Yleiskonferenssi
Koronapandemia ja temppelit
Huhtikuun 2021 yleiskonferenssi


Koronapandemia ja temppelit

Pitäkää temppeliliittonne ja -siunauksenne etusijalla mielessänne ja sydämessänne. Pysykää uskollisina liitoille, joita olette tehneet.

Rakkaat veljeni ja sisareni, meillä on todellakin ollut hengellinen juhla-ateria. Kuinka kiitollinen olenkaan koko konferenssin aikana kuulluista rukouksista, puheista ja musiikista. Kiitos teille jokaiselle siitä, että olette liittyneet mukaamme, missä tahansa olettekin.

Varhain viime vuonna koronapandemian vuoksi ja halutessamme olla hyviä globaaleja kansalaisia me teimme vaikean päätöksen sulkea kaikki temppelit tilapäisesti. Sitä seuranneiden kuukausien aikana olemme tunteneet innoitusta avata temppeleitä vähitellen uudelleen hyvin suurta varovaisuutta noudattaen. Temppeleitä avataan nyt neljässä vaiheessa noudattaen tarkasti paikallisia viranomaismääräyksiä ja turvallisuuskäytäntöjä.

Vaiheen 1 temppeleissä vaatimukset täyttäviä aviopareja, jotka ovat aiemmin saaneet oman endaumenttinsa, voidaan sinetöidä aviomieheksi ja vaimoksi.

Vaiheen 2 temppeleissä suoritetaan kaikkia toimituksia eläville, mukaan lukien oma endaumentti, aviomiehen ja vaimon sinetöiminen sekä lasten sinetöiminen vanhempiin. Olemme äskettäin muuttaneet vaiheen 2 säännöksiä, ja nuoremme, uudet jäsenemme ja muut, joilla on rajatun käytön suositus, voivat osallistua sijaiskasteisiin esivanhempiensa puolesta.

Vaiheen 3 temppeleissä varauksen tehneet jäsenet voivat osallistua toimituksiin paitsi eläville myös kaikkiin sijaistoimituksiin edesmenneiden esivanhempiensa puolesta.

Vaihe 4 tarkoittaa paluuta täyteen, säännölliseen temppelitoimintaan.

Olemme kiitollisia kärsivällisyydestänne ja omistautuneesta palvelustanne tänä muuttuvana ja haasteellisena aikana. Rukoilen, että teidän halunne palvella Jumalaa ja ihmisiä temppelissä palaa nyt kirkkaammin kuin koskaan.

Saatatte miettiä, milloin voitte palata temppeliin. Vastaus: Temppelinne avataan, kun paikalliset viranomaismääräykset sallivat sen. Kun koronatapausten lukumäärä alueellanne on turvallisissa rajoissa, temppelinne avataan uudelleen. Tehkää kaikki voitavanne, jotta koronatapausten lukumäärä alueellanne alenisi, niin että mahdollisuutenne päästä temppeliin kasvavat.

Pitäkää sillä välin temppeliliittonne ja -siunauksenne etusijalla mielessänne ja sydämessänne. Pysykää uskollisina liitoille, joita olette tehneet.

Me rakennamme nyt tulevaisuutta varten! Neljäkymmentäyksi temppeliä on tällä hetkellä rakenteilla tai peruskorjattavana. Yksistään viime vuonna pandemiasta huolimatta maa murrettiin 21:tä uutta temppeliä varten!

Haluamme tuoda Herran huoneen vieläkin lähemmäksi jäseniämme, jotta heillä voi olla pyhä etuoikeus käydä temppelissä niin usein kuin heidän olosuhteensa sallivat.

Kun ilmoitan suunnitelmistamme rakentaa 20 temppeliä lisää, pohdin ja ylistän pioneereja – menneitä ja nykyisiä – joiden pyhitetty elämä on osaltaan toteuttanut tätä historiaa tänä päivänä. Uusi temppeli tullaan rakentamaan kullekin seuraavista paikkakunnista: Osloon Norjassa, Brysseliin Belgiassa, Wieniin Itävallassa, Kumasiin Ghanassa, Beiraan Mosambikissa, Kapkaupunkiin Etelä-Afrikassa, Singaporeen Singaporen tasavallassa, Belo Horizonteen Brasiliassa, Caliin Kolumbiassa, Querétaroon Meksikossa, Torreóniin Meksikossa sekä Yhdysvalloissa Helenaan Montanassa, Casperiin Wyomingissa, Grand Junctioniin Coloradossa, Farmingtoniin New Mexicossa, Burleyyn Idahossa, Eugeneen Oregonissa, Elkoon Nevadassa, Yorba Lindaan Kaliforniassa ja Smithfieldiin Utahissa.

Temppelit ovat keskeinen osa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautusta täyteydessään. Temppelitoimitukset täyttävät elämämme voimalla ja vahvuudella, jota ei voi saada millään muulla tavalla. Me kiitämme Jumalaa niistä siunauksista.

Kun päätämme tämän konferenssin, ilmaisemme jälleen rakkautemme teitä kohtaan. Rukoilemme, että Jumala vuodattaa siunauksiaan ja huolenpitoaan teille jokaiselle. Yhdessä me olemme mukana Hänen pyhässä palvelussaan. Käykäämme rohkeina Herran loistavaan työhön! Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta