Yleiskonferenssi
Jumala rakastaa lapsiaan
Huhtikuun 2021 yleiskonferenssi


Jumala rakastaa lapsiaan

Haluaisin kertoa teille kolme erityistä keinoa, joilla taivaallinen Isämme ilmaisee rakkauttaan meille lapsilleen.

Veljet ja sisaret, riemuitsen kanssanne Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Tuon mukanani rakkaat terveiset lannistumattomilta jäseniltä Filippiineillä ja sanon heidän puolestaan: Mabuhay!

Tänä pääsiäisaamuna todistan elävästä Kristuksesta, että Hän nousi kuolleista ja että Hänen rakkautensa meitä ja taivaallista Isäämme kohtaan on puhdasta ja iankaikkista. Tänään haluan keskittyä taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen rakkauteen kaikkia kohtaan siten kuin se ilmenee Jeesuksen Kristuksen sovituksessa. ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa” (Joh. 3:16).

Kun enkeli kysyi profeetta Nefiltä, mitä tämä tiesi Jumalasta, Nefi vastasi yksinkertaisesti: ”Minä tiedän, että hän rakastaa lapsiaan” (1. Nefi 11:17).

Eräs jae Mormonin kirjassa – toisessa todistuksessa Jeesuksesta Kristuksesta – kuvaa vaikuttavasti Vapahtajan täydellistä rakkautta: ”Ja pahuutensa tähden maailma ei pidä häntä minkään arvoisena; – – he ruoskivat häntä, – – he lyövät häntä, – – he sylkevät hänen päällensä, ja hän sallii sen ihmislapsia kohtaan tuntemansa rakastavan hyväntahtoisuuden ja pitkämielisyyden tähden” (1. Nefi 19:9). Vapahtajan yleismaailmallinen rakkaus on vaikuttavana voimana kaikessa, mitä Hän tekee. Tiedämme, että se on samaa rakkautta, jota taivaallinen Isä tuntee meitä kohtaan, koska Vapahtaja opetti nöyrästi, että Hän ja Isä ”ovat yhtä” (ks. Joh. 10:30; 17:20–23).

Kuinka me siis vastaamme siihen ja osoitamme kiitollisuutemme Heidän yleismaailmallisesta rakkaudestaan? Vapahtaja opetti sen meille tällä yksinkertaisella, kaikenkattavalla kutsulla: ”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni” (Joh. 14:15).

Presidentti Dallin H. Oaks on opettanut: ”Jumalan yleismaailmallinen ja täydellinen rakkaus ilmenee kaikissa Hänen evankeliumisuunnitelmansa siunauksissa, mukaan lukien sen tosiseikan, että Hänen parhaimmat siunauksensa on varattu niille, jotka tottelevat Hänen lakejaan.”1

Haluaisin kertoa teille kolme erityistä keinoa, joilla taivaallinen Isämme ilmaisee rakkauttaan meille lapsilleen.

Ensiksi: suhde Jumalaan ja perheeseen ilmaisee Hänen rakkauttaan

Kallisarvoisimpia suhteitamme ovat suhde Isään ja Poikaan sekä suhde omaan perheeseemme, koska nämä siteemme ovat iankaikkisia. Suuri onnensuunnitelma on suurenmoinen osoitus Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Kun katseemme on kiinnittynyt Jumalan suunnitelmaan, me haluamme auliisti muokata sisimpämme maaperää ja kaivaa sieltä pois kiviä, jotka pönkittävät itsekkäitä haluja, ja korvata ne perustuksilla, jotka rakentavat iankaikkisia suhteita. Eräässä mielessä sitä voidaan kutsua ”hengelliseksi kaivaukseksi”. Tehdessämme hengellistä kaivaustamme meidän pitää ensiksi etsiä Jumalaa ja huutaa Häntä avuksi (ks. Jer. 29:12–13).

Se, että etsimme Häntä ja huudamme Häntä avuksi, aloittaa tapahtumasarjan ja antaa tilaa iankaikkisten suhteidemme rakentamiselle ja vahvistamiselle. Se laajentaa hengellistä näkemystämme ja auttaa meitä keskittymään sen muuttamiseen, mitä voimme hallita, eikä pelkoon asioista, joita emme pysty hallitsemaan. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen elämän ja palvelutyön tutkimisen ansiosta pystymme katsomaan noita muita huolenaiheita iankaikkisesta näkökulmasta.

Häiriötekijät voivat toisinaan estää meitä kokemasta Jumalan rakkautta perhesuhteissamme ja perheemme toiminnassa. Eräs äiti, joka tunsi, että laitteet alkoivat hallita hänen perhesuhteitaan, keksi ratkaisun. Päivällispöydässä ja muulloin perheen yhteisinä hetkinä hän vain huudahtaa: ”Puhelimet pois, nyt vietetään aikaa kasvotusten.” Hän kertoo, että tämä on uusi normaali heidän perheessään ja että se vahvistaa heidän suhteitaan perheenä, kun he viettävät oikeasti aikaa kasvotusten. He nauttivat nyt laadukkaista Tule ja seuraa minua -keskusteluista yhdessä perheen kesken.

Toiseksi: Hän ilmaisee rakkauttaan lapsilleen kutsumalla profeettoja

Nykymaailmamme on tulvillaan sanasotaa ja mielipidetemmellystä (ks. JS–H 1:10). Paavali muistuttaa meille, että maailmassa on paljon ääniä (ks. 1. Kor. 14:10). Mikä kaikista äänistä kohoaa selkeästi ja merkityksellisesti kohinan yläpuolelle? Se on Jumalan profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksensaajien ääni.

Muistan elävästi, kuinka vuonna 2018 oltuani leikkauksessa ja palatessani sen jälkeen töihin olin kirkon toimistorakennuksen pysäköintihallissa. Äkkiä kuulin presidentti Russell M. Nelsonin kutsuvan: ”Taniela, Taniela.” Kiiruhdin häntä kohti, ja hän kysyi, miten voin.

Sanoin: ”Toivun oikein hyvin, presidentti Nelson.”

Hän antoi minulle neuvoja ja halauksen. Tunsin todella, kuinka profeetta palveli henkilökohtaisesti ”yhtä”.

Presidentti Nelson on matkustanut maailman monien kansakuntien keskuuteen. Omassa mielessäni hän palvelee paitsi tuhansia, hän palvelee myös jokaista ”yhtä” tuossa tuhansien joukossa. Niin tehdessään hän osoittaa rakkautta, jota Jumala tuntee kaikkia lapsiaan kohtaan.

Viime aikoina presidentti Nelsonin sanat ovat olleet voiman ja innoituksen lähteenä ihmisille Filippiineillä. Kuten maailman jokaisessa maassa, vuonna 2020 Filippiineihin vaikutti ankarasti koronapandemia, mutta sen lisäksi maahan vaikuttivat myös tulivuoren purkaus, maanjäristykset, voimakkaat hirmumyrskyt ja tuhoisat tulvat.

Mutta profeetan sanat tulivat kuin valopatsas, joka loisti pelon, yksinäisyyden ja epätoivon synkkien pilvien läpi. Niihin kuului kutsu maailmanlaajuiseen paastoon ja rukoukseen sekä neuvo kulkea eteenpäin pandemiasta huolimatta. Hän pyysi meitä tekemään kodeistamme henkilökohtaisia uskon pyhäkköjä. Hän kutsui myöhempien aikojen pyhiä kaikkialla kunnioittamaan kaikkia Jumalan lapsia ja antamaan Jumalan vallita elämässämme.2

Samalla tavoin sävähdyttäviä olivat presidentti Nelsonin äskettäinen videotodistus kiitollisuuden voimasta ja hänen lopuksi pitämänsä rukous, jotka herättivät vastakaikua kaikkialla Filippiineillä.3 Leyten provinssissa video esitettiin uskontojen välisessä tapahtumassa, ja se mainittiin myös osana erään papin saarnaa. Filippiinit ja koko maailma ovat hyvin siunattuja tuntiessaan Jumalan rakkautta Hänen valitun profeettansa sanojen välityksellä.

Kolmanneksi: ojennus voi olla ilmaus Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan

Toisinaan Jumala osoittaa rakkauttaan ojentamalla meitä. Se on keino muistuttaa meille, että Hän rakastaa meitä ja että Hän tietää, keitä me olemme. Hänen lupaamansa rauhan siunaus on kaikkien niiden ulottuvilla, jotka kulkevat rohkeasti liittopolkua ja ovat halukkaita ottamaan vastaan ojennusta.

Kun tunnistamme ojennuksen ja otamme sen vastaan auliisti, se on kuin hengellinen leikkausoperaatio. Kuka muuten pitää leikkaukseen joutumisesta? Mutta niiden kohdalla, jotka tarvitsevat sitä ja ovat halukkaita kestämään sen, se voi pelastaa heidän henkensä. Herra ojentaa niitä, joita Hän rakastaa. Niin pyhissä kirjoituksissa meille kerrotaan (ks. Hepr. 12:5–11; Hel. 12:3; OL 1:27; 95:1). Tuo ojentaminen eli hengellinen leikkaus saa aikaan tarpeellista muutosta elämässämme. Me oivallamme, veljet ja sisaret, että se hioo ja puhdistaa sisäistä astiaamme.

Joseph Smithiä, palautuksen profeettaa, ojennettiin. Kun Joseph oli kadottanut 116 sivua Mormonin kirjan käsikirjoitusta, Herra sekä ojensi että osoitti rakkautta sanomalla: ”Sinä et olisi saanut pelätä ihmistä enemmän kuin Jumalaa. – – Sinun olisi – – pitänyt olla uskollinen. – – Katso, sinä olet Joseph, ja sinut valittiin – –. Muista, että Jumala on armollinen. Tee siis parannus.” (OL 3:7–10.)

Kun vuonna 2016 palvelin lähetystyössä Little Rockissa Arkansasissa Yhdysvalloissa, pyysin veli Cavaa viemään paketin isosiskolleni, joka asui Fidžissä. Hänen vastauksensa oli vähän toista kuin olin odottanut. ”Lähetysjohtaja Wakolo”, hän voihkaisi, ”sisaresi kuoli, ja hänet haudattiin kymmenen päivää sitten.” Tunsin itsesääliä ja olin jopa hieman poissa tolaltani siitä, ettei perheeni ollut edes vaivautunut ilmoittamaan asiasta minulle.

Seuraavana päivänä, kun vaimoni opetti lähetyssaarnaajia, sieluuni tunkeutui tämä ajatus: ”Taniela, kaikki nämä kokemukset ovat omaksi hyväksesi ja kehitykseksesi. Sinä olet opettanut ja lausunut todistuksesi Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, joten elä nyt sen mukaisesti.” Minulle muistutettiin, että ”hyvä on sen osa, jota Jumala ojentaa. Älä väheksy Kaikkivaltiaan kuritusta!” (Job 5:17.) Se oli hengellinen leikkaus minulle, ja sen tulos oli välitön.

Juuri kun olin pohtimassa tätä kokemusta, minua kutsuttiin päättämään keskustelu ja esittämään ajatuksiani. Kerroin muun muassa opetuksista, joita minulle oli juuri opetettu: yksi, Pyhä Henki oli juuri ojentanut minua, ja pidin siitä, koska olin ainoa, joka kuuli sen; kaksi, Vapahtajan uhrin ja lunnaiden ansiosta en enää pidä haasteitani koettelemuksina ja kärsimyksinä vaan oppimiskokemuksinani; ja kolme, Hänen täydellisen ja synnittömän elämänsä vuoksi en enää pidä vajavuuksiani ja kykyjen puutettani heikkouksina vaan sen sijaan kehittymismahdollisuuksinani. Tämä kokemus auttoi minua tietämään, että Jumala ojentaa meitä, koska Hän rakastaa meitä.

Lopuksi – iankaikkinen Isämme ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus osoittavat rakkauttaan mahdollistamalla meille iankaikkiset suhteet Heihin ja perheemme jäseniin, kutsumalla nykypäivän profeettoja opettamaan ja palvelemaan meitä sekä ojentamalla meitä auttaakseen meitä oppimaan ja kasvamaan. Jumalalle kiitos Hänen jumalallisen Poikansa, ylösnousseen Herramme, elävän Kristuksen, vertaansa vailla olevasta lahjasta4. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta