2 Նեփի 12
նախորդ հաջորդ

Գլուխ 12

Եսայիան տեսնում է վերջին օրերի տաճարը, Իսրայելի հավաքվելը, և հազարամյա դատաստանն ու խաղաղությունը – Հպարտները և ամբարիշտները կցածրացվեն Երկրորդ Գալստյան ժամանակ – Համեմատեք Եսայիայի Բ: Մոտ 559–545թթ. Ք.ծ.ա.:

1 Խոսքը, որ աԵսայիան՝ Ամոզի որդին, բտեսավ Հուդայի և Երուսաղեմի վերաբերյալ.

2 Եվ կլինի այնպես, վերջին օրերին, երբ Տիրոջ ատան բսարը կհաստատվի գսարերի գագաթին և վեր կխոյանա բլուրներից, և բոլոր ազգերը կհոսեն դեպի այն:

3 Եվ շատ մարդիկ կգնան ու կասեն. Եկե՛ք, եկեք վեր գնանք դեպի Տիրոջ սարը՝ Հակոբի Աստծո տունը. և նա կսովորեցնի մեզ իր ուղիների մասին, և մենք ակքայլենք նրա շավիղներում. քանզի Սիոնից առաջ կգնա բօրենքը, և Տիրոջ խոսքը՝ Երուսաղեմից:

4 Եվ նա ակդատի ազգերի մեջ և կսաստի շատ մարդկանց, և նրանք կձուլեն իրենց սրերը՝ խոփերի, և իրենց նիզակները՝ մանգաղների, ազգ ազգի վրա սուր չի բարձրացնի, ոչ էլ նրանք պատերազմել կսովորեն այլևս:

5 Ո՜վ Հակոբի տուն, եկե՛ք, եկեք քայլենք Տիրոջ լույսով. այո՛, եկեք, քանզի դուք բոլորդ ամոլորվել եք՝ ամեն ոք դեպի իր ամբարիշտ ճանապարհները:

6 Այդ պատճառով, ո՜վ Տեր, դու լքել ես քո ժողովրդին՝ Հակոբի տունը, որովհետև նրանք ալի են արևելքցիությամբ և լսում են հմայողներին բՓղշտացիների պես, և գգոհանում են օտարների զավակներով:

7 Նրանց երկիրը նաև լի է արծաթով ու ոսկով, ոչ էլ որևէ վերջ կա նրանց գանձերին. նրանց երկիրը լի է նաև ձիերով, ոչ էլ որևէ վերջ կա նրանց կառքերին:

8 Նրանց երկիրը լի է նաև ակուռքերով, նրանք իրենց իսկ ձեռքի գործին են երկրպագում, նրան ինչն իրենց իսկ մատներն են պատրաստել:

9 Եվ ռամիկ մարդը ցած աչի կռանում, և անվանի մարդն իրեն չի խոնարհեցնում, հետևաբար, մի ներիր նրան:

10 Ո՜վ ամբարիշտներ, մտեք ժայռի մեջ և աթաքնվեք փոշու մեջ, քանզի Տիրոջ երկյուղը, և նրա վեհափառության փառքը կզարկի ձեզ:

11 Եվ կլինի այնպես, որ մարդու ամբարտավան հայացքները կխոնարհեցվեն, և մարդկանց մեծամտությունը ցած կհակվի, և Տերը միայն կբարձրացվի այդ օրը:

12 Քանզի Զորաց Տիրոջ աօրը շուտով գալիս է բոլոր ազգերի վրա, այո, ամեն մեկի վրա. այո, բհպարտի և ամբարտավանի վրա, և ամեն մեկի վրա, որը բարձրամտացած է, և նա կցածրացվի:

13 Այո, և Տիրոջ օրը կգա Լիբանանի բոլոր մայրիների վրա, քանզի նրանք բարձր են և վեր խոյացած. և Բասանի բոլոր կաղնիների վրա.

14 Եվ բոլոր բարձր լեռների վրա, և բոլոր բլուրների վրա, և բոլոր ազգերի վրա, որոնք բարձրամտացած են, և ամեն մի ժողովրդի վրա.

15 Եվ ամեն բարձր աշտարակի վրա, և ամեն ցանկապատված պատի վրա.

16 Եվ ածովի բոլոր նավերի վրա, և Թարսիսի բոլոր նավերի վրա, և բոլոր հաճելի տեսարանների վրա:

17 Եվ մարդու ամբարտավանությունը կխոնարհեցվի, և մարդու մեծամտությունը կցածրացվի. և Տերը միայն կբարձրացվի աայդ օրը:

18 Եվ կուռքերին նա ամբողջովին կվերացնի:

19 Եվ նրանք կմտնեն ժայռերի խոռոչների մեջ և երկրի քարանձավների մեջ, քանզի Տիրոջ երկյուղը կգա նրանց վրա, և նրա վեհափառության փառքը կջախջախի նրանց, երբ նա բարձրանա՝ սարսափելի ցնցելու երկիրը:

20 Այդ օրը մարդը խլուրդներին և չղջիկներին ակնետի իր արծաթե կուռքերը և իր ոսկե կուռքերը, որոնք նա պատրաստել էր իր համար, որ երկրպագի.

21 Մտնելու համար ապառաժների ճեղքերը և պատառոտված վեմերի ծերպերը, քանզի Տիրոջ երկյուղը կգա նրանց վրա, և նրա վեհափառության փառքը կջախջախի նրանց, երբ նա բարձրանա՝ սարսափելի ցնցելու երկիրը:

22 Ձեռք քաշեք ամարդուց, որի շունչը նրա ռնգերում է. քանզի ի՞նչով պետք է նա գնահատվի: