Yleiskonferenssi
Kutsu Kristus kirjoittamaan kertomuksesi
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Kutsu Kristus kirjoittamaan kertomuksesi

Anna kertomuksesi kertoa uskosta ja seuraa esikuvaasi Vapahtajaa Jeesusta Kristusta.

Aloitan esittämällä muutamia kysymyksiä, jotka on tarkoitettu itsetutkisteluun:

  • Millaista omakohtaista kertomusta sinä kirjoitat elämällesi?

  • Onko kertomuksessa kuvailemasi polku suora?

  • Päättyykö kertomuksesi siihen, mistä se alkoi – taivaalliseen kotiisi?

  • Onko kertomuksessasi esikuva – ja onko se Vapahtaja Jeesus Kristus?

Todistan, että Jeesus Kristus on ”uskomme perustaja ja täydelliseksi tekijä”1. Kutsutko sinä Hänet olemaan kertomuksesi kirjoittaja ja täydelliseksi tekijä?

Hän tuntee lopun alusta asti. Hän on taivaan ja maan Luoja. Hän haluaa meidän palaavan kotiin Hänen ja taivaallisen Isämme luo. Hän on panostanut meihin kaikkensa ja haluaa meidän menestyvän.

Minkä arvelette olevan esteenä sille, ettemme anna kertomuksemme kirjoittamista Hänelle?

Ehkäpä tämä havaintoesimerkki auttaa teitä arvioimaan itseänne.

Alansa hallitseva oikeudenkäyntiasianajaja tietää, että ristikuulustelussa ei useinkaan pidä esittää todistajalle kysymystä, johon ei itse tiedä vastausta. Tällaisen kysymyksen esittäminen kannustaa todistajaa kertomaan sinulle – ja tuomarille ja valamiehistölle – jotakin, mitä et vielä tiedä. Saatat saada vastauksen, joka yllättää sinut ja on vastoin sitä kertomusta, jonka olet laatinut tapaustasi varten.

Vaikka asianajajan ei yleensä ole viisasta esittää todistajalle kysymystä, johon ei itse tiedä vastausta, meidän kohdallamme asia on päinvastoin. Me voimme esittää kysymyksiä rakastavalle taivaalliselle Isällemme armollisen Vapahtajamme nimessä, ja todistaja, joka vastaa kysymyksiimme, on Pyhä Henki, joka todistaa aina totuudesta.2 Koska Pyhä Henki toimii täydellisessä ykseydessä taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen kanssa, me tiedämme, että Pyhän Hengen ilmenemiset ovat luotettavia. Miksi me sitten joskus vastustamme tällaisen taivaallisen avun – Pyhän Hengen meille ilmoittaman totuuden – pyytämistä? Miksi lykkäämme sellaisen kysymyksen esittämistä, johon emme tiedä vastausta, kun todistaja on paitsi ystävällinen myös kertoo aina totuuden?

Ehkäpä se johtuu siitä, ettei meillä ole uskoa hyväksyä vastausta, jonka saatamme saada. Ehkäpä se johtuu siitä, että luonnollinen ihminen meissä vastustaa asioiden täydellistä luovuttamista Herralle ja luottamista Häneen täysin. Kenties siitä syystä päätämme pitää kiinni kertomuksesta, jonka olemme kirjoittaneet itseämme varten – kertomuksemme mukavasta versiosta, jota Mestarikirjoittaja ei ole muokannut. Emme halua esittää kysymystä ja saada vastausta, joka ei sovi mukavasti kertomukseen, jota kirjoitamme itseämme varten.

Suoraan sanottuna harva meistä todennäköisesti kirjoittaisi kertomukseensa koettelemuksia, jotka jalostavat meitä. Mutta emmekö lukiessamme rakastakin tarinan loistavaa huipentumaa, kun päähenkilö voittaa taistelun? Koettelemukset ovat niitä juonen osatekijöitä, jotka tekevät suosikkitarinoistamme kiehtovia, ajattomia, uskoa vahvistavia ja kertomisen arvoisia. Kauniit kamppailut, joita kirjoitetaan meidän kertomuksiimme, tuovat meitä lähemmäksi Vapahtajaa ja jalostavat meitä tehden meistä enemmän Hänen kaltaisiaan.

