Skrifterna
3 Nephi 30


Kapitel 30

Icke-judarna i de sista dagarna befalls att omvända sig, komma till Kristus och bli räknade bland Israels hus. Omkring 34–35 e.Kr.

1 Lyssna, o ni icke-judar, och hör Jesu Kristi, den levande Gudens Sons ord, vilka han har abefallt mig att tala om er, för se, han befaller mig att skriva följande:

2 ”Vänd er, alla ni aicke-judar, från era ogudaktiga vägar och bomvänd er från era onda gärningar, era lögner och bedrägerier och ert hor och era hemliga avskyvärdheter och er avgudadyrkan och era mord och era prästvälden och er avundsjuka och era strider och all er ogudaktighet och era avskyvärdheter, och kom till mig och låt döpa er i mitt namn så att ni kan få förlåtelse för era synder och bli fyllda av den Helige Anden, så att ni kan bli cräknade bland mitt folk som är av Israels hus.”