Yleiskonferenssi
Pitäkää valonne korkealla
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Pitäkää valonne korkealla

Kutsuni tänään on yksinkertainen: kertokaa evankeliumista. Olkaa oma itsenne ja pitäkää valo korkealla.

Muutama vuosi sitten lentäessäni Peruun istuin erään ateistiksi julistautuneen henkilön vieressä. Hän kysyi minulta, miksi uskon Jumalaan. Ilahduttavassa keskustelussamme kerroin hänelle, että uskoin Jumalaan, koska Joseph Smith näki Hänet – ja sitten lisäsin, että tietoni Jumalasta tuli omakohtaisen, todellisen hengellisen kokemuksen pohjalta. Kerroin uskovani, että ”kaikki osoittaa, että on olemassa Jumala”1, ja kysyin häneltä, kuinka hänen käsityksensä mukaan maapallo – tämä elämän keidas avaruuden tyhjiössä – oli syntynyt. Hän vastasi, että tuo ”sattuma”, mitä sanaa hän itse käytti, oli voinut tapahtua hyvin pitkän ajan kuluessa. Kun selitin, kuinka erittäin epätodennäköistä olisi, että ”sattuma” saisi aikaan sellaisen kauneuden ja järjestyksen, hän oli hetken hiljaa ja sanoi sitten hyväntahtoisesti: ”Totta puhut.” Kysyin, haluaisiko hän lukea Mormonin kirjan. Hän lupasi lukea, joten lähetin hänelle kirjan.

Vuosia myöhemmin sain uuden ystävän ollessani lentoasemalla Lagosissa Nigeriassa. Tutustuimme, kun hän tarkisti passiani. Kysyin häneltä hänen uskonkäsityksistään, ja hän ilmaisi vahvaa uskoa Jumalaan. Kerroin Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin ilosta ja elinvoimasta ja kysyin, haluaisiko hän oppia lisää lähetyssaarnaajilta. Hän vastasi myöntävästi, häntä opetettiin, ja hän meni kasteelle. Vuosi tai pari myöhemmin, kun olin kävelemässä Liberian lentoaseman läpi, kuulin jonkun huutavan nimeäni. Käännyin, ja tuo sama nuorukainen tuli hymyillen leveästi. Halasimme iloiten, ja hän kertoi minulle, että hän oli aktiivinen kirkossa ja työskenteli lähetyssaarnaajien kanssa, jotka opettivat hänen tyttöystäväänsä.

En tiedä, lukiko ateistiystäväni koskaan Mormonin kirjaa tai liittyikö hän kirkkoon. Toinen ystäväni teki niin. Heidän kummankin kohdalla vastuuni2 – mahdollisuuteni – oli sama: pitää evankeliumin valoa korkealla – rakastaa, kertoa ja kutsua kumpaakin tavallisella, luontevalla tavalla.3

Veljet ja sisaret, olen kokenut evankeliumista kertomisen tuomia siunauksia, ja ne ovat merkittäviä. Tässä on joitakuita niistä:

Evankeliumista kertominen tuo iloa ja toivoa

Te ja minä tiedämme, että me elimme taivaallisen Isämme lapsina ennen kuin tulimme tämän maan päälle4 ja että maapallo luotiin, jotta jokainen ihminen saisi mahdollisuuden saada ruumiin, saada kokemusta, oppia ja kasvaa saadakseen iankaikkisen elämän – eli Jumalan elämän.5 Taivaallinen Isä tiesi, että me kärsisimme ja tekisimme syntiä maan päällä, joten Hän lähetti Poikansa, jonka ”vertaansa vailla oleva elämä”6 ja ääretön sovitusuhri7 tekevät mahdolliseksi sen, että voimme saada anteeksi, parantua ja tulla terveiksi8.

Näiden totuuksien tunteminen on elämää mullistavaa! Kun ihminen oppii elämän loistavan tarkoituksen, kun hän ymmärtää, että Kristus antaa anteeksi ja auttaa niitä, jotka seuraavat Häntä, ja kun hän sitten päättää seurata Kristusta kasteen vesiin, niin elämä muuttuu paremmaksi – silloinkin kun elämän ulkoiset olosuhteet eivät muutu.

Eräs säteilevän onnellinen sisar, jonka tapasin Onitshassa Nigeriassa, kertoi minulle, että siitä lähtien kun hän sai tietää evankeliumista ja hänet kastettiin (ja nyt käytän hänen omia sanojaan), ”kaikki on minulla hyvin. Olen onnellinen. Olen taivaassa.”9 Evankeliumista kertominen sytyttää ilon ja toivon sekä antajan että vastaanottajan sielussa. Todellakin, ”kuinka suuri teidän ilonne onkaan”10, kun kerrotte evankeliumista! Evankeliumista kertominen on iloa ilon päälle, toivoa toivon päälle.11

Evankeliumista kertominen tuo Jumalan voiman meidän elämäämme

Kun meidät kastettiin, jokainen meistä teki Jumalan kanssa pysyvän12 liiton palvella Häntä ja pitää Hänen käskynsä13, mihin sisältyy se, että ”[olemme] Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla”14. Kun me ”pysymme” Hänessä pitämällä tämän liiton, niin elävöittävä, tukea antava, pyhittävä jumalisuuden voima virtaa elämäämme Kristuksesta, aivan kuten oksa saa ravintoa viinipuusta.15

Evankeliumista kertominen suojelee meitä kiusauksilta

Herra käskee:

”Pitäkää valonne korkealla, jotta se loistaisi maailmalle. Katso, minä olen valo, joka teidän on pidettävä korkealla – se, mitä te olette nähneet minun tekevän. – –

Minä olen käskenyt, – – että te tulisitte minun luokseni voidaksenne tuntea ja nähdä; samoin tehkää te maailmalle; ja jokainen, joka rikkoo tämän käskyn, sallii itsensä johdatettavan kiusaukseen.”16

Päätös olla pitämättä evankeliumin valoa korkealla vie meidät varjoihin, joissa olemme alttiita kiusauksille. Mikä tärkeää, käänteinen on totta: päätös pitää evankeliumin valo korkealla tuo meitä täydemmin siihen valoon ja suojaan, jota se antaa kiusauksia vastaan. Miten valtava siunaus tämän päivän maailmassa!

Evankeliumista kertominen tuo parantumista

Sisar Tiffany Myloan otti vastaan kutsun tukea lähetyssaarnaajia huolimatta hyvin raskaista henkilökohtaisista kamppailuista, mukaan lukien hänen uskoaan koskevat kysymykset. Hän kertoi minulle hiljattain, että lähetyssaarnaajien tukeminen on uudistanut hänen uskonsa ja tunteensa hyvinvoinnista. Hän kertoo: ”Lähetystyö on hyvin parantavaa.”17

Ilo. Toivo. Jumalan vahvistava voima. Varjelus kiusauksilta. Parantuminen. Kaikki nämä – ja enemmänkin (myös syntien anteeksianto)18 – laskeutuvat meidän yllemme taivaasta, kun kerromme evankeliumista.

Nyt suurenmoiseen mahdollisuuteemme

Veljet ja sisaret, ”kaikkien lahkojen, ryhmien ja uskontokuntien keskuudessa [on] vielä monia, – – jotka ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät”19. Koskaan aiemmin koko ihmiskunnan historiassa ei ole ollut niin suurta tarvetta pitää valomme korkealla. Eikä totuus ole koskaan ollut paremmin saatavilla.

Buddhalaisena kasvaneeseen Jimmy Toniin teki vaikutuksen eräs perhe, joka kertoi elämästään YouTubessa. Kun hän sai tietää, että he ovat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä, hän tutki evankeliumia verkossa itsekseen, luki Mormonin kirjan käyttämällä siihen tarkoitettua sovellusta ja meni kasteelle tavattuaan lähetyssaarnaajat yliopistossa.20 Vanhin Ton on nyt itse kokoaikainen lähetyssaarnaaja.

Hän ja hänen lähetyssaarnaajatoverinsa eri puolilla maailmaa ovat – profeettaa lainatakseni – Herran pataljoonaa.21 Nämä lähetyssaarnaajat vastustavat maailman suuntausta: kun tutkimusten mukaan Z-sukupolvi on kääntymässä pois Jumalasta22, meidän nuorten sotilaiden23 kaltaiset vanhimpamme ja sisaremme kääntävät ihmisiä Jumalan puoleen. Ja yhä useammat kirkon jäsenet yhdistävät voimansa lähetyssaarnaajien kanssa kertoen evankeliumista ja auttaen yhä useampia ystäviä tulemaan Kristuksen luo ja Hänen kirkkoonsa.

Myöhempien aikojen pyhämme Liberiassa auttoivat 507:ää ystäväämme astumaan kasteen vesiin niiden kymmenen kuukauden aikana, jolloin heidän maassaan ei ollut kokoaikaisia lähetyssaarnaajia. Kun yksi suurenmoisista vaarnanjohtajistamme siellä kuuli, että kokoaikaiset lähetyssaarnaajat saattavat palata, hän totesi: ”Onpa hyvä, nyt he voivat auttaa meitä meidän työssämme.”

Hän on oikeassa: Israelin kokoaminen – suurin työ tämän maan päällä24on meidän liitonalainen vastuumme. Ja tämä on meidän aikamme! Kutsuni tänään on yksinkertainen: kertokaa evankeliumista. Olkaa oma itsenne ja pitäkää valo korkealla. Rukoilkaa taivaan apua ja noudattakaa hengellisiä kehotuksia. Kertokaa elämästänne tavallisella ja luontevalla tavalla, kutsukaa muita tulemaan ja näkemään, tulemaan ja auttamaan sekä tulemaan ja kuulumaan joukkoon.25 Ja sitten riemuitkaa, kun te ja rakkaanne saatte luvattuja siunauksia.

Tiedän, että Kristuksessa tämä hyvä sanoma ilmoitetaan köyhille, Kristuksessa ne, joiden mieli on murtunut, parannetaan, Kristuksessa vangituille julistetaan vapautusta, ja Kristuksessa – vain Kristuksessa – sureville annetaan tuhkan sijaan juhlapäähine.26 Siksi on todella tarpeen, että nämä asiat ilmaistaan!27

Todistan, että Jeesus Kristus on uskomme perustaja ja täydelliseksi tekijä.28 Hän tekee täydelliseksi, kokonaiseksi, meidän uskon osoituksemme – olipa se kuinka epätäydellinen tahansa – pitäessämme evankeliumin valoa korkealla. Hän tekee ihmeitä meidän elämässämme ja kaikkien niiden elämässä, jotka Hän kokoaa, sillä Hän on ihmeiden Jumala.29 Jeesuksen Kristuksen vaikuttavassa nimessä. Aamen.

Tulosta