2010–2019
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร

เราขอแจ้งว่ารายงานสถิติ ซึ่งปกติแล้วจะนำเสนอในภาคนี้ของการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน ต่อจากนี้จะเผยแพร่ในเว็บ LDS.org ทันทีหลังจากการประชุมนี้และจะรวมอยู่ในนิตยสารศาสนจักรฉบับการประชุมใหญ่

ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเสนอการเปลี่ยนแปลงผู้นำศาสนจักรและเจ้าหน้าที่สามัญและสาวกเจ็ดสิบภาคของศาสนจักรเพื่อการออกเสียงสนับสนุน หลังจากนั้นบราเดอร์เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น กรรมการผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชีศาสนจักรจะอ่านรายงานตรวจสอบบัญชี

โดยได้รับเรียกให้รับใช้เป็นสมาชิกใหม่ของโควรัมอัครสาวกสิบสอง ขอเสนอว่าเราปลดเอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กองและเอ็ลเดอร์อูลิส์เสส ซวาเรสจากการรับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

นอกจากนี้ ขอปลดเอ็ลเดอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็น เอ็ลเดอร์ลินน์ จี. รอบบินส์ และเอ็ลเดอร์ฮวน เอ. อูเซดาจากการรับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ มีผล ณ วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2018

ผู้ที่ปรารถนาจะแสดงความขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้สำหรับการรับใช้ที่อุทิศตนของพวกท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราปลดสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้: สตีเวน อาร์. แบงเกอร์เทอร์, แมทธิว แอล. คาร์เพนเทอร์, มาไธอัส เฮลด์, เดวิด พี. โฮเมอร์, คายล์ เอส. แมคเคย์, อาร์. สก็อตต์ รูเนีย, และฮวน ปาโบล วิยาร์

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้สำหรับการรับใช้ที่เต็มใจของพวกท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราปลดพร้อมแสดงความขอบคุณจากใจ ซิสเตอร์บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน ซิสเตอร์แครอล เอฟ. แมคคองกี และซิสเตอร์นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์ ในฐานะฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ เช่นเดียวกับเราขอปลดสมาชิกคณะกรรมการเยาวชนหญิงสามัญผู้รับใช้อย่างดีเยี่ยม

ผู้ที่จะร่วมแสดงความขอบคุณต่อพี่น้องสตรีเหล่านี้สำหรับการรับใช้และการอุทิศตนอันโดดเด่นของพวกเธอ โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราปลดซิสเตอร์บอนนี่ เอช. คอร์ดอนจากการรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

ผู้ที่ปรารถนาจะแสดงความขอบคุณแก่ซิสเตอร์คอร์ดอน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบุคคลต่อไปนี้ให้รับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ มีผลทันที: เอ็ลเดอร์คาร์ล บี. คุกและเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์

บุคคลต่อไปนี้จะรับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบเช่นกัน มีผลวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2018: เอ็ลเดอร์เทอเรนซ์ เอ็ม. วินสัน เอ็ลเดอร์โฮเซ เอ. เทียเซียรา และเอ็ลเดอร์คาร์ลอส เอ. โกดอย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้านหากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ต่อไปนี้: สตีเวน อาร์. แบงเกอร์เทอร์, แมทธิว แอล. คาร์เพนเทอร์, แจ็ค เอ็น. เจอราร์ด, มาไธอัส เฮลด์, เดวิด พี. โฮเมอร์, คายล์ เอส. แมคเคย์, ฮวน ปาโบล วิยาร์, และทาคาชิ วะดะ

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่ดังรายชื่อต่อไปนี้: ริชาร์ด เค. อาฮัดจี, อัลเบอร์โต เอ. อัลวาเรซ, เดวน ดี. เบลล์, เกลนน์ เบอร์เกสส์, วิคเตอร์ อาร์. คัลเดอรอน, อาเรียล อี. ชาปาร์โร, แดเนียล คอร์โดวา, จอห์น เอ็น. เครก, ไมเคิล ซีสลา, วิลเลียม เอช. เดวิส, ริชาร์ด เจ. เดอวรีส, ไคลาร์ จี. ดอมิงเกซ, ฌอน ดักลาส, ไมเคิล เอ. ดันน์, เคนเนธ เจ. เฟอร์มาจ, เอ็ดการ์ ฟลอเรส, ซิลวิโอ ฟลอเรส, เซาโล จี. ฟรังโค, คาร์ลอส เอ. เจนาโร, มาร์ก เอ. กิลมัวร์, เซอร์ฮีโอ เอ. โกเมซ, โรเบอร์โต กอนซาเลซ, วิร์ฮิลิโอ กอนซาเลซ, สเป็นเซอร์ อาร์. กริฟฟิน, แมทธิว เอส. ฮาร์ดิงก์, เดวิด เจ. แฮร์ริส, เควิน เจ. ฮาธาเวย์, ริชาร์ด ฮอลซัพเฟิล, อุสตาช อิลุงกา, โอเคชุควู ไอ. อิโม, ปีเตอร์ เอ็ม. จอห์นสัน, ไมเคิล ดี. โจนส์, พังก์เว เอส. คองโกโล, จอร์จ เคนเนธ จี. ลี, อาเรเทมิโอ ซี. มาลิกอน, เอ็ดการ์ เอ. แมนทิลลา, ลินคอล์น พี. มาร์ตินส์, คลีเมนท์ เอ็ม. มัทสวาโกธาตา, คาร์ล อาร์. มอเรอร์, แดเนียล เอส. เมร์ ที่สอง, เกลน ดี. เมลลา, ไอแซค เค. มอร์ริสัน, ยูตะกะ นะกะโตะโมะ, อัลลิสแตร์ บี. ออดเจอร์ส, อาร์. เจฟฟรีย์ พาร์เคอร์, วิคเตอร์ พี. แพทริค, เดนิส อี. พิเนดา, เอนริเก เอส. ซิมปลิซิโอ, เจฟฟรีย์ เอช. ซิงเกอร์, ไมเคิล แอล. สตาห์ลี, จารอต สุเบียนโตโร, เจฟฟรีย์ เค. เวตเซิล, ไมเคิล เอส. วิลสเตด, เฮลมุท วอนดรา, และเดวิด แอล. ไรท์

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้านหากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอนนี่ เอช. คอร์ดอน เพื่อรับใช้เป็นประธานเยาวชนหญิงสามัญ พร้อมมิเชลล์ ลินน์ เครก ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งและรีเบคคา ลินน์ แครเวน ในฐานะที่ปรึกษาที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้านโปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนลิซา เรเน ฮาร์คเนสส์ เพื่อรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้านหากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้านหากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ประธานเนลสันครับการออกเสียงสนับสนุนได้รับการบันทึก เราเชื้อเชิญให้ท่านที่อาจคัดค้านข้อเสนอใดๆ ให้ติดต่อประธานสเตคของท่าน

จากการสนับสนุนที่เพิ่งเกิดขึ้น ปัจจุบันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ 116 คน เกือบ 40 เปอร์เซ็นต์เกิดนอกสหรัฐ—ในเยอรมนี บราซิล เม็กซิโก นิวซีแลนด์ สก็อตแลนด์ แคนาดา เกาหลีใต้ กัวเตมาลา อาร์เจนตินา อิตาลี ซิมบับเว อุรุกวัย เปรู แอฟริกาใต้ อเมริกันซามัว อังกฤษ เปอร์โตริโก ออสเตรเลีย เวเนซูเอลา เคนยา ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส ฟิจิ จีน ญี่ปุ่น ชิลี โคลอมเบีย และฝรั่งเศส

พี่น้องทั้งหลาย เราขอบคุณศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อผู้นำของศาสนจักร

บัดนี้ขอเชิญสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายประธานเยาวชนหญิงชุดใหม่ และซิสเตอร์ฮาร์คเนสส์แห่งฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญให้ออกมานั่งประจำที่บนยกพื้น