Yleiskonferenssi
Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ihmeitä
Lokakuun 2021 yleiskonferenssi


Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ihmeitä

Tiedän, että Hänen evankeliuminsa voi tuoda meille toivoa, rauhaa ja iloa, ei vain nyt, vaan se siunaa myös lukemattomia muita tulevissa sukupolvissa.

Mabuhay! Tuon teille rakkautta ja lämpimiä hymyjä Filippiinien suurenmoisilta pyhiltä. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun ensimmäiset lähetyssaarnaajat saapuivat Filippiinien saarille. Nykyään siellä on 23 lähetyskenttää, 123 vaarnaa ja yli 800 000 kirkon jäsentä. Tällä hetkellä seitsemän temppeliä on toiminnassa tai rakenteilla tai niiden rakentamisesta on ilmoitettu. Se on todellinen ihme. Olemme todistamassa jakeen 2. Nefi 10:21 profetian täyttymistä: ”Suuret ovat Herran lupaukset niille, jotka ovat meren saarilla.”

Kuva
Presidentti Hinckley Filippiineillä

Tämä ihme on myös sen profetian täyttymys, jonka silloinen vanhin Gordon B. Hinckley esitti rukouksessa Manilassa vuonna 1961. Siinä rukouksessa vanhin Hinckley sanoi: ”Me pyydämme siunauksiasi tämän maan asukkaille, että he olisivat ystävällisiä, vieraanvaraisia, hyväntahtoisia ja rakastettavia niitä kohtaan, jotka tulevat tänne, ja että monet, oi Herra, me rukoilemme, että monet, monet tuhannet ottaisivat vastaan tämän sanoman ja tulisivat siunatuiksi sen kautta. Siunaathan heitä vastaanottavaisella mielellä, ymmärtäväisellä sydämellä, uskolla ottaa vastaan evankeliumin periaatteet ja rohkeudella elää niiden mukaisesti.” (pyhitysrukous Amerikan sodan muistohautausmaalla Filippiineillä, 28. huhtikuuta 1961.)

Kuva
Revillon perhe

Monien, monien tuhansien uskollisten myöhempien aikojen pyhien lisäksi evankeliumin ihme on tuonut myönteisiä muutoksia maahan ja sen asukkaisiin. Minä olen siitä elävä todiste. Olin kuusivuotias, kun vanhempani liittyivät kirkkoon eteläisellä Mindanaon saarella. Siihen aikaan koko maassa oli vain yksi lähetyskenttä eikä vaarnoja lainkaan. Olen iankaikkisesti kiitollinen vanhempieni rohkeudesta ja sitoumuksesta seurata Vapahtajaa. Kunnioitan heitä ja kaikkia kirkon pioneereja Filippiineillä. He ovat tasoittaneet tietä seuraaville sukupolville tulla siunatuiksi.

Kuningas Benjamin sanoi Mormonin kirjassa: ”Minä tahdon teidän ajattelevan niiden siunattua ja onnellista tilaa, jotka pitävät Jumalan käskyt. Sillä katso, he ovat siunattuja kaikessa, sekä ajallisessa että hengellisessä.” (Moosia 2:41.)

Kun elämme evankeliumin periaatteiden ja toimitusten mukaan ja olemme niille kuuliaisia, meitä siunataan, me muutumme ja meistä tulee enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisia. Siten evankeliumi on muuttanut ja siunannut filippiiniläisiä pyhiä, myös minun perhettäni. Evankeliumi on todellakin tie onnelliseen, yltäkylläiseen elämään.

Evankeliumin ensimmäinen periaate on usko Herraan Jeesukseen Kristukseen. Monilla filippiiniläisillä on luontainen usko Jumalaan. Meidän on helppoa luottaa Jeesukseen Kristukseen ja tietää, että me voimme saada vastauksia rukouksiimme.

Kuva
Obedozan perhe

Hieno esimerkki tästä on Obedozan perhe. Veli Obedoza oli seurakunnanjohtajani, kun olin nuori mies. Veli ja sisar Obedozan suurin toive oli, että heidät sinetöitäisiin yhteen perheenä Manilan temppelissä. He asuivat General Santosin kaupungissa, joka on 1 600 kilometrin päässä Manilasta. Yhdeksänhenkisen perheen matka temppeliin tuntui mahdottomalta. Mutta kuten se kauppias, joka meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ostaakseen kallisarvoisen helmen (ks. Matt. 13:45–46), tämä aviopari päätti myydä talonsa maksaakseen matkan. Sisar Obedoza oli huolissaan, koska heillä ei olisi kotia, johon palata. Mutta veli Obedoza vakuutti hänelle, että Herra pitäisi heistä huolen.

Heidät sinetöitiin yhteen perheenä ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi temppelissä vuonna 1985. Temppelistä he löysivät vertaansa vailla olevaa iloa – kallisarvoisen helmensä. Ja veli Obedozan sanojen mukaisesti Herra piti heistä huolen. Kun he palasivat Manilasta, ystävälliset tuttavat antoivat heille majapaikkoja, ja lopulta he saivat hankittua oman kodin. Herra pitää huolen niistä, jotka osoittavat uskonsa Häneen.

Evankeliumin toinen periaate on parannus. Parannus on kääntymistä pois synnistä ja kääntymistä Jumalan puoleen anteeksiannon saamiseksi. Se on mielen ja sydämen muutos. Kuten presidentti Russell M. Nelson opettaa, se on sitä, ”että joka päivä toimii hieman paremmin ja on hieman parempi” (”Me voimme toimia paremmin ja olla parempia”, Liahona, toukokuu 2019, s. 68).

Parannus on paljolti saippuan kaltaista. Nuorena kemian insinöörinä työskentelin saippuatehtaassa Filippiineillä. Opin, kuinka saippuaa tehdään ja kuinka saippua toimii. Kun öljyjä sekoitetaan alkalipohjaan ja lisätään antibakteerisia aineita, saadaan tehokas aine, joka voi poistaa bakteereja ja viruksia. Saippuan tavoin parannus on puhdistavaa ainetta. Se antaa meille mahdollisuuden päästä eroon epäpuhtauksistamme ja vanhasta kuonastamme, jotta olemme kelvollisia olemaan Jumalan kanssa, sillä mikään epäpuhdas ei voi periä Jumalan valtakuntaa (ks. Alma 11:37).

Parannusta tekemällä me ammennamme itsellemme Jeesuksen Kristuksen puhdistavaa, pyhittävää voimaa. Parannus on kääntymyksen avaintekijä. Näin tapahtui antinefilehiläisille Mormonin kirjassa. He olivat lamanilaisia, joiden kääntymys oli niin täydellinen, etteivät he koskaan luopuneet (ks. Alma 23:6–8). He hautasivat sota-aseensa eivätkä tarttuneet niihin enää koskaan. Mieluummin he kuolisivat kuin rikkoisivat sen liiton. Ja he osoittivat sen todeksi. Tiedämme, että heidän uhrauksensa sai aikaan ihmeitä: Tuhannet heitä vastaan taistelleet heittivät aseensa maahan ja kokivat kääntymyksen. Vuosia myöhemmin heidän poikansa, jotka tunnemme mahtavina nuorina sotilaina, saivat taistelussa suojaa uskomatonta ylivoimaa vastaan!

Kuva
Vanhin Revillon isä

Minun perheeni ja monet filippiiniläiset pyhät ovat käyneet läpi samankaltaisen kääntymyksen. Kun otimme vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja liityimme kirkkoon, me muutimme tapamme ja kulttuurimme evankeliumin mukaisiksi. Meidän oli luovuttava vääristä perinteistä. Näin tämän isässäni, kun hän sai kuulla evankeliumista ja teki parannuksen. Hän oli ketjupolttaja, mutta hän heitti savukkeensa pois eikä enää koskaan koskenut niihin. Hänen päätöksensä muuttua on siunannut neljää seuraavaa sukupolvea.

Kuva
Revillon perheen sukupolvia

Parannus johtaa meidät tekemään liittoja ja pitämään ne pyhien toimitusten kautta. Pelastuksen ja korotuksen ensimmäinen toimitus on upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi. Kaste suo meidän saada Pyhän Hengen lahjan ja solmia liton Herran kanssa. Voimme uudistaa tämän kasteenliiton joka viikko nauttiessamme sakramentin. Sekin on ihme!

Veljet ja sisaret, kehotan teitä tuomaan tämän ihmeen elämäänne. Tulkaa Jeesuksen Kristuksen luokse ja päättäkää osoittaa uskonne Häneen, tehdä parannus sekä solmia pelastuksen ja korotuksen toimituksiin sisältyvät liitot ja pitää ne. Tämän ansiosta teidät yhdistetään Kristukseen ja saatte jumalisuuden voiman ja siunaukset (ks. OL 84:20).

Todistan, että Jeesus Kristus on todellinen ja että Hän elää ja rakastaa meitä jokaista. Tiedän, että Hänen evankeliuminsa voi tuoda meille toivoa, rauhaa ja iloa, ei vain nyt, vaan se siunaa myös lukemattomia muita tulevissa sukupolvissa. Se on syy filippiiniläisten pyhien kauniisiin ja lämpimiin hymyihin. Se on Kristuksen evankeliumin ja opin ihme. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Tulosta