Yleiskonferenssi
Kirkon nimi ei ole neuvoteltavissa
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Kirkon nimi ei ole neuvoteltavissa

Kun me noudatamme auliisti Herran neuvoa, kuten se ilmoitetaan Hänen elävän profeettansa välityksellä – etenkin jos se on vastoin alkuperäistä ajattelutapaamme ja vaatii nöyryyttä ja uhrauksia – Herra siunaa meitä entistä suuremmalla hengellisellä voimalla.

Lehdistötilaisuudessa 16. elokuuta 2018 presidentti Russell M. Nelson sanoi: ”Herra on tähdentänyt mieleeni sen nimen tärkeyttä, jonka Hän on ilmoittanut kirkolleen – nimittäin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.1 Meillä on työtä tehtävänä, jotta saattaisimme itsemme sopusointuun Hänen tahtonsa kanssa.”2

Kaksi päivää myöhemmin, 18. elokuuta, olin presidentti Nelsonin kanssa Montrealissa Kanadassa. Vaikuttavassa Palais de Congrésissa pidetyn jäsenille tarkoitetun kokouksen jälkeen presidentti Nelson vastasi toimittajien kysymyksiin. Hän myönsi, että ”tulisi olemaan haasteellista [palauttaa kirkon nimi ja] kumota yli sadan vuoden perinne”. Mutta, hän lisäsi, ”kirkon nimi ei ole neuvoteltavissa.”3

Seitsemän viikkoa myöhemmin presidentti Nelson puhui yleiskonferenssissa: ”Herra tähdensi mieleeni sen nimen tärkeyttä, jonka Hän on määrännyt kirkolleen – nimittäin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. – – Vapahtaja itse sanoi: ’Sillä näin kirkkoani on kutsuttava viimeisinä aikoina.’” Sitten presidentti Nelson toisti: ”Kirkon nimi ei ole neuvoteltavissa.”4

Hyvä kysymys

Esiin nousi hyvä kysymys: Miksi nyt, kun olimme vuosikymmenten ajan käyttäneet lisänimeä ”mormoni”? Entä ”Mormonien tabernaakkelikuoro”, videosarja ”Olen mormoni”, Alkeisyhdistyksen laulu ”Mormonipoika”?

Kristuksen oppi on muuttumaton ja ikuinen. Silti Vapahtajan työn yksityiskohtaisia ja tärkeitä vaiheita ilmoitetaan sopivina ajankohtina. Tänä aamuna presidentti Nelson sanoi: ”Palautus on prosessi, ei yksittäinen tapahtuma.”5 Ja Herra on sanonut: ”Kaiken täytyy tapahtua aikanaan.”6 Nyt on meidän aikamme, ja me palautamme kirkon ilmoitetun nimen.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon identiteetti ja päämäärä edellyttävät, että meitä kutsutaan Hänen nimellään. Olin hiljattain Kirtlandissa Ohiossa, missä profeetta Joseph Smith vain muutamien kirkon jäsenten läsnä ollessa profetoi: ”Tämä kirkko täyttää vielä Pohjois- ja Etelä-Amerikan – se täyttää maailman.”7 Herra on kuvaillut tämän taloudenhoitokauden työn olevan ”ihmeellistä tekoa ja ihmettä”8. Hän on puhunut ”[liitosta], joka toteutuisi myöhempinä aikoina” ja jonka ansiosta ”tulevat siunatuiksi kaikki maan suvut”.9

Tämän konferenssin sanat tulkataan suorana lähetyksenä 55 kielelle. Lopulta näitä sanoja kuullaan ja luetaan 98 kielellä yli 220 maassa ja territoriossa.

Kuva
Toinen tuleminen

Kun Vapahtaja palaa majesteettisuudessa ja kirkkaudessa, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon uskollisia jäseniä on kaikkien kansakuntien, kaikkien kansojen, kaikkien etnisten ryhmien ja kaikkien maailman kulttuurien joukossa.

Kirkon kasvava vaikutus

Jeesuksen Kristuksen palautetun kirkon vaikutus ei kohdistu ainoastaan niihin, jotka ovat kirkon jäseniä. Meidän aikanamme tapahtuneiden taivaallisten ilmestysten ansiosta, maan päälle palautettujen pyhien kirjoitusten ja Pyhän Hengen voimallisen lahjan ansiosta me olemme loistavana valona ylhäällä vuorella, kun Jeesukseen Kristukseen kohdistuvan epäuskon synkät sävyt pimentävät maailmaa. Vaikka monet saattavat antaa maailman hämärtää uskonsa Lunastajaan, niin meitä ”ei siirretä [sijaltamme]”10. Kristityt, jotka eivät kuulu jäsenistöömme, ottavat mielellään vastaan meidän roolimme ja varman todistuksemme Kristuksesta. Nekin kristityt, jotka ovat suhtautuneet meihin epäilevästi, ottavat meidät vastaan ystävinä. Näinä tulevina päivinä meitä kutsutaan Jeesuksen Kristuksen nimellä.

Kiitos teille ylevistä pyrkimyksistänne edistää kirkon oikeaa nimeä. Konferenssissa kolme vuotta sitten presidentti Nelson lupasi meille: ”Täsmällinen pyrkimyksemme käyttää oikein Vapahtajan kirkon – – nimeä johtaa siihen, että – – [uskomme] vahvistuu ja [pääsemme] osallisiksi entistä suuremmasta hengellisestä voimasta.”11

Omistautuneet opetuslapset kautta maailman ovat toteuttaneet tämän lupauksen.12

Veli Lauri Ahola Yhdysvaltain itäosista myöntää, että toisinaan hänestä on hankalaa käyttää kirkon koko nimeä. Mutta profeetan neuvon vuoksi hän on jatkanut sinnikkäästi. Kerran hän oli tapaamassa ystävää erään toisen uskontokunnan kirkossa. Näin hän kertoo:

”Eräs tuttava kysyi: ’Oletko sinä mormoni?’

’Kyllä, olen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen’, minä sanoin. Hän alkoi esittää minulle kysymyksiä, joista jokainen alkoi sanoilla: ’Uskotaanko mormonikirkossa, että…?’ Ja joka kerta aloitin vastaukseni: ’[Jeesuksen] Kristuksen palautetussa kirkossa me uskomme, että…’

– – Kun hän huomasi, etten kelpuuttanut nimitystä ’mormoni’, hän kysyi suoraan: ’Etkö sinä olekaan mormoni?’

Niinpä kysyin häneltä, tietääkö hän, kuka Mormon oli – ei hän tiennyt. Kerroin hänelle, että Mormon oli profeetta [ja] minulle on kunnia, että minut yhdistetään [häneen].

’Mutta’, jatkoin, ’Mormon ei kuollut syntieni vuoksi. Mormon ei – – kärsinyt Getsemanessa tai kuollut ristillä [vuokseni]. – – Jeesus Kristus on Jumalani ja Vapahtajani. – – Haluan, että minut tunnetaan Hänen nimellään. – –’

Muutaman sekunnin hiljaisuuden jälkeen [tuttava huudahti]: ’Sinähän olet siis kristitty!’”13

Kuva
Presidentti Nelson yleiskonferenssissa

Muistatteko presidentti Nelsonin sanat? ”Lupaan teille, että jos me teemme parhaamme palauttaaksemme Herran kirkon oikean nimen, niin Hän, jonka kirkko tämä on, vuodattaa voimaansa ja siunauksiaan myöhempien aikojen pyhien päälle toisin kuin olemme koskaan ennen nähneet.”14

Herra avaa tien aina

Herra pitää aina lupauksensa. Hän avaa meille tien, kun teemme Hänen työtään.

Olimme jo vuosia toivoneet, että voisimme ostaa internetin verkkotunnukset churchofjesuschrist.org ja churchofjesuschrist.com. Kumpikaan ei ollut myytävänä. Presidentti Nelsonin tiedonannon aikoihin kumpikin oli yhtäkkiä saatavilla. Se oli ihme.15

Herra on vahvistanut pyrkimyksiämme tarkistaa nimiä, jotka on pitkään liitetty kirkkoon.

Kuljimme eteenpäin uskossa, ja Mormonien tabernaakkelikuoron nimi muutettiin muotoon The Tabernacle Choir at Temple Square. Verkkosivusto lds.org, jolla oli kuukausittain yli 21 miljoonaa käyntiä, muutettiin sivustoksi churchofjesuschrist.org.16 LDS Business Collegen nimi muutettiin Ensign Collegeksi. Verkkosivusto mormon.org ohjattiin uudelleen sivustolle churchofjesuschrist.org. Yli tuhat tuotetta, joihin on liitetty nimi ”Mormon” tai ”LDS”, on nimetty uudelleen. Uskolliset myöhempien aikojen pyhät ovat muokanneet verkkosivustojaan, podcastejaan ja Twitter-tilejään.

Kuva
Uusi kirkon tunnuskuva

Otimme käyttöön uuden tunnuskuvan, joka keskittyy Jeesukseen Kristukseen.

”Tunnuskuvan keskellä on kuva Thorvaldsenin Kristus-marmoripatsaasta. Se kuvaa ylösnoussutta, elävää Herraa, joka haluaa vastaanottaa kaikki, jotka tulevat Hänen luokseen.

Vertauskuvallisella tavalla Jeesus Kristus seisoo holvikaaren alla [muistuttaen] meitä ylösnousseesta Vapahtajasta, joka nousee haudasta.”17

Kuva
Kirkon nimi eri kielillä
Kuva
Kirkon nimi eri kielillä

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon tunnuskuva on muokattu yli 50 kielelle. Uusia verkkotunnuksia on hankittu eri puolilla maailmaa.

Arvostamme muiden apua

Arvostamme niitä monia hyviä ja ystävällisiä ihmisiä, jotka ovat kunnioittaneet haluamme tulla kutsutuiksi oikealla nimellämme. Luin äskettäin artikkelin, jossa lainattiin erästä katolisen kirkon kardinaalia, joka puhui ”myöhempien aikojen pyhistä”18. Kun keskustelin erään kristillisen kirkon johtajan kanssa kuukausi sitten Yhdysvaltain itäosissa, hän käytti koko nimeämme mainitessaan kirkon ensimmäisen kerran ja jatkoi sen jälkeen käyttämällä useammin kuin kerran nimeä ”Jeesuksen Kristuksen kirkko”.

Ymmärsimme, että viiden sanan lisääminen nimeemme ei olisi ihanteellista medialle, mutta kuten presidentti Nelson ennusti, ”vastuullinen media suhtautuu pyyntöömme myötämielisesti”19. Kiitämme teitä siitä, että osoitatte meille samaa huomaavaisuutta kuin kulttuuri- tai urheilujärjestöille tai poliittisille tai yhteiskunnallisille järjestöille käyttämällä toivomaamme nimeä.

On muutamia, jotka toivoen voivansa heikentää tai väheksyä työmme vakavuutta kutsuvat meitä edelleen ”mormoneiksi” tai ”mormonikirkoksi”. Kohteliaasti me pyydämme jälleen tiedotusvälineiden oikeamielisiä edustajia kunnioittamaan haluamme tulla kutsutuiksi nimellämme, joka on lähes 200 vuotta vanha.

Myöhempien aikojen pyhien rohkeus

On tuhansittain myöhempien aikojen pyhiä, jotka ovat rohkeasti julistaneet kirkon nimeä. Kun me teemme oman osuutemme, muut seuraavat meitä. Rakastan tätä kertomusta Tahitilta.

Kymmenvuotias Iriura Jean päätti noudattaa presidentti Nelsonin antamaa neuvoa.

”Koululuokassa keskusteltiin kunkin viikonlopusta – – ja Iriura kertoi – – kirkosta.

Hänen opettajansa Vaite Pifao kysyi: ’Ai, sinä olet siis mormoni?’

Iriura sanoi rohkeasti: ’Ei, – – minä olen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen!’

Hänen opettajansa vastasi: ’Niin, – – sinä olet mormoni.’

Iriura vastasi tiukasti: ’Ei, opettaja, minä olen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen!’

Opettaja Pifao hämmästyi Iriuran vakaumusta ja ihmetteli, miksi tyttö halusi niin itsepintaisesti käyttää kirkkonsa pitkää nimeä. [Hän päätti hankkia lisää tietoa kirkosta.]

[Myöhemmin kun sisar] Vaite Pifao kastettiin, [hän ilmaisi kiitollisuutta siitä,] että Iriura noudatti presidentti Nelsonin neuvoa.”20

Kuva
Sisar, joka sai tietää kirkosta oppilaansa ansiosta.

”Kirkon nimi ei ole neuvoteltavissa.” Kulkekaamme eteenpäin uskossa. Kun me noudatamme auliisti Herran neuvoa, kuten se ilmoitetaan Hänen elävän profeettansa välityksellä – etenkin jos se on vastoin alkuperäistä ajattelutapaamme ja vaatii nöyryyttä ja uhrauksia – Herra siunaa meitä entistä suuremmalla hengellisellä voimalla ja lähettää enkeleitään tukemaan meitä ja seisomaan rinnallamme.21 Saamme Herran vahvistuksen ja Hänen hyväksyntänsä.

Olen omin silmin todistanut taivaan voimaa, joka lepää rakkaan profeettamme, presidentti Russell M. Nelsonin yllä. Hänen vilpittömimpänä halunaan on olla otollinen Herralle ja siunata taivaallisen Isämme lapsia. Pyhästä, henkilökohtaisesta kokemuksesta todistan Herran rakkaudesta häntä kohtaan. Hän on Jumalan profeetta.

Todistan, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Ks. 3. Nefi 27:7–9; OL 115:4.

 2. Russell M. Nelson, artikkelissa ”Kirkon nimi”, Uutishuone, 16. elokuuta 2018, uutiset.jeesuksenkristuksenkirkko.org.

 3. President Nelson Discusses the Name of the Church”, Newsroom, 21. elokuuta 2018, newsroom.churchofjesuschrist.org.

 4. Russell M. Nelson, ”Kirkon oikea nimi”, Liahona, marraskuu 2018, s. 87.

 5. Russell M. Nelson, ”Temppeli ja hengellinen perustuksenne”, Liahona, marraskuu 2021, s. 94.

 6. OL 64:32.

 7. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 142.

 8. 2. Nefi 27:26.

 9. 1. Nefi 15:18.

 10. OL 101:17.

 11. Russell M. Nelson, ”Tulkaamme esimerkillisiksi myöhempien aikojen pyhiksi”, Liahona, marraskuu 2018, s. 114.

 12. Ks. Henry B. Eyring, ”Näin minun kirkkoani kutsuttakoon”, Liahona, lokakuu 2021, s. 6–9.

 13. Lauri Ahola, ”Kirkon koko nimen käyttäminen oli hankalaa mutta vaivan arvoista” (vain sähköisenä julkaistava artikkeli), Liahona, huhtikuu 2020, jeesuksenkristuksenkirkko.org.

 14. Russell M. Nelson, ”Kirkon oikea nimi”, s. 89.

 15. Kirkon Intellectual Property Office oli seurannut verkkotunnusta churchofjesuschrist.org vuodesta 2006 lähtien, eikä se ollut ollut saatavilla. Oli merkittävää, että sitä tarjottiin myytäväksi samoihin aikoihin kun presidentti Nelson ilmoitti asiasta, ja kirkko osti verkkotunnuksen hyvin vaatimattomalla rahasummalla.

  Samalla tavoin kirkko oli alkanut seurata verkkotunnuksen churchofjesuschrist.com tilaa ja saatavuutta vuodesta 2011 lähtien. Yllättävää kyllä, sekin tuli saataville elokuussa 2018, ja se ostettiin myös.

 16. Lokakuun 2018 yleiskonferenssissa presidentti Nelson sanoi:

  ”Veljet ja sisaret, on monia maailmallisia perusteluja kirkon oikean nimen palauttamista vastaan. Koska elämme digitaalisessa maailmassa ja hakukoneiden optimointi auttaa meitä kaikkia löytämään tarvitsemaamme tietoa lähes välittömästi – myös tietoa Herran kirkosta – niin kriitikot sanovat, että tuo oikaiseminen tässä vaiheessa ei ole viisasta. – –

  Lupaan teille, että jos me teemme parhaamme palauttaaksemme Herran kirkon oikean nimen, niin Hän, jonka kirkko tämä on, vuodattaa voimaansa ja siunauksiaan myöhempien aikojen pyhien päälle toisin kuin olemme koskaan ennen nähneet.” (”Kirkon oikea nimi”, s. 89.)

  Sen jälkeen, kun lds.org siirrettiin churchofjesuschrist.org-sivustoksi, verkkotunnuksen arvovalta (sivuston kyky ja voima sijoittua hakukoneissa) on vahvempi kuin aiemmin. Esimerkiksi sivuston churchofjesuschrist.org aloitussivu on nykyään ja on ollut yli vuoden ajan hakutulosten kärjessä Googlessa Yhdysvalloissa, kun joku etsii sanaa ”kirkko”, kun aiemmin se ei voinut saada tätä kunniaa.

 17. Russell M. Nelson, ”Avatkaamme taivaat avuksi”, Liahona, toukokuu 2020, s. 73.

 18. Ks. Tad Walch, ”’If We Can’t Get Along, It’s Downright Sinful’: The Partnership between Catholics and Latter-day Saints”, Deseret News, 1. heinäkuuta 2021, deseret.com.

 19. Russell M. Nelson, ”Kirkon oikea nimi”, s. 89.

 20. The Correct Name of the Church: A Tahitian Story”, Pacific Newsroom, 15. syyskuuta 2019, news-nz.churchofjesuschrist.org.

 21. Ks. OL 84:88.

Tulosta