2010–2019
Me voimme toimia paremmin ja olla parempia
Huhtikuun 2019 yleiskonferenssi


Me voimme toimia paremmin ja olla parempia

Tehkää keskittymisestänne päivittäiseen parannuksentekoon niin kiinteä osa elämäänne, että voitte käyttää pappeutta suuremmalla voimalla kuin koskaan aiemmin.

Rakkaat veljeni, on innoittavaa katsoa tätä Herran pappeudenhaltijoiden laajaa kuulijakuntaa. Kuinka vaikuttava hyvää aikaansaava voima te olettekaan! Me rakastamme teitä. Me rukoilemme teidän puolestanne. Ja olemme mitä kiitollisimpia teistä.

Hiljattain olen tuntenut halua pohtia Herran käskyä, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta: ”Älä opeta tälle sukupolvelle mitään muuta kuin parannusta.”1 Tämä julistus toistetaan useaan kertaan eri puolilla pyhiä kirjoituksia.2 Se herättää ilmiselvän kysymyksen: ”Pitääkö kaikkien tehdä parannusta?” Vastaus on kyllä.

Liian monet ihmiset pitävät parannusta rangaistuksena – sellaisena, mitä pitää välttää vakavimpia olosuhteita lukuun ottamatta. Mutta tämä rangaistavana olemisen tunne on Saatanan aikaansaama. Hän yrittää estää meitä katsomasta Jeesukseen Kristukseen3, joka seisoo käsivarret ojennettuina4 toivoen ja haluten parantaa, antaa anteeksi, puhdistaa, vahvistaa, jalostaa ja pyhittää meidät.

Kreikankielisessä Uudessa testamentissa sana, jonka vastineena on käytetty sanaa parannus, on metanoeo. Määriteosan meta merkitys on ’muutos’. Perusosa noeo on sukua kreikankielisille sanoille, joiden merkityksiä ovat ’mieli’, ’tieto’, ’henki’ ja ’henkäys’.5

Näin ollen kun Jeesus pyytää teitä ja minua kääntymään eli tekemään parannuksen6, Hän kutsuu meitä muuttamaan mieltämme, tietoamme, henkeämme – jopa sitä, miten hengitämme. Hän pyytää meitä muuttamaan sitä, millä tavoin me rakastamme, ajattelemme, palvelemme, käytämme aikaamme, kohtelemme vaimoamme, opetamme lapsiamme ja myös huolehdimme ruumiistamme.

Mikään ei ole vapauttavampaa, ylevöittävämpää tai tärkeämpää meidän yksilölliselle edistymisellemme kuin säännöllinen, päivittäinen keskittyminen parannuksen tekemiseen. Parannus ei ole yksittäinen tapahtuma, se on prosessi. Se on avain onnellisuuteen ja mielenrauhaan. Kun parannukseen yhdistyy usko, se avaa meille pääsyn Jeesuksen Kristuksen sovituksen voimaan.7

Olittepa te uutterasti kulkemassa pitkin liittopolkua, olittepa te luiskahtaneet tai astuneet pois liittopolulta tai vaikka ette edes näkisi polkua siitä, missä nyt olette, niin pyydän hartaasti teitä tekemään parannusta. Kokekaa päivittäisen parannuksenteon vahvistava voima – että joka päivä toimii hieman paremmin ja on hieman parempi.

Kun päätämme tehdä parannuksen, me päätämme muuttua! Annamme Vapahtajan muovata meistä parhaan version itsestämme. Teemme valinnan kasvaa hengellisesti ja saada iloa – iloa lunastuksesta Hänessä.8 Kun teemme valinnan tehdä parannuksen, me teemme valinnan tulla enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi!9

Veljet, meidän pitää toimia paremmin ja olla parempia, koska olemme mukana taistelussa. Taistelu syntiä vastaan on todellinen. Vastustaja moninkertaistaa ponnistelunsa vahingoittaakseen todistuksia ja estääkseen Herran työtä. Hän varustaa kätyrinsä voimallisilla aseilla estääkseen meitä kokemasta Herran suomaa iloa ja rakkautta.10

Parannus on avain siihen, että voi välttää vastustajan asettamien ansojen aikaansaaman kurjuuden. Herra ei odota meiltä täydellisyyttä tässä vaiheessa iankaikkista edistymistämme. Mutta Hän kylläkin odottaa meidän tulevan entistä puhtaammiksi. Päivittäinen parannus on tie puhtauteen, ja puhtaus tuo voimaa. Henkilökohtainen puhtaus voi tehdä meistä voimallisia välineitä Jumalan käsissä. Meidän parannuksentekomme – meidän puhtautemme – voimaannuttaa meidät auttamaan Israelin kokoamisessa.

Herra opetti profeetta Joseph Smithille, ”että pappeuden oikeudet on liitetty erottamattomasti taivaan voimiin ja ettei taivaan voimia voida hallita eikä käyttää muuten kuin vanhurskauden periaatteiden mukaan”11.

Me tiedämme, minkä ansiosta pääsemme voimallisemmin osallisiksi taivaan voimista. Me myös tiedämme, mikä estää edistymistämme – mitä meidän pitää lakata tekemästä, jotta voimme lisääntyvässä määrin päästä osallisiksi taivaan voimista. Veljet, pyrkikää rukoillen ymmärtämään, mikä on esteenä parannuksenteollenne. Määrittäkää, mikä estää teitä tekemästä parannusta. Ja sitten muuttukaa! Tehkää parannus! Me kaikki voimme toimia paremmin ja olla parempia kuin koskaan aikaisemmin.12

On olemassa täsmällisiä keinoja, joilla voimme todennäköisesti tulla paremmiksi. Yksi on se tapa, jolla kohtelemme ruumistamme. Hämmästelen ihmisruumiin ihmettä. Se on suurenmoinen luomus, välttämätön meidän vähittäiselle kohoamisellemme kohti lopullisia jumalallisia mahdollisuuksiamme. Me emme voi edistyä ilman sitä. Antaessaan meille lahjana ruumiin Jumala on sallinut meidän ottaa yhden ehdottoman tärkeän askeleen kohti tulemista Hänen kaltaisekseen.

Saatana ymmärtää tämän. Häntä ärsyttää se tosiseikka, että hänen luopumuksensa ennen kuolevaisuutta kieltää häneltä pysyvästi tämän etuoikeuden jättäen hänet ainaiseen kateuden ja kaunan tilaan. Näin ollen monet – elleivät useimmat – niistä kiusauksista, joita hän laittaa eteemme, saavat meidät käyttämään väärin omaa ruumistamme tai muiden ruumista. Koska Saatana on onneton ilman ruumista, hän haluaa meidän olevan onnettomia ruumiimme takia.13

Teidän ruumiinne on teidän henkilökohtainen temppelinne, joka on luotu iankaikkisen henkenne asunnoksi.14 On tärkeää, että huolehditte temppelistänne. Kysyn teiltä, veljet, oletteko te kiinnostuneempia vaatettamaan ruumiinne ja huolehtimaan ulkoisesta olemuksestanne miellyttääksenne maailmaa kuin miellyttääksenne Jumalaa? Vastauksenne tähän kysymykseen lähettää Hänelle suoran viestin siitä, mitä ajattelette Hänen teille antamastaan ylimaallisesta lahjasta. Mitä tulee tähän ruumiimme kunnioittamiseen, veljet, niin luulen, että voimme toimia paremmin ja olla parempia.

Toinen tapa, jolla voimme myös toimia paremmin ja olla parempia, on se, kuinka kunnioitamme naisia elämässämme, alkaen vaimostamme ja tyttäristämme, äidistämme ja siskoistamme.15

Joitakin kuukausia sitten sain sydäntäsärkevän kirjeen eräältä rakkaalta sisarelta. Hän kirjoitti: ”[Tyttäristäni ja minusta] tuntuu, että joudumme ankarasti kilpailemaan aviomiestemme ja poikiemme jakamattomasta huomiosta, kun vastassamme on ympärivuorokautiset urheilulähetykset, videopelit, pörssikurssipäivitykset [ja] kaiken [mahdollisen] urheilun loputon analysointi ja katsominen. Tuntuu aivan kuin menettäisimme eturivin paikkamme aviomiestemme ja poikiemme elämässä, koska he ovat varanneet pysyvät eturivin paikat [urheilulle ja peleille].”16

Veljet, teidän tärkein ja ensisijainen velvollisuutenne pappeudenhaltijana on rakastaa vaimoanne ja huolehtia hänestä. Tulkaa yhdeksi hänen kanssaan. Olkaa hänen kumppaninsa. Tehkää hänelle helpoksi tuntea halua olla vaimonne. Mikään muu kiinnostuksen kohde elämässä ei saa olla tärkeämpää kuin iankaikkisen suhteen vahvistaminen vaimoonne. Mikään televisiossa, mobiililaitteella tai tietokoneella ei ole tärkeämpää kuin hänen hyvinvointinsa. Tarkastelkaa sitä, kuinka käytätte aikaanne ja mihin omistatte tarmonne. Se kertoo, missä sydämenne on. Rukoilkaa sitä, että sydämenne on yhtä vaimonne sydämen kanssa. Pyrkikää tuomaan hänelle iloa. Pyytäkää häneltä neuvoa ja kuunnelkaa. Hänen neuvonsa parantavat teidän suoriutumistanne.

Jos teidän on tarpeen tehdä parannusta siinä, miten olette kohdelleet teitä lähimpänä olevia naisia, aloittakaa nyt. Muistakaa, että teidän velvollisuutenanne on auttaa elämänne naisia vastaanottamaan siunaukset, jotka tulevat Herran siveyden lain mukaan elämisestä. Älkää koskaan olko syynä siihen, että joku nainen ei pysty vastaanottamaan temppelisiunauksiaan.

Veljet, meidän kaikkien on tehtävä parannusta. Meidän pitää nousta sohvalta, laittaa pois kaukosäädin ja herätä hengellisestä unestamme. On aika pukeutua Jumalan koko taisteluvarustukseen, jotta voimme osallistua tärkeimpään työhön maan päällä. On aika panna sirppimme työhön ja korjata satoa koko väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme.17 Pahan voimat eivät ole koskaan riehuneet voimakkaammin kuin ne riehuvat tänä päivänä. Herran palvelijoina me emme voi nukkua, kun tämä taistelu riehuu.

Perheenne tarvitsee teidän johtajuuttanne ja rakkauttanne. Teidän kooruminne ja seurakuntanne jäsenet tarvitsevat teidän vahvuuttanne. Ja kaikkien, joita te tapaatte, on tarpeen tietää, miltä todellinen Herran opetuslapsi näyttää ja kuinka hän toimii.

Rakkaat veljeni, Isämme valitsi teidät tulemaan maan päälle tänä ratkaisevan tärkeänä aikana, koska ennen kuolevaisuutta te osoititte hengellistä urheutta. Te olette hienoimpia, urheimpia miehiä, mitä on koskaan tullut maan päälle. Saatana tietää, mitä te olette ja mitä te olitte ennen kuolevaisuutta, ja hän ymmärtää, mikä työ täytyy saada tehdyksi ennen kuin Vapahtaja tulee takaisin. Ja harjoitettuaan tuhansia vuosia ovelia taitojaan vastustaja on kokenut ja parantumaton.

Onneksi pappeus, joka meillä on, on paljon voimallisempi kuin ovat vastustajan juonet. Pyydän hartaasti, että olette sellaisia miehiä ja nuoria miehiä, jollaisia Herra haluaa teidän olevan. Tehkää keskittymisestänne päivittäiseen parannuksentekoon niin kiinteä osa elämäänne, että voitte käyttää pappeutta suuremmalla voimalla kuin koskaan aiemmin. Tämä on ainoa keino, jolla voitte pitää itsenne ja perheenne hengellisesti turvassa tulevina haasteellisina aikoina.

Herra tarvitsee epäitsekkäitä miehiä, jotka laittavat muiden hyvinvoinnin oman hyvinvointinsa edelle. Hän tarvitsee miehiä, jotka tekevät tietoisesti työtä kuullakseen Hengen äänen selkeästi. Hän tarvitsee liiton miehiä, jotka pitävät tekemänsä liitot nuhteettomasti. Hän tarvitsee miehiä, jotka pitävät päättäväisesti itsensä sukupuolisesti puhtaina – kelvollisia miehiä, jotka voidaan kutsua lyhyellä varoitusajalla antamaan siunauksia puhtain sydämin, tahrattomin mielin ja auliin käsin. Herra tarvitsee miehiä, jotka ovat innokkaita tekemään parannusta – miehiä, jotka tuntevat intoa palvella ja olla osa Herran kelvollisten pappeudenhaltijoiden joukkoa.

Siunaan teitä niin, että teistä tulee sellaisia miehiä. Siunaan teitä rohkeudella tehdä päivittäin parannusta ja oppia, kuinka käyttää täyttä pappeuden voimaa. Siunaan teitä niin, että voitte ilmaista Vapahtajan rakkautta vaimollenne ja lapsillenne sekä kaikille, jotka tuntevat teidät. Siunaan teitä niin, että voitte toimia paremmin ja olla parempia. Ja siunaan teitä niin, että kun ponnistelette näillä tavoilla, te koette elämässänne ihmeitä.

Me olemme mukana kaikkivaltiaan Jumalan työssä. Jeesus on Kristus. Me olemme Heidän palvelijoitaan. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.