Yleiskonferenssi
Sitä, mitä sielussani on
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Sitä, mitä sielussani on

Mitä asioita sinä pohdit? Mitkä asiat ovat sinulle todella tärkeitä? Mitä asioita sinulla on sielussasi?

Veljeni ja sisareni, kun seison jälleen rakkaassa konferenssikeskuksessamme, mieleeni muistuvat apostoli Pietarin sanat: ”Herra, on hyvä, että me olemme täällä.”1

Ajatukseni tänään keskittyvät profeetta Nefin sanoihin. Hän piti aikakirjaa kansastaan isä Lehin kuoleman jälkeen. Nefi kirjoitti: ”Ja näihin minä kirjoitan sitä, mitä sielussani on.”2

Minulla oli tapana ohittaa tämä jae, koska ajattelin, että pelkkä sana sitä [englanninkielisessä jakeessa ”things” eli ”asiat”] ei ollut kovinkaan tyylikäs tai hengellinen, ei tarpeeksi mahtava yhdistettäväksi sanaan ”sielussani”. Olen kuitenkin oppinut, että sanaa things [asiat] käytetään pyhissä kirjoituksissa 2 354 kertaa.3 Esimerkiksi Mooseksen kirjassa: ”Minä olen Alku ja Loppu, kaikkivaltias Jumala; Ainosyntyiseni kautta minä loin nämä [asiat].”4 Ja Nefin sanoja lainaten: ”Katso, minun sieluni iloitsee siitä, mikä on Herran, ja minun sydämeni pohdiskelee alati sitä, mitä olen nähnyt ja kuullut.”5

Nefin sanat herättävät kysymyksiä: ”Mitä asioita sinä pohdit?” ”Mitkä asiat ovat sinulle todella tärkeitä?” ”Mitä asioita sinulla on sielussasi?”

Se, mitä on sielussamme, selkiytyy ja syvenee usein esittämällä kysymyksiä.

Kuva
Vanhin Rasband virtuaalikokouksessa
Kuva
Hartaustilaisuus nuorille
Kuva
Lähetys nuorille aikuisille

Pandemian aikana olen tavannut nuoria kaikkialta maailmasta monissa hartaustilaisuuksissa, suurissa ja pienissä, lähetysten ja sosiaalisen median välityksellä, ja olemme keskustelleet heidän kysymyksistään.

14-vuotiaalla Joseph Smithillä oli syvällä sielussaan kysymys, ja hän vei sen Herralle. Presidentti Russell M. Nelson on tähdentänyt: ”Käänny kysymyksinesi Herran ja muiden luotettavien lähteiden puoleen. Tutki haluten uskoa, sen sijaan että toivot löytäväsi virheen profeetan elämän kudoksesta tai epäjohdonmukaisuuden pyhistä kirjoituksista. Lakkaa kasvattamasta epäilyksiäsi kertaamalla niitä – – epäilijöiden kanssa. Anna Herran johdattaa sinua hengellisen löytämisen matkallasi.”6

Nuoret kysyvät minulta usein, mihin minä uskon ja miksi minä uskon.

Muistan, kuinka tapasin virtuaalisesti erään nuoren naisen hänen kodissaan. Kysyin, oliko se ensimmäinen kerta, kun apostoli oli käynyt hänen kotonaan. Hän hymyili ja vastasi nopeasti: ”Kyllä.” Hänen kysymyksensä minulle oli hyvä: ”Mitkä ovat tärkeimpiä asioita, mitä minun tulee tietää?”

Vastasin kertomalla siitä, mitä sielussani on – asioista, jotka valmistavat minua kuulemaan innoitusta, jotka kohottavat katseeni maailman tapoja korkeammalle, jotka antavat tarkoituksen työlleni evankeliumissa ja koko elämälleni.

Saanen mainita teille muutamia sieluni asioita. Nämä asiat koskevat kaikkia, jotka pyrkivät olemaan Jeesuksen Kristuksen todellisia opetuslapsia. Kymmenen olisi hyvä, pyöreä luku. Tänään kerron teille seitsemän toivoen, että mietitte itse kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen omien kokemustenne pohjalta.

Ensiksi, rakasta Isää Jumalaa ja Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta.

Jeesus antoi ensimmäisen suuren käskyn: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.”7

Presidentti Nelson julisti omistautumistaan Jumalalle, iankaikkiselle Isällemme, ja Hänen Pojalleen Jeesukselle Kristukselle, kun hänet kutsuttiin johtamaan Herran kirkkoa, sanoen: ”Tunnen Heidät, rakastan Heitä ja lupaan palvella Heitä – ja teitä – elämäni jokaisena jäljellä olevana hetkenä.”8

Niinpä ensiksi, rakastakaa Isää ja Poikaa.

Toiseksi, ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”9.

Se ei ole pelkästään hyvä ajatus. Se on toinen suuri käsky. Lähimmäisiänne ovat puolisonne, perheenne ja sukulaisenne, seurakuntanne jäsenet, työtoverinne, asuintoverinne, ne, jotka eivät kuulu kirkkoomme, ne, jotka tarvitsevat auttavaa kättä, ja suoraan sanoen kaikki. Käskyn ”rakasta lähimmäistäsi” ydin tulee esiin laulussa ”Rakastakaa toisianne”10.

Presidentti Nelson muistuttaa meitä: ”Kun me rakastamme Jumalaa koko sydämestämme, Hän kääntää sydämemme ajattelemaan muiden hyvinvointia.”11

Kolmanneksi, rakasta itseäsi.

Tämä on monille vaikeaa. Eikö olekin kummallista, että itsemme rakastaminen tuntuu luonnistuvan hankalammin kuin muiden rakastaminen? Silti Herra on sanonut: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”12 Hän arvostaa meissä olevaa jumaluutta, ja niin meidänkin täytyy. Kun meitä kuormittavat virheet, murheet, riittämättömyyden tunteet, pettymykset, viha tai synnit, Vapahtajan sovituksen voima on jumalallisen suunnitelman mukaan yksi niistä asioista, jotka kohottavat sielua.

Neljänneksi, pidä käskyt.

Herra on tehnyt selväksi: ”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.”13 Pyrkikää joka päivä olemaan hieman parempia ja toimimaan vähän paremmin sekä ponnistelemaan eteenpäin vanhurskaudessa.

Viidenneksi, ole aina kelvollinen menemään temppeliin.

Käytän tästä käsitettä olla Herralle suositettu. Olipa teillä mahdollisuus päästä temppeliin tai ei, niin se, että olette kelvollisia saamaan voimassa olevan temppelisuosituksen, pitää teidät lujasti keskittyneenä asioihin, joilla on merkitystä, liittopolkuun.

Kuudenneksi, ole iloinen ja onnellinen.

”Olkaa rohkealla mielellä älkääkä pelätkö”14, Herra on sanonut. Miksi? Millä tavoin, kun kohtaamme haasteita joka käänteessä? Jeesuksen Kristuksen antaman lupauksen ansiosta: ”Minä, Herra, olen teidän kanssanne ja seison teidän rinnallanne.”15

Presidentti Nelson kuvailee palautettua evankeliumia ”ilon sanomaksi!”16 Ja hän selittää: ”Elämämme olosuhteet eivät vaikuta kovinkaan paljon tuntemaamme iloon mutta siihen vaikuttaa erittäin paljon se, mihin me keskitymme elämässämme.”17

Seitsemänneksi, seuraa Jumalan elävää profeettaa.

Tämä voi olla seitsemäntenä asialuettelossani, mutta se on päällimmäisenä mielessäni, mitä tulee sen tärkeyteen tänä päivänä.

Meillä on maan päällä tänä aikana Jumalan profeetta! Älkää koskaan väheksykö sitä, mitä se merkitsee teille. Muistakaa alussa mainitsemani nuori nainen. Hän halusi tietää, mitkä asiat ovat tärkeimpiä. ”Seuraa elävää profeettaa”, sanoin silloin ja tähdennän sitä jälleen tänään.

Meidät tunnetaan kirkkona, jota johtavat Jumalan tälle ajalle kutsumat profeetat, näkijät ja ilmoituksensaajat. Lupaan, että kun kuuntelette ja noudatatte heidän neuvojaan, teitä ei koskaan johdeta harhaan. Ei koskaan!

Me elämme aikana, jolloin meitä heitellään edestakaisin18, kun hengellisyys, säädyllisyys, nuhteettomuus ja kunnioitus ovat hyökkäyksen kohteina. Meidän täytyy tehdä valintoja. Meillä on Herran ääni Hänen profeettansa välityksellä tyynnyttämässä pelkojamme ja kohottamassa katsettamme, sillä kun presidentti Nelson puhuu, hän puhuu Herran puolesta.

Meitä on siunattu pyhillä kirjoituksilla ja opetuksilla, jotka muistuttavat meitä: ”Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.”19

Samoin kävi Naamanille, joka oli suuri sotilasjohtaja Syyriassa mutta joka sairasti spitaalia. Hänelle kerrottiin, että profeetta Elisa voisi parantaa hänet. Elisa lähetti palvelijansa kehottamaan Naamania peseytymään Jordanissa seitsemästi, niin Naaman puhdistuisi. Naaman ilkkui. Varmastikin oli mahtavampiakin jokia kuin Jordan, ja miksi lähettää palvelija, kun hän odotti profeetta Elisan parantavan hänet henkilökohtaisesti? Naaman käveli pois, mutta lopulta hänen palvelijansa taivuttelivat häntä: ”Jos profeetta olisi määrännyt sinulle jonkin vaikean tehtävän, etkö olisi täyttänyt sitä?”20 Lopulta Naaman kastautui seitsemän kertaa Jordanissa ja parantui.

Kertomus Naamanista muistuttaa meitä siitä, miten vaarallista on poimia ja valikoida niitä profeetallisten neuvojen osia, jotka sopivat meidän ajatuksiimme, meidän odotuksiimme tai nykyajan normeihin. Profeettamme suuntaa meitä jatkuvasti kohti omaa Jordaniamme, jotta parantuisimme.

Tärkeimmät sanat, mitä voimme kuulla, pohtia ja noudattaa, ovat ne, jotka on ilmoitettu elävän profeettamme välityksellä. Todistan, että olen istunut presidentti Nelsonin kanssa keskustelemassa kirkon ja maailman tärkeistä asioista, ja olen nähnyt ilmoituksen virtaavan hänen kauttaan. Hän tuntee Herran, hän tuntee Herran tiet, ja hän haluaa, että kaikki Jumalan lapset kuulevat Häntä, Herraa Jeesusta Kristusta.

Monien vuosien ajan kuulimme profeettaa kaksi kertaa vuodessa yleiskonferenssissa. Mutta meidän aikamme monimutkaisten ongelmien vuoksi presidentti Nelson puhuu paljon useammin tapahtumissa21, sosiaalisessa mediassa22, hartaustilaisuuksissa23 ja jopa lehdistötilaisuuksissa24. Olen nähnyt hänen valmistavan ja esittävän syvällisiä ilmoitusta sisältäviä sanomia, jotka ovat kannustaneet suurempaan kiitollisuuteen, edistäneet kaikkien maan päällä olevien veljiemme ja sisartemme suurempaa mukaan ottamista sekä entistä suurempaa rauhaa, toivoa, iloa, terveyttä ja parantumista henkilökohtaisessa elämässämme.

Presidentti Nelson on lahjakas puhuja, mutta sitäkin tärkeämpää, hän on Jumalan profeetta. Se on hämmästyttävää, kun sitä ajattelee, mutta on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, että hänen selkeä ohjauksensa varjelee meitä kaikkia petollisuudelta, kavaluudelta ja maallisilta tavoilta, jotka yleistyvät nykypäivän maailmassa.25

Profeetan viitassa on kyse ilmoituksesta. Huhtikuun 2020 yleiskonferenssissa esitetty ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautus – kaksisataavuotisjulistus maailmalle” tähdentää sitä, että Herra johtaa tätä työtä. Tässä julistuksessa ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi lausuvat: ”Me julistamme riemuiten, että luvattu palautus etenee jatkuvan ilmoituksen välityksellä. Maapallo ei enää koskaan tule olemaan entisellään, sillä Jumala yhdistää ’Kristuksessa yhdeksi kaiken’ (Ef. 1:10).”26

”Kristuksessa yhdeksi kaiken”27 ja ”sitä, mitä sielussani on”28, ovat niitä asioita, joista tässä kirkossa, tässä evankeliumissa ja tässä kansassa on kyse.

Lopuksi kutsun teitä jokaista pohtimaan niitä seitsemää ”sieluni asiaa”, jotka olen tänään maininnut: rakasta Isää Jumalaa ja Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta, rakasta lähimmäistäsi, rakasta itseäsi, pidä käskyt, ole aina kelvollinen saamaan temppelisuositus, ole iloinen ja onnellinen sekä seuraa Jumalan elävää profeettaa. Kutsun teitä päättämään, mitkä ovat teidän kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes asianne. Miettikää, millä tavoin voisitte kertoa omista vilpittömistä ”sielunne asioista” muille ja kannustaa heitä rukoilemaan, pohtimaan ja tavoittelemaan Herran johdatusta.

Se, mitä sielussani on, on minulle yhtä kallisarvoista kuin teille on se, mitä teidän sielussanne on. Nämä asiat vahvistavat palveluamme kirkossa ja kaikilla elämän osa-alueilla. Ne sitovat meidät Jeesukseen Kristukseen, ne muistuttavat meitä liitoistamme ja ne auttavat meitä tuntemaan olomme turvalliseksi Herran käsivarsilla. Todistan, että Hän haluaa, ettei meidän sielullamme ”ole koskaan nälkä eikä jano, vaan se on kylläinen”29 Hänen rakkaudestaan, kun pyrimme tulemaan Hänen todellisiksi opetuslapsikseen, olemaan yhtä Hänen kanssaan, kuten Hän on Isän kanssa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta