Yleiskonferenssi
Uskoa toimia ja tulla paremmaksi
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Uskoa toimia ja tulla paremmaksi

Rukoilemalla, tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja toimimalla me voimme avata taivaan siunaukset ja tulla paremmiksi Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen seuraajiksi.

Pian sen jälkeen kun minut oli kutsuttu palvelemaan johtavana auktoriteettina toimivana seitsenkymmenenä, minulla oli tilaisuus keskustella muutaman minuutin ajan presidentti Russell M. Nelsonin kanssa. Se oli odottamaton kohtaaminen ruokalassa, ja hän oli hyvin ystävällinen kutsuessaan vanhin S. Mark Palmerin ja minut istumaan ja nauttimaan lounasta hänen kanssaan.

”Mistä me puhumme lounaalla profeetan kanssa?” oli ajatus, joka tuli mieleeni. Niinpä päätin kysyä presidentti Nelsonilta, oliko hänellä mitään neuvoa tai opastusta minulle, koska olin vasta aloittamassa tehtävässäni. Hänen vastauksensa oli hyvin yksinkertainen ja suora. Hän katsoi minua ja sanoi: ”Vanhin Schmeil, sinut on kutsuttu siksi, mitä sinusta voi tulla.” Tämän kokemuksen jälkeen aloin pohtia, millaiseksi Herra haluaa minun tulevan. Kun mietin tätä, käsitin, että Hän haluaa minun tulevan paremmaksi aviomieheksi, isäksi ja pojaksi sekä paremmaksi palvelijaksi. Sitten ymmärsin, että kaikki tämä voi toteutua, kun pyrin tulemaan paremmaksi Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi.

Viime yleiskonferenssissa presidentti Nelson sanoi: ”Minkä tahansa tekeminen hyvin vaatii ponnistelua. Jeesuksen Kristuksen todelliseksi opetuslapseksi tuleminen ei ole poikkeus.”1 Presidentti Nelson kutsuu meitä tekemään lujasti työtä tullaksemme paremmiksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Hän sanoi meille, että tullaksemme enemmän Vapahtajan kaltaisiksi meidän pitää vahvistaa uskoamme muun muassa pyytämällä, toimimalla ja tutkimalla.

1. Pyydä

Hän sanoi: ”Pyydä apua taivaalliselta Isältäsi Jeesuksen Kristuksen nimessä.”2 Pyytäminen rukouksessa on yksi avain sen tietämiseen, kuinka tulla paremmaksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi.

Kun Jeesuksen Kristuksen palvelutehtävä nefiläisten keskuudessa Amerikan mantereella oli päättymässä, Hän nousi taivaaseen. Myöhemmin Hänen opetuslapsensa kokoontuivat yhteen ”[yhtyneinä] voimalliseen rukoukseen ja paastoon. Ja Jeesus näyttäytyi heille jälleen, sillä he rukoilivat Isää hänen nimessään.”3 Miksi Jeesus näyttäytyi jälleen opetuslapsilleen? Koska he rukoilivat – he pyysivät.

Sitten Hän jatkoi:

”Ja nyt minä menen Isän luokse. Ja totisesti minä sanon teille: Mitä tahansa te pyydättekin Isältä minun nimessäni, se annetaan teille.

Sen tähden pyytäkää, niin te saatte; kolkuttakaa, niin teille avataan; sillä pyytävä saa, ja sille, joka kolkuttaa, avataan.”4

Meidän pitää pyytää uskossa tietääksemme Herran tahdon ja hyväksyä se, että Herra tietää, mikä on meille parempi.

2. Toimi

Toimiminen on toinen välttämätön avain siihen, että tulee paremmaksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi. Kun me toimimme, Hän opastaa ja ohjaa meitä matkan varrella. Olen varma, että Nefi etsi Herralta johdatusta tietääkseen, kuinka saada pronssilevyt Labanilta, ja kuitenkin hän ja hänen veljensä yrittivät kaksi kertaa tuloksetta. Mutta he toimivat, ja Herra ohjasi heitä matkan varrella. Viimein Nefi onnistui kolmannella kerralla. Nefi muisteli: ”Henki johdatti minua edeltä käsin tietämättäni, mitä minun pitäisi tehdä.”5

Näin Herra toimii, kun ponnistelemme ja toimimme – silloinkin, kun meillä ei ole selkeää ymmärrystä siitä, mitä pitää tehdä. Herra kertoi Nefille, mitä tehdä: mene hakemaan levyt. Mutta Hän ei kertonut Nefille, kuinka se tehdään. Hän jätti Nefin tehtäväksi ottaa siitä selvää ja tavoitella Herralta apua – ja näin Herra usein toimii meidän elämässämme. Kun me toimimme uskossa, niin Herra opastaa ja ohjaa meitä.

3. Tutki

Kolmannessa Nefissä opetuslapset mainitsivat Vapahtajalle, että kansan keskuudessa oli kiistoja kirkon nimestä. Vastauksena Vapahtaja opetti erään tärkeän periaatteen kysyessään: ”Eivätkö he ole lukeneet kirjoituksia?”6 Tutkiminen on siis vielä yksi välttämätön avain siihen, että tulee paremmaksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi. Rukoileminen ja pyhien kirjoitusten tutkiminen kulkevat käsi kädessä. Ne toimivat yhdessä meidän hyväksemme. Tämä on menetelmä, jonka Herra on säätänyt. ”Kestitkää itseänne Kristuksen sanoilla, sillä katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä.”7

Vapahtaja opetti myös, että meidän tulee paitsi tutkia pyhiä kirjoituksia myös opettaa niiden pohjalta, kuten Hän osoitti nefiläisille: ”Ja nyt tapahtui, että kun Jeesus oli selittänyt kaikki heidän kirjoittamansa kirjoitukset yhdessä, hän käski heidän opettaa niitä asioita, joita hän oli heille selittänyt.”8

Tämä on yksi niistä syistä, joiden vuoksi Nefin oli niin tärkeää mennä takaisin hakemaan pronssilevyt: hänen perheensä tarvitsi pyhiä kirjoituksia paitsi auttamaan heitä matkaamaan luvattuun maahan myös auttamaan heitä opettamaan lapsiaan. Meidänkin täytyy tavoitella johdatusta pyhistä kirjoituksista matkallemme, ja meidän täytyy opettaa niiden pohjalta kodeissamme ja kirkon tehtävissämme.

4. Toimi, jotta tulet paremmaksi

Monesti vastaukset rukoukseen eivät tule heti. Mutta meillä täytyy olla uskoa jatkaa, toimia vanhurskaudessa ja olla sinnikkäitä kuten Nefi, kun hän pyrki saamaan pronssilevyt. Herra näyttää meille tietä vähän kerrallaan. Kun tutkimme pyhiä kirjoituksia, Herra antaa meille vastauksia tai tarvittavaa voimaa, jotta voimme selviytyä vielä yhdestä päivästä, vielä yhdestä viikosta ja yrittää vielä yhden kerran. Vanhin Richard G. Scott sanoi: ”Olkaa kiitollisia siitä, että Jumala antaa teidän toisinaan kamppailla pitkän aikaa ennen kuin se vastaus tulee. Se kasvattaa uskoanne ja kehittää luonnettanne.”9

Kun olen rukoillut ja tutkinut pyhiä kirjoituksia, Herra on aina antanut minulle voimaa toimia ja kestää vielä yhden päivän, vielä yhden viikon ja yrittää vielä yhden kerran. Monesti vastaukset eivät ole tulleet heti. Minulla on kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastattu, mutta jatkan pyytämistä ja tutkimista, ja olen iloinen siitä, että Herra antaa minulle edelleen voimaa toimia, kun odotan vastauksia.

Vanhin Scott sanoi myös: ”Kun kuljette ymmärryksenne rajoille epävarmuuden hämärään osoittaen uskoa, teidät johdatetaan löytämään ratkaisuja, joita ette saisi muulla tavoin.”10

Se, että meistä tulee parempia Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen seuraajia, on elinikäinen taival, ja me kaikki olemme eri vaiheissa etenemässä eri tahtia. Meidän täytyy pitää mielessä, ettei tämä ole kilpailu vaan me olemme täällä rakastamassa ja auttamassa toisiamme. Meidän pitää toimia, jotta Vapahtaja voi työskennellä meidän kanssamme meidän elämässämme.

Puhuessaan Sidney Rigdonille Herra sanoi seuraavaa: ”Minä olen katsellut sinua ja sinun tekojasi. Minä olen kuullut rukouksesi ja valmistanut sinua suurempaan työhön.”11 Todistan, että Herra kuulee rukouksemme ja vastaa niihin. Hän tuntee meidät. Hänellä on suuri työ meille jokaiselle. Rukoilemalla, tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja toimimalla me voimme avata taivaan siunaukset ja tulla paremmiksi Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen seuraajiksi.

Presidentti Dallin H. Oaks on opettanut, että ”viimeinen tuomio ei ole vain lopullinen arvio hyvistä ja pahoista teoistamme – kaikesta siitä, mitä olemme tehneet. Se on tekojemme ja ajatustemme lopullisen vaikutuksen tunnistamista – sitä, mitä meistä on tullut.”12

Olen kiitollinen profeetoista, näkijöistä ja ilmoituksensaajista. He ovat vartijoita tornissa. He näkevät sellaista, mitä me emme näe. Todistan, että heidän sanojensa avulla meistä voi tulla parempia Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen seuraajia ja voimme yltää parhaimpaamme. Todistan, että Kristus elää ja Hän tuntee meistä jokaisen henkilökohtaisesti. Tämä on Hänen kirkkonsa. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta