3 Nephi 16
föregående nästa


Kapitel 16

Jesus ska besöka andra av Israels förlorade får – I de sista dagarna ska evangeliet föras till icke-judarna och sedan till Israels hus – Herrens folk ska med egna ögon se då han åter upprättar Sion. Omkring 34 e.Kr.

1 Och sannerligen, sannerligen säger jag er att jag har aandra får, som inte finns i detta land, inte heller i Jerusalems land, inte heller i någon del av det kringliggande land där jag har varit och verkat.

2 För de som jag talar om är de som ännu inte har hört min röst. Inte heller har jag någonsin uppenbarat mig för dem.

3 Men jag har fått en befallning av Fadern att jag ska gå till adem, och att de ska höra min röst och räknas bland mina får så att det kan bli en hjord och en herde. Därför går jag för att visa mig för dem.

4 Och jag befaller er att ni ska skriva dessa aord när jag har lämnat er så att – om så är att mitt folk i Jerusalem, de som har sett mig och varit med mig i min andliga verksamhet, inte ber Fadern i mitt namn om att få kunskap om er genom den Helige Anden och inte heller om de andra stammarna som de inte vet något om – dessa ord som ni ska skriva bevaras och uppenbaras för bicke-judarna, så att genom icke-judarnas fullhet återstoden av deras avkomlingar, vilka ska bli skingrade över jordens yta för sin otros skull, kan ledas in, eller kan bringas till ckunskap om mig, sin Återlösare.

5 Och då ska jag asamla in dem från jordens fyra hörn, och då ska jag fullborda bförbundet som Fadern har slutit med allt folket i cIsraels hus.

6 Och välsignade är aicke-judarna på grund av sin tro på mig i och genom den bHelige Anden, som vittnar för dem om mig och om Fadern.

7 ’Se, på grund av deras tro på mig, säger Fadern, och på grund av er otro, o Israels hus, ska sanningen i de asista dagarna komma till icke-judarna, så att fullheten därav ska tillkännages för dem.

8 Men ve, säger Fadern, ve de icke troende bland icke-judarna’ – för det oaktat att de har kommit till detta land och har askingrat mitt folk som är av Israels hus, och mitt folk som är av Israels hus har bdrivits ut från dem och har trampats under fötterna av dem,

9 och till följd av Faderns barmhärtighet mot icke-judarna och Faderns domar över mitt folk, som är av Israels hus, sannerligen, sannerligen säger jag er att efter allt detta, och sedan jag låtit mitt folk som är av Israels hus bli slaget och bli plågat och bli adräpt och bli bortdrivet från dem och bli hatat av dem och bli föremål för löje och förakt bland dem –

10 så befaller Fadern att jag ska säga till er: ’På den dagen, då icke-judarna syndar mot mitt evangelium och förkastar mitt evangeliums fullhet och i sina hjärtans högmod aupphöjer sig över alla nationer och över alla folk på hela jorden och blir fyllda av all slags lögn och bedrägeri och förtret och all slags hyckleri och mord och bprästvälden och hor och hemliga avskyvärdheter – om de gör allt detta och förkastar mitt evangeliums fullhet, se, säger Fadern: Då ska jag ta mitt evangeliums fullhet ifrån dem.

11 Och då ska jag akomma ihåg mitt förbund som jag har slutit med mitt folk, o Israels hus, och jag ska föra mitt evangelium till dem.

12 Och jag ska visa dig, o Israels hus, att icke-judarna inte ska få makt över dig, utan jag ska komma ihåg mitt förbund med dig, o Israels hus, och du ska komma till akunskap om mitt evangeliums fullhet.

13 Men om icke-judarna omvänder sig och återvänder till mig, säger Fadern, se, då ska de aräknas bland mitt folk, o Israels hus.

14 Och jag ska inte låta mitt folk, som är av Israels hus, komma bland dem och trampa ner dem, säger Fadern.

15 Men om de inte vänder sig till mig och hörsammar min röst ska jag låta dem, ja, då ska jag låta mitt folk, o Israels hus, komma bland dem och atrampa ner dem, och de ska bli som salt som har förlorat sin sälta, vilket från den stunden inte duger till annat än att kastas bort och trampas under fötterna av mitt folk, o Israels hus.’

16 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Så har Fadern befallt mig – att jag ska ge detta land till arvedel åt detta folk.

17 Och då ska aprofeten Jesajas ord uppfyllas, som lyder:

18 aDina bväktare ska upphäva sin röst, med en röst ska de sjunga, för de ska med egna ögon se när Herren bringar Sion tillbaka.

19 Brist ut i jubel och sjung tillsammans ni Jerusalems öde platser, för Herren har tröstat sitt folk, han har återlöst Jerusalem.

20 Herren har blottat sin heliga arm inför alla nationernas ögon, och alla jordens ändar ska se Guds frälsning.’”