Yleiskonferenssi
Valmistautuminen Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Valmistautuminen Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen

Enemmän kuin koskaan aiemmin meitä vaaditaan kohtaamaan se todellisuus, että me olemme tulossa yhä lähemmäksi Jeesuksen Kristuksen toista tulemista.

Kuten Mormonin kirjaan on tallennettu, kuusi vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää Samuel, vanhurskas lamanilainen, profetoi Vapahtajamme syntymään liittyvistä merkeistä Nefin kansalle, josta oli siihen mennessä tullut suurelta osin luopioita1. Murheellista kyllä, useimmat nefiläiset torjuivat nuo merkit, koska ”ei [ollut] järkevää, että sellainen olento kuin Kristus tulisi”2.

Pyhän aikakirjan mukaan valitettavasti monet juutalaisetkaan eivät voineet hyväksyä sitä, että mies nimeltä Jeesus vähäpätöisestä Galilean maakunnasta olisi tosiaan kauan odotettu Messias.3 Jeesus, joka oli todellakin tullut täyttämään heprealaisten profeettojen esittämät monet profetiat, torjuttiin ja jopa ristiinnaulittiin, koska – kuten Mormonin kirjan profeetta Jaakob opetti – juutalaiset ”katsoivat ohi maalin”. Jaakob todisti, että tämän seurauksena ”Jumala on ottanut heiltä pois selkeytensä ja antanut heille monia asioita, joita he eivät voi ymmärtää, koska he sitä halusivat. Ja koska he sitä halusivat, Jumala on tehnyt sen, niin että he kompastuvat.”4

Niin oudolta kuin se saattaakin tuntua, ei millään opetuksella, ei millään ihmeellä eikä edes millään taivaallisen enkelin ilmestymisellä – kuten Laman ja Lemuel todistavat5 – näytä olevan vakuuttavaa voimaa saada joitakuita ihmisiä muuttamaan kulkusuuntaansa, näkemystään tai uskoaan siihen, että jokin on totta. Näin on etenkin silloin, kun opetukset tai ihmeet eivät käy yksiin henkilön ennakko-oikkujen, -toiveiden tai -käsitysten kanssa.

Verratkaapa hetki seuraavia kahta pyhien kirjoitusten kohtaa. Ensimmäisessä apostoli Paavali puhuu myöhemmistä ajoista kuvaillen ihmisten tapoja ja toisessa profeetta Alma osoittaa, kuinka Jumala tekee työtään ihmiskunnan keskuudessa. Ensin Paavalilta:

”Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat.

Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia,

rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia,

petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, – –

ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta.”6

Ja nyt Alman sanat hänen esittäessään yhden Jeesuksen Kristuksen evankeliumin perusperiaatteen: ”Nyt sinä saatat luulla, että tämä on minun järjettömyyttäni; mutta katso, minä sanon sinulle, että pienillä ja yksinkertaisilla asioilla saadaan aikaan suuria, ja pienet keinot saattavat monta kertaa viisaat ymmälle.”7

Me elämme nykymaailmassa, joka on täynnä suurenmoista tietoa ja suurta kyvykkyyttä. Nämä asiat peittävät kuitenkin liian usein sen epävakaan perustuksen, jolle ne on rakennettu. Niinpä ne eivät johda todelliseen totuuteen, eivät kohti Jumalaa eivätkä kohti voimaa, jolla saada ilmoitusta, hankkia hengellistä tietoa ja kasvattaa Jeesukseen Kristukseen kohdistuvaa uskoa, joka johtaa pelastukseen.8

Meitä muistutetaan syvällisesti Herramme sanoista Tuomaalle ja muille apostoleille Hänen sovitusuhriaan edeltävänä iltana: ”Jeesus vastasi: ’Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.’”9

Niitä meistä, joilla on silmät nähdä, korvat kuulla ja sydän tuntea, vaaditaan enemmän kuin koskaan aiemmin kohtaamaan se todellisuus, että me olemme tulossa yhä lähemmäksi Jeesuksen Kristuksen toista tulemista. On totta, että maan päällä olevia odottavat vielä suuret vaikeudet Hänen palatessaan, mutta tässä suhteessa uskollisten ei tarvitse pelätä.

Nyt lainaan hetken kirkon evankeliumiaiheista artikkelia, jonka otsikkona on ”Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen”:

”Kun Vapahtaja tulee takaisin, Hän tulee voimassa ja kirkkaudessa ottamaan maan valtakunnakseen. Hänen toisesta tulemisestaan alkaa tuhatvuotinen valtakunta.

Toinen tuleminen on pelottavaa, murheellista aikaa jumalattomille, mutta vanhurskaille se on rauhan päivä. Herra on julistanut:

’Sillä niitä, jotka ovat viisaita ja ovat ottaneet vastaan totuuden ja ovat ottaneet Pyhän Hengen oppaakseen eivätkä ole eksyneet – totisesti minä sanon teille, ettei heitä kaadeta maahan eikä heitetä tuleen, vaan he kestävät sen päivän.

Ja maa annetaan heille perinnöksi; ja he lisääntyvät ja vahvistuvat, ja heidän lapsensa varttuvat synnittä pelastukseen.

Sillä Herra on heidän keskellään, ja hänen kirkkautensa on heidän päällänsä, ja hän on heidän kuninkaansa ja lainsäätäjänsä.’ (OL 45:57–59.)”10

Valmistautuessamme Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen esitän uskollisille tärkeän, lohdullisen viestin, joka tulee Vanhan testamentin profeetta Aamokselta: ”Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille.”11

Tässä hengessä Herran profeetta maailmalle nykyaikana, presidentti Russell M. Nelson, on antanut meille äskettäin tämän innoittavan neuvon: ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on parannuksen evankeliumi! Vapahtajan sovituksen ansiosta Hänen evankeliuminsa tarjoaa kutsun jatkaa muuttumista, kasvamista ja puhtaaksi tulemista. Se on toivon, parantumisen ja edistymisen evankeliumi. Siten evankeliumi on ilon sanoma! Henkemme riemuitsee jokaisesta eteenpäin ottamastamme pienestä askeleesta.”12

Todistan varauksetta Jumalan todellisuudesta ja ihmeistä, joita tapahtuu päivittäin lukemattomien ihmisten elämässä – niin alhaisessa kuin ylhäisessäkin asemassa olevien. On totta, että monista pyhistä kokemuksista puhutaan harvoin, osittain niiden jumalallisen alkuperän sekä sen vuoksi, että jotkut, jotka eivät tiedä paremmasta, saattavat tehdä pilkkaa.

Tämän asian suhteen Moroni, Mormonin kirjan profeetoista viimeinen, muistuttaa meitä:

”Ja vielä minä puhun teille, jotka kiellätte Jumalan ilmoitukset ja sanotte, että ne ovat lakanneet, ettei ole ilmoituksia eikä profetioita eikä lahjoja eikä parantamista eikä kielillä puhumista ja kielten tulkitsemista;

katso, minä sanon teille: Se, joka nämä asiat kieltää, ei tunne Kristuksen evankeliumia; eli hän ei ole lukenut kirjoituksia, ja jos on, hän ei ymmärrä niitä.

Sillä emmekö me lue, että Jumala on sama eilen, tänään ja ikuisesti eikä hänessä ole vaihtelevaisuutta eikä muuttumisen häivää?”13

Päätän puheeni profeetta Joseph Smithin todella innoittavaan profeetalliseen julistukseen, jonka hän esitti palvelutehtävänsä lähestyessä loppuaan, kun hän odotti Jeesuksen Kristuksen toista tulemista: ”Emmekö me jatkaisi näin suuressa asiassa? Kulkekaa eteenpäin älkääkä taaksepäin. Rohkeutta, veljet [ja saanen lisätä, sisaret]; ja eteenpäin, eteenpäin voittoon! Riemuitkoot sydämenne ja iloitkoot ylenpalttisesti.”14 Tähän lisään oman todistukseni. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta