden haasteet? Alma selitti: ”Ja hän ottaa päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sisimpänsä täyttyisi armolla, lihan mukaisesti, jotta hän osaisi lihan mukaisesti auttaa kansaansa sen heikkouksien mukaisesti” (Alma 7:12).

Kuva
Kristus Getsemanessa

Vapahtajamme tietää ja tuntee meidän kiusauksemme, meidän kamppailumme, meidän murheemme ja meidän kärsimyksemme, koska Hän on auliisti kokenut ne kaikki osana sovitustaan. Muut pyhien kirjoitusten kohdat vahvistavat tämän. Uudessa testamentissa julistetaan: ”Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan” (Hepr. 2:18). Jesaja opettaa: ”Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi! – – Minä vahvistan sinua, minä autan sinua.” (Jes. 41:10.) Kaikkien, jotka kärsivät minkäänlaisista kuolevaisuuden heikkouksista, tulee muistaa, että Vapahtajamme kärsi myös sellaista tuskaa ja että sovituksensa avulla Hän tarjoaa meille jokaiselle voimaa kestää sen.

Profeetta Joseph Smith esitti kaiken tämän lyhyesti kolmannessa uskonkappaleessamme: ”Me uskomme, että koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia.”

”Mitä Jeesus Kristus on tehnyt minun hyväkseni?” tämä sisar kysyi. Taivaallisen Isämme suunnitelman mukaisesti Hän ”loi taivaat ja maan” (OL 14:9), niin että jokainen meistä voi saada kuolevaisuuden kokemuksen, joka on välttämätön, jotta saavuttaisimme jumalallisen päämäärämme. Osana Isän suunnitelmaa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus voitti kuoleman ja varmisti meille jokaiselle kuolemattomuuden. Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri antaa meille jokaiselle mahdollisuuden tehdä parannus synneistämme ja palata puhtaina taivaalliseen kotiimme. Hänen käskynsä ja liittonsa näyttävät meille tien, ja Hänen pappeutensa antaa valtuuden suorittaa toimitukset, jotka ovat välttämättömiä tuon päämäärän saavuttamiseksi. Ja Vapahtajamme koki auliisti kuolevaisuuden kaikki kivut ja heikkoudet, jotta Hän osaisi vahvistaa meitä koettelemuksissamme.

Kuva
Jeesus Kristus

Jeesus Kristus teki kaiken tämän, koska Hän rakastaa kaikkia Jumalan lapsia. Rakkaus on kaiken sen vaikuttimena, ja niin on ollut aivan alusta asti. Jumala on kertonut meille nykyajan ilmoituksessa, että ”hän loi – – miehen ja naisen; kuvakseen ja kaltaisekseen – – ja antoi heille käskyt, että heidän tuli rakastaa ja palvella häntä” (OL 20:18–19).

Todistan tästä kaikesta ja rukoilen, että me kaikki muistamme, mitä Vapahtajamme on tehnyt meidän jokaisen puolesta, ja että me kaikki rakastamme ja palvelemme Häntä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta