Skrifterna
3 Nephi 24


Kapitel 24

Herrens budbärare ska bana vägen för Kristi andra ankomst – Kristus ska sitta till doms – Israel befalls att betala tionde och offergåvor – En minnesbok förs – Jämför Malaki 3. Omkring 34 e.Kr.

1 Och det hände sig att han befallde dem att skriva de ord som Fadern hade gett till Malaki och som han skulle säga till dem. Och det hände sig att sedan de skrivits ner förklarade han dem. Och dessa är de ord som han talade till dem och sa: ”Så sa Fadern till Malaki: ’Se, jag ska sända min abudbärare, och han ska bereda vägen för mig. Och Herren ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, ja, förbundets sändebud som ni gläds över, se, han kommer, säger Härskarornas Herre.

2 Men vem kan authärda den dag då han kommer, och vem ska bestå när han visar sig? För han är som bguldsmedens eld och som tvättarnas såpa.

3 Och han ska sitta som en som smälter och renar silver, och han ska rena aLevis söner och luttra dem som guld och silver så att de kan boffra ett offer åt Herren i rättfärdighet.

4 Då ska Judas och Jerusalems offer vara behagliga för Herren som i forna dagar och som i gångna år.

5 Och jag ska komma till er för att hålla dom, och jag ska vara ett ivrigt vittne mot trollkarlar och mot äktenskapsbrytare och mot dem som svär falskt och mot dem som vägrar arbetaren hans lön eller förtrycker änkan och den afaderlöse och som avvisar främlingen och inte fruktar mig, säger Härskarornas Herre.

6 För jag är Herren, jag förändras inte. Därför har ni, Jakobs söner, inte förtärts.

7 Ända sedan era fäders dagar har ni aavvikit från mina förordningar och har inte hållit dem. bÅtervänd till mig, och jag ska återvända till er, säger Härskarornas Herre. Men ni säger: ”På vad sätt ska vi återvända?”

8 Ska en människa stjäla från Gud? Ändå har ni stulit från mig. Men ni frågar: ”På vad sätt har vi stulit från dig?” I fråga om ationde och boffergåvor.

9 Ni har förbannats med en förbannelse eftersom ni har stulit från mig, ja, hela detta folk.

10 För alla ationden till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus, och pröva mig nu härmed, säger Härskarornas Herre, och se om jag inte för er öppnar himlens fönster och utgjuter över er en sådan bvälsignelse att det inte finns plats nog att ta emot den.

11 Och jag ska skarpt tillrättavisa förstöraren för er skull, och han ska inte mer fördärva er marks frukter. Inte heller ska era vinstockar fälla sin frukt i förtid på fälten, säger Härskarornas Herre.

12 Och alla nationer ska kalla er välsignade, för ni ska vara ett ljuvligt land, säger Härskarornas Herre.

13 Era ord har varit hårda mot mig, säger Herren. Ändå säger ni: ”Vad har vi talat emot dig?”

14 Ni har sagt: ”Det är fåfängt att tjäna Gud, och vad nytta har vi av att vi har iakttagit hans förordningar och av att vi har gått ångerfulla inför Härskarornas Herre?

15 Och nu kallar vi de högmodiga lyckliga, ja, de som gör vad ogudaktigt är får framgång. Ja, de som frestar Gud kommer undan med det.”

16 Sedan atalade de som fruktade Herren ofta med varandra, och Herren lyssnade och hörde. Och en bminnesbok skrevs inför honom om dessa som fruktade Herren och som tänkte på hans namn.

17 Och de ska vara mina, säger Härskarornas Herre, på den dag då jag ainsamlar mina ädelstenar. Och jag ska skona dem såsom en man skonar sin egen son som tjänar honom.

18 Då ska ni vända om och ainse skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.