Skrifterna
3 Nephi 14


Kapitel 14

Jesus befaller: Döm inte, be till Gud, akta er för falska profeter – Han lovar frälsning till dem som gör Faderns vilja – Jämför Matteus 7. Omkring 34 e.Kr.

1 Och nu hände det sig att när Jesus hade talat dessa ord vände han sig åter till mängden och öppnade åter sin mun och sa till dem: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: aDöm inte, så att ni inte blir dömda.

2 aFör med den dom ni dömer ska ni bli dömda, och med det mått ni mäter ska det mätas åt er.

3 Och varför ser du flisan i din broders öga, men beaktar inte bjälken i ditt eget öga?

4 Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, se, du har ju en bjälke i ditt eget öga?

5 Du hycklare, kasta först bort abjälken ur ditt eget öga, och då ska du se så klart att du kan kasta bort flisan ur din broders öga.

6 Ge inte det som är aheligt åt hundarna och kasta inte heller era pärlor för svinen, så att de trampar dem under sina fötter och vänder sig mot er och sliter sönder er.

7 aBe, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och det ska öppnas för er.

8 För var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska det öppnas.

9 Eller vilken är den man bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd,

10 eller ger honom en orm, när han ber om en fisk?

11 Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?

12 Och allt vad ni vill att människorna ska göra er, adet ska ni också göra dem, för detta är lagen och profeterna.

13 Gå in genom den atrånga porten. För vid är porten och bbred är vägen som leder till undergång, och många är de som går in genom den.

14 För trång är aporten och bsmal är vägen som leder till livet, och c är de som finner den.

15 Akta er för afalska profeter som kommer till er i fårakläder men i sitt inre är rovlystna vargar.

16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man druvor på törnen eller fikon på tistlar?

17 Så bär varje gott träd god frukt men ett fördärvat träd bär dålig frukt.

18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett fördärvat träd bära god frukt.

19 Varje träd som ainte bär god frukt huggs ner och kastas i elden.

20 Därför ska ni känna igen dem på deras afrukt.

21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan endast den som gör min himmelske Faders vilja.

22 Många ska på den dagen asäga till mig: ’Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och i ditt namn drivit ut djävlar och i ditt namn gjort många underbara gärningar?’

23 Och då ska jag tillkännage för dem: ’Jag har aldrig akänt er. b bort från mig, ni som gör ondskans gärningar!’

24 Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar jag därför vid en vis man som byggde sitt hus på en aklippa.

25 Och aregnet föll och översvämningarna kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det bföll inte, eftersom det var grundat på en klippa.

26 Och var och en som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem ska liknas vid en dåraktig man som byggde sitt hus på asanden.

27 Och regnet föll och översvämningarna kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll, och dess fall var stort.”