Генеральна конференція
Великий план
Квітнева генеральна конференція 2020 р.


Великий план

Ми, хто знає Божий план і хто уклав завіти брати в ньому участь, маємо прямий обов’язок навчати цих істин.

Навіть за цих унікальних випробувань і труднощів ми справді благословенні! Завдяки цій генеральній конференції ми відчули рясноту скарбів і радості Відновлення євангелії Ісуса Христа. Ми раділи видінню Батька і Сина, з якого почалося Відновлення. Нам було нагадано про дивовижну появу Книги Мормона, головна мета якої---свідчити про Ісуса Христа і Його вчення. Ми відчули натхнення завдяки радісній реальності одкровення, яке дається пророкам і нам особисто. Ми почули дорогоцінні свідчення про безкінечну Спокуту Ісуса Христа і реальність Його воскресіння. І нас було навчено інших істин повноти Його євангелії, які було відкрито Джозефу Сміту після того, як Бог Батько проголосив цьому щойно покликаному пророку: “Це Мій Улюблений Син, слухай Його!” (Джозеф Сміт---Історія 1:17).

Було підтверджено наші знання про відновлення священства і його ключів. Було оновлено нашу рішучість сприяти тому, щоб Господню відновлену Церкву знали за її правильним ім’ям, як Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів. І нас було запрошено приєднатися в пості й молитві з метою мінімізувати існуючі і майбутні наслідки спустошуючої всесвітньої пандемії. Сьогодні вранці ми були натхненні тим, як сучасний Господній пророк представив історичне проголошення Відновлення. Ми підтверджуємо сказане про те, що ті, хто з молитвою вивчатимуть послання Відновлення і діятимуть з вірою, будуть благословенні отримати власне свідчення про його божественність і його мету у підготовці світу до обіцяного Другого Пришестя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа1.

План

Усе це є складовою божественного плану, мета якого в тому, щоб діти Бога були піднесені і стали подібними до Нього. Цей план, про який в Писаннях говориться як про “великий план щастя”, “план викуплення” і “план спасіння” (Алма 42:8, 11, 5) і який було відкрито під час Відновлення, бере початок з Наради на Небесах. Ми як духи бажали досягти вічного життя, яке мають наші небесні батьки. На той момент ми сягнули повноти того розвитку, який був можливим поза смертним досвідом у фізичному тілі. Щоб надати нам подальший досвід, Бог Батько спланував створення цієї землі. За планом у земному житті ми будемо забруднені гріхом, долаючи виклики, необхідні для нашого духовного зростання. Також ми станемо підвладними фізичній смерті. Щоб урятувати нас від смерті і гріха, за планом нашого Небесного Батька буде даний Спаситель. Завдяки Його воскресінню всіх буде викуплено від смерті, а завдяки Його спокутній жертві буде сплачено ціну, необхідну для того, щоб усіх було очищено від гріха на умовах, які визначені для нашого зростання. Спокута Ісуса Христа відіграє ключову роль у плані Батька.

Під час Наради на Небесах усім духовним дітям Бога було представлено план Батька разом з його смертними наслідками і випробуваннями, небесною підтримкою і славетною долею. Ми бачили кінець від початку. Усі міріади смертних людей, які були народжені на цій землі, обрали план Батька і відстоювали його в небесному протистоянні, яке виникло згодом. Також багато хто уклав завіти з Батьком стосовно того, що буде робити в смертному житті. Якимось чином, що нам не було відкрито, наші вчинки в духовному світі вплинули на наші обставини в земному житті.

Земне життя і духовний світ

Зараз я підсумую деякі основні складові плану Батька і розповім про те, як вони впливають на нас під час земної подорожі та згодом у духовному світі.

Мета земного життя і можливості післяземного зростання полягає в тому, щоб нащадки Бога стали такими, як Він. Таким є бажання Небесного Батька щодо всіх Його дітей. Щоб заслужити цю щасливу долю, за вічними законами вимагається, щоб ми стали чистими створіннями завдяки Спокуті Ісуса Христа, аби могли жити в присутності Батька і Сина й радіти благословенням піднесення. Як говориться у Книзі Мормона, Він запрошує нас “усіх прийти до Нього і скуштувати від Його доброти; і Він ні від кого не відмовиться, хто прийде до Нього, від чорного і білого, звʼязаного і вільного, чоловічої статі і жіночої; і Він памʼятає язичника; і всі є однаковими для Бога” (2 Нефій 26:33; див. також Алма 5:49).

Для того, щоб за божественним планом ми стали такими, як нам призначено стати, нам слід робити вибір уникати злої протидії, що спокушає смертних діяти всупереч Божим заповідям і Його плану. І ще від нас вимагається бути підвладними іншим викликам смертного життя, зокрема стражданню внаслідок гріхів інших людей або певних вроджених вад. Часом потрібне нам зростання досягається краще завдяки стражданню і лиху, ніж завдяки затишку і спокою. І жоден з цих викликів смертного життя не зможе досягти своєї вічної цілі, якщо божественне втручання звільнить нас від усіх гірких наслідків земного життя.

План розкриває нашу долю у вічності, мету і умови нашої подорожі земним життям, а також гарантує небесну допомогу, яку ми будемо отримувати. Заповіді Бога застерігають нас від потрапляння у небезпечні обставини. Учення натхненних провідників стають скеруванням для нашого шляху і джерелом запевнень, які підтримують нас у вічній подорожі.

За Божим планом нам даються чотири важливі запевнення, щоб допомагати в нашій подорожі смертним життям. Усі вони даються нам завдяки Спокуті Ісуса Христа, ключовій частині плану. Перше запевнення полягає в тому, що завдяки Його стражданням за гріхи, в яких ми покаялися, нас може бути очищено від цих гріхів. Тоді милостивий остаточний Суддя не “пам’ята[тиме] їх більше” (Учення і Завіти 58:42).

Друге запевнення---в тому, що Спокутою нашого Спасителя передбачено, що Він візьме на Себе всі інші земні недуги. Це дозволяє нам отримувати божественну допомогу і силу зносити неминучі тягарі смертного життя, особисті й загальні, такі як: війни та епідемії. З усіх наших Писань у Книзі Мормона дано найясніше пояснення цієї важливої сили Спокути. Спаситель узяв на Себе “муки і хвороби [і недуги] Свого народу. … Він візьме на Себе їхні недуги, щоб Його нутро сповнилося милості, будучи у плоті, щоб Він міг знати, будучи у плоті, як допомогти Своєму народові в його недугах” (Aлма 7:11--12).

Третє запевнення---в тому, що Спаситель, завдяки Своїй нескінченній Спокуті, скасовує остаточність смерті і дає нам радісну впевненість, що всі ми воскреснемо. У Книзі Мормона говориться: “Це відновлення прийде до всіх, старих і молодих, залежних і вільних, чоловіків і жінок, злочестивих і праведних; і навіть жодна волосина з їхніх голів не впаде; але все буде відновлено до своєї досконалої форми” (Алма 11:44).

Цієї Великодньої пори ми святкуємо реальність Воскресіння. Воно дає нам потрібне бачення і силу, щоб витримати труднощі смертного життя, які випадають на долю кожного з нас і тих, кого ми любимо. Це можуть бути фізичні, розумові чи емоційні вади, які ми отримуємо при народженні або яких набуваємо протягом смертного життя. Завдяки Воскресінню ми знаємо, що ці земні вади є лише тимчасовими!

Серед обіцянь відновленої євангелії є те, що Воскресіння може дати нам можливість бути з членами нашої сім’ї---чоловіком, дружиною, дітьми і батьками. Це знання дуже підтримує нас у виконанні сімейних обов’язків у земному житті. Воно допомагає нам жити разом в любові у цьому житті, очікуючи на радісне возз’єднання і близькі стосунки в наступному.

Останнє, четверте запевнення полягає в тому, що згідно з сучасним одкровенням наш розвиток не завершується з кінцем смертного життя. Мало що було відкрито стосовно цього важливого запевнення. Нам сказано, що це життя є часом підготуватися до зустрічі з Богом і що нам не слід відкладати наше покаяння (див. Алма 34:32--33). Все ж нам сказано, що в духовному світі євангелія проповідується навіть серед “злочестивих і непокірних, які відкинули істину” (Учення і Завіти 138:29) і ті, кого там навчено, здатні покаятися в очікуванні Останнього Суду (див. вірші 31–34, 57–59).

Ось іще кілька інших важливих принципів плану нашого Небесного Батька:

Відновлена євангелія Ісуса Христа дає нам унікальне бачення тем цнотливості, шлюбу і народження дітей. За євангелією шлюб, визначений Божим планом, є необхідним для досягнення мети Божого плану: створити божественно визначені передумови для земного народження і підготувати членів сім’ї до вічного життя. “Шлюб призначено від Бога для людини,---сказав Господь,--- … щоб земля змогла досягти кінцевої мети свого сотворіння” (Учення і Завіти 49:15--16). У цьому Його план, звичайно, йде всупереч певному потужному мирському тиску, який проявляється в законах і нормах поведінки.

Сила породжувати смертне життя є найславетнішою силою, яку Бог дав своїм дітям. Її використання було санкціоновано першою заповіддю, даною Адаму і Єві, але іншу важливу заповідь було дано, щоб заборонити зловживання нею. Поза узами шлюбу, усяке використання цієї сили породження у тій чи іншій мірі є гріховним приниженням і спотворенням цієї найбожественнішої якості чоловіків і жінок. У відновленій євангелії на законі цнотливості робиться особливий наголос, зважаючи на ту мету, яку відіграють наші сили породження у здійсненні Божого плану.

Що ще?

Протягом цих двохсот років з часу Першого видіння, з якого почалося Відновлення, нам відомо про Господній план, і вже два століття нас підтримують його благословення завдяки цій відновленій Церкві. Щодо подій минулого в цьому 2020 році ми вже здобули стопроцентне бачення (або зір 20/20 за американськими вимірами).

Однак якщо дивитися в майбутнє, наше бачення не настільки ясне. Нам відомо, що зараз, через два століття після Відновлення, в духовному світі перебуває багато працівників, які пройшли земний досвід і виконують там роботу з проповідування. Також нам відомо, що зараз ми маємо набагато більше храмів для виконання обрядів вічності для тих, хто кається і приймає Господню євангелію з будь-якого боку завіси смерті. Усе це сприяє здійсненню плану Небесного Батька. Божа любов є настільки великою, що, за винятком небагатьох, хто свідомо став синами прокляття, Він уготував славетну долю всім Своїм дітям (див. Учення і Завіти 76:43).

Ми знаємо, що Спаситель повернеться і настане Тисячоліття мирного правління, яким завершиться земна частина Божого плану. Також нам відомо, що будуть окремі воскресіння: для праведних та неправедних, і обов’язково буде останній суд для кожної людини після її воскресіння.

Нас судитимуть за нашими вчинками, бажаннями нашого серця і тим, якими людьми ми стали. Внаслідок цього суду всі діти Бога перейдуть у царство слави відповідно їхнього послуху і того, де вони почуватимуть себе зручно. Суддею в усьому цьому є наш Спаситель, Ісус Христос (див. Іван 5:22; 2 Нефій 9:41). Завдяки Його всезнанню Він має досконале розуміння всіх наших вчинків і бажань: як тих, в яких ми не покаялися або які не змінили, так і тих, в яких покаялися або які були праведними. Отже, після Його суду ми всі визнаємо, “що Його вироки справедливі” (Мосія 16:1).

На завершення я скажу про переконання, яке я отримав, прочитавши багато листів і переглянувши багато прохань від людей, які бажали повернутися до Церкви після того, як їх імена були видалені зі списків або після відступництва. Багато членів нашої Церкви не зовсім розуміють цей план спасіння, в якому є відповіді на більшість запитань стосовно доктрини і натхненної політики відновленої Церкви. Ми, хто знає Божий план і хто уклав завіти брати в ньому участь, маємо прямий обов’язок навчати цих істин і робити все можливе, щоб ділитися ними з іншими й жити за ними в наших земних обставинах. Я свідчу про Ісуса Христа, нашого Спасителя і Викупителя, завдяки Якому все це можливо, в ім’я Ісуса Христа, амінь.

Посилання

  1. “Відновлення повноти євангелії Ісуса Христа: Проголошення світові, присвячене двохсотій річниці цієї події”, узято з Рассел М. Нельсон, “Слухайте Його”, Ліягона, трав. 2020, с. 91.