Yleiskonferenssi
Uskollinen etsintä palkittiin
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Uskollinen etsintä palkittiin

Kutsun meitä kaikkia kasvattamaan alati uskoamme Kristukseen, joka muuttaa jatkuvasti kaikkien niiden elämää, jotka etsivät Häntä.

Vuodesta 1846 alkaen tuhannet pioneerimiehet, -naiset ja -lapset suuntasivat kulkunsa länteen kohti Siionia. Heidän suuri uskonsa herätti heidän rajattoman rohkeutensa. Joidenkuiden kohdalla tuo matka ei koskaan saavuttanut määränpäätään, sillä he kuolivat matkan varrella. Toiset, kohdaten suuria vastoinkäymisiä, ponnistelivat eteenpäin uskossa.

Heidän ansiostaan sukupolvia myöhemmin perheeni pääsi nauttimaan Jeesuksen Kristuksen tosi evankeliumin siunauksista.

Erään toisen nuoren miehen tavoin – jonka mainitsen myöhemmin – minäkin olin 14-vuotias, kun aloin kyseenalaistaa uskontoa ja omaa uskoani. Kävin erään toisen uskontokunnan kirkossa lähellä kotiani, mutta tunsin halua vierailla monissa eri kirkoissa.

Eräänä iltapäivänä huomasin kaksi nuorta miestä, joilla oli tumma puku ja valkoinen paita. He olivat menossa naapuriimme. Nämä nuoret miehet näyttivät – erityisiltä.

Seuraavana päivänä tapasin naapurimme Leonor Lopezin ja kysyin häneltä niistä kahdesta miehestä. Leonor selitti, että he olivat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajia. Hän kertoi minulle iloisena, että hänen perheensä oli kastettu kirkon jäseniksi vuotta aiemmin. Kun Leonor huomasi kiinnostukseni, hän kutsui minut tapaamaan lähetyssaarnaajia ja tutustumaan kirkkoon.

Kaksi päivää myöhemmin liityin Lopezin perheen seuraan tapaamaan lähetyssaarnaajia. He esittelivät itsensä ja kertoivat olevansa vanhin John Messerly Ogdenista Utahista ja vanhin Christopher Osorio Walnut Creekista Kaliforniasta. En koskaan unohda heitä.

Kuva
Lähetyssaarnaajia opettamassa ruokapöydän ääressä

Koska olin vasta 14-vuotias, vanhin Messerly vaati, että menisimme kotiini, jotta äitini saisi tietää, mitä minulle opetetaan. Siellä vanhin Messerly selitti ystävällisesti, että he olivat tulleet kertomaan sanoman Jeesuksesta Kristuksesta, ja pyysi äidiltä lupaa opettaa minua. Äiti suostui ja jopa liittyi joukkoomme, kun lähetyssaarnaajat opettivat minua.

Lähetyssaarnaajat pyysivät ensin Leonoria pitämään rukouksen. Tämä kosketti minua syvästi, koska hänen rukouksensa ei ollut ulkoa opittujen sanojen toistamista vaan hänen sydämensä ilmaus. Minusta tuntui, että hän todella puhui taivaalliselle Isälleen.

Sitten lähetyssaarnaajat opettivat meille Jeesuksesta Kristuksesta. He näyttivät Hänestä kuvaa, joka teki minuun vaikutuksen, koska se oli kuva ylösnousseesta, elävästä Kristuksesta.

Kuva
Vapahtaja Jeesus Kristus

He jatkoivat opettaen meille, kuinka Jeesus perusti kirkkonsa muinaisina aikoina ja johti sitä kahdentoista apostolin avulla. He opettivat meille luopumuksesta – kuinka totuus ja Kristuksen valtuus otettiin pois maan päältä, kun Hänen apostolinsa kuolivat.

He kertoivat meille nuoresta 14-vuotiaasta pojasta nimeltä Joseph Smith, joka 1800-luvun alkupuolella kävi eri kirkoissa etsimässä totuutta. Ajan kuluessa Joseph hämmentyi entisestään. Luettuaan Raamatusta, että me voimme ”pyytää Jumalalta”1 viisautta, Joseph toimi uskossa ja vetäytyi lehtoon rukoilemaan ja kysymään, mihin kirkkoon hänen pitäisi liittyä.

Toinen lähetyssaarnaajista luki Josephin kertomuksen siitä, mitä tapahtui hänen rukoillessaan:

”Minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun.

– – Valon levätessä päälläni näin kahden persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!2

Tuon opetuksen aikana Henki vahvisti minulle useita totuuksia.

Ensiksi, Jumala kuuntelee kaikkien lastensa vilpittömät rukoukset, ja taivas on avoin kaikille – ei vain muutamille.

Toiseksi, Isä Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat kolme erillistä olentoa, jotka ovat yhtä päämäärässään toteuttaa ihmisen kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä.3

Kolmanneksi, meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Taivaallisella Isällämme ja Hänen Pojallaan Jeesuksella Kristuksella on meidän kaltaisemme liha- ja luuruumis, mutta Heidät on kirkastettu ja tehty täydellisiksi, ja Pyhä Henki on henkipersoona.4

Neljänneksi, Joseph Smithin kautta Jeesus Kristus palautti evankeliuminsa ja tosi kirkkonsa maan päälle. Pappeuden valtuus, joka annettiin Kristuksen apostoleille 2 000 vuotta sitten, on sama pappeus, jonka Pietari, Jaakob ja Johannes antoivat Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle.5

Lopuksi saimme tietää Mormonin kirjasta, joka on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Se on muinaisten profeettojen kirjoittama ja kertoo ihmisistä, jotka elivät Amerikan mantereella ennen Jeesuksen syntymää, sen aikana ja sen jälkeen. Kirjassa kerrotaan, kuinka he tiesivät Kristuksesta, rakastivat Häntä ja palvelivat Häntä, kun Hän ilmestyi heille ylösnousseena Vapahtajana.

Henki liikutti minua syvästi, kun sain tietää Vapahtajan julistuksesta heille: ”Katso, minä olen Jeesus Kristus, jonka profeetat todistivat tulevan maailmaan.”6

Lähetyssaarnaajat antoivat meille oman Mormonin kirjan. Luimme ja hyväksyimme Mormonin kirjan lopussa olevan kutsun, joka kuuluu näin:

”Ja kun te nämä saatte, minä tahtoisin kehottaa teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta; ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla.

Ja Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta.”7

On kulunut miltei 45 vuotta siitä, kun äitini ja minä opimme ensimmäisen kerran, millaista iloa ja voimaa Kristukseen uskominen tuo. Koska Lopezin perhe uskoi Kristukseen, he kertoivat uudesta uskostaan minulle. Koska nämä kaksi lähetyssaarnaajaa uskoivat Kristukseen, he jättivät kotinsa Yhdysvalloissa löytääkseen äitini ja minut. Koska kaikki nämä rakkaat ystävät uskoivat, he kylvivät meihin uskon sinapinsiemenen, joka on sittemmin kasvanut iankaikkisten siunausten mahtavaksi puuksi.

Näinä siunattuina vuosina me olemme tienneet, kuten presidentti Russell M. Nelson on julistanut: ”Kaikki hyvä elämässä – jokainen mahdollinen siunaus, jolla on iankaikkista merkitystä – alkaa uskosta. Se, että annamme Jumalan vallita elämässämme, alkaa uskosta siihen, että Hän on halukas opastamaan meitä. Todellinen parannus alkaa uskosta siihen, että Jeesuksella Kristuksella on voima puhdistaa ja parantaa meidät sekä vahvistaa meitä.”8

Kutsun meitä kaikkia kasvattamaan alati uskoamme Kristukseen, joka on muuttanut rakkaan äitini elämän ja minun elämäni ja muuttaa jatkuvasti kaikkien niiden elämää, jotka etsivät Häntä. Tiedän, että Joseph Smith on palautuksen profeetta, että presidentti Nelson on meidän profeettamme tänä päivänä, että Jeesus on elävä Kristus ja meidän Lunastajamme ja että taivaallinen Isä elää ja vastaa kaikkien lastensa rukouksiin. Todistan näistä totuuksista Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta