Yleiskonferenssi
”Rakastatko sinä minua enemmän kuin [näitä]?”
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


”Rakastatko sinä minua enemmän kuin [näitä]?”

Mitä asioita voitte tehdä omassa elämässänne osoittaaksenne, että rakastatte ensisijaisesti Herraa?

Marraskuussa 2019 ystäväni ja minä kävimme Pyhässä maassa. Siellä ollessamme tarkastelimme ja tutkimme Jeesuksen Kristuksen elämästä kertovia pyhien kirjoitusten kohtia. Eräänä aamuna seisoimme Galileanjärven luoteisrannalla paikassa, jossa Jeesus kenties tapasi opetuslapsensa ylösnousemuksensa jälkeen.

Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kuten kerrotaan luvussa Joh. 21, Pietari ja muut opetuslapset kalastivat koko yön tuloksetta.1 Aamulla he näkivät rannalla seisovan miehen, joka käski heitä heittämään verkkonsa veneen toiselle puolelle. Heidän hämmästyksekseen verkko täyttyi ihmeellisellä tavalla.2

He ymmärsivät heti, että mies oli Herra, ja kiirehtivät tervehtimään Häntä.

Kun he vetivät kalojen täyttämän verkon rantaan, Jeesus sanoi: ”Tulkaa syömään.”3 Johannes kertoo, että ”kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: ’Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin [näitä]?’”4

Kun seisoin tuolla samalla rannalla, tajusin, että Vapahtajan kysymys oli yksi tärkeimmistä kysymyksistä, minkä Hän saattaa jonakin päivänä esittää minulle. Voin melkein kuulla Hänen äänensä kysyvän: ”Russell, rakastatko sinä minua enemmän kuin näitä?”

Mietittekö, mihin Jeesus viittasi, kun Hän kysyi Pietarilta: ”Rakastatko sinä minua enemmän kuin [näitä]?”

Kun suhteutamme tämän kysymyksen itseemme nykypäivänä, Herra kenties kysyy meiltä, kuinka kiireisiä me olemme ja mitkä monet myönteiset ja kielteiset vaikutteet kilpailevat huomiostamme ja ajastamme. Hän kenties kysyy meiltä jokaiselta, rakastammeko me Häntä enemmän kuin sitä, mikä on tästä maailmasta. Tämä on kenties kysymys siitä, mitä me todella arvostamme elämässä, ketä me seuraamme ja miten suhtaudumme suhteisiimme perheenjäseniin ja lähimmäisiin. Tai ehkä Hän kysyy, mikä todella tuo meille iloa ja onnea.

Tuovatko tämän maailman asiat meille sitä iloa, onnea ja rauhaa, jota Vapahtaja tarjosi opetuslapsilleen ja jota Hän tarjoaa meille? Vain Hän voi tuoda meille todellista iloa, onnea ja rauhaa, kun rakastamme Häntä ja noudatamme Hänen opetuksiaan.

Kuinka me vastaisimme kysymykseen ”Rakastatko sinä minua enemmän kuin [näitä]?”

Kun huomaamme tämän kysymyksen täydellisemmän merkityksen, meistä voi tulla parempia perheenjäseniä, naapureita, kansalaisia, kirkon jäseniä sekä Jumalan poikia ja tyttäriä.

Tähän ikään mennessä olen osallistunut moniin hautajaisiin. Olen varma, että monet teistä ovat huomanneet saman kuin minä. Kun kunnioitetaan edesmenneen perheenjäsenen tai ystävän elämää, puhuja harvoin puhuu henkilön kodin koosta, autojen lukumäärästä tai pankkitilien saldoista. Hän ei yleensä puhu sosiaalisen median julkaisuista. Useimmissa hautajaisissa, joihin olen osallistunut, puhujat keskittyvät omaisensa ihmissuhteisiin, muiden palvelemiseen, elämän opetuksiin ja kokemuksiin sekä heidän rakkauteensa Jeesusta Kristusta kohtaan.

Älkää ymmärtäkö minua väärin. En tarkoita, että hieno koti tai hieno auto on väärin tai että sosiaalisen median käyttäminen on huono asia. Tarkoitan sitä, että loppujen lopuksi niillä asioilla on hyvin vähän merkitystä verrattuna Vapahtajan rakastamiseen.

Kun rakastamme ja seuraamme Häntä, me uskomme Häneen. Me teemme parannusta. Me noudatamme Hänen esimerkkiään, menemme kasteelle ja otamme vastaan Pyhän Hengen. Me kestämme loppuun asti ja pysymme liittopolulla. Me annamme anteeksi perheenjäsenille ja naapureille päästämällä irti kaunasta, jota saatamme kantaa. Me pyrimme vilpittömästi pitämään Jumalan käskyt. Me pyrimme olemaan kuuliaisia. Me solmimme liittoja ja pidämme ne. Me kunnioitamme isäämme ja äitiämme. Me jätämme syrjään kielteiset maailmalliset vaikutteet. Me valmistaudumme Hänen toiseen tulemiseensa.

Asiakirjassa ”Elävä Kristus – apostolien todistus” sanotaan: ”Jonakin päivänä [Jeesus] palaa maan päälle. – – Hän on hallitseva kuninkaiden Kuninkaana ja vallitseva herrojen Herrana, ja Hänen edessään jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa ja palveleva Häntä. Jokainen meistä on seisova Hänen tuomittavanaan tekojensa ja sydämensä halujen mukaan.”5

Yhtenä niistä apostoleista, jotka ovat allekirjoittaneet asiakirjan ”Elävä Kristus”, voin sanoa, että tieto siitä, että Jeesus ”on maailman valkeus, elämä ja toivo”6, antaa minulle suuremman halun rakastaa Häntä enemmän joka päivä.

Todistan, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus elävät. Todistan, että He rakastavat meitä. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.”7 Pyhissä kirjoituksissa opetetaan myös, että Jeesus ”on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi oman henkensä, jotta kaikista, jotka uskovat, tulisi Jumalan lapsia”8.

Taivaallinen Isä on rakastanut meitä niin paljon, että Hän valmisti pelastussuunnitelmansa, jonka keskeisenä hahmona on Vapahtaja. Ja Jeesus on rakastanut meitä niin paljon, että kun taivaallinen Isä suuressa taivaan neuvostossa kysyi: ”Kenet minä lähetän?”, Jeesus, joka oli Isän kaikkien henkilasten esikoinen, vastasi: ”Tässä olen, lähetä minut.”9 Hän sanoi Isälle: ”Isä, sinun tahtosi tapahtukoon, ja kunnia olkoon sinun ikuisesti.”10 Jeesus tarjoutui vapaaehtoisena meidän Vapahtajaksemme ja Lunastajaksemme, jotta me voisimme tulla Heidän kaltaisikseen ja palata Heidän luokseen.

Näissä kahdessa pyhien kirjoitusten kohdassa opetetaan myös, että palataksemme Heidän luokseen meidän täytyy uskoa. Meidän täytyy uskoa Jeesukseen ja Jumalan onnensuunnitelmaan. Uskominen on sitä, että rakastamme ja seuraamme Vapahtajaamme ja pidämme käskyt jopa koettelemusten ja kiistojen keskellä.

Nykyajan maailma on levoton. On pettymyksiä, erimielisyyksiä, ahdistusta ja häiriötekijöitä.

Puhuessaan vuonna 2017 presidentti Dallin H. Oaks huomautti seuraavaa: ”Nämä ovat haasteellisia aikoja, täynnä suuria huolia: sotia ja sotahuhuja, mahdollisia tartuntatautiepidemioita, kuivuutta, tulvia ja ilmaston lämpenemistä.”11

Me emme saa menettää rakkauttamme Jeesusta kohtaan ja Häneen kohdistuvaa toivoamme, vaikka kohtaisimme ilmeisen ylivoimaisia haasteita. Taivaallinen Isä ja Jeesus eivät koskaan unohda meitä. He rakastavat meitä.

Viime lokakuussa presidentti Russell M. Nelson opetti meille, miten tärkeää on asettaa taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ensimmäiselle sijalle elämässämme. Presidentti Nelson opetti meille, että yksi sanan Israel merkityksistä on ”anna Jumalan vallita”12.

Hän esitti meille jokaiselle nämä kysymykset: ”Haluatko sinä antaa Jumalan vallita elämässäsi? Haluatko sinä antaa Jumalan olla tärkein vaikuttaja elämässäsi? Annatko sinä Hänen sanojensa, Hänen käskyjensä ja Hänen liittojensa vaikuttaa siihen, mitä teet joka päivä? Annatko sinä Hänen äänensä olla kaikkia muita ääniä tärkeämpi? Haluatko sinä antaa sen, mitä Hän haluaakin sinun tekevän, mennä kaikkien muiden päämäärien edelle? Haluatko sinä antaa oman tahtosi sulautua Hänen tahtoonsa?”13

Meidän tulee aina muistaa, että todellinen onnellisuutemme riippuu suhteestamme Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen ja toisiimme.

Yksi tapa osoittaa rakkauttamme on liittyä perheen, ystävien ja naapurien kanssa tekemään pieniä asioita palvellaksemme paremmin toisiamme. Tehkää sellaista, mikä tekee tästä maailmasta paremman paikan.

Mitä asioita te voitte tehdä omassa elämässänne osoittaaksenne, että rakastatte ensisijaisesti Herraa?

Kun keskitymme rakastamaan lähimmäisiämme, kuten Hän rakastaa heitä, me alamme todella rakastaa lähellämme olevia.14

Kysyn jälleen, kuinka vastaisitte Vapahtajan kysymykseen: ”Rakastatko sinä minua enemmän kuin [näitä]?”

Kun mietitte tätä kysymystä, kuten minä olen miettinyt, rukoilen, että voitte vastata, kuten Pietari vastasi hyvin kauan sitten: ”Rakastan, Herra, – – sinä tiedät, että olet minulle rakas”15, ja että voitte sitten näyttää sen rakastamalla ja palvelemalla Jumalaa ja kaikkia lähellänne olevia.

Todistan, että meitä on siunattu Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla, joka ohjaa meitä siinä, miten elämme ja kohtelemme toisiamme. Hänessä me huomaamme, että jokainen Jumalan tytär ja poika on hyvin kallisarvoinen Hänelle.

Todistan, että Jeesus Kristus on meidän rakas Vapahtajamme. Hän on Jumalan ainosyntyinen Poika. Lausun tämän todistuksen nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Tulosta