Yleiskonferenssi
Varatkaa aikaa Herralle
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Varatkaa aikaa Herralle

Pyydän teitä tänään vastustamaan maailman houkutuksia varaamalla aikaa Herralle elämässänne – joka ikinen päivä.

Rakkaat veljeni ja sisareni, kahden päivän ajan meitä ovat opettaneet hyvin Herran palvelijat, jotka ovat pyrkineet uutterasti tietämään, mitä Hän haluaa heidän sanovan.

Meille on annettu tehtäviä seuraavan puolen vuoden ajalle. Nyt kysymys kuuluu, miten aiomme olla erilaisia sen johdosta, mitä olemme kuulleet ja tunteneet?

Koronapandemia on osoittanut, miten nopeasti elämä voi muuttua, toisinaan olosuhteiden vuoksi, joihin emme voi vaikuttaa. On kuitenkin monia asioita, joita me voimme hallita. Me laadimme oman tärkeysjärjestyksemme ja päätämme, mihin käytämme tarmoamme, aikaamme ja varojamme. Me päätämme, kuinka kohtelemme toisiamme. Me valitsemme, keiden puoleen käännymme saadaksemme totuutta ja johdatusta.

Maailman äänet ja paineet ovat kiinnostavia ja lukuisia. Mutta liian monet äänet ovat petollisia, vietteleviä ja voivat vetää meitä pois liittopolulta. Jotta vältätte sitä seuraavan väistämättömän murheen, pyydän teitä tänään vastustamaan maailman houkutuksia varaamalla aikaa Herralle elämässänne – joka ikinen päivä.

Jos suurin osa saamastanne tiedosta tulee sosiaalisesta mediasta tai muun median välityksellä, teidän kykynne kuulla Hengen kuiskauksia heikkenee. Mikäli ette lisäksi etsi Herraa päivittäisen rukouksen ja evankeliumin tutkimisen avulla, te jätätte itsenne alttiiksi filosofioille, jotka saattavat olla kiehtovia mutta eivät ole totta. Jopa pyhät, jotka ovat muutoin uskollisia, voivat suistua raiteilta Babylonin soittokunnan tasaisen tahdin ohjaamina.

Veljeni ja sisareni, pyydän hartaasti teitä varaamaan aikaa Herralle! Tehkää oma hengellinen perustuksenne lujaksi ja kykeneväksi kestämään ajan koettelemuksia tekemällä niitä asioita, joiden ansiosta Pyhä Henki voi olla kanssanne aina.

Älkää koskaan aliarvioiko sitä syvällistä totuutta, että ”Henki puhuu – – asioista, niin kuin ne todella ovat, ja asioista, niin kuin ne todella tulevat olemaan”1. ”Se osoittaa teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä.”2

Mikään ei luo Hengelle otollisempaa ilmapiiriä kuin keskittyminen Jeesukseen Kristukseen. Puhukaa Kristuksesta, riemuitkaa Kristuksessa, kestitkää itseänne Kristuksen sanoilla ja ponnistelkaa eteenpäin lujina Kristuksessa.3 Tehkää lepopäivästänne ilon päivä, kun palvelette Häntä, nautitte sakramentin ja pyhitätte Hänen päivänsä.4

Kuten tänä aamuna tähdensin, varatkaa aikaa Herralle Hänen pyhässä huoneessaan. Mikään ei vahvista hengellistä perustustanne kuten palveleminen temppelissä.

Kiitämme kaikkia, jotka työskentelevät uusien temppeliemme rakentamiseksi. Niitä rakennetaan kaikkialle maailmaan. Tänään minulla on ilo ilmoittaa suunnitelmistamme rakentaa lisää temppeleitä seuraaviin paikkoihin tai niiden lähelle: Kaohsiungiin Taiwanissa, Taclobaniin Filippiineillä, Monroviaan Liberiassa, Kanangaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, Antananarivoon Madagaskarissa, Culiacániin Meksikossa, Vitóriaan Brasiliassa, La Paziin Boliviassa, Santiagon läntiselle alueelle Chilessä sekä Yhdysvalloissa Fort Worthiin Texasissa, Codyyn Wyomingissa, Rexburgin pohjoiselle alueelle Idahossa ja Heber Valleyyn Utahissa. Lisäksi Provon temppeli Utahissa peruskorjataan sen jälkeen kun Oremin temppeli Utahissa on vihitty käyttöön.

Rakastan teitä, rakkaat veljet ja sisaret. Herra tuntee teidät ja rakastaa teitä. Hän on teidän Vapahtajanne ja teidän Lunastajanne. Hän johtaa ja ohjaa kirkkoaan. Hän johtaa ja ohjaa teitä henkilökohtaisessa elämässänne, jos varaatte aikaa Hänelle elämässänne – joka ikinen päivä.

Olkoon Jumala teidän kanssanne, kunnes jälleen tapaamme. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta