Skrifterna
3 Nephi 25


Kapitel 25

Vid Kristi andra ankomst ska de högmodiga och ogudaktiga brinna som stubb – Elia ska återvända före den stora och fruktansvärda dagen – Jämför Malaki 4. Omkring 34 e.Kr.

1 För se, dagen kommer som ska abrinna som en ugn. Och alla de bhögmodiga, ja, alla de som handlar ogudaktigt, ska bli som stubb, och dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Härskarornas Herre, så att varken rot eller gren ska lämnas kvar av dem.

2 Men för er som fruktar mitt namn ska aRättfärdighetens Son stå upp med läkedom i sina vingar. Och ni ska gå ut och bväxa upp som ckalvar i båset.

3 Och ni ska atrampa ner de ogudaktiga, för de ska vara aska under era fotsulor på den dag då jag ska göra detta, säger Härskarornas Herre.

4 Kom ihåg min tjänare Moses lag som jag gav honom på aHoreb för hela Israel tillsammans med stadgarna och lagarna.

5 Se, jag ska sända er profeten aElia innan Herrens bstora och fruktansvärda dag kommer.

6 Och han ska avända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår jorden med en förbannelse.’”