Yleiskonferenssi
Temppeli ja hengellinen perustuksenne
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Temppeli ja hengellinen perustuksenne

Aina kun elämässänne tapahtuu jonkinlaisia mullistuksia, niin turvallisin paikka hengellisesti on elää temppeliliittojenne suojissa!

Rakkaat veljeni ja sisareni, olen kiitollinen siitä, että saan olla kanssanne tänä aamuna kertomassa sydämeni tuntemuksista.

Kuten tiedätte, olemme tekemässä suuria peruskorjauksia historialliseen Suolajärven temppeliin. Tässä monimutkaisessa hankkeessa muun muassa vahvistetaan merkittävällä tavalla rakennuksen alkuperäistä perustusta, joka on palvellut hyvin yli vuosisadan ajan. Mutta tämän temppelin täytyy kestää paljon kauemmin. Toukokuun loppupuolella tarkastelin tämän valtavan projektin etenemistä. Ajattelin, että teistä olisi mukava nähdä se, mitä vaimoni Wendy ja minä näimme. Luulen teidän ymmärtävän, miksi laulu ”Niin varma on perustus”1 on saanut meille uutta merkitystä.

Video Suolajärven temppelin peruskorjaustyömaalta: ”Tarkastelemme Suolajärven temppelin alkuperäistä perustusta. Seison alueella, joka oli puutarhahuoneen alapuolella. Kun tarkastelen sitä, millaisella ammattitaidolla tämä koko rakennus on tehty, ihailen sitä, mitä pioneerit saivat aikaan. Tunnen syvää kunnioitusta, kun ajattelen, että he rakensivat tämän suurenmoisen temppelin vain niillä työkaluilla ja menetelmillä, joita heillä oli käytettävissään yli sata vuotta sitten.

Jos kuitenkin tarkastelemme näiden monien vuosikymmenien jälkeen perustusta läheltä, huomaamme eroosion vaikutuksia, rakoja alkuperäisessä kivijalassa sekä lujuuden vaihtelua muurauksessa.

Nyt kun näen omin silmin, mitä nykyajan insinöörit, arkkitehdit ja rakennusasiantuntijat voivat tehdä vahvistaakseen tuota alkuperäistä perustusta, olen aivan ihmeissäni. Heidän työnsä on hämmästyttävää!

Minkä tahansa rakennuksen perustuksen – varsinkin tällaisen suuren – täytyy olla riittävän vahva ja luja kestämään maanjäristyksiä, korroosiota, kovia tuulia ja väistämätöntä painumista, joka vaikuttaa kaikkiin rakennuksiin. Nyt käynnissä oleva monimutkainen hanke tämän pyhän temppelin vahvistamiseksi lujittaa sen perustusta niin, että se voi kestää ja tulee kestämään ajan koetuksen.”

Teemme kaiken voitavamme antaaksemme tälle kunnioitettavalle temppelille – josta oli tullut yhä alttiimpi vaurioitumaan – perustuksen, joka tulee kestämään luonnonvoimat tuhatvuotiseen valtakuntaan saakka. Samalla tavoin meidän jokaisen on nyt aika ottaa käyttöön poikkeuksellisia toimia – kenties sellaisia, joihin emme ole koskaan aiemmin ryhtyneet – vahvistaaksemme henkilökohtaista hengellistä perustustamme. Ennennäkemättömät ajat vaativat ennennäkemättömiä toimia.

Rakkaat veljeni ja sisareni, nämä ovat myöhempiä aikoja. Jos te ja minä aiomme kestää tulevat vaarat ja paineet, on välttämätöntä, että meillä jokaisella on luja hengellinen perustus, joka on rakennettu Lunastajamme Jeesuksen Kristuksen kalliolle.2

Niinpä kysyn teiltä jokaiselta: Kuinka luja on sinun perustuksesi? Entä millaista vahvistusta sinun todistuksesi ja ymmärryksesi evankeliumista tarvitsee?

Temppeli on meidän uskomme ja hengellisen lujuutemme vahvistamisen keskiössä, koska Vapahtaja ja Hänen oppinsa ovat temppelin ydin. Kaikki, mitä temppelissä opetetaan opettamisen ja Hengen avulla, lisää ymmärrystämme Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen välttämättömät toimituksensa sitovat meidät Häneen pyhillä pappeuden liitoilla. Sitten kun pidämme liittomme, Hän suo meille Hänen parantavaa, vahvistavaa voimaansa.3 Ja voi, kuinka me tarvitsemmekaan Hänen voimaansa tulevina päivinä.

Meille on luvattu, että jos olemme valmiita, me emme pelkää.4 Tämän vakuutuksen vaikutukset tänä päivänä ovat syvällisiä. Herra on julistanut, että tämän päivän ennennäkemättömistä haasteista huolimatta niiden, jotka rakentavat perustuksensa Jeesuksen Kristuksen varaan ja ovat oppineet ammentamaan Hänen voimaansa, ei tarvitse alistua tälle aikakaudelle ominaisten huolten valtaan.

Temppelitoimitukset ja -liitot ovat ikivanhoja. Herra käski Aadamia ja Eevaa rukoilemaan, tekemään liittoja ja uhraamaan uhreja.5 Tosiaan ”aina kun Herralla on ollut maan päällä kansa, joka noudattaa Hänen sanaansa, se on saanut käskyn rakentaa temppeleitä”6. Pyhät kirjoitukset ovat täynnä viittauksia temppelin opetuksiin, vaatteisiin, sanamuotoihin ja muuhun.7 Kaikki, mihin me uskomme, ja jokainen lupaus, jonka Jumala on antanut liittokansalleen, yhdistyy temppelissä. Jokaisena aikana temppeli on tähdentänyt sitä kallisarvoista totuutta, että ne, jotka tekevät liittoja Jumalan kanssa ja pitävät ne, ovat liiton lapsia.

Näin me voimme Herran huoneessa tehdä Jumalan kanssa samat liitot kuin Abraham, Iisak ja Jaakob tekivät. Ja me voimme saada samat siunaukset!

Kuva
Kirtlandin ja Nauvoon temppelit

Temppelit ovat olleet osa tätä taloudenhoitokautta sen varhaisista ajoista lähtien.8 Elia antoi Joseph Smithille Kirtlandin temppelissä sinetöimisvaltuuden avaimet. Pappeuden täyteys palautettiin Nauvoon temppelissä.9

Marttyyrikuolemaansa asti Joseph Smith sai jatkuvasti ilmoituksia, jotka veivät eteenpäin endaumentin ja sinetöimistoimitusten palauttamista.10 Hän kuitenkin ymmärsi, että tarvitaan lisää hiomista. Annettuaan endaumentin Brigham Youngille toukokuussa 1842 Joseph sanoi Brighamille: ”Tätä ei ole järjestetty oikein, mutta olemme tehneet parhaamme niissä olosuhteissa, joihin meidät on asetettu, ja toivon, että otat tämän asiaksesi ja organisoit ja järjestät kaikki nämä seremoniat.”11

Profeetan kuoleman jälkeen presidentti Young valvoi Nauvoon temppelin valmistumista12 ja rakennutti myöhemmin temppeleitä Utahin territorioon. St. Georgen temppelin alakerrosten vihkimistilaisuudessa Brigham Young julisti tarmokkaasti sijaistyön kiireellisyyttä temppeleissä sanoessaan: ”Kun ajattelen tätä asiaa, haluan seitsemän ukkosen äänen herättävän kansan.”13

Siitä lähtien temppelitoimituksia on vähitellen hiottu. Presidentti Harold B. Lee selitti, miksi toiminta- ja menettelytavat ja jopa temppelitoimitusten suorittaminen muuttuvat edelleen Vapahtajan palautetussa kirkossa. Presidentti Lee sanoi: ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteet ovat jumalallisia. Kukaan ei muuta kirkon periaatteita ja [oppia] kuin yksin Herra ilmoituksen kautta. Mutta menetelmät muuttuvat, kun innoitettua ohjausta tulee niille, jotka johtavat tiettynä aikana.”14

Miettikää, kuinka sakramentin toimittaminen on muuttunut vuosien varrella. Varhaisina aikoina sakramenttivesi tarjottiin seurakunnalle yhdestä suuresta astiasta. Jokainen joi siitä. Nykyään käytämme yksittäisiä kertakäyttökuppeja. Menettelytapa on muuttunut, mutta liitot ovat pysyneet samoina.

Pohtikaa näitä kolmea totuutta:

 1. Palautus on prosessi, ei yksittäinen tapahtuma, ja se jatkuu, kunnes Herra tulee jälleen.

 2. Israelin kokoamisen perimmäinen tavoite15 on tuoda temppelin siunaukset Jumalan uskollisille lapsille.

 3. Kun pyrimme saavuttamaan tuon tavoitteen tehokkaammin, Herra ilmoittaa lisää oivalluksia. Jatkuva palautus tarvitsee jatkuvaa ilmoitusta.

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat useasti kysyneet Herralta, onko olemassa parempia tapoja tuoda temppelin siunaukset Hänen uskollisille lapsilleen. Tavoittelemme säännöllisesti johdatusta siihen, kuinka varmistetaan temppelissä annettavan opetuksen sekä temppeliliittojen ja -toimitusten maailmanlaajuinen tarkkuus ja yhtenäisyys kielissä ja kulttuureissa vallitsevista eroista huolimatta.

Herran johdolla ja vastauksena rukouksiimme viime aikoina on tehty toimintatapamuutoksia. Juuri Hän haluaa teidän ymmärtävän hyvin selkeästi, mitä te tarkalleen lupaatte liitoissa tehdä. Juuri Hän haluaa teidän kokevan täysin Hänen pyhät toimituksensa. Hän haluaa teidän käsittävän etuoikeutenne, lupauksenne ja vastuunne. Hän haluaa teidän saavan hengellisiä oivalluksia ja heräämisiä, joita ette ole saaneet koskaan aiemmin. Tätä Hän haluaa kaikille temppelissäkävijöille, asuivatpa he missä tahansa.

Nykyiset muutokset temppelin toimintatapoihin ja muut, joita tulee myöhemmin, ovat jatkuvia todisteita siitä, että Herra johtaa aktiivisesti kirkkoaan. Hän tarjoaa meille jokaiselle mahdollisuuksia vahvistaa hengellistä perustustamme tehokkaammin keskittämällä elämämme Häneen sekä Hänen temppelinsä toimituksiin ja liittoihin. Kun tuotte temppelisuosituksenne, murtuneen sydämen ja etsivän mielen Herran oppimisen huoneeseen, Hän opettaa teitä.

Mikäli välimatkat, terveyteen liittyvät haasteet tai muut rajoitukset estävät temppelissä käymistänne joksikin aikaa, kehotan teitä varaamaan säännöllisesti aikaa siihen, että kertaatte mielessänne tekemiänne liittoja.

Ellette vielä rakasta temppelissä käymistä, käykää siellä useammin – ei harvemmin. Antakaa Herran Henkensä välityksellä opettaa ja innoittaa teitä siellä. Lupaan teille, että ajan mittaan temppelistä tulee turvan, lohdun ja ilmoituksen paikka.

Jos minun olisi mahdollista puhua kahden kesken jokaisen nuoren aikuisen kanssa, pyytäisin teitä etsimään kumppanin, jonka kanssa teidät voidaan sinetöidä temppelissä. Saatatte ihmetellä, miten tämä vaikuttaa elämäänne. Lupaan, että sillä on vaikutusta kaikin tavoin! Kun solmitte temppeliavioliiton ja palaatte temppeliin toistuvasti, teitä vahvistetaan ja johdatetaan päätöksissänne.

Jos voisin puhua jokaisen aviomiehen ja vaimon kanssa, jota ei vielä ole sinetöity temppelissä, pyytäisin teitä ottamaan tarvittavat askeleet saadaksenne tuon kruunaavan, elämää mullistavan toimituksen.16 Onko sillä vaikutusta? Vain jos haluatte edistyä ikuisesti ja olla yhdessä ikuisesti. Ikuisesti yhdessä olemisen toivominen ei saa sitä toteutumaan. Mikään muu seremonia tai sopimus ei tee sitä.17

Jos voisin puhua jokaiselle miehelle tai naiselle, joka kaipaa avioliittoa mutta ei ole vielä löytänyt iankaikkista kumppaniaan, kehottaisin teitä, että ette jää odottamaan avioliittoa saadaksenne endaumentin Herran huoneessa. Alkakaa nyt oppia ja kokea, mitä tarkoittaa se, että on varustettu pappeuden voimalla.

Ja kaikki te, jotka olette solmineet temppeliliittoja: pyydän teitä pyrkimään – rukoillen ja johdonmukaisesti – ymmärtämään temppeliliittoja ja -toimituksia.18 Hengellisiä ovia avautuu. Opitte, kuinka raottaa verhoa taivaan ja maan välillä, kuinka pyytää Jumalan enkeleitä olemaan luonanne ja kuinka paremmin saada ohjausta taivaasta. Uutterat pyrkimyksenne tehdä niin vahvistavat ja lujittavat hengellistä perustustanne.

Rakkaat veljeni ja sisareni, kun Suolajärven temppelin peruskorjaus valmistuu, Suolajärven laaksossa tapahtuvan maanjäristyksen aikana ei ole mitään turvallisempaa paikkaa kuin tuon temppelin sisällä.

Samalla tavoin aina kun elämässänne tapahtuu jonkinlaisia mullistuksia, niin turvallisin paikka hengellisesti on elää temppeliliittojenne suojissa!

Pyydän teidän uskovan minua, kun sanon, että kun teidän hengellinen perustuksenne on rakennettu lujasti Jeesuksen Kristuksen varaan, niin teidän ei tarvitse pelätä. Kun olette uskollisia temppelissä tekemillenne liitoille, Hänen voimansa vahvistaa teitä. Sitten kun hengellisiä maanjäristyksiä tapahtuu, te pystytte pysymään vahvoina, koska hengellinen perustuksenne on luja ja järkkymätön.

Rakastan teitä, rakkaat veljet ja sisaret. Nämä totuudet tiedän: Jumala, meidän taivaallinen Isämme, haluaa teidän valitsevan sen, että tulette kotiin Hänen luokseen. Hänen iankaikkisen edistymisen suunnitelmansa ei ole monimutkainen, ja se kunnioittaa tahdonvapauttanne. Te olette vapaita valitsemaan, millaisia te tulette olemaan – ja kenen kanssa tulette olemaan – tulevassa maailmassa!

Jumala elää! Jeesus on Kristus! Tämä on Hänen kirkkonsa, joka on palautettu auttamaan teitä täyttämään jumalallisen päämääränne. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Ks. ”Niin varma on perustus”, MAP-lauluja, 43.

 2. Niinpä ”kun Perkele lähettää väkevät tuulensa – –, sillä ei ole valtaa [meihin] sen kallion tähden, jolle [meidät] on rakennettu, joka on varma perustus, perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua” (Hel. 5:12, kursivointi lisätty).

 3. Ks. OL 109:15, 22.

 4. OL 38:30; ks. myös OL 10:55.

 5. Ks. Moos. 5:5–6.

 6. Bible Dictionary, ”Temple”.

 7. Ks. esim. 2. Moos. 2829; 3. Moos. 8. Mooseksen telttamaja tunnettiin ”todistuksen telttana” (ks. Numbers 9:15) ja ”todistuksen telttamajana” (ks. Exodus 38:21). Salomon temppeli hävitettiin vuonna 578 eKr., muutamia vuosia sen jälkeen kun Lehin perhe oli lähtenyt Jerusalemista. Serubbabel rakennutti tämän temppelin uudelleen noin 70 vuotta myöhemmin. Sitten vuonna 37 eKr. temppeli vaurioitui tulipalossa. Herodes laajensi temppeliä suunnilleen vuonna 16 eKr. Sitten tämä Jeesuksen tuntema temppeli hävitettiin vuonna 70 jKr. Nefi sai temppeliin rinnastettavia kokemuksia menemällä ”usein vuorelle” rukoilemaan (1. Nefi 18:3) ja myöhemmin Amerikan mantereella hän rakensi temppelin ”Salomon temppelin tapaan”, vaikkakin se oli vähemmän koristeellinen (ks. 2. Nefi 5:16).

 8. Ks. OL 88:119; 124:31.

 9. Ks. OL 110:13–16; 124:28. Nauvoon temppelin kulmakivi laskettiin 6. huhtikuuta 1841, vain muutama kuukausi sen jälkeen kun Joseph Smith oli saanut ilmoituksen sen rakentamisesta. Nauvoon temppelissä oli lisätoimintoja. Herra esimerkiksi selitti, että tarvittiin kasteallas, jotta pyhiä voitaisiin kastaa niiden puolesta, jotka olivat kuolleet (ks. OL 124:29–30).

 10. Ks. OL 131132. OL 128 sisältää kirjeen, jonka Joseph Smith kirjoitti pyhille kasteesta kuolleiden puolesta. Siinä hän julisti, että kuolleiden pelastus ”on välttämätön ja tärkeä meidän pelastuksellemme, [sillä] he [eivät] voi päästä täydellisyyteen ilman meitä – emme mekään voi päästä täydellisyyteen ilman kuolleitamme” (jae 15).

 11. Joseph Smith, julkaisussa Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, kirja 1, The Standard of Truth, 1815–1846, 2018, s. 454.

 12. ”Kirkon historioitsija George A. Smith esitti yhteenvetona, että 5 634 veljeä ja sisarta sai endaumenttinsa osittain valmistuneessa Nauvoon temppelissä joulukuussa 1845 ja tammikuussa 1846. Avioparien sinetöiminen jatkui 7. helmikuuta [1846] asti, jolloin yli 2 000 avioparia oli yhdistetty pappeuden valtuudella ajaksi ja iankaikkisuudeksi.” (Bruce A. Van Orden, ”Temple Finished before Exodus”, Deseret News, 9. joulukuuta 1995, deseret.com; ks. myös Richard O. Cowan, ”Endowments Bless the Living and Dead”, Church News, 27. elokuuta 1988, thechurchnews.com.)

 13. ”Mitähän esi-isät sanoisivat, jos he voisivat puhua haudan takaa? Eivätkö he sanoisi: ’Me olemme viruneet täällä tuhansia vuosia, täällä tässä vankihuoneessa, ja olemme odottaneet tämän taloudenhoitokauden tulemista. – – Jos heillä olisi valta, taivaan ukkosen jylinä kaikuisi korvissamme. Kunpa me vain tajuaisimme sen työn tärkeyden, jossa me olemme mukana. Kaikki taivaan enkelit seuraavat tätä vähäistä kourallista ihmisiä ja kannustavat heitä pelastamaan ihmissuvun. – – Kun ajattelen tätä asiaa, haluan seitsemän ukkosen äänen herättävän kansan.” (Discourses of Brigham Young, toim. John A. Widtsoe, 1954, s. 403–404.)

 14. Harold B. Lee, ”God’s Kingdom – a Kingdom of Order”, Ensign, tammikuu 1971, s. 10. Ks. myös presidentti Wilford Woodruffin lausunto vuonna 1896. Hän julisti: ”Haluan sanoa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidenttinä, että meidän tulee nyt mennä eteenpäin ja edistyä. Emme ole [saaneet] vielä kaikkia ilmoituksia. – – Presidentti [Brigham] Young, joka seurasi presidentti Joseph Smithiä, johti meidät tänne. Hän perusti nämä temppelit ja toteutti kutsumuksensa ja virkansa tarkoitukset. – – Hän ei saanut kaikkia ilmoituksia, jotka kuuluvat tähän työhön, eikä niitä saanut presidentti Taylor eikä niitä ole saanut Wilford Woodruff. Tälle työlle ei ole loppua, ennen kuin se on tehty täydelliseksi.” (The Discourses of Wilford Woodruff, toim. G. Homer Durham, 1946, s. 153–154.)

 15. Ks. 3. Nefi 29:8–9.

 16. Ks. OL 131:2, 4.

 17. Ks. OL 132:7.

 18. Vanhin John A. Widtsoe: ”Sille miehelle tai naiselle, joka käy temppelin läpi avoimin silmin, tarkaten vertauskuvia ja liittoja sekä pyrkien vakaasti, jatkuvasti ymmärtämään sen koko merkitystä, Jumala puhuu sanansa, ja hänelle annetaan ilmoituksia. Endaumentti sisältää niin runsaasti vertauskuvia, että vain typerys yrittäisi kuvailla sitä. Se on niin ääriään myöten täynnä ilmoituksia niille, jotka käyttävät voimaansa etsiäkseen ja ymmärtääkseen, etteivät inhimilliset sanat voi selittää tai selventää niitä mahdollisuuksia, jotka kätkeytyvät temppelipalveluun. Ilmoituksessa saatu endaumentti voidaan parhaiten ymmärtää ilmoituksen avulla.” (Julkaisussa Archibald F. Bennett, Saviors on Mount Zion, pyhäkoulun oppikirja, 1950, s. 168.)

Tulosta