Yleiskonferenssi
Anna Jumalan vallita
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Anna Jumalan vallita

Haluatko sinä antaa Jumalan vallita elämässäsi? Haluatko sinä antaa Jumalan olla tärkein vaikuttaja elämässäsi?

Rakkaat veljeni ja sisareni, miten kiitollinen olenkaan tämän konferenssin suurenmoisista puheista ja etuoikeudestani puhua nyt teille.

Niiden 36 vuoden ajan, jotka olen ollut apostoli, Israelin kokoamisen oppi on kiinnittänyt huomioni.1 Kaikki sitä koskeva on kiehtonut minua, kuten Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin nimet2, heidän elämänsä ja vaimonsa, liitto, jonka Jumala teki heidän kanssaan ja jonka Hän laajensi heidän sukulinjansa kautta3, kahdentoista heimon hajaantuminen sekä lukuisat profetiat kokoamisesta meidän aikanamme.

Olen tutkinut kokoamista, rukoillut siitä, kestinnyt itseäni jokaisella siihen liittyvällä pyhien kirjoitusten kohdalla sekä pyytänyt Herraa lisäämään ymmärrystäni.

Kuvitelkaa siis riemuani, kun minut äskettäin johdatettiin uuden oivalluksen ääreen. Kahden heprean tutkijan avulla opin, että yksi hepreankielisen sanan Israel merkityksistä on ”anna Jumalan vallita”4. Siten nimi Israel itsessään tarkoittaa henkilöä, joka haluaa antaa Jumalan vallita hänen elämässään. Tämä käsitys innoittaa sieluani!

Sana haluta on ratkaisevan tärkeä tässä sanan Israel tulkinnassa.5 Meillä kaikilla on tahdonvapaus. Voimme valita sen, että kuulumme Israeliin tai emme. Voimme valita sen, että annamme Jumalan vallita elämässämme tai emme. Voimme valita sen, että annamme Jumalan olla voimallisin vaikuttaja elämässämme tai emme.

Muistelkaamme hetken aikaa erästä ratkaisevaa käännekohtaa Abrahamin pojanpojan Jaakobin elämässä. Paikassa, jolle Jaakob antoi nimen Penuel (joka tarkoittaa ’Jumalan kasvot’)6, Jaakob paini vakavan haasteen kanssa. Hänen tahdonvapauttaan koeteltiin. Tämän painin kautta Jaakob todisti, mikä hänelle oli tärkeintä. Hän osoitti haluavansa antaa Jumalan vallita hänen elämässään. Vastauksena Jumala muutti Jaakobin nimen Israeliksi7, joka tarkoittaa ’anna Jumalan vallita’. Sitten Jumala lupasi Israelille, että kaikki siunaukset, jotka oli julistettu Abrahamin pään päälle, olisivat myös hänen.8

Valitettavasti Israelin jälkeläiset rikkoivat Jumalan kanssa tekemänsä liitot. He kivittivät profeettoja eivätkä he halunneet antaa Jumalan vallita heidän elämässään. Sen jälkeen Jumala hajotti heidät eri puolille maailmaa.9 Armollisesti Hän lupasi myöhemmin koota heidät, kuten Jesaja kertoi: ”Hetkeksi minä sinut [Israel] jätin, mutta suuressa rakkaudessani minä nyt haen sinut takaisin.”10

Kun pidämme mielessä nimen Israel hepreankielisen määritelmän, me huomaamme, että Israelin kokoaminen saa lisämerkityksen. Herra kokoaa ne, jotka haluavat antaa Jumalan vallita heidän elämässään. Herra kokoaa ne, jotka haluavat valita sen, että antavat Jumalan olla tärkeimpänä vaikuttajana elämässään.

Vuosisatojen ajan profeetat ovat ennustaneet tätä kokoamista11, ja se on tapahtumassa juuri nyt! Se on välttämätön johdanto Herran toiselle tulemiselle ja kaikkein tärkeintä työtä maailmassa!

Tämä tuhatvuotista valtakuntaa edeltävä kokoaminen on yksilöllinen kertomus miljoonien ihmisten uskon kasvusta ja hengellisestä rohkeudesta. Ja meitä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä eli ”myöhempien aikojen liitto-Israelia”12 on kehotettu auttamaan Herraa tässä tärkeässä työssä13.

Kun puhumme Israelin kokoamisesta verhon kummallakin puolella, me tarkoitamme tietenkin lähetystyötä sekä temppeli- ja sukututkimustyötä. Me tarkoitamme myös uskon ja todistuksen vahvistamista niiden sydämessä, joiden kanssa elämme, työskentelemme ja palvelemme. Aina kun me teemme mitä tahansa, mikä auttaa ketä tahansa – kummalla puolen verhoa tahansa – solmimaan liittoja Jumalan kanssa ja pitämään ne, me autamme Israelin kokoamisessa.

Jokin aika sitten yhden tyttärenpoikamme vaimolla oli hengellisesti vaikeaa. Käytän hänestä nimeä ”Jill”. Paastosta, rukouksista ja pappeuden siunauksista huolimatta Jillin isä oli kuolemaisillaan. Jill oli täynnä pelkoa siitä, että hän menettäisi sekä isänsä että todistuksensa.

Myöhään eräänä iltana vaimoni, sisar Wendy Nelson, kertoi minulle Jillin tilanteesta. Seuraavana aamuna Wendy tunsi innoitusta kertoa Jillille, että vastaukseni hänen hengelliseen kamppailuunsa oli yksi sana! Se sana oli likinäköinen.

Myöhemmin Jill myönsi Wendylle, että alun perin vastaukseni oli saanut hänet musertumaan. Jill kertoi: ”Toivoin, että isoisä lupaisi minulle isäni osalta ihmeen. En millään ymmärtänyt, miksi hän oli tuntenut tarvetta sanoa juuri sanan likinäköinen.”

Kun Jillin isä menehtyi, sana likinäköinen palasi jatkuvasti Jillin mieleen. Hän avasi sydämensä ymmärtämään entistä syvällisemmin, että likinäköinen tarkoittaa myös ’lyhytnäköistä’. Ja hänen ajattelutapansa alkoi muuttua. Sitten Jill sanoi: ”Sana likinäköinen sai minut pysähtymään, ajattelemaan ja parantumaan. Tämä sana täyttää minut nyt rauhalla. Se muistuttaa minua laajentamaan näkemystäni ja tavoittelemaan sitä, mikä on iankaikkista. Se muistuttaa minua siitä, että on olemassa jumalallinen suunnitelma ja että isäni elää yhä ja rakastaa minua ja huolehtii minusta. Sana likinäköinen on johdattanut minut Jumalan luo.”

Olen hyvin ylpeä kallisarvoisesta tyttärenpoikani vaimosta. Tänä sydäntä raastavana aikana elämässään rakas Jill oppii hyväksymään Jumalan tahdon isänsä kohdalla ja näkemään oman elämänsä iankaikkisesta näkökulmasta. Valitsemalla sen, että hän antaa Jumalan vallita, hän löytää rauhaa.

Jos vain annamme, on monia tapoja, joilla tämä heprean kieleen perustuva tulkinta nimestä Israel voi auttaa meitä. Kuvitelkaa, kuinka rukouksemme lähetyssaarnaajiemme puolesta – ja omien ponnistelujemme puolesta Israelin kokoamiseksi – voisivat muuttua tämä käsitys mielessämme. Rukoilemme usein, että meitä ja lähetyssaarnaajia johdatettaisiin niiden luo, jotka ovat valmiita vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin totuudet. Keidenhän luo meitä ohjataan, kun pyydämme, että löydämme niitä, jotka haluavat antaa Jumalan vallita heidän elämässään?

Meitä saatetaan ohjata henkilön luo, joka ei ole koskaan uskonut Jumalaan tai Jeesukseen Kristukseen mutta joka nyt kaipaa tietoa Heistä ja Heidän onnensuunnitelmastaan. Toiset ovat saattaneet ”syntyä liitossa”14 mutta ovat sittemmin kulkeneet harhaan liittopolulta. He saattavat olla nyt valmiita tekemään parannuksen, palaamaan ja antamaan Jumalan vallita. Voimme auttaa heitä ottamalla heidät vastaan avosylin ja avoimin sydämin. Ja jotkut, joiden luo meitä kenties ohjataan, ovat saattaneet aina tuntea, että heidän elämästään puuttuu jotakin. Hekin kaipaavat sitä eheyttä ja iloa, joka tulee niille, jotka haluavat antaa Jumalan vallita heidän elämässään.

Evankeliumin nuotta hajallaan olevan Israelin kokoamiseksi on laaja. Siinä on tilaa jokaiselle, joka ottaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin vastaan täysin. Jokaisesta käännynnäisestä tulee yksi Jumalan liittolapsista15 olipa se sitten syntymän tai adoption kautta. Jokaisesta tulee täysivaltainen perillinen kaikkeen siihen, mitä Jumala on luvannut Israelin uskollisille lapsille!16

Meillä jokaisella on jumalallisia mahdollisuuksia, koska jokainen on Jumalan lapsi. Jokainen on yhdenvertainen Hänen silmissään. Tämän totuuden merkitys on syvällinen. Veljet ja sisaret, pyydän, että kuuntelette tarkasti, mitä aion sanoa. Jumala ei rakasta yhtä etnistä ryhmää enemmän kuin muita. Hänen oppinsa tästä asiasta on selkeä. Hän kutsuu kaikkia tulemaan luokseen, mustia ja valkoisia, orjia ja vapaita, miehiä ja naisia.17

Vakuutan teille, että asemaanne Jumalan edessä ei määritä ihonne väri. Suosio tai epäsuosio Jumalan edessä riippuu teidän omistautumisestanne Jumalaa ja Hänen käskyjään kohtaan eikä ihonne väristä.

Suren sitä, että mustat veljemme ja sisaremme eri puolilla maailmaa joutuvat kestämään rasismin ja ennakkoluulojen aiheuttamaa tuskaa. Tänä päivänä kutsun jäseniämme kaikkialla olemaan esimerkkinä ja hylkäämään ennakkoluuloiset asenteet ja teot. Pyydän teitä edistämään kunnioitusta kaikkia Jumalan lapsia kohtaan.

Kysymys meille jokaiselle, etnisestä taustasta riippumatta, on sama. Haluatko sinä antaa Jumalan vallita elämässäsi? Haluatko sinä antaa Jumalan olla tärkein vaikuttaja elämässäsi? Annatko sinä Hänen sanojensa, Hänen käskyjensä ja Hänen liittojensa vaikuttaa siihen, mitä teet joka päivä? Annatko sinä Hänen äänensä olla kaikkia muita ääniä tärkeämpi? Haluatko sinä antaa sen, mitä Hän haluaakin sinun tekevän, mennä kaikkien muiden päämäärien edelle? Haluatko sinä antaa oman tahtosi sulautua Hänen tahtoonsa?18

Mieti, miten tällainen halukkuus siunaisi sinua. Jos olet naimaton ja etsit iankaikkista kumppania, niin sinun halusi kuulua Israeliin auttaa sinua päättämään, kenen kanssa seurustelet ja miten.

Jos olet naimisissa ja kumppanisi on rikkonut liittonsa, niin sinun halusi antaa Jumalan vallita elämässäsi sallii Jumalan kanssa tekemiesi liittojen pysyä voimassa. Vapahtaja parantaa särkyneen sydämesi. Taivaat avautuvat, kun pyrit saamaan selville, kuinka kulkea eteenpäin. Sinun ei tarvitse harhailla tai ihmetellä.

Jos sinulla on vilpittömiä kysymyksiä koskien evankeliumia tai kirkkoa, niin kun teet valinnan antaa Jumalan vallita, sinut johdatetaan löytämään ja ymmärtämään ehdottomia, iankaikkisia totuuksia, jotka ohjaavat elämääsi ja auttavat sinua pysymään lujasti liittopolulla.

Kun kohtaat kiusauksia – vaikka kiusaus tulisi silloin, kun olet uupunut tai koet olevasi yksin tai väärin ymmärretty – kuvittele, millaista rohkeutta voit saada, kun teet valinnan antaa Jumalan vallita elämässäsi ja kun pyydät Häntä vahvistamaan sinua.

Kun suurimpana halunasi on antaa Jumalan vallita, kuulua Israeliin, monista valinnoista tulee helpompia. Hyvin monista ongelmista tulee vähäpätöisiä! Tiedät, millainen ulkoinen olemus on sinulle sopivin. Tiedät, mitä katsoa ja lukea, missä viettää aikaasi ja keiden kanssa olla tekemisissä. Tiedät, mitä haluat saavuttaa. Tiedät, millaiseksi ihmiseksi haluat todella tulla.

Rakkaat veljeni ja sisareni, siihen, että antaa Jumalan vallita, vaaditaan sekä uskoa että rohkeutta. Siihen, että tekee parannusta ja riisuu päältään luonnollisen ihmisen Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla, vaaditaan hellittämätöntä, ankaraa hengellistä työtä.19 Siihen, että omaksuu henkilökohtaisia tapoja tutkia evankeliumia, oppii lisää taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta sekä tavoittelee henkilökohtaista ilmoitusta ja toimii sen mukaisesti, vaaditaan jatkuvia päivittäisiä ponnisteluja.

Näinä vaikeina aikoina, joista apostoli Paavali profetoi20, Saatana ei enää edes yritä piilotella hyökkäyksiään Jumalan suunnitelmaa vastaan. Korostunutta pahuutta on yltäkyllin. Sen vuoksi ainoa keino selviytyä hengellisesti on tehdä päätös antaa Jumalan vallita elämässämme, oppia kuulemaan Hänen ääntään ja käyttää tarmomme auttaaksemme Israelin kokoamisessa.

Entä mitä Herra ajattelee ihmisistä, jotka antavat Jumalan vallita? Nefi tiivisti asian hyvin: ”[Herra] rakastaa niitä, jotka haluavat pitää häntä Jumalanaan. Katso, hän rakasti meidän isiämme, ja hän teki heidän kanssaan liiton, niin, nimittäin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa; ja hän [muistaa] liitot, jotka hän [on] tehnyt.”21

Entä mitä Herra on halukas tekemään Israelin hyväksi? Herra on luvannut, että Hän taistelee meidän taistelumme ja meidän lastemme taistelut ja meidän lastemme lasten taistelut aina kolmanteen ja neljänteen sukupolveen!22

Kun tutkitte pyhiä kirjoituksianne seuraavan puolen vuoden aikana, kannustan teitä laatimaan luettelon kaikesta, mitä Herra on luvannut tehdä liitto-Israelin hyväksi. Luulen, että tulette hämmästymään! Pohtikaa näitä lupauksia. Puhukaa niistä perheenne ja ystävienne kanssa. Sitten eläkää ja katsokaa, kuinka nämä lupaukset täyttyvät teidän omassa elämässänne.

Rakkaat veljeni ja sisareni, kun teette valinnan antaa Jumalan vallita elämässänne, te tulette itse kokemaan, että meidän Jumalamme on ”ihmeiden Jumala”23. Kansana me olemme Hänen liiton lapsiaan ja meitä kutsutaan Hänen nimellään. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Olen puhunut Israelista ainakin 378:ssa niistä yli 800 puheesta, jotka olen pitänyt niiden 36 vuoden aikana, jotka olen ollut apostoli.

 2. Heprean kielellä Abram on ylhäinen nimi, joka tarkoittaa ’korotettu isä’. Mutta kun Jumala muutti nimen muotoon Abraham, nimi sai vielä suuremman merkityksen tarkoittaen ’kansojen paljouden isä’. Todellakin Abrahamista oli määrä tulla ”kansojen paljouden isä”. (Ks. 1. Moos. 17:5; Neh. 9:7.)

 3. Herra Jumala Jehova teki Abrahamin kanssa liiton, että maailman Vapahtaja syntyisi Abrahamin jälkeläisen kautta, tietyt maat olisivat perintömaita ja kaikkia kansakuntia siunattaisiin Abrahamin jälkeläisten kautta (ks. PKO, ”Abrahamin liitto”).

 4. Ks. Bible Dictionary, ”Israel”.

 5. Nimi Israel esiintyy pyhissä kirjoituksissa yli tuhat kertaa. Se voi viitata Jaakobin (Israelin) 12 pojan sekä tyttärien perheeseen (ks. 1. Moos. 35:23–26; 46:7). Nykyään se voi tarkoittaa maantieteellistä paikkaa maapallolla. Mutta opillisesti sitä käytetään tarkoittamaan ihmisiä, jotka haluavat antaa Jumalan vallita heidän elämässään.

 6. Ks. 1. Moos. 32:30.–31

 7. Ks. 1. Moos. 32:29.

 8. Ks. 1. Moos. 35:11–12.

 9. Tutki aihetta lisää katsomalla PKO, ”Israelin hajottaminen”.

 10. Jes. 54:7.

 11. Ks. Jes. 11:11–12; 2. Nefi 21:11–12; Moosia 15:11.

 12. Ks. Encyclopedia of Mormonism, 1992, ”Covenant Israel, Latter-Day”, osa 1, s. 330–331.

 13. Kun osallistumme Israelin kokoamiseen, Herralla on suurenmoinen tapa kuvailla niitä, joita kootaan. Hän puhuu meistä yhdessä nimittäen meitä omaksi kansakseen (2. Moos. 19:5; Ps. 135:4; Mal. 3:17), jalokivikseen (OL 101:3) ja pyhäksi kansaksi (2. Moos. 19:6; ks. myös 5. Moos. 14:2; 26:18).

 14. Tämä ilmaus tarkoittaa liittoa, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa sanoen: ”Sinun jälkeläisissäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat” (3. Nefi 20:27). ”Syntyä liitossa” tarkoittaa sitä, että ennen henkilön syntymää hänen äitinsä ja isänsä on sinetöity temppelissä.

 15. Tämän lupauksen Jumala opetti Abrahamille: ”Kaikkia, jotka ottavat vastaan tämän evankeliumin, kutsutaan sinun nimesi mukaan, ja heidät luetaan sinun jälkeläisiisi, ja he nousevat ja siunaavat sinua isänänsä” (Abr. 2:10; ks. myös Room. 8:14–17; Gal. 3:26–29).

 16. Jokainen uskollinen jäsen voi pyytää patriarkallisen siunauksen. Pyhän Hengen innoituksella patriarkka julistaa kyseisen henkilön sukulinjan Israelin huoneessa. Tuo julistus ei ole välttämättä lausunto hänen rodustaan, kansallisuudestaan tai geneettisestä rakenteestaan. Ennemminkin mainittu sukulinja kertoo, minkä Israelin heimon kautta henkilö tulee saamaan siunauksensa.

 17. Ks. 2. Nefi 26:33.

 18. Ks. Moosia 15:7. Israeliin kuuluminen ei ole hengellisesti heikoille. Jotta saamme kaikki siunaukset, joita Jumala on varannut Abrahamin jälkeläisille, voimme kukin odottaa joutuvamme omaan ainutlaatuiseen ”Abrahamin koetukseemme”. Jumala tulee koettelemaan meitä, kuten profeetta Joseph Smith opetti, repimällä meidän sydänjuuriamme. (Ks. John Taylorin muistelmia, julkaisussa Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 241.)

 19. Ks. Moosia 3:19.

 20. Ks. 2. Tim. 3:1–13.

 21. 1. Nefi 17:40, kursivointi lisätty.

 22. OL 98:37; ks. myös Ps. 31:24; Jes. 49:25; OL 105:14.

 23. Ks. Morm. 9:11.

Tulosta