2 Nê Phi 28

Chương 28

Nhiều giáo hội giả được thành lập vào những ngày sau cùng—Họ sẽ giảng dạy những giáo điều sai lạc, vô ích và điên rồ—Sự bội giáo sẽ đầy dẫy vì các thầy giảng giả dối—Quỷ dữ sẽ gây cuồng nộ trong trái tim của loài người—Nó sẽ dạy dỗ loài người với mọi thứ giáo điều sai lạc. Khoảng 559–545 trước T.C.

1 Và giờ đây, này, hỡi đồng bào của tôi, tôi đã nói với các người những điều mà Thánh Linh đã bắt buộc tôi phải nói; vậy nên tôi biết rằng, những điều ấy chắc chắn sẽ phải xảy ra.

2 Những điều gì sẽ được chép ra từ asách ấy sẽ có một bgiá trị rất lớn lao đối với con cái loài người, và nhất là đối với dòng dõi của chúng ta là một dòng dõi còn sót lại của gia tộc Y Sơ Ra Ên.

3 Vì chuyện rằng, vào ngày ấy, anhững giáo hội được thành lập nhưng không ở trong Chúa sẽ nói với nhau rằng: Này, tôi, tôi mới là giáo hội của Chúa; và giáo hội khác lại bảo rằng: Tôi, tôi đây mới là của Chúa; và cứ thế, những người thành lập giáo hội nhưng không ở trong Chúa sẽ nói với nhau như vậy—

4 Họ sẽ tranh chấp nhau, các giáo sĩ của họ cũng sẽ tranh chấp nhau. Họ dạy dỗ theo asự hiểu biết của mình và chối bỏ Đức Thánh Linh là Đấng ban ra lời nói.

5 Và họ còn achối bỏ bquyền năng của Thượng Đế, là Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên. Và họ bảo dân rằng: Hãy nghe chúng tôi, hãy nghe lời giáo huấn của chúng tôi; vì này, ngày nay ckhông còn có Thượng Đế nữa, vì Chúa, Đấng Cứu Chuộc, đã hoàn tất công việc của Ngài, và Ngài đã trao quyền năng của Ngài cho loài người;

6 Này, các người hãy nghe theo lời giáo huấn của tôi; nếu có ai bảo các người là có một phép lạ đã được thực hiện do bàn tay của Chúa, thì các người chớ tin; vì ngày nay, Ngài không còn là Thượng Đế có nhiều aphép lạ nữa; Ngài đã hoàn tất công việc của Ngài rồi.

7 Phải, và sẽ có nhiều người nói rằng: Hãy aăn đi, hãy uống đi, và hãy vui chơi thỏa thích đi! Vì ngày mai chúng ta sẽ chết; và mọi việc đều sẽ tốt đẹp đối với chúng ta.

8 Cũng có nhiều kẻ khác sẽ nói rằng: Hãy ăn đi, hãy uống đi, và hãy vui chơi thỏa thích đi; tuy nhiên cũng phải biết kính sợ Thượng Đế—Ngài sẽ abiện minh cho khi người ta chỉ phạm một tội nhỏ; phải, như bnói dối một chút, lợi dụng kẻ khác vì lời nói của họ, đào chố gài bẫy kẻ láng giềng; việc này không có hại gì cả; và chúng ta làm những điều ấy đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết; và ví dù chúng ta có phạm tội đi nữa thì Thượng Đế cũng chỉ đánh chúng ta ít roi, rồi sau cùng chúng ta vẫn được cứu rỗi vào vương quốc của Thượng Đế.

9 Phải, và sẽ có nhiều kẻ dạy người ta những điều như vậy, anhững giáo lý sai lạc, vô ích và bđiên rồ. Họ tràn đầy kiêu ngạo trong lòng, và cố tìm cách che giấu thâm ý của mình khỏi Chúa; và những việc làm của họ đều ở trong bóng tối.

10 aMáu của các thánh hữu sẽ từ dưới đất kêu gào lên chống lại họ.

11 Phải, tất cả bọn họ đều đi lệch khỏi ađường ngay chính; họ đã trở nên bsa đọa.

12 Vì lòng akiêu hãnh, vì các thầy giảng giả và giáo lý sai lầm mà các giáo hội của họ đã trở nên sa đọa; các giáo hội của họ tự đề cao mình, vì họ tràn đầy kiêu ngạo.

13 Họ abóc lột bkẻ nghèo để làm các thánh đường của họ thêm phần lộng lẫy; họ bóc lột kẻ nghèo để có những y phục xa hoa. Họ ngược đãi kẻ nhu mì và kẻ nghèo trong lòng cũng vì họ tràn đầy ckiêu ngạo.

14 Họ acứng cổ và nghếch mặt lên cao; phải, và cũng vì tính kiêu căng, những điều tà ác, khả ố và tà dâm của họ, mà tất cả bọn họ đều bđi lạc lối, chỉ trừ ra một thiểu số, là những tín đồ khiêm nhường của Đấng Ky Tô; tuy nhiên, trong nhiều trường hợp họ cũng bị hướng dẫn làm điều sai lạc, vì họ được dạy dỗ theo những lời giáo huấn của loài người.

15 Ôi, anhững kẻ khôn ngoan, những người học thức, và những người giàu có nào đang tràn đầy bkiêu ngạo trong lòng, và tất cả những kẻ thuyết giảng giáo lý sai lầm, tất cả những kẻ phạm tội tà dâm, và làm sai lạc đường lối ngay chính của Chúa! cKhốn thay, khốn thay, khốn thay cho họ, vì họ sẽ bị xô xuống ngục giới, lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán vậy!

16 Khốn thay cho những ai lấy sự hư không alàm khuất người công bình cùng thóa mạ điều tốt và cho đó chẳng có giá trị gì! Vì ngày ấy sẽ đến, Đức Chúa Trời sẽ cấp tốc viếng phạt dân cư thế gian; và vào ngày ấy, họ sẽ phải chết vì họ đã bchín muồi trong sự bất chính.

17 Nhưng, này, nếu dân cư thế gian biết hối cải những điều tà ác và khả ố của mình thì họ sẽ không bị hủy diệt, Chúa Muôn Quân phán vậy.

18 Nhưng này, giáo hội vĩ đại và khả ố kia, là agái điếm của toàn thể thế gian, phải bngã xuống đất, và sự sụp đổ của nó sẽ lớn lao biết bao.

19 Vì lãnh giới của quỷ dữ sẽ phải arung chuyển, và tất cả những ai thuộc về nó đều phải cần được nhắc nhở để hối cải, nếu không thì bquỷ dữ sẽ dùng cxiềng xích vĩnh viễn của nó mà trói buộc họ, và họ sẽ bị khích động nổi cơn giận dữ và bị diệt vong;

20 Vì này, đến ngày ấy, nó sẽ agây cuồng nộ trong trái tim con cái loài người, và khích động họ giận dữ chống lại những gì tốt đẹp.

21 Nó sẽ adẹp yên những kẻ khác và ru ngủ họ trong một sự an toàn trần tục, khiến họ phải thốt ra rằng: Mọi việc đều tốt đẹp ở Si Ôn; phải, Si Ôn thịnh vượng, và mọi việc đều tốt đẹp—và đó là luận điệu mà bquỷ dữ đã dùng để lừa gạt tâm hồn họ, và cẩn thận dẫn dắt họ xuống ngục giới.

22 Và này, nó nịnh hót những kẻ khác và bảo họ là không có angục giới; nó nói với họ rằng: Tôi không phải là quỷ dữ, vì làm gì có quỷ—đó là lời nó dùng để nỉ non vào tai họ cho đến ngày nào nó túm được họ bằng bnhững xiềng xích ghê gớm của nó, và từ đó, không có sự giải thoát ra được nữa.

23 Phải, họ sẽ bị nắm chặt bởi sự chết và ngục giới; và rồi, sự chết, ngục giới, quỷ dữ, cùng với tất cả những kẻ bị chúng bắt giữ sẽ đến đứng trước ngai của Thượng Đế để chịu asự phán xét tùy theo những việc làm của mình, và từ đó chúng sẽ đi đến nơi đã được sắm sẵn cho chúng, đó là bhồ lửa với diêm sinh, tức là nơi của cực hình bất tận.

24 Vì thế, khốn thay cho kẻ đang an nhàn ở Si Ôn!

25 Khốn thay cho kẻ reo lên rằng: Mọi việc đều tốt đẹp!

26 Phải, khốn thay cho kẻ anghe theo những lời giáo huấn của người đời, và chối bỏ quyền năng của Thượng Đế và ân tứ Đức Thánh Linh!

27 Phải, khốn thay cho kẻ nào bảo rằng: Chúng tôi đã nhận được rồi và chúng tôi không acần thêm nữa!

28 Và lại nữa, khốn thay cho những kẻ run rẩy và atức giận vì lẽ thật của Thượng Đế! Vì này, kẻ nào được xây dựng trên bđá thì sẽ tiếp nhận lẽ thật ấy một cách hân hoan; còn kẻ nào xây dựng trên nền móng bằng cát thì sẽ run rẩy vì sợ bị ngã.

29 Khốn thay cho kẻ nào sẽ nói rằng: Chúng tôi đã nhận được lời của Thượng Đế, và chúng tôi akhông bcần nhận thêm lời của Thượng Đế nữa, vì chúng tôi đã có đủ rồi!

30 Vì này, Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ ban cho con cái loài người từng hàng chữ một, từng alời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít; và phước thay cho những ai biết nghe những lời giáo huấn của ta, và để tai nghe lời khuyên răn của ta, vì những kẻ đó sẽ học được bsự khôn ngoan; vì kẻ nào ctiếp nhận, ta sẽ ban dthêm cho; còn kẻ nào bảo rằng: Chúng tôi đã có đủ, thì ta sẽ lấy lại, ngay cả những gì chúng đã có.

31 Đáng rủa sả thay cho kẻ đặt lòng atin cậy nơi loài người, hay lấy xác thịt làm cánh tay của mình, hay nghe theo những lời giáo huấn của loài người, trừ phi những lời giáo huấn đó được ban ra bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

32 aKhốn thay cho Dân Ngoại, Đức Chúa Trời Muôn Quân phán vậy! Vì mặc dù ta sẽ đưa tay ra cho chúng, từ ngày này qua ngày khác, nhưng chúng vẫn chối bỏ ta; tuy nhiên, ta sẽ thương xót chúng, Đức Chúa Trời phán vậy, nếu chúng biết hối cải mà đến cùng ta; vì btay ta vẫn đưa ra suốt ngày, Đức Chúa Trời Muôn Quân phán vậy.