Jotta Daavid voittaisi Goljatin, pojan oli kohdattava jättiläinen. Daavidin kohdalla mukava kertomus olisi tarkoittanut paluuta lampaiden kaitsemiseen. Mutta sen sijaan Daavid muisteli kokemustaan pelastaessaan karitsoita leijonalta ja karhulta. Ja niiden sankaritekojen pohjalta hän keräsi uskoa ja rohkeutta antaa Jumalan kirjoittaa hänen kertomuksensa ja julisti: ”Herra, joka pelasti minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tuon filistealaisen käsistä.”3 Nuori Daavid, joka halusi antaa Jumalan vallita ja joka kuunteli Pyhää Henkeä ja halusi antaa Vapahtajan olla hänen kertomuksensa kirjoittaja ja täydelliseksi tekijä, kukisti Goljatin ja pelasti kansansa.

Tahdonvapauden ylevä periaate sallii meidän tietenkin kirjoittaa oman kertomuksemme – Daavid olisi voinut mennä kotiin ja palata kaitsemaan lampaita. Mutta Jeesus Kristus on valmis käyttämään meitä jumalallisina välineinä, teroitettuina kyninä kädessään, kirjoittaakseen mestariteoksen! Hän on armollisesti halukas käyttämään minua, luisevaa lyijykynää, välineenä käsissään, jos minulla on uskoa antaa Hänen tehdä sen, jos annan Hänen kirjoittaa kertomukseni.

Ester on toinen kaunis esimerkki siitä, että antaa Jumalan vallita. Sen sijaan, että hän olisi pitänyt kiinni varovaisesta itsensä pelastamisen kertomuksesta, hän osoitti uskoa ja antoi itsensä kokonaan Herralle. Haman juonitteli kaikkien juutalaisten tuhoa Persiassa. Esterin sukulainen Mordokai sai tietää juonesta ja kirjoitti Esterille kehottaen tätä puhumaan kuninkaalle kansansa puolesta. Ester kertoi Mordokaille, että se, joka kutsumatta lähestyy kuningasta, olisi kuoleman oma. Mutta suunnatonta uskoa osoittaen hän pyysi Mordokaita kokoamaan juutalaiset ja paastoamaan puolestaan. ”Minäkin paastoan samalla tavoin palvelijattarieni kanssa”, hän sanoi, ”ja sitten lähden kuninkaan luo, vaikka se onkin vastoin lakia. Kun minun kerran on kuoltava, niin kuolen.”4

Ester oli halukas antamaan Vapahtajan kirjoittaa hänen kertomuksensa, vaikka kuolevaisuuden näkökulmasta katsottuna loppu olisi saattanut olla murheellinen. Onneksi kuningas otti Esterin vastaan, ja Persian juutalaiset pelastuivat.

Tietenkin meiltä harvoin pyydetään Esterin kaltaista rohkeutta. Mutta se, että annamme Jumalan vallita ja annamme Hänen olla kertomustemme kirjoittaja ja täydelliseksi tekijä, toki vaatii meitä pitämään Hänen käskynsä ja solmimamme liitot. Juuri käskyjen ja liittojen noudattaminen avaa meille yhteydenpitokanavan, jonka välityksellä voimme saada ilmoitusta Pyhän Hengen kautta. Ja Hengen ilmenemisten kautta me tunnemme, kuinka Mestarin käsi kirjoittaa meidän kertomustamme meidän kanssamme.

Huhtikuussa 2021 profeettamme, presidentti Russell M. Nelson pyysi meitä miettimään, mitä voisimme tehdä, jos meillä olisi enemmän uskoa Jeesukseen Kristukseen. Jos meillä olisi enemmän uskoa Jeesukseen Kristukseen, me voisimme esittää kysymyksen, johon emme tiedä vastausta – pyytää taivaallista Isäämme Jeesuksen Kristuksen nimessä lähettämään vastauksen Pyhän Hengen kautta, joka todistaa totuudesta. Jos meillä olisi enemmän uskoa, me esittäisimme kysymyksen ja olisimme sitten halukkaita hyväksymään saamamme vastauksen, vaikka se ei sopisikaan mukavaan kertomukseemme. Ja luvattu siunaus, joka tulee, kun toimimme uskossa Jeesukseen Kristukseen, on entistä suurempi usko Häneen meidän uskomme perustajana ja täydelliseksi tekijänä. Presidentti Nelson on julistanut, että me ”[vastaanotamme] enemmän uskoa tekemällä jotakin, mikä vaatii enemmän uskoa”5.

Niinpä lapsettomuudesta kärsivä lapseton aviopari voi kysyä uskossa, pitäisikö heidän adoptoida lapsia, ja olla halukkaita hyväksymään vastaus, vaikka heidän itselleen kirjoittamaansa kertomukseen olisikin sisältynyt ihmeellinen syntymä.

Vanhempi aviopari voi kysyä, onko heidän aika palvella lähetystyössä, ja olla halukkaita lähtemään, vaikka heidän itselleen kirjoittamansa kertomus sisältäisikin pysymisen pidemmän aikaa työelämässä. Tai ehkä vastaus onkin ”ei vielä”, ja he oppivat kertomuksensa myöhemmissä luvuissa, miksi heitä tarvittiin kotona hieman pidempään.

Teini-ikäinen nuori mies tai nuori nainen voi kysyä uskossa, ovatko urheiluun, opintoihin tai musiikkiin liittyvät pyrkimykset kaikkein arvokkainta, ja olla halukas noudattamaan täydellisen todistajan, Pyhän Hengen, kehotuksia.

Miksi me haluamme Vapahtajan olevan kertomuksemme kirjoittaja ja täydelliseksi tekijä? Koska Hän tuntee mahdollisuutemme täydellisesti, Hän vie meidät paikkoihin, joita emme koskaan osanneet kuvitella. Hän voi tehdä meistä daavidin tai esterin. Hän venyttää ja jalostaa meitä, jotta olisimme enemmän Hänen kaltaisiaan. Asiat, joita saavutamme, kun toimimme osoittaen suurempaa uskoa, vahvistavat uskoamme Jeesukseen Kristukseen.

Veljet ja sisaret, vain vuosi sitten rakas profeettamme kysyi: ”Haluatko sinä antaa Jumalan vallita elämässäsi? – – Haluatko sinä antaa sen, mitä Hän haluaakin sinun tekevän, mennä kaikkien muiden päämäärien edelle?”6 Lisään nöyrästi näihin profeetallisiin kysymyksiin: ”Annatko sinä Jumalan olla kertomuksesi kirjoittaja ja täydelliseksi tekijä?”

Ilmestyskirjassa kerrotaan, että me tulemme seisomaan Jumalan edessä ja meidät tuomitaan elämän kirjojen perusteella, tekojemme mukaan.7

Meidät tuomitaan oman elämämme kirjan mukaan. Voimme päättää kirjoittaa itsellemme mukavan kertomuksen. Tai voimme antaa Mestarikirjoittajan ja täydelliseksi tekijän kirjoittaa kertomuksemme meidän kanssamme antaen sen tehtävän, jossa Hän tarvitsee meitä, mennä muiden tavoitteiden edelle.

Anna Kristuksen olla kertomuksesi kirjoittaja ja täydelliseksi tekijä!

Anna Pyhän Hengen olla todistajasi!

Kirjoita kertomus, jossa kulkemasi polku on suora ja johtaa sinut takaisin taivaalliseen kotiisi asumaan Jumalan luona.

Anna vastoinkäymisten ja ahdinkojen, jotka ovat osa jokaista hyvää tarinaa, olla keino, jonka avulla pääset lähemmäksi Jeesusta Kristusta ja tulet enemmän Hänen kaltaisekseen.

Kerro kertomus, jossa tunnustat taivaiden olevan avoinna. Esitä kysymyksiä, joihin et tiedä vastausta, tietäen, että Jumala on halukas tekemään tunnetuksi tahtonsa kohdallasi Pyhän Hengen välityksellä.

Anna kertomuksesi kertoa uskosta ja seuraa esikuvaasi Vapahtajaa Jeesusta Kristusta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta