Pyhät kirjoitukset
Mooses 6


Luku 6

(Marraskuu–joulukuu 1830)

Aadamin jälkeläiset pitävät muistokirjaa. Hänen vanhurskaat jälkeläisensä saarnaavat parannusta. Jumala ilmoittaa itsensä Henokille. Henok saarnaa evankeliumia. Pelastussuunnitelma ilmoitettiin Aadamille. Hän sai kasteen ja pappeuden.

1 Ja Aadam kuuli Jumalan ääntä ja kutsui poikiansa parannukseen.

2 Ja Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan, ja Aadam antoi hänelle nimeksi Set. Ja Aadam ylisti Jumalan nimeä; sillä hän sanoi: Jumala on suonut minulle uuden jälkeläisen Abelin sijaan, jonka Kain tappoi.

3 Ja Jumala ilmoitti itsensä Setille, eikä tämä kapinoinut vaan uhrasi otollisen uhrin niin kuin veljensä Abel. Ja hänellekin syntyi poika, ja hän antoi hänelle nimeksi Enos.

4 Ja sitten rupesivat nämä miehet huutamaan avuksi Herran nimeä, ja Herra siunasi heitä;

5 ja pidettiin muistokirjaa, johon kirjoitettiin Aadamin kielellä, sillä jokaisen, joka huusi avuksi Jumalaa, suotiin kirjoittaa innoituksen hengen mukaan;

6 ja nämä opettivat lapsensa lukemaan ja kirjoittamaan, ja heillä oli kieli, joka oli puhdas ja turmeltumaton.

7 Nyt tämä sama pappeus, joka oli alussa, on oleva myös maailman lopussa.

8 Nyt tämän profetian Aadam lausui, kun Pyhä Henki häntä innoitti, ja Jumalan lapsista pidettiin sukuluetteloa. Ja tämä oli Aadamin jälkipolvien kirja, joka sanoo: Päivänä, jolloin Jumala loi ihmisen, Jumalan kaltaiseksi hän hänet teki;

9 oman ruumiinsa kuvaksi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät ja siunasi heidät ja antoi heille nimeksi Aadam sinä päivänä, jolloin heidät luotiin ja he tulivat eläviksi sieluiksi maassa Jumalan jalkojen korokkeella.

10 Ja Aadam eli satakolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen oman kuvansa näköinen, ja hän antoi hänelle nimeksi Set.

11 Ja Aadamin elinaika, sen jälkeen kun hänelle oli syntynyt Set, oli kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi monia poikia ja tyttäriä.

12 Ja Aadamin koko elinaika oli yhdeksänsataakolmekymmentä vuotta, ja hän kuoli.

13 Set eli sataviisi vuotta, ja hänelle syntyi Enos, ja hän profetoi koko elinaikansa ja opetti poikaansa Enosia Jumalan teiden mukaisesti; sen vuoksi Enoskin profetoi.

14 Ja Set eli, sen jälkeen kun hänelle oli syntynyt Enos, kahdeksansataaseitsemän vuotta, ja hänelle syntyi monia poikia ja tyttäriä.

15 Ja ihmislapsia oli lukuisasti kaikkialla maan päällä. Ja Saatanalla oli siihen aikaan suuri valta ihmisten keskuudessa, ja hän riehui heidän sydämissään; ja siitä lähtien tuli sotia ja verenvuodatusta; ja ihmisen käsi nousi hänen omaa veljeään vastaan tappamaan salaisten tekojen tähden, valtaa tavoitellen.

16 Setin koko elinaika oli yhdeksänsataakaksitoista vuotta, ja hän kuoli.

17 Ja Enos eli yhdeksänkymmentä vuotta, ja hänelle syntyi Kenan. Ja Enos sekä loput Jumalan kansasta tulivat pois maasta, jonka nimi oli Sulon, ja asuivat lupauksen maassa, jolle hän antoi nimen oman poikansa mukaan, jolle hän oli antanut nimen Kenan.

18 Ja Enos eli, sen jälkeen kun hänelle oli syntynyt Kenan, kahdeksansataaviisitoista vuotta, ja hänelle syntyi monia poikia ja tyttäriä. Ja Enosin koko elinaika oli yhdeksänsataaviisi vuotta, ja hän kuoli.

19 Ja Kenan eli seitsemänkymmentä vuotta, ja hänelle syntyi Mahalalel; ja Kenan eli, sen jälkeen kun hänelle oli syntynyt Mahalalel, kahdeksansataaneljäkymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Ja Kenanin koko elinaika oli yhdeksänsataakymmenen vuotta, ja hän kuoli.

20 Ja Mahalalel eli kuusikymmentäviisi vuotta, ja hänelle syntyi Jered; ja Mahalalel eli, sen jälkeen kun hänelle oli syntynyt Jered, kahdeksansataakolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Ja Mahalalelin koko elinaika oli kahdeksansataayhdeksänkymmentäviisi vuotta, ja hän kuoli.

21 Ja Jered eli satakuusikymmentäkaksi vuotta, ja hänelle syntyi Henok; ja Jered eli, sen jälkeen kun hänelle oli syntynyt Henok, kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Ja Jered opetti Henokia kaikkien Jumalan teiden mukaisesti.

22 Ja tämä on Aadamin poikien sukuluettelo, Aadamin, joka oli Jumalan lapsi, jonka kanssa itse Jumala puhui.

23 Ja he olivat vanhurskauden saarnaajia ja puhuivat ja profetoivat ja kutsuivat kaikkia ihmisiä kaikkialla parannukseen; ja ihmislapsille opetettiin uskoa.

24 Ja tapahtui, että Jeredin koko elinaika oli yhdeksänsataakuusikymmentäkaksi vuotta, ja hän kuoli.

25 Ja Henok eli kuusikymmentäviisi vuotta, ja hänelle syntyi Metuselah.

26 Ja tapahtui, että Henok matkasi maassa kansan keskuudessa; ja hänen matkatessaan Jumalan Henki laskeutui taivaasta ja jäi hänen päällensä.

27 Ja hän kuuli äänen taivaasta sanovan: Henok, poikani, profetoi tälle kansalle ja sano sille: Tehkää parannus, sillä näin sanoo Herra: Minä olen vihastunut tähän kansaan, ja minun hehkuva vihani on syttynyt sitä vastaan, sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja vain vaivoin he kuulevat korvillaan, eivätkä heidän silmänsä näe kauaksi.

28 Ja näiden monien sukupolvien ajan, aina siitä päivästä lähtien, jolloin minä heidät loin, he ovat kulkeneet harhaan ja ovat kieltäneet minut ja ovat etsineet omaa neuvoaan pimeässä; ja omissa iljetyksissään he ovat suunnitelleet murhia eivätkä ole pitäneet käskyjä, jotka minä annoin heidän isällensä Aadamille.

29 Sen vuoksi he ovat vannoneet väärin, ja valoillansa he ovat tuottaneet päällensä kuoleman; ja helvetin minä olen heille valmistanut, elleivät he tee parannusta;

30 ja tämä on julistus, jonka minä olen lähettänyt maailmaan omasta suustani maailman alussa sen perustamisesta lähtien, ja palvelijoideni, sinun isiesi, suulla minä olen antanut sen sellaisena kuin se lähetetään maailmaan, sen ääriin.

31 Ja kun Henok oli kuullut nämä sanat, hän kumartui maahan Herran edessä ja puhui Herran edessä sanoen: Miksi minä olen saanut armon sinun silmissäsi, minä, joka olen vain nuorukainen ja jota kaikki ihmiset vihaavat, sillä minä olen hidaspuheinen? Miksi minä olen sinun palvelijasi?

32 Ja Herra sanoi Henokille: Mene ja tee, niin kuin minä olen käskenyt sinua, eikä kukaan lävistä sinua. Avaa suusi, niin se täytetään ja minä annan sinulle sanat, sillä kaikki liha on minun käsissäni, ja minä teen niin kuin hyväksi näen.

33 Sano tälle kansalle: Päättäkää tänä päivänä palvella Herraa Jumalaa, joka on tehnyt teidät.

34 Katso, minun Henkeni on sinun päälläsi, minkä vuoksi minä vahvistan kaikki sinun sanasi; ja vuoret kaikkoavat sinun edestäsi, ja virrat kääntyvät juoksultansa; ja sinä pysyt minussa ja minä sinussa; vaella siis minun kanssani.

35 Ja Herra puhui Henokille ja sanoi hänelle: Voitele silmäsi savella ja pese ne, niin sinä näet. Ja hän teki niin.

36 Ja hän näki henget, jotka Jumala oli luonut, ja hän näki myös sellaista, mikä ei ollut näkyvää luonnolliselle silmälle; ja siitä lähtien ruvettiin sanomaan laajalti maassa: Näkijän on Herra nostanut kansallensa.

37 Ja tapahtui, että Henok lähti maahan kansan keskuuteen ja seisoi kukkuloilla ja korkeilla paikoilla ja huusi kovalla äänellä todistaen sen tekoja vastaan; ja kaikki ihmiset loukkaantuivat häneen.

38 He tulivat kuulemaan häntä korkeille paikoille ja sanoivat teltanvartijoille: Pysykää täällä ja vartioikaa telttoja sillä aikaa kun me menemme tuonne katsomaan näkijää, sillä hän profetoi, ja jotain outoa on maassa; mieletön mies on tullut keskuuteemme.

39 Ja tapahtui heidän kuullessaan häntä, ettei kukaan käynyt häneen käsiksi, sillä pelko valtasi kaikki ne, jotka kuulivat häntä, sillä hän vaelsi Jumalan kanssa.

40 Ja hänen luokseen tuli mies, jonka nimi oli Mahija ja joka sanoi hänelle: Sano meille suoraan, kuka olet ja mistä tulet.

41 Ja hän sanoi heille: Minä tulin Kenanin maasta, isieni maasta, vanhurskauden maasta tähän päivään asti. Ja isäni opetti minua kaikkien Jumalan teiden mukaisesti.

42 Ja tapahtui minun matkatessani Kenanin maasta, meren ääreltä idästä, että näin näyn; ja katso, taivaat minä näin, ja Herra puhui kanssani ja antoi minulle käskyn; sen vuoksi, tästä syystä, pitääkseni käskyn, minä julistan nämä sanat.

43 Ja Henok jatkoi puhettaan sanoen: Herra, joka puhui kanssani, hän on taivaan Jumala, ja hän on minun Jumalani ja teidän Jumalanne, ja te olette minun veljiäni, ja miksi te noudatatte omaa neuvoanne ja kiellätte taivaan Jumalan?

44 Taivaat hän teki; maa on hänen jalkojensa koroke, ja sen perustus on hänen. Katso, hän laski sen, ja ihmisjoukon hän on tuonut sen pinnalle.

45 Ja kuolema on tullut isiemme osaksi; kuitenkin me tunnemme heidät, emmekä voi kieltää, ja tosiaan ensimmäisen kaikista me tunnemme, tosiaankin Aadamin.

46 Sillä me olemme kirjoittaneet keskuudessamme muistokirjaa sen mallin mukaan, jonka Jumalan sormi antoi; ja se on annettu meidän omalla kielellämme.

47 Ja kun Henok puhui Jumalan sanoja, kansa vapisi eikä voinut kestää hänen edessänsä.

48 Ja hän sanoi sille: Koska Aadam lankesi, me olemme; ja hänen lankeemuksestaan tuli kuolema, ja meidän osaksemme on tullut kurjuus ja onnettomuus.

49 Katso, Saatana on tullut ihmislasten keskuuteen ja houkuttelee heitä palvelemaan häntä; ja ihmisistä on tullut lihallisia, aistillisia ja perkeleellisiä, ja heidät on suljettu pois Jumalan luota.

50 Mutta Jumala oli ilmoittanut isillemme, että kaikkien ihmisten on tehtävä parannus.

51 Ja hän kutsui isäämme Aadamia omalla äänellään sanoen: Minä olen Jumala; minä tein maailman ja ihmiset, ennen kuin he olivat lihassa.

52 Ja vielä hän sanoi hänelle: Jos sinä käännyt minun puoleeni ja kuulet minun ääntäni ja uskot ja teet parannuksen kaikista rikkomuksistasi ja otat kasteen, tosiaan vedessä, minun ainosyntyisen Poikani nimeen, hänen, joka on täynnä armoa ja totuutta ja joka on Jeesus Kristus, ainoaan taivaan alla annettavaan nimeen, jossa pelastus tulee ihmislapsille, sinä saat Pyhän Hengen lahjan, kun pyydät kaiken hänen nimessänsä, ja mitä pyydätkin, se annetaan sinulle.

53 Ja isämme Aadam puhui Herralle ja sanoi: Miksi ihmisten on tehtävä parannus ja otettava kaste vedessä? Ja Herra sanoi Aadamille: Katso, minä olen antanut sinulle anteeksi rikkomuksesi Eedenin puutarhassa.

54 Tästä lähtien ruvettiin sanomaan laajalti kansan keskuudessa, että Jumalan Poika on sovittanut alkusyyllisyyden, niin ettei vanhempien syntejä voida panna vastattaviksi lasten päälle, sillä he ovat olleet puhtaita maailman perustamisesta asti.

55 Ja Herra puhui Aadamille sanoen: Koska lapsesi ovat siinneet synnissä, niin myös, kun he alkavat varttua, synti sikiää heidän sydämessään ja he maistavat karvaan, jotta he tietäisivät antaa arvon hyvälle.

56 Ja heidän suodaan erottaa hyvä pahasta; sen vuoksi he ovat vapaita toimimaan tahtonsa mukaan, ja minä olen antanut sinulle toisen lain ja käskyn.

57 Ja nyt, opeta lapsillesi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, tai he eivät voi mitenkään periä Jumalan valtakuntaa, sillä mikään saastainen ei voi asua siellä eli asua hänen luonaan; sillä Aadamin kielellä Pyhyyden Ihminen on hänen nimensä, ja hänen Ainosyntyisensä nimi on Ihmisen Poika, nimittäin Jeesus Kristus, vanhurskas Tuomari, joka tulee ajan keskipäivänä.

58 Sen tähden minä annan sinulle käskyn opettaa näitä asioita avoimesti lapsillesi ja sanoa:

59 Rikkomuksen tähden tulee lankeemus, joka lankeemus tuottaa kuoleman, ja koska te olette syntyneet maailmaan veden ja veren ja hengen kautta, jotka minä olen tehnyt, ja niin tuli tomusta elävä sielu, aivan samoin teidän täytyy syntyä uudesti taivaan valtakuntaan vedestä ja Hengestä ja tulla puhdistetuiksi verellä, nimittäin Ainosyntyiseni verellä, niin että teidät voitaisiin pyhittää kaikesta synnistä ja te saisitte nauttia iankaikkisen elämän sanoista tässä maailmassa ja iankaikkisesta elämästä tulevassa maailmassa, nimittäin kuolemattomuuden kirkkaudesta;

60 sillä veden kautta te pidätte käskyn; Hengen kautta teidät julistetaan syyttömiksi, ja veren kautta teidät pyhitetään;

61 sen tähden sen on suotu pysyä teissä; taivaan todistuksen; Lohduttajan, kuolemattoman kirkkauden rauhan; totuuden kaikista asioista; hänen, joka elävöittää kaiken, joka tekee kaiken eläväksi; hänen, joka tietää kaikki asiat ja jolla on kaikki voima viisauden, armon, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja oikeuden mukaan.

62 Ja nyt, katso, minä sanon sinulle: Tämä on pelastussuunnitelma kaikille ihmisille minun Ainosyntyiseni veren kautta, hänen, joka tulee ajan keskipäivänä.

63 Ja katso, kaikilla asioilla on vertauskuvansa, ja kaikki on luotu ja tehty todistamaan minusta; sekä se, mikä on ajallista, että se, mikä on hengellistä; se, mikä on taivaissa ylhäällä, ja se, mikä on maan päällä, ja se, mikä on maassa, ja se, mikä on maan alla, sekä ylhäällä että alhaalla – kaikki todistaa minusta.

64 Ja tapahtui, että kun Herra oli puhunut Aadamin, isämme, kanssa, Aadam huusi Herran puoleen ja Herran Henki tempasi hänet pois ja hänet vietiin veteen ja laskettiin veden alle ja tuotiin esiin vedestä.

65 Ja näin hänet kastettiin, ja Jumalan Henki laskeutui hänen päällensä, ja näin hän syntyi Hengestä ja hänen sisäinen ihmisensä tuli eläväksi.

66 Ja hän kuuli äänen taivaasta sanovan: Sinut on kastettu tulella ja Pyhällä Hengellä. Tämä on todistus Isästä ja Pojasta vastedes ja ikuisesti;

67 ja sinä olet hänen järjestyksensä mukaan, joka oli ilman päivien alkua ja vuosien loppua kaikesta iankaikkisuudesta kaikkeen iankaikkisuuteen.

68 Katso, sinä olet yhtä minussa, Jumalan lapsi; ja näin voi kaikista tulla minun lapsiani. Aamen.